Egyházi levéltárak hírei

Naptár akció!

Győri Egyházmegyei Levéltár -

Felhívjuk tisztelt kutatóink figyelmét, hogy a levéltár által a 2018. évre kiadott, "Győr anno" című,

Mayrhofer József győri fotográfiáit tartalmazó naptár 

a levéltárban kedvezményesen, 500 Ft-ért a készlet erejéig megvásárolható. 

 

Regesta Supplicationum, 1522–1523. A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott magyar vonatkozású kérvények

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Classis Ivol. 16Lakatos Bálint

Regesta Supplicationum, 1522–1523. A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott magyar vonatkozású kérvények, feltárta, közreadja és a kísérőtanulmányt írta LAKATOS BÁLINT (CVH I/16), Budapest–Róma, 2018. (pp. 288 + 3 képtábla + 1 térképmelléklet)

A Vatikáni Titkos Levéltárban őrzött 15–16. századi, magyarországi vonatkozású források közül a pápákhoz írásban benyújtott és az egyházfő vagy megbízottja által elfogadott kérvények azaz szupplikációk feltárása és közzététele a magyar kutatás régi adóssága. Mivel az elfogadott és szignált szupplikációkat fizikai valójukban a pápai kancellárián nem őrizték meg, hanem szövegük lemásolása után kidobták őket, nagyon kevés eredeti kérvény maradt fenn. A szupplikációk szövege tömeges mennyiségben csak a Dataria Apostolicán vezetett, 1892 óta a Vatikáni Titkos Levéltárban őrzött, több ezer kötetből álló Registra supplicationum avagy olasz nevén Registri delle suppliche nevű sorozatban található 1342-től kezdve.

E kötet egy leendő alsorozat részeként a VI. Adorján pápa rövid, másfél éves pontifikátusa (1522–1523) alatt keletkezett összesen 39 vaskos regisztrum összesen 66 magyar vonatkozású szupplikációját tartalmazza. Bár a bemutatott időszak igen rövid, de egy keskeny ablakot mégis nyit a pápai–magyar összeköttetések horizontjára. A feltárt források túlnyomó része az esztergomi vagy a kalocsai egyháztartományba tartozó egyházmegyékhez kapcsolódó személyekre vonatkozik. Tárgyuk szerint az egyházi bírósági perek újratárgyalását, illetve a papszentelést kérő szupplikációk adják a talált anyag kétharmadát. Ez valószínűleg nem annyira a rövid időszaknak, hanem a magyarországi kérvényezők stratégiájának, illetve a magyarországi egyházi bíróságok munkájának tudható be. A pappá szentelésüket kérvényezők egyébként tömegesen 1523 márciusában fordultak a pápához; erre a szakirodalomban általában „papszentelési turizmusnak” nevezett jelenség adott évi példájaként tekinthetünk.

A szövegkiadást a téma szakirodalmát összefoglaló, a témát és a gyűjtött anyagot bemutató bevezető, illetve teljes körű személy- és helynévmutató kíséri, valamint levéltári jelzet-konkordancia egészíti ki.

http://institutumfraknoi.hu/sites/default/files/cvh_i-16_e-book.pdf

Elkészült levéltárismertetőnk német nyelvű kiadása (2018.04.24.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Elkészült 2016 őszén megjelent levéltárismertető füzetünk (KFL Levéltárismertető) aktualizált, német nyelvű kiadása: Historischen Archiv der Erzdiözese Kalocsa (AEK) - Archivübersicht. A füzet nyomdai változatban csak kis példányszámban jelenik meg, az anyagot a közelmúltban készült angol nyelvű füzethez hasonlóan, elsősorban elektronikusan terjesztjük, ill. honlapunkon fogjuk használni, külföldi kutatóink tájékoztatására. A kiadvány hiánypótlónak nevezhető, mivel hasonló részletességű, német nyelvű ismertető eddig még nem jelent meg levéltárunk állományáról és tevékenységéről. Külföldi kutatóink száma az utóbbi években örvendetesen gyarapodott, elsősorban E-kutatás szolgáltatásunknak köszönhetően, közülük sokan német nyelvterületről kutatnak.

Online elérhetők az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (2018.04.21.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Online kutathatóvá váltak egyházlátogatási jegyzőkönyveink, az ún. „kánoni vizsgálatok” vagy „vizitációk” (VFL I.1.8.). A sorozat elejére sorolt gyűjteményes kötetekben (1–31. kötetek), az 1847. év előtt több plébánia vizitációja található, ezt követően pedig egy-egy település kánoni vizsgálata alkot egy önálló tételt, füzetet. Az 1930-as években készített vizitációs kötetek ismét több plébániát tartalmaznak. Jó böngészést kívánunk!

Rendkívüli zárva tartás 2018. április 16. - 2018. október 2.

Győri Egyházmegyei Levéltár -

Tisztelt Kutatóink!

Levéltárunk átalakítás miatt 2018. április 16. és 2018. október 2. között zárva tart. Ez idő alatt csak a személyes kutatás szünetel, online kutatóink regisztrálása továbbra is zavartalan lesz.

Várható nyitás: 2018. október 3.

Az okozott kellemetlenségekért szíves türelmüket kérjük!

 

Sehr geehrte Forscher!

Von 16 April bis 2 Oktober 2018 haben wir wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Online-Recherche bzw. die Registration unserer Online-Forscher sind während dieser Zeit nur verfügbar.

Ab Mittwoch am 3 Oktober 2018 ist das Archiv wieder regulär nutzbar.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

 

Szerverfrissítés: 10 ezer újabb bácskai anyakönyvi képfelvétel honlapunkon - Horgos, Magyarkanizsa, Zenta településekről (2018.03.28.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2018. március 28-án több mint 10 ezer képfelvétellel bővült levéltárunk e-kutatás szolgáltatása. A felvételek 2017 végén készültek, és négy bácskai plébánia anyakönyvi állományát egészítik ki, 43 eredeti anyakönyvi kötet képeivel (Horgos, Magyarkanizsa, Zenta-Felsőhegy, Zenta-Szent István). A feltöltött képanyag főként keresztelési anyakönyvi bejegyzésekről készült, és lehetőséget ad az eredeti anyakönyvek és a másodpéldányok összevetésére (a megjegyzés rovatokban ui. fontos különbségek, többlet-információk lehetnek a most feltöltött eredeti könyvekben, utólagos bejegyzések formájában). Összesen 10.592 képfájl készült, 43 anyakönyvi kötetről.

A kereszteltek (K) anyakönyveinek, illetve az Indexek-mutatók (I) feltöltött anyagának részletezése a következő:
Horgos K 1829-1896
Magyarkanizsa K 1831-1897
Zenta-Felsőhegy K 1892-1895
Zenta-Szent István K 1829-1895, IK 1865-1912, I-Meghaltak 1865-1949

A böngészhető képfelvételek száma e-kutatás rendszerünkben: 1.181.521

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára