Hírolvasó

Egységben Istennel, közösségben egymással

Dunántúli Református Egyházkerület - p, 06/09/2017 - 17:44
A reformáció jegyében zajlik az idei Csillagpont. Csütörtökön bemutatták a több száz lelki, kulturális és zenei programot kínáló találkozó témáját, előadóit és nagyszínpados fellépőit - a református.hu tudósítása

A szabadkai ferences rendház műgyűjteménye

Kiállítás a szabadkai ferences kolostorban (I. emelet)
Kurátor: Korhecz Papp Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum tanácsosa
Megtekinthető 2017. jún. 15. és 22. között, naponta 10-12 és 15–17 óráig, valamint külön bejelentkezéssel egész évben.

A kiállítást 2017. június 14-én 19 órai kezdettel fr. Wertheim Mátyás szegedi gvárdián nyitja meg.

A gyűjtmény abból az alkalomból lesz megtekinthető, hogy a szalvatoriánus rendtartomány 300 éve, 1717-ben hozott létre rezidenciát Szabadkán, azaz a ferencesek tartósan letelepedtek a városban. A 35 képből álló ferences portrésorozatot Mathias Hanisch késő barokk vándorfestő festette a 18. században. Restaurálásukkal dr. Korhecz Papp Zsuzsanna évek óta foglalkozott. A munkafolyamatról és a műtárgyak jelentőségéről 2017. június 18-án 12 órától előadást is tart a Szabdkai Városi Múzeumban.

Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében

Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója

Időpont: 2017. június 29–30.
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
A konferencián csak előzetes regisztrációval lehetséges a részvétel. Regisztrálni június 25-ig itt lehet: https://leveltar.osb.hu/regisztracio

Program Június 29.
 • 10.00 Regisztráció
 • 10.30 Várszegi Asztrik OSB: Köszöntő
Plenáris előadások
 • 10.45 Baán Izsák OSB (Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél): Ki a szerzetes? A szerzetesség identitáskeresése egykor és ma
 • 11.15 Görföl Tibor (PPHF, főiskolai docens): Az evangéliumi tanácsok modern teológiái
I. szekció – levezető elnök: Várszegi Asztrik OSB
 • 14.00 Sarbak Gábor (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae, Fragmenta Codicum Kutatócsoport): A pálos rend nemzetközi kapcsolatai a középkorban
 • 14.20 Deák Hedvig OP: (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, egyetemi tanár): Monachi, fratres, presbyteri. 13. századi vita a szerzetesi állapotról történelem és teológia határpontján
 • 14.40 Romhányi Beatrix (MTA-DE Lendület „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport): Megkésettség vagy divatkövetés? Szempontok a 11-13. századi magyarországi monostorhálózat értékeléséhez közép-európai és európai összehasonlításban
 • 15.00 Szovák Kornél (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens): Újabb adatok Tolnai Máté pannonhalmi főapátról
II. szekció – levezető elnök: Forgó András
 • 16.00 Molnár Antal (MTA BTK TTI-ELTE BTK, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens): A kora újkori szerzetesség – történet kutatásának főbb irányai
 • 16.20 Kádár Zsófia (ELTE BTK, tudományos segédmunkatárs): Jezsuita „apostolkodás” és annak fogadtatása. A 17. századi osztrák rendtartomány példája
 • 16.40 Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár): Folytonosság és újjáépítés – szerzetesség a 17. századi Magyarországon
 • 17.15 Könyvbemutató
Június 30. III. szekció – levezető elnök: Gőzsy Zoltán
 • 9.00 Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltárvezető): A kora újkori összehasonlító rendtörténet lehetőségei és közhelyei
 • 9.20 Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, igazgató): A Pannonhalmi Főapátság nemzetközi kapcsolatai a 17-18. században
 • 9.40 Vaderna Gábor (ELTE BTK Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet, egyetemi adjunktus):  Unió és tolerancia – a bencés felvilágosodás hatása Magyarországon
 • 10.40 Pataki Katalin (Central European University, Budapest – Centre français de recherche en sciences sociales, Prága, doktori hallgató): Koldulórendi kolostorok feloszlatása II. József korában
 • 11.20 Fejérdy András (MTA TTI, tudományos munkatárs, PPKE BTK, tudományos főmunkatárs): A szerzetesi fegyelem helyreállításának ügye az 1822. évi magyar nemzeti zsinaton
 • 11.00 Magyar Marietta Mirjam OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, főiskolai tanársegéd): Szerzetesi reform a modernkori Magyarországon – fények és árnyak
IV. szekció – levezető elnök: Balogh Margit
 • 13.30 Bánkuti Gábor (PTE BTK-PPHF PEI, egyetemi docens): Polifónia vagy diszharmónia? Az intézményi heterogenitás kérdése a Katolikus Egyházban. A szerzetesrendek példája
 • 13.50 Kálmán Peregrin OFM (Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely, kegyhelyigazgató): A Leó-féle reform hatása a 20. századi magyar ferencesség lelkipásztori tevékenységére
 • 14.10 Klestenitz Tibor (MTA BTK TTI, tudományos munkatárs): A sajtóapostolok. Szerzetesek és a nyilvánosság viszonya a 20. század első felében
 • 14.30 Halász Tibor (ELTE BTK, egyetemi hallgató): Eszmény és valóság. A magyar ciszterciek megújulási törekvései a 20. században
 • 15.30 Udvardy Tamás (Budapesti Szent Család plébánia, plébános): A Szociális Missziótársulat és a Szociális Testvérek Társasága szétválási folyamatának elemzése
 • 15.50 Varga Lajos (váci segédpüspök): A jezsuiták tevékenysége és hatása a váci egyházmegyében a szétszóratás után
 • 16.10 Mihalik Béla (MTA BTK TTI, Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, tudományos munkatárs, igazgató): „Két világ között”. Az emigráns magyar jezsuiták szellemi hazatérése (1965-1990)

16.45 Zárszó

Ferencesek Esztergomban

Helytörténeti kiállítás a a ferencesek esztergomi újratelepedésének 300. évfordulóján
Helyszín: Kákonyi Asztrik Kortárs Galéria (Esztergom, Bottyán János utca 10.)
Megtekinthető: 2017.  május 18. és július 28. között

A kiállításon áttekinthető, jól szerkesztett tablók, térképvázlatok, kéziratok, fényképek vezetnek végig az esztergomi ferences kolstor történetén.

A megnyitó 2017. május 18-án volt volt a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvarán. Ez vol egyben a kezdő eseménye annak az ünnepségsorozatnak  volt, amely a ferencesek Esztergomba történő visszaérkezésének 300. évfordulójáról emlékezik meg, és amelynek csúcspontja Szent Antal napján lesz.   A megnyitó a vendégeket Vereckei András művészettörténész köszöntötte köszöntőt mondott Dobszay Benedek OFM tartomámnyfőnük, közreműködött a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Énekkara, Pálmai Árpád karnagy vezetésével, valamint Bodon Gergely 12/b. oszátlyos tanuló.

A megnyitó beszédet mondott Fáy Zoltán, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár vezetője mondta. A ferencesek a 13. századtól voltak jelen a városban, az oszmán megszállás után azonban átmenetileg elhagyták Esztergomot.  A város fölszabadítása után a ferencesek lettek az első lelkipásztorok. Templomuk alapkövét 1700-ban helyezték el, majd pedig 1717. június 13-án nagy ünnepség keretében adták át a templomot és a kolostort. Végül beszélt a kolostor legújabb kori történetéről, a gimnázium alapításáról és a a kommunista diktatúra időszakáról.

Lásd még:

P. Albert Hübl – Bibliothekar, Archivar, Gymnasialdirektor

Archiv des Schottenstifts - p, 06/09/2017 - 08:30

Der Historiker Pater Albert Hübl (1867–1931) zählt zu den bedeutendsten Mönchen des Schottenklosters; seine Leistungen wirken noch heute nach, seine Werke sind nach wie vor in Verwendung. Am 21. Juli dieses Jahres jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal – Anlass für eine Würdigung in Form einer kleinen Sonderpräsentation im Museum im Schottenstift wie auch hier im Blog.

Geboren wurde der junge Karl Hübl am 21. Juli 1867 als Sohn eines Simmeringer Gastwirtes (heute 11. Wiener Gemeindebezirk). Nach dem Besuch des Schottengymnasiums trat er 1885 unter dem Ordensnamen Albert in die Schottenabtei ein und studierte an der Universität Wien zunächst Theologie, danach auch Geschichte und Geographie. 1890 wurde er zum Priester geweiht, ab 1895 unterrichtete er selbst am stiftseigenen Gymnasium.

Neben seiner Lehrtätigkeit wurde Hübl im Kloster mit den Aufgaben des Bibliothekars (1901), des Kustos des Münzkabinetts (1902) sowie des Archivars (1918) betraut. Als solcher verfasste er die immer noch maßgeblichen gedruckten Kataloge der Handschriften, der Inkunabeln und der lateinischen und griechischen Münzen der numismatischen Sammlung des Schottenstifts. 1919 wurde er außerdem zum Direktor des Schottengymnasiums ernannt. Sämtliche Funktionen übte er bis kurz vor seinem Tod am 24. Dezember 1931 aus.

Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen belegen seine langjährigen Forschungen. Hübl war unter anderem Vorstandsmitglied des Vereins für Geschichte der Stadt Wien, Vizepräsident der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Obmann der historischen Sektion der Österreichischen Leo-Gesellschaft und Mitglied der Lehrbücherkommission. 1922 wurde er zum Regierungsrat, 1927 zum Hofrat ernannt. Für seine Verdienste erhielt er außerdem das Goldene Verdienstkreuz mit der Krone. 

Das ohne Zweifel am weitesten verbreitete Werk Albert Hübls ist sein 1899 erschienener Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca Monasterii B.M.V. ad Scotos Vindobonae servantur, sein Katalog der Handschriften­sammlung des Schottenstifts, der noch heute von Forschenden auf der ganzen Welt herangezogen wird. Ihm verdanken alle Codices des Hauses auch ihre sogenannten „Hübl-Signaturen“.

Cod. 26 (Hübl 26), fol. 1r
Gregor der Große: Moralia in Iob (15. Jh.)
Rechts zum direkten Vergleich der entsprechende Eintrag im Hübl-Katalog.

Nach seinem Handschriftenkatalog veröffentlichte Albert Hübl in seiner Funktion als Bibliothekar 1904 den Katalog Die Inkunabeln der Bibliothek des Stiftes Schotten in Wien.

Albert Hübl: Die Inkunabeln der Bibliothek des Stiftes Schotten in Wien (1904).

Diese Arbeit war wohl auch ausschlaggebend dafür, dass Hübl 1913 vom k. k. Minister für Kultus und Unterricht, Max Hussarek von Heinlein, in jene Kommission zur Erfassung der österreichischen Inkunabelbestände berufen wurde, welche dem preußischen Projekt des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke zuarbeiten sollte.

Berufung Albert Hübls in die Inkunabelkommission (6. Juli 1913).

Im Jahr 1907 erschien Albert Hübls Geschichte des Unterrichtes im Stifte Schotten in Wien, die sich nicht nur mit dem Schottengymnasium, sondern auch mit den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vorgängerschulen im Kloster beschäftigte.

Albert Hübl: Geschichte des Unterrichtes im Stifte Schotten in Wien (1907).

Aus dieser Arbeit schöpfte er auch für seinen allgemeinen Aufsatz Die Schulen, der Teil des 1914 vom Alterthumsverein zu Wien (heute Verein für Geschichte der Stadt Wien) herausgegebenen fünften Bands der Geschichte der Stadt Wien war, welcher sich mit der Zeit vom Ende des Mittelalters bis zum Regierungsantritt Maria Theresias beschäftigte. Im gleichen Jahr erschien im Rahmen einer Sonderpublikation des Schotten­gymnasiums Hübls Aufsatz Die Wiener Schotten und das Mutterkloster St. Jakob in Regensburg, der nicht nur die irische Periode des Schottenstifts vor 1418 behandelt, sondern auch auf den in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts andauernden Konflikt mit dem einstigen Mutterhaus eingeht.

Ebenfalls 1914 veröffentlichte Albert Hübl seine Baugeschichte des Stiftes Schotten in Wien in den Berichten und Mitteilungen des Alterthumsvereines zu Wien. Seither hat diese für die Hausgeschichte bedeutende Arbeit eine stete Rezeption erfahren. Zu diesem Aufsatz erhielt Hübl auch ein Gratulationsschreiben aus Rumänien vom Bukarester Erzbischof Raymund Netzhammer, dem er zuvor bei einer münzkundlichen Recherche behilflich gewesen war. Die Postkarte datiert vom 22. Juli 1914 – eine Woche später brach der Erste Weltkrieg aus!

Erzbischof Raymund Netzhammer an P. Albert Hübl (22. Juli 1914).

1917 erschien Hübls Aufsatz Die Bruderschaften an der Schottenkirche in Wien, zunächst als Sonderdruck, dann 1918 abermals in den Berichten und Mitteilungen des Alterthumsvereines zu Wien, der sich erstmals mit diesem Thema beschäftigte. Es folgte kurz darauf eine Publikation zu den Neujahrsbildern dieser Bruderschaften. Eine wohlwollende Kurzrezension dieses Artikels verfasste der renommierte Kirchenhistoriker Ernst Tomek – ein ehemaliger Schüler Hübls! – 1919 für das Allgemeine Literaturblatt.

Ernst Tomek: Kurzrezension zu Die Bruderschaften (1919).

Abseits der Wissenschaften prägte Albert Hübl sein Umfeld aber auch als Lehrer und Gymnasialdirektor. Eindrücklich belegt dies ein aus Steenokkerzeel in Belgien gesandter Brief der einstigen österreichischen Kaiserin Zita von Bourbon-Parma vom 2. März 1931, mit welchem diese Hübl für seine Mitwirkung an der Reifeprüfungskommission für den jungen Otto von Habsburg dankte. Dieser hatte im Jahr 1929 im Exil weilend die Matura gemäß den bis 1918 gültigen Regeln sowohl der österreichischen wie auch der ungarischen Reichshälfte abgelegt. Ottos Vater Karl I., der letzte Kaiser von Österreich, war Jahrzehnte zuvor Schüler Hübls am Schottengymnasium gewesen.

Dankesschreiben der Kaiserin Zita (2. März 1931).

Am 24. Dezember 1931 verstarb Albert Hübl nach längerer Krankheit.

Partezettel für P. Albert Hübl (1931).

Als eine von mehreren Zeitungen berichtete auch das Neue Wiener Journal am 29. Dezember 1931 vom Begräbnis Hübls am Vortag. Unter den genannten Anwesenden stechen vor allem der österreichische Bundespräsident Wilhelm Miklas, der österreichische Bundeskanzler Karl Buresch und der Wiener Erzbischof Friedrich Gustav Kardinal Piffl hervor.

Neues Wiener Journal: Bericht über das Begräbnis Albert Hübls (29. Dezember 1931).

Im Stiftsarchiv zeugen zahlreiche Kondolenzschreiben hochrangiger Politiker und anderer Personen des öffentlichen Lebens von der hohen Wertschätzung gegenüber Albert Hübl. So bekundeten etwa sowohl Bundespräsident Miklas (handschriftlich!) als auch Bundeskanzler Buresch dem Abt-Koadjutor Hermann Peichl am 28. Dezember 1931 ihr Beileid zum Tod Hübls.

Kondolenzschreiben von Bundespräsident Wilhelm Miklas an Abt-Koadjutor Hermann Peichl (28. Dezember 1931). Kondolenzschreiben von Bundeskanzler Karl Buresch an Abt-Koadjutor Hermann Peichl (28. Dezember 1931).

Abschließend hier noch ein Porträt P. Albert Hübls: Diese undatierte Photographie zeigt ihn in seiner Funktion als Gymnasialdirektor in der Direktionskanzlei des Schottengymnasiums. Der abgebildete Schreibtisch ist heute noch im Stiftsarchiv in Verwendung.

P. Albert Hübl (ca. 1920er-Jahre)

Die Sonderpräsentation „P. Albert Hübl – Bibliothekar, Archivar, Gymnasialdirektor“ kann von Juni bis Ende September 2017 im Museum im Schottenstift besichtigt werden. Der Zugang erfolgt über den Klosterladen (Freyung 6, 1010 Wien).

Dieser Beitrag erscheint zugleich auch anlässlich des Internationalen Tags der Archive 2017.

Egyházmegyei hittanverseny az Őrségben

Dunántúli Református Egyházkerület - cs, 06/08/2017 - 21:44
2017. május 20-án Kercaszomoron került sor az Őrségi Református Egyházmegye hittanversenyére. Az immáron szép hagyományra visszatekintő megmérettetés idén a reformáció 500. évfordulójának jegyében zajlott.

A 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, valamint a 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál együttműködésével a Ráday Múzeum szeretettel meghívja Önt a Richly Zsolt grafikusművész munkáit bemutató Luther Márton élete álló és mozgóképeken

Ráday Múzeum Kecskemét - cs, 06/08/2017 - 12:21

A 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál szervezői - a filmvetítéseken túl – az immár hagyományosnak számító kiállításokon is tartalmas időt kínálnak látogatóiknak, hogy egyes filmek állóképeiben is elmélyedhessenek.

A KAFF ez évi rendezvényeihez kapcsolódik a Ráday Múzeumban június 20-án (kedden) 17 órakor megnyíló Luther Márton élete álló és mozgóképeken, az animációs filmsorozat képeiből rendezett kiállítás.

Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus, érdemes és kiváló művész Luther Márton életét és korát bemutató rajzfilmsorozatának képeit bemutató önálló kiállítását megnyitja dr. Harmati Béla László művészettörténész, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója.

Richly Zsolt nemcsak rajzfilmes alkotó, hanem hívő ember is, akinek régen dédelgetett vágya volt a nagy reformátor, Luther Márton életéről rajzfilmsorozatot készíteni. Alkotása Luther karizmatikus személyiségének megvilágításával életét is meséli, hátterében vizuális eszközökkel bemutatva a 16. század korát, annak szellemi életét, anyagi kultúráját is, mégpedig úgy, hogy a teológiát és kortörténetet egyaránt élvezhetően tárja a néző elé. Az alkotó a rajzfilm látványvilágának megtervezésekor korabeli fametszetekhez nyúlt inspirációért, amit a képregények világával, és eredeti dokumentumokkal ötvözött.

A kiállítás látogatói elmélyedhetnek a filmkockák rejtette tartalom rétegeiben, de folyamatosan lehetőség lesz arra is, hogy filmsorozat egyes epizódjait is megtekintsék a kiállítótérben.

Az animációs sorozat írója Lackfi János költő, aki Richard Friedenthal Luther élete és kora c. könyvének felhasználásával olyan szövegkönyvet alkotott, ami bár megőrizte a régies jelleget, a jelenkor emberének mégis könnyen érthető, élvezetes szöveget ad. Az alkotók a filmet nem kisgyerekeknek, hanem általános iskola felső tagozatától a fiataloknak és felnőtteknek szánják.

A látványvilág megtervezői:

 • Művészeti vezető: Richly Zsolt
 • Kovács Márton figuraterv; B. Nagy Ervin modell-lap; Bognár Éva Katinka grafikai betétek; Bross Katalin, Nagy Lajos beállítási rajzok; Molnár-Horváth Panna, Barta Ágnes, Kiss Anikó háttértervezők; Neuberger Gizella a figurák színezése.

A kiállítás 2017. október 31-ig tekinthető meg, nyitvatartási időben. Június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján: 10-24 óráig várja a látogatókat.

Toller Fund in der Bibliothek des Franziskanergymnasiums in Bozen

Gymnasialbibliotheken und -archive - k, 06/06/2017 - 21:27
Einmalige Entdeckung im FranziskanerGYMNASIUM in Bozen

Nicht nur Klosterbibliotheken bergen Schätze, sondern auch in Gymnasialbibliotheken schlummert Verborgenes, der Fehler sei dem titelnden Redakteur der südtiroler Zeitung ausnahmsweise verziehen.  In der Makulatur eines alten Bucheinbands verborgen (und anlässlich einer Restaurierung ans Licht gebracht): mehrere Blätter zweier im frühen 16. Jahrhundert auf Papier gedruckter Werke sowie Fragmente einer mittelalterlichen  „Schwabenspiegel“-Handschrift auf Pergament, datiert ins 13. Jahrhundert, könnten nicht passender den vorigen bibliotheca.gym-Artikel zur Zweckentfremdung: Pergamentmakulatur illustrieren – und als ob’s verabredet gewesen wär‘: dass wir Angelika Pedron, die mit der Erschließung der Bibliothek des Franziskanergymnasiums in Bozen beauftragt ist,  für ihre Arbeit zu den Büchersammlungen des Vinzentinums in Brixen bereits würdigen durften, sei  auch erwähnt. Glückwunsch aus dem Norden für ihre nunmehrige Entdeckung!

Nebenbei: Es wäre schon schön, wenn’s  Projekte wie die in Südtirol für Gymnasialbibliotheken auch nördlich der Alpen gäbe…!

(Gefunden bei Archivalia; auch bei VÖBBLOG: http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=43552 )

Iratgyarapodás (2017. jún. 6.)

Veszprémi Érseki Levéltár - k, 06/06/2017 - 14:42

Az utóbbi hónapok beszállításai révén levéltárunkba került Kögl Lénárd irathagyatéka (VÉL VIII.65.), továbbá a hajmáskéri (VÉL VI.55.), nemesgulácsi (VÉL VI.96.), ösküi (VÉL VI.107.) és pétfürdői (VÉL VI.119.) plébániák iratanyaga. Rendeztük, majd a plébánián helyeztük el a vörösberényi plébánia levéltárát (VÉL VI.164.). Az iratgyarapodások révén a helyben kutatható anyakönyvek listája hajmáskéri és ösküi kötetekkel egészültek ki.

Testvéregyházmegye lett a Pozsonyi és a Veszprémi Református Egyházmegye

Dunántúli Református Egyházkerület - k, 06/06/2017 - 11:16
2017. június 3-án, ünnepélyes konferencia keretében, Alsóörsön írták alá a Pozsonyi és Veszprémi Református Egyházmegyék esperesei az együttműködési nyilatkozatot amelyet felolvastak a népes gyülekezet előtt.

Nyitvatartási szünet

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára június 15. és 30. között zárva tart.

Jövel, Szentlélek Isten!

Dunántúli Református Egyházkerület - v, 06/04/2017 - 19:03
Ki a Lélek? Hogyan munkál a gyülekezetek, a felekezetek, a nemzet életében? Steinbach József dunántúli püspökkel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) elnökével a balatonalmádi parókián beszélgetett a Reformátusok Lapja pünkösdre készülődve.

Pápai Kollégiumi Örömhírvivő: Pünkösdi különszám

Dunántúli Református Egyházkerület - v, 06/04/2017 - 19:03
A tovább mögött elolvashatják, a Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújságának pünkösdi különszámát. Az ünnepi számban helyet kapott a pünkösd központi üzenete: a Lélek kitöltetése. A szerzők különböző szemszögből közelítették meg ezt az önmagában is hatalmas és csodálatos eseményt. Tették mindezt azzal a reménységgel a szívükben, hogy a Lap minden kedves Olvasója talál benne számára áldásos üzenetet.

„Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt…”

Dunántúli Református Egyházkerület - v, 06/04/2017 - 06:00

(2Sámuel 24,18–25) Dávid három csapás közül választhatott, bűne büntetéseként (11–13), de ő AZ ÚR IRGALMÁRA BÍZTA MAGÁT (14).

A „megújulásról”

Dunántúli Református Egyházkerület - szo, 06/03/2017 - 08:00

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében? 

„Hivatalos” egyházi életem lassan a vége felé közeledik, de mióta az eszemet tudom, állandóan téma volt az úgynevezett megújulás. Sőt, ha belelapozunk a két háború közötti református irodalomba, ott is folyamatosan erről olvashatunk. „Megújulás, megújulás” – szólt a jajongás, s a közelebbről soha meg nem határozott megújulás rendre elmaradt.

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevele

Dunántúli Református Egyházkerület - cs, 06/01/2017 - 16:00
"A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után."

Fast befriedigende Matura am Schottengymnasium

Archiv des Schottenstifts - sze, 05/31/2017 - 15:14

In den nächsten Tagen stöhnen wieder Schülerinnen und Schüler am Schottengymnasium wie in ganz Österreich bei der mündlichen Matura. Denjenigen, die einen Antritt in Latein wagen, mag als Trost dienen, dass man früher nicht nur Übersetzungen vom Lateinischen ins Deutsche anfertigen musste, sondern auch umgekehrt. Das machte auch dem jungen Karl Hübl 1885 bei der schriftlichen Matura am Schottengymnasium zu schaffen: Den deutsch-lateinischen Prüfungsteil beurteilte sein Prüfer nur als fast befriedigend. P. Hugo Mareta, der die Prüfungen in Latein und Deutsch abnahm, war von 1856 bis 1902 längstdienender Lehrer des Schottengymnasiums und konnte sich daher wohl eine kreativere Benotung erlauben.

Schriftliche Maturaarbeit (deutsch-lateinisch) von Karl Hübl (1885)

In der mündlichen Prüfung konnte sich sein Schüler dann offensichtlich des „Fast“ entledigen: Wie im Zeugnis vom 2. Juli 1885 zu lesen ist, schloss Hübl die Latein-Matura schließlich doch noch mit einem Befriedigend ab. 

Maturazeugnis von Karl Hübl (1885)

Bleibt die Frage, warum die schriftliche Maturaarbeit des jungen Karl heute im Stiftsarchiv aufbewahrt wird? Nun, Karl trat noch im gleichen Jahr als Novize unter dem Ordensnamen Albert ins Schottenstift ein und wurde hier in der Folge Lehrer, Bibliothekar sowie Archivar; ab 1919 war er außerdem Direktor des Schottengymnasiums. Wohl in dieser Funktion sicherte er sich die eigene Maturaarbeit als privates Erinnerungsstück, weshalb sie heute in seinem Nachlass im Stiftsarchiv zu finden ist.

Mehr zu P. Albert Hübl gibt es bald an dieser Stelle.

Beszámoló Mezőföldi Református Ifjúsági Találkozóról

Dunántúli Református Egyházkerület - sze, 05/31/2017 - 10:47

Közösség? Dicsőítés? Szentlélekről való beszélgetés? Jókedv? Játék? Az Úrnak hála mindezek jelen voltak, megtapasztalhattuk őket korunkbeli fiatalokkal a legutolsó MERIT (Mezőföldi Református Ifjúsági Találkozó) alkalmon, Kálozon.

Május 31-én, szerdán zárva tartunk (2017.05.29.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár - h, 05/29/2017 - 13:41

Ezúton értesítjük kutatóinkat, hogy technikai okokból 2017. május 31-én (szerdán) levéltárunk zárva tart, ezen a napon iskolai foglalkozásokat (levéltári témanapot) tartunk Mélykúton, a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában.

Konfirmációs vizsga a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 8. osztályában

Dunántúli Református Egyházkerület - h, 05/29/2017 - 12:26
2017. május 23-án a pápai Refiben 17 nyolcadik osztályos református diák adott számot a KÁTÉ-ból megszerzett tudásáról. A vizsgán nemcsak a vallástanár, az osztályfőnök, az iskola nevelési igazgató helyettese, hanem a diákokat küldő gyülekezetekből négy lelkipásztor is jelen volt.
Tartalomátvétel