Hírolvasó

Ökumenikus istentisztelet volt Kézdivásárhelyen

Evangélikus portál -

Kézdivásárhely – Minden hónap negyedik vasárnapján ökumenikus istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus templomban, az elsőre az elmúlt hét végén került sor. A protestáns lelkészek szerint e templom a város ökumenikusságának szimbóluma, vasárnaponként ugyanis eddig is református, unitárius és evangélikus istentisztelettel várták a híveket.

Ülésezett a MEÖT Missziói Bizottsága

Evangélikus portál -

Beloiannisz – Beloianniszban tartotta ülését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága. A görög polgárháború 400 menekültje telepedett itt le 1950-től. A bizottságot fogadó egyik helybéli asszony elmondta, hogy ő 13 éves volt ekkor, és eleinte azt mondták nekik, hogy csak néhány hónapot töltenek Magyarországon. Azóta is itt él.

Új időszak – Presbiterképzés 2018-ban

Evangélikus portál -

Révfülöp – Tavasszal volt az általános tisztújítás egyházunk minden egyházközségében. Így volt ez Pápán is. A megújult presbitérium a maga előtt álló hatéves szolgálatra úgy is készült, hogy tagjai három napon keresztül képzésen vettek részt az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A hosszú hétvégén testvéri közösségben voltak együtt az egyházközség kórusával. Harminc evangélikus testvér számára élményt jelentett ott lenni.

Reformáció ünnepén – gyűjtemény

Evangélikus portál -

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben – a hagyomány szerint – kiszögezte a vártemplom kapujára, 95 pontból álló vitairatát, amelyben hitet tett többekközött az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett, és elítélte a búcsúcédulákárusítását. Tételeivel elindult a reformáció folyamata. Mai emlékezésünk összefoglalása az Evangélikus.hu oldalán eddig megjelent fontos és hasznos cikkeknek, videóknak.

Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

2018. október 30-án a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter is részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában tartott A „Reformáció MNL” projekt bemutatóval egybekötött záróünnepségén, ahol a „...mi úgymond mennyei polgárok vagyunk” - Válogatás a magyarországi protestantizmus történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti Levéltárban című kötetet ismertette. Bemutatójában többek közt kiemelte, hogy a közel hetven dokumentumot tartalmazó kötet gyakorlatilag egy virtuális kiállítás, valamint Pásztor Lajos és Wolfgang Reinhard munkásságát kiemelve röviden felvázolta, hogy a magyarországi protestantizmus hogyan illeszkedik bele az európai konfesszionalizáció világába.

Program
 

„Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a jóra vágyó emberi akarat” – Templomot szenteltek Hidason

Evangélikus portál -

Hidas – Tíz éven belül másodszor szentelték fel az 1793-ban épült különleges, kis hidasi evangélikus templomot. A ritkaságszámba menő, szószékoltáros, késő barokk stílusú templom már sok viszontagságon ment át, tornya az 1800-as évek közepén ledőlt, a 20. század is jócskán megviselte. A mostani felújítás viszont reményt ad arra, hogy még sok evangélikus generáció számára az Istennel való ünnepélyes találkozás helye lehet.

Antje Jackelén érsek nyitotta meg az ACT-nagygyűlést Uppsalában

Evangélikus portál -

Uppsala – Antje Jackelén, a Svédországi Evangélikus Egyház elöljárója nyitotta meg 2018. október 28-án Uppsalában az Action by Churches Together (ACT) közel száz ország protestáns és ortodox egyházait tömörítő nemzetközi szervezet nagygyűlését. Igehirdetésében reflektált a Reménység a cselekedetben – Az emberek előtérbe helyezése témára.

Őszi KÉSZ-küldöttgyűlést tartottak Nyíregyházán

Evangélikus portál -

Nyíregyháza – Háromnapos országos küldöttgyűlést tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Nyíregyházán 2018. október 26-án. Az ország 73 KÉSZ-csoportjából és a határon túlról összesen 90 vezető és küldött vett részt az október utolsó hétvégéjén rendezett őszi találkozón.

Hármas ünnepség volt az aradi evangélikus-lutheránus templomban

Evangélikus portál -

Arad – Az aradi evangélikus-lutheránus templomban 2018. október 27-én, szombaton 12 órakor kezdődött a reformációi ünnepély és hálaadó istentisztelet, ahol Jakab István beiktatásra váró lelkipásztor Fehér Attila esperes társaságában köszöntötte Adorjáni Dezső Zoltán püspököt, a lelkész testvéreket és a híveket. Az esperes köszöntőjét követően ismertette az ünnepi istentisztelet programját, majd felkérte Adorjáni Dezső Zoltán püspököt igehirdetésének megtartására.

Istentől kapott idő

Evangélikus portál -

Budapest – A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 2018. október 19–21. között változatos programokkal emlékezett meg a Schulek János tervei alapján felépült Bocskai úti templom 90. születésnapjáról. A hálaadó hétvége minden eleme az Istentől kapott múlt és a gyülekezet élő valósága között épített hidat.

„...a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról…”

Evangélikus portál -

A héten, október 31-én ünnepeljük a reformáció emléknapját. Azóta, hogy immár a katolikus, majd a református egyház is aláírta a megigazulásról szóló közös nyilatkozatot, megszűnt egymás kölcsönös kiátkozása, és minden hívő jó szívvel tud hálát adni az egymáshoz való közeledésért, és fáradozhat a látható egység megvalósulása érdekében. Azóta, hogy két éve, október 31-én Lundban Ferenc pápa közös hálaadó istentiszteleten vett részt a Lutheránus Világszövetség vezetőivel, immár az ökumené reformációjáról beszélhetünk.

Erőt meríteni a mindennapokhoz – A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye csendesnapja

Evangélikus portál -

Gyúró – Az őszi időszak sokak számára búskomorságot hoz. Nem így volt azokkal, akik ellátogattak október utolsó hétvégéjén Gyúróra, ahol a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye tartott 2018. október 26-án, pénteken ifjúsági találkozót, szombaton pedig minden generációt megszólító csendesnapot. Hitbeli erőt és derűt adó alkalom volt minden résztvevő számára.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára