A MELTE és az EME 2018. évi vándorgyűlése és konferenciája

Időpont: 2018. július 1-5. (vasárnap-csütörtök)
Helyszín: Kolozsvár
Házigazda: Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára
Cím: Névtárak, levéltárak, gyülekezetek

A jelentkezés 2018. június 20-án lezárult.

Helyszínek

 • Bethlen Kata Diakóniai Központ (Vila Diakonia, VD) – 400075 str. Ponorului 1. – http://viladiakonia.ro – Az épületnél csak megállni lehet, parkolni a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Kolozsvári karának őrzött parkolójában lehet (Universitatea Sapientia, Calea Turzii / Todai út 4 – http://kv.sapientia.ro/hu/elerhetosegek) – A kettő közötti útvonal a térképen: https://goo.gl/maps/TaLKbZAnp6n
 • Kolozsvári Református Kollégium (KRK) – 400084 str. Mihail Kogalnicenu (Farkas utca) 16. – http://www.kollegium.ro
 • Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár (EREL) – Avram Iancu (Bocskai) tér 14.
 • Protestáns Teológiai Intézet (PTI) – Avram Iancu (Bocskai) tér 15. – http://www.proteo.cj.edu.ro/

 

Utazás

Táblázat az autós utazáshoz:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lt6DIw9za5TbnLKOu3bBfq5BDRVgXYvD6j0ou2eKLjk/edit?usp=sharing

Program

július 1. vasárnap (0. nap)

 • 17:00-tól érkezés, regisztráció kezdete, szállás elfoglalása – VD
 • 18:00 vacsora – VD

július 2. hétfő (1. nap)

 • 8:00 Reggeli – VD
 • 9:00 Reggeli áhítat – VD
 • 9:15 Köszöntések, eligazítás, regisztráció folytatása – VD
 • 9:30 Városnézés, gyűjteménylátogatás – Kolozsvári Római Katolikus Gyűjtőlevéltár
 • 14:00 ebéd – PTI
 • 15:00 Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár és az Erdélyi Református Múzeum megtekintése
 • 16:30 MELTE közgyűlés (tisztújítással) / EME közgyűlés – PTI/EREL
 • 18:30 Ökumenikus istentisztelet (Kató Béla erdélyi református püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Janka György görögkatolikus főiskolai tanár – Farkas utcai református templom)
 • 19:30 Vacsora – Kolozsvári Református Kollégium udvara és étkezdéje (Farkas utca 28.)

július 3. kedd (2. nap)

 • 8:00 Reggeli
 • 9:00 Reggeli áhítat (Küsmödi Attila) – PTI
 • 9:20–10:40

Sematizmusok, névtárak, archontológiák – PTI
A papi, lelkészi vagy szerzetesi történeti névtárak összeállítása a levéltárakban folyó tudományos munka egyik alapkövét jelenti. Ezek a megkerülhetetlen történeti segédletek minden esetben levéltári forrásokon, méghozzá tömegesen feldolgozott levéltári forrásokon alapulnak, és így kézenfekvő, hogy készítésükben a levéltárosok is részt vesznek. Az utóbbi időben a digitalizálás ebben a munkában is új kihívást jelent, hiszen az adatbázisok új lehetőségeket kínálnak, de ugyanakkor nagyobb nehézséget jelent például az adattárak használható formában történő közzététele. A konferencia során beszámolókat hallgatunk meg a lezárt és tervezett munkákról.

 • Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum, Budapest): Evangélikus lelkészek adattára (ELEM)
 • Hudi József (Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár, Pápa): A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának adattárai
 • 10:40–10:55 szünet
 • Lakatos Andor (Kalocsai Egyházmegyei Levéltár): Kalocsai adattárak - a feldolgozás lépései és a módszerek változásai az utóbbi két évtizedben
 • Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki Levéltár): Névtárak, történeti sematizmusok, „e-sematizmus” – a veszprémi kísérlet
 • 10:55–11:35

Erdélyi művészettörténeti kutatások – PTI

 • Sarkadi Nagy Emese: Szász erődtemplomok
 • Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom
 • 11:35–11:40 szünet
 • 11:40–12:00 Oláh Róbert (Győri Egyházmegyei Levéltár): A GDPR az egyházi levéltárakban
 • 12:00–13:00

Új kihívások a levéltári és múzeumi informatikában (kerekasztal)
Ezen a téren egyre komolyabbak a kihívások, mert gyűjteményeinkben egyre több digitalizált és digitális anyag gyűlik föl. A levéltárosok és muzeoógusok feladataihoz mindenképpen hozzátartozik ezek kezelése, tárolása és hozzáférhetővé tétele, akár közös megoldásokkal. Ezért szeretnék megosztani az adatbázisok és nyilvántartási rendszerek használatával, közzétételével kapcsolatos problémákat és megoldásokat.
Résztvevők: Koltai András*, Lakatos Andor, Smohay András, fölkérés alatt

 • 13:00 Ebéd – VD
 • 14:00–15:20

Gyűjtőterületi munka, helyi állagmegőrzés, begyűjtés – PTI
A gyűjtőterületi munka terén az egyházi levéltárak között nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Néhol a felettes egyházi hatóságok támogatásával megkezdődött a gyülekezetek, egyházközségek, iskolák levéltári anyagának fölmérése, digitalizálása vagy begyűjtése. Máshol viszont ez szinte egyáltalán nem tartozik az egyházi levéltárak feladatához. A konferencián helyzetjelentéseket hallgatunk meg a begyűjtési munka helyi tapasztalatairól, és az ezzel kapcsolatos általános tanulságokról.

 • Tóth Levente (Erdélyi Református Egyházkerleti Gyűjtőlevéltár): Gyülekezeti levéltárak leltározása, levéltármentés az Erdélyi Református Egyházkerület területén (2016–2018)
 • Bernád Rita (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár): Iratbegyűjtés és gyűjtőlevéltárak a gyulafehérvári egyházmegyében
 • Damásdi Zoltán: Pécsi Egyházmegyei Levéltár): Pincétől a padlásig. Plébániai levéltárak begyűjtése a Pécsi Egyházmegyében
 • 15:20–15:40 szünet
 • 15:40–16:20

Unitárius előadások – PTI

 • Kovács Sándor: 1568 Torda – tények, félreéértések, mítoszok
 • Molnár Lehel: Az Unitárius Egyház történetének levéltári forrásai
 • 16.20 Gyűjteménylátogatás – Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára
 • 19:00 Vacsora – unitárius püspökség

július 4. szerda (3. nap)

 • 7:30 Reggeli, hideg csomag átvétele – VD
 • 8:00 Kirándulás: Kolozsvár, Ádámos (rövid áhítat), Küküllővár, Bolkács, Balázsfalva (görög-katolikus múzeum megtekintése, uzsonna, kávé), Nagyenyed (könyvtár és kollégium megtekintése, két fogásos vacsora)
 • 20:00 visszaérkezés Kolozsvárra

július 5. csütörtök (4. nap)

 • 7:30 reggeli, majd hazautazás – VD