Egyházi levéltárak hírei

Hitre, tudásra (katalógus)

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Hitre, tudásra
A piaristák és a magyar művelődés
Kiállítási katalógus
I. kötet
szerk. Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017.
26 cm; 544 pp. – ISBN: 978-615-80517-5-0

A kiállítás katalógusának első, gazdagon illusztrált kötete 16 tanulmányt tartalmaz a piarista rend és Magyarország első kapcsolatairól, a magyar piaristák iskolarendszeréről, természettudományos oktatásról, történetírásról, lelkipásztorkodásról és a hittudományok műveléséről. Mindehhez 217 illusztrált leírás kapcsolódik kiállításon bemutatott tárgyak részletes leírásával, többek között Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményekről, metszetekről, fizikai és természettudományi szertárak érdekes darabjairól, különleges kéziratokról, gazdagon díszített egyházi ötvösművekről, miseruhákról.

„Az eddigi legteljesebb módon nyílik lehetőségünk megismerni e több évszázados múlt, a Piarista Rend magyarországi történetének tárgyi emlékeit. Idegenvezetést kapunk a rend életének sokszínű, izgalmas világába: megjelennek előttünk a diákok közt sürgő-forgó, oktató tanárok, a hitéletben való elmélyedést segítő atyák, közösségben Istennek szentelt szerzetesek, a természet világát feltáró tudósok, a szépséget sokféleképpen közénk idéző művészek, kíváncsi világjárók – s mindezek közben az emberek, akik egyek voltak közülünk, személyes és közösségi kereséseikkel, nagyságukkal és gyengeségeikkel együtt.” (Labancz Zsolt tartományfőnök bevezetőjéből)

Tartalom (fejezetek)

1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító)
2. Iskola (Tanítás és nevelés)
3. Fizika szertár (Fizika és matematika)
4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia)
5. Történelmi tár (Régészet és történetírás)
6. Sekrestye (Szentségek és csodák)
7. Oratórium (Hittudomány és hitoktatás)

Kapható

Művészet és tudomány Haynald életében - előadás konferencián (2017.11.21.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017. évi rendezvényei keretében, az "Emberközpontú tudomány" jegyében a Tomori Pál Főiskolán is konferenciát rendeztek 2017. november 21-én, Budapesten. A konferencia művészettörténeti szekciójában, több más 19. századi téma mellett hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása Haynald (1816-1891) - művészet és tudomány egy kiemelkedő főpap életében címmel. Az előadás vázlatát honlapunkon, az Olvasósarokban is elhelyeztük.

Hitre, tudásra

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A piaristák és a magyar művelődés

Kiállítás Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában (Budavári Palota, E épület)
2017. november 15.–2018. február 25.

A Piarista Rend alapításának 400. és a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulóján rendezett kiállítás azt mutatja be, hogy a piaristák a négy évszázad során mivel gazdagították a magyar művelődést a tudomány, a művészetek és a vallás különböző területein.

Magyarországon 1666-ban jött létre első iskolájuk. Szolgálatuk azóta is a kor és az élet kihívásaihoz igazodik. Úttörői voltak például a magyar nyelvű középiskolai tanításnak, a matematika, a fizika és az informatika oktatásának és a cserkészetnek is. Mindebben kiemelkedik a rend pesti iskolája, amelyet a városi tanács alapított 1717-ben. A régi piarista ház a város egyik legrégibb szellemi központja volt. A kopott falú, majd 1917-re új palotába költöző gimnázium padjaiból kiváló költők, tudósok és államférfiak kerültek ki.

A piaristák színes világát fölidéző, általuk készített, megrendelt vagy összegyűjtött tárgyak is sokszínűek, választékuk a középkori kódexektől a modern bábokig terjed. A kiállításon a magyar piaristák műveltségét szépséges liturgikus tárgyak, eddig kevesek által látott festmények és rajzok, különleges könyvek, kéziratok, órák és modellek mutatják be.

További információ

Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben 1802–2017

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Szent Mór Bencés perjelség tisztelettel a bencés rend győri jelenlétének 215. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendez „Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben 1802–2017” címmel.

Időpont: 2017. november 10-én 10 órakor
Helyszín: Czuczor gergely Bencés Gimnázium (9022 Győr, Széchenyi tér 8−9), Jedlik terem

Program

Megnyitót mond és a vendégeket köszönti: Rózsavölgyi László Győr Megyei Jogú Város Oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottságának elnöke és Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel

10:20–12:20 Első szekció, elnök: Fazekas István, az ELTE docense

  • Horváth József: Győr városa a „hosszú”19. században: A bencés rend helyi működésének környezete
  • Dénesi Tamás: A bencés rend győri megtelepedésea 19. század elején
  • Terdik Szilveszter: Jezsuitáktól a bencésekig: A Szent ignác-templom a bencések korában
  • Sasfi Csaba: A győri gimnázium diáksága a reformkorban: Az iskolai anyakönyv mint társadalomtörténeti forrás

12:20–12:50 Diszkusszió

12:50–14:00 Napközi imaóra a templomban, majd az évfordulóra készült ólomüvegablak megáldása a perjelség folyosóján, ezt követően állófogadás a perjelség ebédlőjében

14:00–17:00 Második szekció, elnök: Csóka Gáspár OSB

  • Tóta Péter Benedek: Czuczor Gergely, Toldy ferenc és Cornelius Nepos
  • Csécs Teréz: „Nehogy … pótolhatlanul és talán örökre szemeink elől elveszszen”: A Rómer Flóris által alapított győri bencés múzeum

15:00–15:20 Diszkusszió

15:20–15:50 szünet

15:50–16:50

  • Tóth Konstantin OSB: A győri bencés gimnázium és diákjai 1945–2014
  • Barkó Ágoston OSB: Bencések győrben 1945–2014

16:50–17:00 Zárszó

17:00–17:30 Könyvbemutató
Jezsuita jelenlét győrben a 17–18.században – tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez
a tanulmánykötetet bemutatja: Tusor Péter az MTA doktora, a PPKE docense

Meghívó

http://bencesgyor.hu/wp-content/uploads/2017/11/konf-meghivo-215.pdf

A Ráday Múzeum Ötvös műhelyének ötvös-zománc mesterkurzusának 2018-as időpontjai

Ráday Múzeum Kecskemét -

Az Ötvös Nagy Ferenc vezette mesterkurzus időpontok az ötvösmester honlapján találhatóak.

Helyszín: Ráday Múzeum, Ötvösműhely

Ötvös - zománc mesterkurzus 2018

A mesterkurzusok - kezdő, haladó, professzionális - szintekből tevődnek össze, amely magába foglalja a zománcművészet elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását.

A műhelygyakorlatok alkalmával - kurzusonként - elsajátítják a szükséges ötvös-fémműves technológiákat, úgymint; lemezek darabolása, dróthúzás-rekesz készítés, forrasztás, lágyítás, fűrészelés, fúrás, foglalás stb. az ismert ötvös-zománc technikákat.

Az óraszám és a program ITT található: http://www.otvosnagy.com/cikkek/zomancmuveszeti-tanfolyam/
Jelentkezni egy kurzusra is lehet, ami 3 nap, de az egység tovább nem bontható!
A jelentkezés nem jelent automatikus részvételt.

Egy hetes kurzus szimpózium – csak haladók részére!

A foglalkozás helyszíne:
Ráday Múzeum ötvös-restaurátor műhelye, Kecskemét Kálvin tér, 1.
Kurzusnapok szombat-vasárnap, a hat napos hétfőtől-szombatig.
Napi műhelyfoglalkozás reggel ½ 9 –től du. ½ 5-ig tart.
Költségekről:
A kurzus díja - anyaggal együtt - 2018-ban is változatlan, br. 800 Ft/óra. A kurzus díjat három napos egységekben kell fizetni.
A jelentkezőknek un. regisztrációs díjat kell fizetni (5000 Ft) mely utólag a részvételi díjban elszámolásra kerül!
Fontos továbbá a szállásfoglalás, mert előfordulhat, hogy nincs szabad szoba sehol!!!

Jelentkezés, információ:
Ötvös Nagy Ferenc ötvösművész: otvosnagy [at] gmail.com
valamint
Mikulás Kata múzeumpedagógus: radaymuzeum.muzped [at] gmail.com

Csatlakozz a Facebook oldalunkhoz, valamint ezen böngészheted a 2016-17-es év legjobb kurzus fotóit is:
https://www.facebook.com/tuzzomanctanfolyam/

http://www.otvosnagy.com/cikkek/zomancmuveszeti-tanfolyam/kurzus-idopont...

Történész és a szerzetes közösen mutatták be a vasvári domonkos kolostort

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Fotó: Pogács Mónika

 

Városnéző sétán jártunk. Megérte. Láthattuk, a recept egyszerű: kapjon főszerepet a település.

Egy alapos városnéző sétára érdemes egy igazán hozzáértő vezetőt felkérni. Lehet tudós vagy nagy tudású amatőr helytörténész is. A lényeg a szív, a tudás, az elmúlt korok művészeti, építészeti, szellemi értékeinek maradéktalan tisztelete. A vasárnap délutáni sziesztaidő épp alkalmas lehet az időutazásra. Ezután (már csak) meg kell hirdetni a programot. A siker garantált. Így történt ez Vasváron is. Néhány hónapja hirdetett városnéző sétákat a múzeum és az önkormányzat dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész közreműködésével. A temetői templom, az egykori káptalani templom emlékhelye, a Tretter-Béke Ház múltjának megismerése után most kolostornézőbe invitálták az érdeklődőket a szervezők. A történész Kostecki András domonkos szerzetessel, a rend magyarországi tartományának elöljárójával vezette a sétát. A városcentrum épülete egyedülálló. Nincs párja az egész országban. Az egykori rendház az egyetlen, ma is álló, középkori eredetű domonkos kolostor Magyarországon. – A templomnál emeletnyi feltöltődés van. Az épület körül három méterrel lejjebb sétáltak a középkorban még az emberek. Ezért érződik némi aránytalanság, ha felnézünk most rá – kezdte mindjárt ezzel a meghökkentő ténnyel az épületkomplexum külső bemutatását dr. Zágorhidi Czigány Balázs. Ezután a templom falán található kőtáblát vette górcső alá. Az emléktábla tanúsága szerint a kolostor 1241-ben épült és 1941-ben, az akkor még a városban élő domonkosok emlékeztek annak hétszáz éves jubileumáról. A történésznek a kőtábláról sok minden jutott eszébe. Például: csak egy feltételezés a kolostor 1241-es alapítása, hiszen az első írásos dokumentumok 1254-ből vannak róla és feltehető, hogy a tatárjárás idején nem fogtak építkezésbe a szerzetesek. Valószínű, hogy az 1240-es években, a tatárjárás előtt vagy azt követően történhetett a kolostoralapítás.

A domonkos rend tartományfőnöke érkezett Vasvárra könyvbemutatóra

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A domonkos rend hazai tartományfőnöke járt Vasváron: Kostecki András könyvbemutatóra érkezett a városba.

Alapításának nyolcszáz éves jubileumát ünnepelte múlt évben Európában a domonkos rend. Az évforduló alkalmából készülhetett el számos kötet, köztük a vikárius által szerkesztett Domonkosok a szó emberei című könyv.

Városnéző séták V.

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

NÉZZÜK MEG EGYÜTT a Szentkutat és a Csónakázó tavat!

A Szentkút és Csónakázó tó természeti értékeit bemutatja: Laki László erdész

A Szentkút történetét ismerteti: dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató

Találkozás: november 5-én, vasárnap délután 3 órakor a Csónakázó tónál, a Kígyókirály szobránál.

A szeptemberben a rossz időjárás miatt elmaradt sétát pótoljuk.

Honlapunkról

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény (Győr) -

Mai világunkban azok az intézmények, melyek nincsenek fenn a világhálón, nem is léteznek a nagyközönség számára. Ezt tudatosítva döntöttünk úgy, hogy gyűjteményünk is kap egy önálló felületet, ahol a tisztelt érdeklődő a ránk vonatkozó legfontosabb információkat megtalálhatja, s ahová időnként friss híreink, vagy éppen egy-egy érdekesség, gyűjteményi anyagunk adott darabjára vonatkozó bemutatás felkerülhet. Ennek reményében igyekszünk a jövőben honlapunk kínálatát folyamatosan bővíteni.

Szerverfrissítés – újabb plébániai anyakönyvek (2017. okt. 27.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Újabb öt plébánia levéltárunkban őrzött anyakönyvit tettük E-kutatás szolgáltatásunk keretében online elérhetővé. Ezek: Bakonygyepes (VFL VI.8.), Badacsonytördemic (VFL VI.14.) , Gógánfa (VFL VI.51.), Magyarpolány (VFL VI.82.) és Sümeg (VFL VI.132.). Továbbra is várjuk szíves visszajelzéseiket, észrevételeiket. Eredményes kutatást kívánunk!

Ásványokról kicsiknek és nagyoknak

Ráday Múzeum Kecskemét -

Ismét útjára indul a Ráday Múzeum nagy sikerű múzeumpedagógiai programsorozata az Ásványokról kicsiknek és nagyoknak.

Az előző évi előadások bizonyították, hogy minden korosztály talál érdeklődését felkeltő témakört az ásványok és a kőzetek titokzatos világába, sokan felismerték, hogy ásványgyűjtés egy lebilincselő hobbi.

Az új előadássorozat folytatja a népszerű bevezetést az ásványok titkaiba​, ​továbbra is gyerekeknek és felnőtteknek külön kínálva a programokat.

Az előadó: Prof. Dr. Fuxreiter Mónika, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem tanára.

​​Az első előadás: 2017. november 4. - ​szombat

10 órakor ​gyerekeknek (4-12 éves korosztály számára)

Ásványgyűjtő leszek

Milyen eszközökre van szükségem? Hol kezdjem? Amire vigyázni kell. Az én gyűjteményem.

16 órakor gimnazistáknak, egyetemistáknak és felnőtteknek

Ásványtani keresztelő

Hogyan kapnak nevet az ásványok? Ásványok és híres emberek. Ásványfajok magyar névadói. Ásványok a történelemben.

Helyszín: Ráday Múzeum (Kecskemét, Kálvin tér 1.) Fuxreiter Ásvány-gyűjtemény

Belépő: diák - 200 Ft, felnőtt - 400 Ft.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Ráday Múzeum eseményeivel kapcsolatos legújabb információk folyamatosan elérhetőek a www.facebook.com/radaymuzeum oldalon."

Teljes program:

CsatolmányMéret Program1.34 MB

Írástörténet - levéltári foglalkozások iskolák számára 2017-ben (2017.10.20.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A 2011-2012-es tanévben megkezdett TÁMOP-projektünk utolsó fenntartási évében bővítettük partnereink körét, hogy Írástörténet témanap-foglalkozásunkat minél több környékbeli iskolában megismerhessék. Az év során így eljutottunk az akasztói, dusnoki, mélykúti és sükösdi általános iskolákhoz, ahol összesen 12 alkalommal tartottunk témanapot a felsős diákok számára. Írástörténet-foglalkozásunk keretében a résztvevőket megismertetjük a legfontosabb íráshordozó anyagokkal és íróeszközökkel, a diákok számos eszközt ki is próbálhatnak az ún. "íráspróba" keretében, és a programot az eredeti levéltári dokumentumok szemléje, vizsgálata is kiegészíti.

tovább

E-kutatásról, a II. országos családtörténeti konferencián (2017.10.12.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Mintegy 150 résztvevővel, jó hangulatban, sok hasznos előadással, találkozással és beszélgetéssel zajlott a Jövőnk kulcsa a múlt - II. országos családtörténeti konferencia Szolnokon, 2017. október 12-én. A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) által kezdeményezett program házigazdája az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ volt, társrendezőként a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Neumann János Egyetem is részt vettek a szervezésben. A rendezvényen Lakatos Andor levéltárvezető (KFL) is előadást tartott E-kutatás az egyházi levéltárakban címmel, az előadás vázlatát honlapunkon az Olvasósarokban, a Levéltáros publikációk között tettük elérhetővé.

Máriás emlékekről Kalocsán és Mélykúton (2017.10.09.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Könyvbemutatóval egybekötött ismeretterjesztő előadásokat tartottak levéltárunk munkatársai az elmúlt hétvégén Kalocsán és Mélykúton. A kalocsai rendezvényre az Országos Könyvtári Napok keretében, 2017. október 6-án, a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban került sor. Másnap, 2017. október 7-én este a Mélykúti Plébánia volt a házigazda. Az esték folyamán, Mária-enciklopédia kiadványunk bemutatása után a Mária-tisztelet egyházmegyei és helyi érdekességeiről hallottak előadásokat a résztvevők. Az előadások vázlatait honlapunkon is elérhetővé tesszük.

Meghívó

Veszprémi Érseki Levéltár -

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a veszprémi egyházmegye múltját feltáró, utóbbi években megjelent kiadványok együttes bemutatójára. A rendezvényre 2017. október 10-én 16.30-tól kerül sor a PPKE BTK budapesti épületében (VIII. ker., Mikszáth Kálmán tér 1., 206-os terem). A részletes program a mellékletben olvasható.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára