Borgia Szt. Ferenc jezsuita megátkoz egy gyónás nélkül haldokló, kárhozatra ítélt bűnöst / Francisco Goya, 1788