Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

Erőgyűjtés és újrakezdés

A veszprémi egyházmegye története a 17. században

egyháztörténeti konferencia a Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár rendezésében

Időpont: 2018. szeptember 6.
Helyszín: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ (8200 Veszprém, Vár utca 31.)
Fővédnökök: Dr. Márfi Gyula érsek, Dr. Varga István rektor

Program

9.30. Fővédnöki köszöntők

 • 9.45. Fazekas István (ELTE BTK): A veszprémi egyházmegye püspökei 1608–1710 között
 • 10.05. Tusor Péter (MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Tört. Kut.csop.): Veszprémi vonatkozású püspöki processusok a vatikáni levéltárban
 • 10.25. Dénesi Tamás (PFL, Pannonhalma): Licenciátusok a veszprémi egyházmegyében
 • 10.45. Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár): A kanizsai jezsuita misszió a litterae annuaek tükrében

11.05. Hozzászólások, szünet

 • 11.30. Hermann István (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa): Pápa város felekezeti változásai a 17. században
 • 11.50. Kovács Eleonóra (MNL OL, EOGy): A reformáció helyzete a veszprémi római katolikus egyházmegye területén a 17. században
 • 12.10. Pátkai Ádám Sándor (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém): Felekezeti templomépítészet a veszprémi egyházmegye területén a 17. században
 • 12.30. Molnár Antal (MTA BTK TTI): A zágrábi püspökség és a Dunántúl a 17. században

13.00. Hozzászólások, szünet

14.00. Könyvbemutató

 • Folyamatosság és változás: Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. A kötetet ismerteti: Varga Szabolcs (MTA BTK TTI)
 • „Püspök urat is őrizetbe veszem ”: Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről, II.  A kötetet ismerteti: Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK TTI)

Meghívó

Plakát

Parvistáktól a doktorokig

Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról

Időpont: 2018. május 23. szerda
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.), Pedro Arrupe-terem

Program

9.30–9.45 Köszöntők

9.45–10.45 I. szekció: Egyetemtörténeti adatbázisok

 • Varga Júlia, PhD (főlevéltáros, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár): A nagyszombati jezsuita egyetem teljes hallgatói adatbázisának forrásai és készítése
 • Heilauf Zsuzsanna, PhD (múzeumigazgató, Tomory Lajos Múzeum): A kassai jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának forrásai és feldolgozása
 • Szögi László, CSc (c. egyetemi tanár, MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és feldolgozásuk

10.45–11.05 Vita

11.05–11.30 Szünet

11.30–12.30. II. szekció: Gimnáziumtörténeti adatbázisok

 • Fazekas István, PhD (hab. egyetemi docens, kutatócsoport-vezető ELTE–NKFIH) – Ternovácz Bálint(tud. segédmunkatárs ELTE–NKFIH, segédlevéltáros BFL): Egyetemi továbbtanulás, egyházi és világi pályaívek a nagyszombati, pozsonyi és győri gimnáziumok 1656–1660 között végzett rétorainak példáján
 • Kádár Zsófia, PhD – Kökényesi Zsolt, PhD (tudományos munkatársak, ELTE–NKFIH): A nagyszombati és pozsonyi jezsuita gimnáziumokra és rendházakra vonatkozó szlovákiai forrásgyűjtés (Kutatási beszámoló)

12.30–12.50 Vita

12.50 Zárszó

Szervezők
 • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára
 • MTA Egyetemtörténeti Albizottsága
 • MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • NKFIH K 116116 sz. „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” kutatócsoport
Információ

Althann 1718–2018

Történeti és kánojogi konferencia gr. Althann Mihály Frigyes váci püspöki kinevezésének 300. évfordulója alkalmából

Időpont: 2018. május 11. (péntek)
Helyszín: Vác, Püspöki palota

Program
 • 10.00 Dr. Beer Miklós megyéspüspök – megnyitó és köszöntés
 • 10.10 Dr. Szuromi Sz. Anzelm OPræm (PPKE, Budapest): Althann Mihály Frigyes és a Rota Romana
 • 10.30 Dr. Forró Katalin (TIM, Vác): Vác a XVIII. század elején
 • 10.50 Gr. Dr. Michael Robert von Althann SJ (PIB, Róma): Das Römische Kolleg zur Zeit von Kardinal Michael Friedrich Graf von Althann (Az Althannok és a Collegium Romanum, tolmácsolva)

11.30-11.45 kávészünet

 • 11.45 Dr. Török József (PPKE, Budapest): Az Althannok külpolitikája
 • 12.05 Dr. Tóth Tamás (PMI, Róma): Althann Mihály Frigyes váci püspöki kinevezése
 • 12.25 Dr. Völgyesi Levente (PPKE, Budapest): Althann Mihály Frigyes korának egyházpolitikai jogalkotása és joggyakorlata a Magyar Királyságban

12.45-13.45 ebéd

 • 13.45 Nagy Géza Balázs (VPKL, Vác): A Váci Egyházmegye kormányzata gr. Althann Mihály Frigyes idejében
 • 14.05 Dr. Varga Lajos segédpüspök: A Váci Szeminárium alapítása
 • 14.25 Laczhegyi Máté (Vác): Romokból támadt virágoskert: a Ferences Rend letelepítése Vácott, és a templomuk oltárain megjelenő barokk szentkultusz
 • 14.45 Dr. Koltai András (PMKL, Budapest): Althann Mihály Frigyes és a piaristák

15.05-15.20 kávészünet

 • 15.20 Lieber M. Katalin: (VPB-VPKL, Vác): A Rota Romana joggyakorlatának az érvényesülése a Váci Püspöki Bíróságon egy konkrét jogeset kapcsán
 • 15.40 Boros István (EK, Vác): A váci szemináriumi könyvtár kezdete
 • 16.00 Dr. Szirácsik Éva (MMgMK, Budapest): A régi püspöki palota Vácott az Althannok idején
 • 16.20 Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr – zárszó és elbocsátás

A konferencián való részvétel ingyenes, ám előzetes regisztráció szükséges a részvételhez (iroda@vaciegyhazmegye.hu). A résztvevő pedagógusok 5 továbbképzési kreditpont megszerzéséről kaphatnak igazolást, ezt az igényt is előre jelezni kell.

További információ: http://vaciegyhazmegye.hu

Jubileumi koncert

Időpont: 2018. május 11. (péntek), 18 órától
Helyszín: Vác, Püspöki palota

Johann Ssebastian Bach, Antonio Vivaldi és Georg Friedrich Telemann művei
Concerto Armonico, Budapest
koncertmester: Homoki Gábor

A részvétel ingyenes, ám csak előzetes helybiztosítással látogatható (lonkay.marta@gmail.com).