Hírolvasó

A piaristák és a főváros

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Történeti konferencia a budapesti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulója alkalmából

Időpont: 2018. február 21. szerda
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme (1052 Budapest, Piarista köz 1., 2. emelet)

A budapesti piarista gimnázium 2017-ben ünnepelt jubileuma számos ünnepségre, találkozóra és megemlékezésre adott alkalmat az elmúlt év során. Ezek közül tudományos szempontból kiemelkedik a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés című kiállítás és az ahhoz készült katalógus. A jubileumi évet lezáró konferencia elsősorban olyan, a kiállítás és a katalógus készítése során föltárt kutatási eredményeket mutat be, amelyek újdonságot jelentenek a piarista rend és Budapest történetének megismerésében.

PROGRAM

14:00 Köszöntő (Labancz Zsolt SchP tartományfőnök)
14:10–15:10 I. szekció (levezető: Koltai András)

  • Siptár Dániel (Jezsuita Rend Magyarországi Tartománya Levéltára, könyvtáros): A piaristák és a kegyes társulatok
  • Szekér Barnabás (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltáros): A püspök, a királynő és a piaristák a váci nemesi konviktus alapításánál
  • Szabó Gábor István SchP (Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató): A magyar piaristák a biológiai tudományok terén

15:10–15:25 hozzászólások, szünet

15:25–16:25 II. szekció (levezető: Forgó András)

  • Borbás Péter (Piarista Múzeum, művészettörténész): Magyar piarista gyűjtők és gyűjtemények
  • Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum, főigazgató): A pesti piarista épületegyüttes (1717–1900)
  • Karácsony Rita (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Középülettervezési Tanszék): Hültl Dezső, a piarista rend építésze

16:25–16:40 hozzászólások, szünet

16:40–17:40 III. szekció (levezető: Ruppert József SchP)

  • Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltáros): A piarista humor (Helyszínek és műfajok)
  • Maczák Ibolya (MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs): A budapesti piarista gimnázium önképzőkörének történetéből
  • Völgyesi Orsolya (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): Bulányi György és a debreceni katolikus kiscsoportok (1945–1952)

17:40–18:00 hozzászólások, beszélgetés

Részletes program (PDF)

 

Beszélgetés a püspökjelöltekkel a rádióban

Evangélikus portál -

Budapest – Erős vár a mi Istenünk! – Az evangélikus egyház félórájában Stifner-Kőháti Dorottya beszélgetett a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökjelöltjeivel, Aradi Györggyel, Kondor Péterrel, Szeverényi Jánossal és Vető Istvánnal, 2018. február 5-én.

Önkéntelen ökumené

Evangélikus portál -

Ősz volt, még épp csak elkezdődött az iskola. Fél lábunk még a strandpapucsban lépegetett, sütött a nap is, de a napló lapjainak zizegése kiábrándítóan emlékeztetett bennünket a kötelességeinkre. Meg persze a gyerekek is eszünkbe juttatták.

Magyar disznótor egy amerikai önkéntes szemével

Evangélikus portál -

Szarvas – Michelle Moyer az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyházon keresztül a „Fiatal felnőttek a globális misszióban” (YAGM) nevű programban vesz részt és Szarvason önkénteskedik. Most egy blogbejegyzését osztjuk meg, amelyben első disznótorát írja le.

Bemutatták a Reformációi Anziksz tanulmány- és esszékötetet a Fasorban

Evangélikus portál -

Budapest – „Jó volt újra itt lennünk, jól szervezett, tartalmas alkalom volt.” – „Úgy éreztem magamat, mint egy irodalmi szalonban: zene, színvonalas beszélgetés...” – „Ami itt elhangzott, azt sokaknak kellene hallaniuk, annyi új infót kaptunk a posztmodern protestantizmusról is” – ilyen és hasonló vélemények fogalmazódtak meg a résztvevőkben, akik még jócskán maradtak volna a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében 2018. február 1-jén tartott könyvbemutató utáni állófogadáson.

Visszatelepülőket segítő központot hozott létre az Ökumenikus Segélyszervezet Moszul közelében

Evangélikus portál -

Budapest – A Moszul melletti Bashiqa településen hozta létre újabb iraki központját az Ökumenikus Segélyszervezet. A 2016-ban létrejött erbili iroda mellett a magyar humanitárius szervezetnek ez már a második folyamatosan működő képviselete a térségben. A központ a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Hungary Helps program keretében végrehajtott, 500 millió forint értékű segélyprogram részeként nyújt támogatást a helyben boldoguláshoz a háború után visszatérő családoknak.

„Hogy másokat szolgáljak!” – Interjú Pearl Penumakával

Evangélikus portál -

Budapest – Pearl Penumaka az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyházon keresztül a „Fiatal felnőttek a globális misszióban” (YAGM) nevű programban jelentkezett önkéntesnek, és idén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium angolóráit gazdagítja. Pearl a gimnázium lapjának, a Fasori Hírmondónak adott interjút. A beszélgetést mi is megkaptuk tőlük.

Harangot lelt a régész

Evangélikus portál -

Párhuzamosan tanult gazdasági akadémián és egyetemen bölcsészettudományi karon, reformátusként töltött be egyházunkban egyházközségi felügyelői tisztet, az országot járva templomtornyokat mászott meg, kilencvenévesen még a Nemzeti Múzeumnak dolgozott. Patay Pál régészt kérdeztük nem mindennapi pályájáról.

Jezsuita jelenlét Győrben – sikeres kötetbemutató a Párbeszéd Házában

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

2018. január 10-én mutatták be a Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez című tudományos tanulmánykötet a Párbeszéd Házában. Az esemény házigazdája a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára volt.

A bemutatott, fotókkal gazdagon illusztrált munka a győri Szent Ignác-templom használatba vételének 375. évfordulójára szervezett konferencián elhangzott előadások Fazekas István, Kádár Zsófia és Kökényesi Zsolt által gondosan szerkesztett és jelentősen kibővített változatát, összesen tíz tanulmányt foglal magába.

A kötetet P. Vízi Elemér SJ tartományfőnök és Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel köszöntője után Molnár Antal történész, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a Jezsuita Levéltár korábbi igazgatója, valamint Terdik Szilveszter művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusa, a barokk művészet szakértője mutatta be a több, mint nyolcvan fős érdeklődő közönség előtt.

A kötet tartalmáról ízelítőül idézzük a fülszöveget:

„A győri Szent Ignác-templomban az első szentmisét 1641. július 31-én mutatták be, habár a templom felszentelésére csak 1643 nyarán került sor. Építtetői az 1626-ban a városba érkező jezsuiták voltak, akik a Jézus Társasága 1773. évi feloszlatásáig komoly lelkipásztori, missziós és oktató tevékenységet fejtettek ki a városban és környékén. A templomépület használatba vételének 375. évfordulóját a Szent Mór Bencés Perjelség 2016-ban tudományos konferenciával ünnepelte, amelynek szerkesztett, jelentősen kibővített és képekkel gazdagon illusztrált anyagát tartja a kezében az olvasó. A tanulmánykötet friss kutatási eredmények, újonnan feltárt történeti források alapján mutatja be a mai bencés rendház elődintézményét, az egykori jezsuita templomot és rendházat, annak művészeti koncepcióját, társadalmi beágyazottságát és kapcsolatrendszerét. Győr legalább annyira fontos volt a jezsuiták számára intézményi, oktatási és missziós központként, mint a Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság védelme szempontjából erődvárosként, és mint a reformáció és a török hódítás által megtépázott magyar katolikus egyházszervezet számára egy tekintélyes püspökség székhelyeként. Friss kutatási eredményeinket szeretettel ajánljuk a Győr városa, tágabban a kora újkori magyar egyház-, társadalom- és művészettörténet iránt érdeklődők figyelmébe.”

A kötet a Jézus Szíve templomban a Jezsuita Könyvesboltban vásárolható meg. A könyvbemutatóról a Magyar Kurír közölt hosszabb, fényképes beszámolót.

Veronika

Evangélikus portál -

Veronikát sose vennéd észre. Nem tűnik ki a tömegből, ha vásárol, utazik, olvas vagy sétál. Egy a sok közül. Barna a haja, egyszerűen összekötve hordja, mint sok más fiatal anyuka, barna a szeme is. A hangja is egészen átlagos, amikor odaszól a gyerekeinek a játszótéren: – Patrik, Barnabás, Andriska! Gyertek, most már hazamegyünk. De Veronikának van egy titka. Egészen különleges ember. A telefonján egy négyjegyű szám látható elöl, ettől mindig elmosolyodik, ha ránéz. Nem sokan tudják, mit jelent. Alig valaki. Veronika azt mondja, őriz egy képet valahol legbelül.

Panel discussion on Nobel-winning novelist Imre Kertész

Evangélikus portál -

Bishop Tamás Fabiny and Rabbi István Darvas were the panellists in the most recent event in a series of conversations named “Table Talks”. They discussed the works of novelist Imre Kertész and the topic of holocaust and remembrance. Bishop Fabiny stressed Kertész’s ability to express the truth about past and present in a gentle yet relentless manner; whereas Rabbi Darvas pointed out the commitment of Kertész to the tradition of paradox in Jewish literature.

Panel discussion on Nobel-winning novelist Imre Kertész

Evangélikus portál -

Bishop Tamás Fabiny and Rabbi István Darvas were the panellists in the most recent event in a series of conversations named “Table Talks”. They discussed the works of novelist Imre Kertész and the topic of holocaust and remembrance. Bishop Fabiny stressed Kertész’s ability to express the truth about past and present in a gentle yet relentless manner; whereas Rabbi Darvas pointed out the commitment of Kertész to the tradition of paradox in Jewish literature.

Working group to develop new diaconal training

Evangélikus portál -

Experts in the fields of education, theology, and diaconia met on 2 February 2018 for the first meeting of a working group commissioned with the task of developing innovative and practice-oriented training programmes in the field of social work and the helping professions. The project is a joint venture of the University of Szeged, the Gál Ferenc College, and the Lutheran Theological University. It is funded by the Operative Programme for the Development of Human Resources (EFOP).

Luther Symposium in Révfülöp

Evangélikus portál -

The 11th Luther Symposium was held in Révfülöp from 2 to 4 January, 2018. This annual conference focuses on core topics in Lutheran theology and heritage in language accessible to both theologians and non-theologians.

In service to others – Interview with Pearl Penumaka

Evangélikus portál -

Budapest – Pearl Penumaka applied to the Young Adults in Global Mission program through the Evangelical Lutheran Church in America and this year she is teaching english at the Budapest-Fasori Evangelical-Lutheran School. Pearl was interviewed by the Fasori Hírmondó.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára