Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

Hitre, tudásra

A piaristák és a magyar művelődés

Kiállítás Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában (Budavári Palota, E épület)
2017. november 15.–2018. február 25.

A Piarista Rend alapításának 400. és a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulóján rendezett kiállítás azt mutatja be, hogy a piaristák a négy évszázad során mivel gazdagították a magyar művelődést a tudomány, a művészetek és a vallás különböző területein.

Magyarországon 1666-ban jött létre első iskolájuk. Szolgálatuk azóta is a kor és az élet kihívásaihoz igazodik. Úttörői voltak például a magyar nyelvű középiskolai tanításnak, a matematika, a fizika és az informatika oktatásának és a cserkészetnek is. Mindebben kiemelkedik a rend pesti iskolája, amelyet a városi tanács alapított 1717-ben. A régi piarista ház a város egyik legrégibb szellemi központja volt. A kopott falú, majd 1917-re új palotába költöző gimnázium padjaiból kiváló költők, tudósok és államférfiak kerültek ki.

A piaristák színes világát fölidéző, általuk készített, megrendelt vagy összegyűjtött tárgyak is sokszínűek, választékuk a középkori kódexektől a modern bábokig terjed. A kiállításon a magyar piaristák műveltségét szépséges liturgikus tárgyak, eddig kevesek által látott festmények és rajzok, különleges könyvek, kéziratok, órák és modellek mutatják be.

További információ

Katolikus egyházi társadalom a 17. századi Magyar Királyságban

Egyháztörténeti konferencia

Helyszín: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (7525 Pécs, Hunyadi János utca 11.), 6. sz. nagyelőadó
Időpont: 2017. szeptember 28-29.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézete tudományos konferencia-sorozatot indított, hogy méltó módon, az okok megértésének céljával emlékezzenek meg a reformáció közelgő 500. évfordulójáról. Ennek második állomása a 17. századi magyarországi katolikus egyházi társadalommal foglalkozik.

Részletes program: http://www.pphf.hu/item/435-katolikus-egyhazi-tarsadalom-a-17-szazadi-magyar-kiralysagban
Részletes program (PDF): http://www.pphf.hu/images/konferencia/tizenhetedik/meghivo.pdf

(Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

An International Workshop proposed by the Center for Ibero-American Studies of the Faculty of Arts, Charles University (SIAS FF UK), the French Institute for Research in Social Sciences (CEFRES), the Institute of Art History of Czech Academy of Sciencies (ÚDU AV ČR) and the University of Valladolid

Time: 2017. September 25-26.
Venue: Prague, Špork Palace (Praha 1, Hybernská 3), room nr. 303.

The aim of the workshop is to set into focus the monastic space as a multifaceted research theme from a global and interdisciplinary perspective. For centuries, monasteries served as centers of education and culture. Literary works, sermons, translations and artefacts were created among their walls that never served merely as an impenetrable isolation from the outer world, but rather represented a conscious politics of structuring both the physical and the mental space. They kept contact not only with their closer environment, but also formed part of greater intellectual, spiritual and economic networks and interacted with different stakeholders of worldly power. They could serve as strongholds of cultural and religious missions that penetrated into new territories, triggered intercultural and interconfessional interactions and facilitated knowledge transfers, while their long-lasting presence in a territory could also ensure continuity and enables the investigation of long durée changes, reforms and renewals. Their evolvements and transformations unavoidably shaped both their inner spaces (including material culture and architecture), and the landscape around them and thus, they also contributed to the formation of such notions as identity, borders and migration.

The workshop is designed primarily for young researchers — especially Ph.D. and postdoctoral students — aiming to explore the future perspectives of the aforementioned themes in an innovative way and to lay down the foundations of further cooperation beyond disciplinary and national boundaries. Simultaneously, it also aims to create a forum that features well-known scholars among its speakers and disseminates information about ongoing research projects, academic working groups and relevant publications.

Homepage: https://transmissions.ff.cuni.cz/