Debrecen

„Bethlen Gábor egyházpolitikája” konferencia a Debreceni Református Kollégiumban

A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete tudományos konferenciát rendez 2013. december 12-én és 13-án (csütörtökön és pénteken) a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A rendezvény szerves részeként kerül sor a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelmi- és Politikatudományi Osztályának programjára (DOSz-Café) „A Tündérkert bűvöletében. Beszélgetések a korújkori Erdély-kutatás régi és újabb perspektíváiról” címmel. Felkért hozzászólók: Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Jeney-Tóth Annamária, Papp Klára, Sipos Gábor.

Forráskiadvány a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulójára

Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában, szerk. Szabadi István, Debrecen, 2013.

Idén, 2013-ban ünnepli fennállásának 475. évfordulóját a Debreceni Református Kollégium. A jeles évfordulót ünnepségsorozattal és kiadványokkal ünneplik, és ebből az alkalomból egy új honlap is elindult 475.reformatus.hu címen. A jubileumi programsorozatról március 22-én sajtótájékoztatót tartottak a Kollégium kis tanácstermében, ahol Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem rektora, a Kollégiumi Igazgatótanács elnöke ismertették az ünnepségsorozat részleteit. Ez alkalommal mutatta be Szabadi István a Debreceni Református Kollégium Levéltárának igazgatója is az általa összeállított forráskiadványt. Az Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I–II. című kötetek nagyobbik részét a kollégium diákjainak névsora teszi ki. A teljes anyag, ami az 1588 és az 1850 közötti időszakot öleli fel, mintegy 24 ezer nevet tartalmaz. A könyv, amelyhez hasonló, de kevésbé részletes kiadvány száz évvel ezelőtt készült, elsősorban a családtörténészeknek, helytörténészeknek és egyháztörténészeknek nyújthat segítséget.

475.reformatus.hu, reformatus.hu

A debreceni-beregszászi MELTE konferencia a sajtóban

Az Európa Rádió a debreceni helyszínről tudósított rendezvényünkről.

Elektronikus médiában elérhető beszámolók:

Nyomtatott sajtóban: Evangélikus Élet 2012/29. július 22. 13. lap (Czenthe Miklós: Egyházi levéltárosok és muzeológusok vándorgyűlése), Reformátusok Lapja 2012. augusztus 5. 3. lap. (Szabadi István: Egyházi levéltárosok és muzeológusok találkozója Debrecenben). Közlésre elfogadva: Levéltári Szemle .

Tartalomátvétel