Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

Tartalomátvétel
Összehasonlító rendtörténeti blog
Frissítve: 49 perc 31 másodperc

Romokból támadt barokk virágoskert

sze, 06/14/2017 - 07:33

A váci ferences templom és oltárai
Lachegyi Máté
Vác-alsóvárosi Szt. Miklós Plébánia, 2016. – 91, XLVIII pp.

Ismertetők

 

A szabadkai ferences rendház műgyűjteménye

p, 06/09/2017 - 15:12

Kiállítás a szabadkai ferences kolostorban (I. emelet)
Kurátor: Korhecz Papp Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum tanácsosa
Megtekinthető 2017. jún. 15. és 22. között, naponta 10-12 és 15–17 óráig, valamint külön bejelentkezéssel egész évben.

A kiállítást 2017. június 14-én 19 órai kezdettel fr. Wertheim Mátyás szegedi gvárdián nyitja meg.

A gyűjtmény abból az alkalomból lesz megtekinthető, hogy a szalvatoriánus rendtartomány 300 éve, 1717-ben hozott létre rezidenciát Szabadkán, azaz a ferencesek tartósan letelepedtek a városban. A 35 képből álló ferences portrésorozatot Mathias Hanisch késő barokk vándorfestő festette a 18. században. Restaurálásukkal dr. Korhecz Papp Zsuzsanna évek óta foglalkozott. A munkafolyamatról és a műtárgyak jelentőségéről 2017. június 18-án 12 órától előadást is tart a Szabdkai Városi Múzeumban.

Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében

p, 06/09/2017 - 10:22

Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója

Időpont: 2017. június 29–30.
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
A konferencián csak előzetes regisztrációval lehetséges a részvétel. Regisztrálni június 25-ig itt lehet: https://leveltar.osb.hu/regisztracio

Program Június 29.
 • 10.00 Regisztráció
 • 10.30 Várszegi Asztrik OSB: Köszöntő
Plenáris előadások
 • 10.45 Baán Izsák OSB (Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél): Ki a szerzetes? A szerzetesség identitáskeresése egykor és ma
 • 11.15 Görföl Tibor (PPHF, főiskolai docens): Az evangéliumi tanácsok modern teológiái
I. szekció – levezető elnök: Várszegi Asztrik OSB
 • 14.00 Sarbak Gábor (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae, Fragmenta Codicum Kutatócsoport): A pálos rend nemzetközi kapcsolatai a középkorban
 • 14.20 Deák Hedvig OP: (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, egyetemi tanár): Monachi, fratres, presbyteri. 13. századi vita a szerzetesi állapotról történelem és teológia határpontján
 • 14.40 Romhányi Beatrix (MTA-DE Lendület „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport): Megkésettség vagy divatkövetés? Szempontok a 11-13. századi magyarországi monostorhálózat értékeléséhez közép-európai és európai összehasonlításban
 • 15.00 Szovák Kornél (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens): Újabb adatok Tolnai Máté pannonhalmi főapátról
II. szekció – levezető elnök: Forgó András
 • 16.00 Molnár Antal (MTA BTK TTI-ELTE BTK, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens): A kora újkori szerzetesség – történet kutatásának főbb irányai
 • 16.20 Kádár Zsófia (ELTE BTK, tudományos segédmunkatárs): Jezsuita „apostolkodás” és annak fogadtatása. A 17. századi osztrák rendtartomány példája
 • 16.40 Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár): Folytonosság és újjáépítés – szerzetesség a 17. századi Magyarországon
 • 17.15 Könyvbemutató
Június 30. III. szekció – levezető elnök: Gőzsy Zoltán
 • 9.00 Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltárvezető): A kora újkori összehasonlító rendtörténet lehetőségei és közhelyei
 • 9.20 Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, igazgató): A Pannonhalmi Főapátság nemzetközi kapcsolatai a 17-18. században
 • 9.40 Vaderna Gábor (ELTE BTK Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet, egyetemi adjunktus):  Unió és tolerancia – a bencés felvilágosodás hatása Magyarországon
 • 10.40 Pataki Katalin (Central European University, Budapest – Centre français de recherche en sciences sociales, Prága, doktori hallgató): Koldulórendi kolostorok feloszlatása II. József korában
 • 11.20 Fejérdy András (MTA TTI, tudományos munkatárs, PPKE BTK, tudományos főmunkatárs): A szerzetesi fegyelem helyreállításának ügye az 1822. évi magyar nemzeti zsinaton
 • 11.00 Magyar Marietta Mirjam OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, főiskolai tanársegéd): Szerzetesi reform a modernkori Magyarországon – fények és árnyak
IV. szekció – levezető elnök: Balogh Margit
 • 13.30 Bánkuti Gábor (PTE BTK-PPHF PEI, egyetemi docens): Polifónia vagy diszharmónia? Az intézményi heterogenitás kérdése a Katolikus Egyházban. A szerzetesrendek példája
 • 13.50 Kálmán Peregrin OFM (Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely, kegyhelyigazgató): A Leó-féle reform hatása a 20. századi magyar ferencesség lelkipásztori tevékenységére
 • 14.10 Klestenitz Tibor (MTA BTK TTI, tudományos munkatárs): A sajtóapostolok. Szerzetesek és a nyilvánosság viszonya a 20. század első felében
 • 14.30 Halász Tibor (ELTE BTK, egyetemi hallgató): Eszmény és valóság. A magyar ciszterciek megújulási törekvései a 20. században
 • 15.30 Udvardy Tamás (Budapesti Szent Család plébánia, plébános): A Szociális Missziótársulat és a Szociális Testvérek Társasága szétválási folyamatának elemzése
 • 15.50 Varga Lajos (váci segédpüspök): A jezsuiták tevékenysége és hatása a váci egyházmegyében a szétszóratás után
 • 16.10 Mihalik Béla (MTA BTK TTI, Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, tudományos munkatárs, igazgató): „Két világ között”. Az emigráns magyar jezsuiták szellemi hazatérése (1965-1990)

16.45 Zárszó

Ferencesek Esztergomban

p, 06/09/2017 - 09:35

Helytörténeti kiállítás a a ferencesek esztergomi újratelepedésének 300. évfordulóján
Helyszín: Kákonyi Asztrik Kortárs Galéria (Esztergom, Bottyán János utca 10.)
Megtekinthető: 2017.  május 18. és július 28. között

A kiállításon áttekinthető, jól szerkesztett tablók, térképvázlatok, kéziratok, fényképek vezetnek végig az esztergomi ferences kolstor történetén.

A megnyitó 2017. május 18-án volt volt a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvarán. Ez vol egyben a kezdő eseménye annak az ünnepségsorozatnak  volt, amely a ferencesek Esztergomba történő visszaérkezésének 300. évfordulójáról emlékezik meg, és amelynek csúcspontja Szent Antal napján lesz.   A megnyitó a vendégeket Vereckei András művészettörténész köszöntötte köszöntőt mondott Dobszay Benedek OFM tartomámnyfőnük, közreműködött a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Énekkara, Pálmai Árpád karnagy vezetésével, valamint Bodon Gergely 12/b. oszátlyos tanuló.

A megnyitó beszédet mondott Fáy Zoltán, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár vezetője mondta. A ferencesek a 13. századtól voltak jelen a városban, az oszmán megszállás után azonban átmenetileg elhagyták Esztergomot.  A város fölszabadítása után a ferencesek lettek az első lelkipásztorok. Templomuk alapkövét 1700-ban helyezték el, majd pedig 1717. június 13-án nagy ünnepség keretében adták át a templomot és a kolostort. Végül beszélt a kolostor legújabb kori történetéről, a gimnázium alapításáról és a a kommunista diktatúra időszakáról.

Lásd még:

Tour de Franz

cs, 05/11/2017 - 14:47

Őrült utazás Ausztria és Svájc ferences kolostorain keresztül. Sajnos Németújvár és Kismarton kimaradt. Boldogasszony: 14:20-tól.

(„A Franciscan road movie”, produced by Alexdream pictures (www.vimeo.com/alexdreampictures) and Franciscan Province of S. Leopold in Austria with the dependent Custody of Switzerland)

Oktatás, felekezetek és városi társadalom

k, 04/11/2017 - 17:42

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében: Tudományos konferencia
Időpont: 2017. május 9., kedd
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

Program

9.00–9.10 Köszöntők

I. szekció, levezető elnök: Molnár Antal

9.10–10.30

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony új szerepkörei a 16–17. században
 • H. Németh István: Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban

10.30–11.00 szünet

11.00–12.20

 • Fazekas István: A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban
 • Eva Kowalská: Die Stelle der Evangelischen Gemeinde in Pressburg in den Ereignissen des 18. Jahrhunderts
 • Frederik Federmayer: Die Karriermöglichkeiten der Beamten in der Hauptstadt Pressburg im 17. Jahrhundert

12.20–13.30 ebéd

II. szekció, levezető elnök: Mihalik Béla

13.30–14.30

 • Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 17. században
 • Zuzana Ludiková: Pozsony város jezsuita művészeti öröksége

14.30–15.00 szünet

15.00–16.00

 • Tóth Árpád: A pozsonyi evangélikus gimnázium 18. századi diáksága és a kutatás társadalomtörténeti tanulságai
 • Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszámváltozásai a 17–18. században

16.00 zárszó: Fazekas István

A műhelykonferenciát a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” című, K 116116 számú NKFIH-projekt (vezető kutató: Fazekas István), valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára szervezi.

Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon

h, 04/10/2017 - 17:34

X. Lelkiségtörténeti Konferencia

április 21–22., PPKE BTK Sophianum (Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 1.), I. emelet, 112. terem

MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

Program

Április 21. péntek

 • 9.30–10.00 A konferenciát megnyitja: Főtisztelendő Dr. Fodor György, a PPKE BTK dékánja

1. szekció elnök: P. Vásárhelyi Judit

 • 10.00–10.20 Korondi Ágnes: Tanítás és tanulás a kódexirodalom egyháztanítókról szóló legendáiban
 • 10.20–10.40 Szabó András: A wittenbergi magyar coetus, mint lelkészképző intézmény
 • 10.40–11.00 Voigt Vilmos: Egy elfelejtett elfelejtő: Petrus Kisviczay: Selectiora Adagia Latino–Hungarica
 • 11.00–11.30 vita, kávé

2. szekció elnök: Mihalik Béla

 • 11.30–11.50 Kádár Zsófia: Leánynevelés jezsuita szellemben: az angolkisasszonyok pozsonyi gimnáziuma (1628/1629)
 • 11.50–12.10 Bíró Csilla: Jezsuita latintanítás Nagyszombatban, a 17–18. században
 • 12.10–12.30 Farmati Anna: Angyali ifjak a jezsuita konviktusokban. Gonzaga Szent Alajos tiszteletének pedagógiája
 • 12.30–12.50 Szádoczki Vera: Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban
 • 12.50–13.00 vita
 • 13.00–14.15 ebéd a városban

3. szekció elnök: Verók Attila

 • 14.15–14.35 Mizera Tamás: Lelkiségi irodalom a kora újkori Felvidék tanítókönyvtáraiban
 • 14.35–14.55 Guitman Barnabás: A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán
 • 14.55–15.20 vita kávé

4. szekció elnök: Szelestei N. László

 • 15.20–15.40 Petrőczi Éva: Hit és pedagógia Szőnyi Nagy István „Magyar Oskolá”-jában
 • 15.40–16.00 Dóbék Ágnes: Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761)
 • 16.00–16.20 Verók Attila: Többszörösen megreformált oktatás az erdélyi szászoknál. Johannes Honterustól Stephan Ludwig Rothig
 • 16.20–16.50 vita kávé

5. szekció elnök: Tusor Péter

 • 16.50–17.10 Siptár Dániel: A ladiszlaita ferences rendtartományi Studium Pécsett a 18. században
 • 17.10–17.30 Bajáki Rita: Klarissza apácanevelés
 • 17.30–17.40 vita

Április 22. szombat

6. szekció elnök: Szabó András

 • 10.00–10.20 Barna Gábor: Egy 18. századi katekizmus és 19. századi továbbélése
 • 10.20–10.40 Hubert Ildikó: Önnevelés a szakrális irodalom segítségével
 • 10.40–11.00 Frauhammer Krisztina: Imakönyv és alfabetizáció
 • 11.00–11.20 Szigeti Jenő: Hitoktatás a puritán házi istentiszteleten
 • 11.20–11.40 vita, kávé

7. szekció elnök: Frauhammer Krisztina

 • 11.40–12.00 Maczák Ibolya: „Édesanyám, virág voltam” Iskolai nyomtatványok Teleki III. Sándor emlékére
 • 12.00–12.20 Pap Sára Írisz: A kegyességi metszetolvasás
 • 12.20–12.40 Gesztelyi Hermina: A lelkiség szerepe a női művelődésben
 • 12.40–12.50 vita
 • büféebéd a helyszínen

8. szekció elnök: Bajáki Rita

 • 13.10–13.30 Szelestei N. László: A moderátorok szerepe a kora újkori oktatásban és nevelésben
 • 13.30–13.50 Gyöngyössy Orsolya: Kántorok a katedrán. A kántori és tanítói hivatal szétválása Csongrádon a 18–19. században
 • 13.50–14.10 Koltai András: Hitre nevelés a magyarországi piarista iskolákban a 18. században
 • 14.10–14.30 vita
 • 14.30 zárszó

facebook: https://www.facebook.com/events/1893253767555393/

Étkezési kultúra a Tihanyi Bencés Apátságban

h, 03/13/2017 - 16:20

A Tihanyi Bencés Apátságban 2017. március 11-től kettős kiállítás nyílt:

A szerzetesek asztalánál (rendezte Saly Noémi, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)
Étkezési kultúra a Tihanyi Bencés Apátságban régen és ma (rendezte Rákossy Anna)

Beszámolók

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Április 1-től 10 órától (vasárnapokon és egyházi ünnepeken 11.15-től) már 17 ÓRÁIG látogatható a TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG….

Publié par Tihanyi Bencés Apátság sur samedi 1 avril 2017