Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

A piaristák és a főváros

Történeti konferencia a budapesti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulója alkalmából

Időpont: 2018. február 21. szerda
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme (1052 Budapest, Piarista köz 1., 2. emelet)

A budapesti piarista gimnázium 2017-ben ünnepelt jubileuma számos ünnepségre, találkozóra és megemlékezésre adott alkalmat az elmúlt év során. Ezek közül tudományos szempontból kiemelkedik a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés című kiállítás és az ahhoz készült katalógus. A jubileumi évet lezáró konferencia elsősorban olyan, a kiállítás és a katalógus készítése során föltárt kutatási eredményeket mutat be, amelyek újdonságot jelentenek a piarista rend és Budapest történetének megismerésében.

PROGRAM

14:00 Köszöntő (Labancz Zsolt SchP tartományfőnök)
14:10–15:10 I. szekció (levezető: Koltai András)

 • Siptár Dániel (Jezsuita Rend Magyarországi Tartománya Levéltára, könyvtáros): A piaristák és a kegyes társulatok
 • Szekér Barnabás (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltáros): A püspök, a királynő és a piaristák a váci nemesi konviktus alapításánál
 • Szabó Gábor István SchP (Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató): A magyar piaristák a biológiai tudományok terén

15:10–15:25 hozzászólások, szünet

15:25–16:25 II. szekció (levezető: Forgó András)

 • Borbás Péter (Piarista Múzeum, művészettörténész): Magyar piarista gyűjtők és gyűjtemények
 • Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum, főigazgató): A pesti piarista épületegyüttes (1717–1900)
 • Karácsony Rita (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Középülettervezési Tanszék): Hültl Dezső, a piarista rend építésze

16:25–16:40 hozzászólások, szünet

16:40–17:40 III. szekció (levezető: Ruppert József SchP)

 • Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltáros): A piarista humor (Helyszínek és műfajok)
 • Maczák Ibolya (MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs): A budapesti piarista gimnázium önképzőkörének történetéből
 • Völgyesi Orsolya (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): Bulányi György és a debreceni katolikus kiscsoportok (1945–1952)

17:40–18:00 hozzászólások, beszélgetés

Részletes program (PDF)

 

Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században

Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez
szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt
Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2017

Könyvbemutató

A 2016-ban tartott konferencia előadásait tartalmazó kötet bemutatójára 2018. január 10-én, szerdán 16 órától kerül sor a Párbeszéd Háza Pedro Arrupe-termében (1085 Budapest, Horánszky utca 20.). Köszöntőt mond P. Vízi Elemér SJ tartományfőnök és Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel. A tanulmánykötetet bemutatja Molnár Antal történész, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa, az EL TE BTK egyetemi docense és Terdik Szilveszter művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusa.
Az esemény házigazdája a Jezsuita Levéltár.

Tartalom
 • Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel: Köszöntő
 • Forrai Tamás SJ: Köszöntő
 • Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt: Előszó
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója / Die Benefaktoren der Raaber Jesuitenkirche im 17. Jahrhundert, eine Rekonstruktion des Kreises ihrer Wohltäter, 13-59

I. JEZSUITA RENDHÁZ ÉS GIMNÁZIUM

 • Fazekas István: Győr és a jezsuita rend a 17. században – Szereplők, érdekek, ellenérdekek / Győr/Raab und die Jesuiten im 17. Jahrhundert – Beteiligten, Interessen und Gegeninteressen, 63-85.
 • Kádár Zsófia: A győri jezsuita kollégium intézményi funkciói a 17. században (1626–1671) / The institutional functions of the Jesuit college in Győr in the seventeenth century (1626–1671), 87-129.
 • Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága a kezdetektől a feloszlatásig (1630–1773), különös tekintettel a főnemesi tanulókra / Die Schülerschaft des Jesuitengymnasiums von Győr/Raab von dem Anfang bis zu der
  Aufhebung (1630–1773), mit besonderem Hinblick auf die hochadeligen Schüler, 133-167.

II. A SZENT IGNÁC-TEMPLOM ÉS MŰVÉSZETI KIALAKÍTÁSA

 • Galavics Géza: A győri jezsuita templom 17. századi művészeti koncepciója és az abban megjelenő társadalomkép / Das architektonische und bildkünstlerische Konzept der Hl. Ignatiuskirche zu Győr/Raab und das dadurch vermittelte Gesellschaftsbild, 171-239.
 • Serfőző Szabolcs: A győri Szent Ignác-templom belső kialakítása a 18. század közepén / Die Innenausstattung der Hl. Ignatiuskirche zu Győr/Raab um Mitte des 18. Jahrhunderts, 241-269.

III. EGYHÁZI TÁRSADALOM, JEZSUITA LELKIPÁSZTORKODÁS, VALLÁSOS TÁRSULATOK

 • Horváth József: Végrendeleti adományok a győri jezsuiták és más egyházi testületek javára a 17. században / Testamentarische Legaten für die Raaber Jesuiten und für andere kirchliche Gemeinschaften im 17. Jahrhundert, 273-305.
 • Kádár Zsófia: Az urak Patrona Hungariae-társulata a 17. században / The Patrona Hungariae congregation of the gentlemen in the seventeenth century, 307-333.
 • Székely Zoltán: A győri németek Győzedelmes Mária-kongregációja és annak albuma – Kutatási beszámoló / Sodalität Maria de Victoria der Deutschen von Győr/Raab und dessen Album – Ein Forschungsbericht, 335-363.
 • Barkó Gábor Ágoston OSB: Ünnepek és városi térhasználat a kora újkori Győrben a ferencesek példáján / Feierlichkeiten und städtische Raumnutzung in Győr/Raab in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Franziskaner, 365-381.

A domonkos rend 800 éves jubileumához kapcsolódó kiadványok bemutatója

A Szent Domonkos-rend 800 éves jubileumához kapcsolódó kiadványok bemutatóját a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet, és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény 2017. december 12-én, kedden délután 3 órakor tartja a PPKE Jogtudományi Karának Dísztermében (Budapest, Szentkirályi utca 28. II. em.)

Köszöntők:

 • Kostecki Andrzej OP vikárius (Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége)
 • Sarbak Gábor másodelnök (Szent István Tudományos Akadémia)
 • Csurgai Horváth József, igazgató (Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár)

Az első 300 év Magyarországon és Európában című kötetet bemutatja: Molnár Antal tudományos főmunkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A 800 éves domonkos rend Magyarországon című kötetet bemutatja: Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)

A jubileumhoz kapcsolódó további kiadványokat ismerteti: Forgács Hajnalka doktorjelölt (PPKE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar)

Zárszó: Barna Gábor főtitkár (Szent István Tudományos Akadémia)

Zágorhidi Czigány Balázs gyűjteményvezető (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény)

Közreműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének kórusa (vezényel Vakler Anna)

Hitre, tudásra (katalógus)

Hitre, tudásra
A piaristák és a magyar művelődés
Kiállítási katalógus
I. kötet
szerk. Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna
Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017.
26 cm; 544 pp. – ISBN: 978-615-80517-5-0

A kiállítás katalógusának első, gazdagon illusztrált kötete 16 tanulmányt tartalmaz a piarista rend és Magyarország első kapcsolatairól, a magyar piaristák iskolarendszeréről, természettudományos oktatásról, történetírásról, lelkipásztorkodásról és a hittudományok műveléséről. Mindehhez 217 illusztrált leírás kapcsolódik kiállításon bemutatott tárgyak részletes leírásával, többek között Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményekről, metszetekről, fizikai és természettudományi szertárak érdekes darabjairól, különleges kéziratokról, gazdagon díszített egyházi ötvösművekről, miseruhákról.

„Az eddigi legteljesebb módon nyílik lehetőségünk megismerni e több évszázados múlt, a Piarista Rend magyarországi történetének tárgyi emlékeit. Idegenvezetést kapunk a rend életének sokszínű, izgalmas világába: megjelennek előttünk a diákok közt sürgő-forgó, oktató tanárok, a hitéletben való elmélyedést segítő atyák, közösségben Istennek szentelt szerzetesek, a természet világát feltáró tudósok, a szépséget sokféleképpen közénk idéző művészek, kíváncsi világjárók – s mindezek közben az emberek, akik egyek voltak közülünk, személyes és közösségi kereséseikkel, nagyságukkal és gyengeségeikkel együtt.” (Labancz Zsolt tartományfőnök bevezetőjéből)

Tartalom (fejezetek)

1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító)
2. Iskola (Tanítás és nevelés)
3. Fizika szertár (Fizika és matematika)
4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia)
5. Történelmi tár (Régészet és történetírás)
6. Sekrestye (Szentségek és csodák)
7. Oratórium (Hittudomány és hitoktatás)

Kapható

Hitre, tudásra

A piaristák és a magyar művelődés

Kiállítás Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában (Budavári Palota, E épület)
2017. november 15.–2018. február 25.

A Piarista Rend alapításának 400. és a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulóján rendezett kiállítás azt mutatja be, hogy a piaristák a négy évszázad során mivel gazdagították a magyar művelődést a tudomány, a művészetek és a vallás különböző területein.

Magyarországon 1666-ban jött létre első iskolájuk. Szolgálatuk azóta is a kor és az élet kihívásaihoz igazodik. Úttörői voltak például a magyar nyelvű középiskolai tanításnak, a matematika, a fizika és az informatika oktatásának és a cserkészetnek is. Mindebben kiemelkedik a rend pesti iskolája, amelyet a városi tanács alapított 1717-ben. A régi piarista ház a város egyik legrégibb szellemi központja volt. A kopott falú, majd 1917-re új palotába költöző gimnázium padjaiból kiváló költők, tudósok és államférfiak kerültek ki.

A piaristák színes világát fölidéző, általuk készített, megrendelt vagy összegyűjtött tárgyak is sokszínűek, választékuk a középkori kódexektől a modern bábokig terjed. A kiállításon a magyar piaristák műveltségét szépséges liturgikus tárgyak, eddig kevesek által látott festmények és rajzok, különleges könyvek, kéziratok, órák és modellek mutatják be.

További információ

Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben 1802–2017

Szent Mór Bencés perjelség tisztelettel a bencés rend győri jelenlétének 215. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendez „Tanítás, tudomány, lelkipásztorkodás – Szent Benedek fiai Győrben 1802–2017” címmel.

Időpont: 2017. november 10-én 10 órakor
Helyszín: Czuczor gergely Bencés Gimnázium (9022 Győr, Széchenyi tér 8−9), Jedlik terem

Program

Megnyitót mond és a vendégeket köszönti: Rózsavölgyi László Győr Megyei Jogú Város Oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottságának elnöke és Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel

10:20–12:20 Első szekció, elnök: Fazekas István, az ELTE docense

 • Horváth József: Győr városa a „hosszú”19. században: A bencés rend helyi működésének környezete
 • Dénesi Tamás: A bencés rend győri megtelepedésea 19. század elején
 • Terdik Szilveszter: Jezsuitáktól a bencésekig: A Szent ignác-templom a bencések korában
 • Sasfi Csaba: A győri gimnázium diáksága a reformkorban: Az iskolai anyakönyv mint társadalomtörténeti forrás

12:20–12:50 Diszkusszió

12:50–14:00 Napközi imaóra a templomban, majd az évfordulóra készült ólomüvegablak megáldása a perjelség folyosóján, ezt követően állófogadás a perjelség ebédlőjében

14:00–17:00 Második szekció, elnök: Csóka Gáspár OSB

 • Tóta Péter Benedek: Czuczor Gergely, Toldy ferenc és Cornelius Nepos
 • Csécs Teréz: „Nehogy … pótolhatlanul és talán örökre szemeink elől elveszszen”: A Rómer Flóris által alapított győri bencés múzeum

15:00–15:20 Diszkusszió

15:20–15:50 szünet

15:50–16:50

 • Tóth Konstantin OSB: A győri bencés gimnázium és diákjai 1945–2014
 • Barkó Ágoston OSB: Bencések győrben 1945–2014

16:50–17:00 Zárszó

17:00–17:30 Könyvbemutató
Jezsuita jelenlét győrben a 17–18.században – tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez
a tanulmánykötetet bemutatja: Tusor Péter az MTA doktora, a PPKE docense

Meghívó

http://bencesgyor.hu/wp-content/uploads/2017/11/konf-meghivo-215.pdf