A MELTE és az EME 2017. évi vándorgyűlése és konferenciája

Időpont: 2017. július 3–5. (hétfő–szerda)

Helyszín: Debreceni Református Kollégium (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)

Jelentkezési lap: https://goo.gl/forms/CgvwAHApbpRNdJDr1

 

 

Program

 • 10:00 érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 13:00 ebéd
 • 14:00 MELTE közgyűlés / EME közgyűlés
 • 16:00 Istentisztelet (a református kollégium oratóriumában)
 • 17:00 Gyűjteménylátogatás (Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár)
 • 19:00 vacsora

július 4. kedd

9:30–10:30

Levéltári szekció:  A gyűjtemény és a kutatók. (a szekciót vezeti Czenthe Miklós)

 • Szakfelügyelői tapasztalatok a kutatószolgálat terén (I) / Szabadi István
 • Szakfelügyelői tapasztalatok a kutatószolgálat terén (II) / Lakatos Andor
 • Az e-kutatás jogi és gyakorlati lehetőségei, korlátai / Vajk Ádám
 • Tézisek, kérdések: Az egyházi levéltárak számára a korábbi évtizedekben az jelentette a legfőbb kihívást, hogy megteremtsék a kutatói hozzáférés alapvető fizikai és személyi feltételeit. Az elmúlt néhány évben azonban újabb kérdések merültek föl. A családkutatás iránti tömeges igény részben gyakorlati (nyitvatartási, digitalizálási) problémát jelent, részben pedig fölvetette az iratok kutathatóságának jogszabályi feltételeit. A fölkért előadók (levéltárosok, jogászok, informatikusok) által megismertetjük a bevált gyakorlatokat, és közös utat keresünk az egyházjog, a hatályos állami jog és a levéltári gyakorlat ellentmondásai között. Választ keresünk arra, hogy ellentétesek-e, illetve összeegyeztethetők-e a levéltárak és a kutatók érdekei?

Múzeumi szekció: Az egyházi múzeumok helye és szerepe a 21. században (a szekciót vezeti Harmati Béla)

 • Tézisek, kérdések: Az elmúlt évi konferencián megkezdett témát folytatva, tovább szeretnék folytatni azt a kérdést, hogy mi a feladata egyházi múzeumoknak a közművelődés és a tudományos munka határán, miről kell szólniuk és ki a célközönségük, és mi a viszonyuk a többi múzeum, illetve a többi egyházi gyűjtemény között.

 

10:30-11:00 Kiadványbörze (vezeti Koltai András)

 • az 2015–2017. évi kiadványok, rövid 1-2 perces bemutatása

11:00 szünet

11:15–12:00 Közös szekcó

12:00–13:00 ebéd

 

13:00–14:00 Kerekasztal a levéltári szakmai szervezetek képviselőinek részvételével (vezeti Szabadi István)

 • Tézisek, kérdések: A levéltári kutatás jövője (adatvédelmi kérdések), valamint a közlevéltárak és az egyházi levéltárak kapcsolata.
 • Résztvevők: Szabó Csaba (MNL), Cseh Gergő Bendegúz (ÁBTL), Kenyeres István (BFL), Hermann István (NKA kuratórium), Vajda Tamás (MFLSz), egyeztetés alatt.

14:00–14:20 szünet

 

14:20–15:00 Segédleteink és nyilvántartásaink jövője (a szekciót vezeti Mózessy Gergely)

 • Levéltári leírási szintek az egyházi levéltárakban és az AtoM (gyakorlati útmutató) / Koltai András
 • A múzeumi digitális nyilvántartások jelene és jövője / egyeztetés alatt
 • Tézisek, kérdések: Bár a nyilvántartások, segédletek készítése a gyűjteményi munka alapvető, központi eleme, az utóbbi években ezen a téren is új kérdések merültek föl. A digitalizálás teljesen új lehetőségeket teremt a segédletek közzététele, használhatósága tekintetében, de ugyanakkor új kihívásokat, kérdéseket is fölvetnek. A legfőbb kihívást a segédletek, nyilvántartások, egységessége, illetve a belőlük készült adatbázisok hosszú távú megőrizhetősége jelenti, a legfontosabb kérdéseket pedig létező segédleteink nyilvánossága, illetve az új szabványokkal való megfeleltetése jelenti.

15:00–15:20 szünet

 

15:20–16:40 Egyháztörténészek fóruma (a szekciót vezeti Ősz Sándor Előd)

 • Az előadások központi témáját – a Reformáció Emlékévhez  kapcsolódóan – a reformáció és a protestáns egyházak története jelenti. Előadók egyeztetés alatt.

17:00 Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának meglátogatása és városi séta.

19:00 vacsora

július 5. szerda

 • 7:30 reggeli a szálláson, hidegcsomag átvétele
 • 8:00 Kirándulás. Indulás busszal Romániába, a Szilágyságba, Ákos és Tasnád érintésével, mintegy 300 km-es útvonalon, gyülekezetek látogatásával, gyűjteményeik megtekintésével.
 • 17:00 visszaérkezés Debrecenbe