A MELTE és az EME 2018. évi vándorgyűlése és konferenciája

Időpont: 2018. július 1-5. (vasárnap-csütörtök)
Helyszín: Kolozsvár
Házigazda: Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára
Cím: Névtárak, levéltárak, gyülekezetek

A jelentkezés 2018. június 20-án lezárult.

 

Helyszínek

 

Utazás

Táblázat az autós utazáshoz:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lt6DIw9za5TbnLKOu3bBfq5BDRVgXYvD6j0ou2eKLjk/edit?usp=sharing

Program

július 1. vasárnap (0. nap)

 • 17:00-tól érkezés, regisztráció kezdete, szállás elfoglalása – BKDK
 • 18:00 vacsora – BKDK

július 2. hétfő (1. nap)

 • 8:00 Reggeli – BKDK
 • 9:00 Áhítat, eligazítás (Ősz Sándor Előd) – BKDK
 • 9:15 Köszöntések, eligazítás, regisztráció folytatása – BKDK
 • 9:30 Városnézés, Kolozsvári Római Katolikus Gyűjtőlevéltár megtekintése
 • 14:00 ebéd – PTI
 • 15:00 Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár és az Erdélyi Református Múzeum megtekintése
 • 16:30 MELTE közgyűlés (tisztújítással) / EME közgyűlés – PTI
 • 18:30 Ökumenikus istentisztelet (Kató Béla erdélyi református püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Janka György görögkatolikus főiskolai tanár – Farkas utcai református templom
 • 19:30 Vacsora – Kolozsvári Református Kollégium (str. Mihail Kogalnicenu / Farkas utca 16.)

július 3. kedd (2. nap)

 • 7:30 Reggeli – BKDK
 • 9:00 Reggeli áhítat (Küsmődi Attila), köszöntések – PTI
 • 9:20–9:30 Oláh Róbert (Győri Egyházmegyei Levéltár): A GDPR az egyházi levéltárakban

Sematizmusok, névtárak, archontológiák (levezető: Szabadi István) – PTI

A papi, lelkészi vagy szerzetesi történeti névtárak összeállítása a levéltárakban folyó tudományos munka egyik alapkövét jelenti. Ezek a megkerülhetetlen történeti segédletek minden esetben levéltári forrásokon, méghozzá tömegesen feldolgozott levéltári forrásokon alapulnak, és így kézenfekvő, hogy készítésükben a levéltárosok is részt vesznek. Az utóbbi időben a digitalizálás ebben a munkában is új kihívást jelent, hiszen az adatbázisok új lehetőségeket kínálnak, de ugyanakkor nagyobb nehézséget jelent például az adattárak használható formában történő közzététele. A konferencia során beszámolókat hallgatunk meg a lezárt és tervezett munkákról.

 • 9:30–10:10
 • Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum, Budapest): Evangélikus lelkészek adattára (ELEM)
 • Hudi József (Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár, Pápa): A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának adattárai
 • 10:10–10:30 szünet
 • 10:30-11:30
 • Szögi László (MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport egyházi adatbázisai
 • Lakatos Andor (Kalocsai Egyházmegyei Levéltár): Kalocsai adattárak - a feldolgozás lépései és a módszerek változásai az utóbbi két évtizedben
 • Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki Levéltár): Névtárak, történeti sematizmusok, „e-sematizmus” – a veszprémi kísérlet
 • 11:30–11:50 szünet

Erdélyi művészettörténeti kutatások (levezető: Harmati Béla) – PTI

 • 11:50-12:30
 • Sarkadi Nagy Emese: Szász erődtemplomok
 • Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom
 • 13:00-14:00 ebéd – PTI

Új kihívások a levéltári és múzeumi informatikában (kerekasztal, vezeti Lakatos Andor) – PTI

Ezen a téren egyre komolyabbak a kihívások, mert gyűjteményeinkben egyre több digitalizált és digitális anyag gyűlik föl. A levéltárosok és muzeológusok feladataihoz mindenképpen hozzátartozik ezek kezelése, tárolása és hozzáférhetővé tétele, akár közös megoldásokkal. Ezért szeretnék megosztani az adatbázisok és nyilvántartási rendszerek használatával, közzétételével kapcsolatos problémákat és megoldásokat.

 • 14:00–14:45
 • Résztvevők: Koltai András*, Lakatos Andor, Smohay András
 • 14:45–15:00 szünet

Gyűjtőterületi munka, helyi állagmegőrzés, begyűjtés (levezető Vajk Ádám) – PTI

A gyűjtőterületi munka terén az egyházi levéltárak között nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Néhol a felettes egyházi hatóságok támogatásával megkezdődött a gyülekezetek, egyházközségek, iskolák levéltári anyagának fölmérése, digitalizálása vagy begyűjtése. Máshol viszont ez szinte egyáltalán nem tartozik az egyházi levéltárak feladatához. A konferencián helyzetjelentéseket hallgatunk meg a begyűjtési munka helyi tapasztalatairól, és az ezzel kapcsolatos általános tanulságokról.

 • 15:00-16:00
 • Tóth Levente (Erdélyi Református Egyházkerleti Gyűjtőlevéltár): Gyülekezeti levéltárak leltározása, levéltármentés az Erdélyi Református Egyházkerület területén (2016–2018)
 • Bernád Rita (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár): Iratbegyűjtés és gyűjtőlevéltárak a gyulafehérvári egyházmegyében
 • Damásdi Zoltán: Pécsi Egyházmegyei Levéltár): Pincétől a padlásig. Plébániai levéltárak begyűjtése a Pécsi Egyházmegyében
 • 16:00–16:15 szünet
 • 16:15–16:55
 • Hegedűs Enikő: Gyűjteményi munka a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
 • T. Horváth Iringó (Erdélyi Református Múzeum): Tárgyi értékmentés az Erdélyi Református Egyházkerületben
 • 16:55-17:10 szünet

Unitárius előadások (levezető: Sipos Gábor) – PTI

 • 17:10-17:50
 • Kovács Sándor: 1568 Torda – tények, félreéértések, mítoszok
 • Molnár Lehel: Az Unitárius Egyház történetének levéltári forrásai
 • 18:00 Gyűjteménylátogatás – Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára
 • 19:00 Vacsora – unitárius püspökség

július 4. szerda (3. nap)

 • 7:00 Reggeli, hideg csomag átvétele – BKDK
 • 7:30 Kirándulás: Kolozsvár, Ádámos (rövid áhítat), Küküllővár, Bolkács, Balázsfalva (görög-katolikus múzeum megtekintése, uzsonna, kávé), Nagyenyed (könyvtár és kollégium megtekintése, két fogásos vacsora)
 • 20:00 visszaérkezés Kolozsvárra

július 5. csütörtök (4. nap)

 • 8:00 reggeli, majd hazautazás – BKDK

 

Partnerek, támogatók