A MELTE és az EME 2018. évi vándorgyűlése és konferenciája

Programterv

Időpont: 2018. július 1-5. (vasárnap-csütörtök)
Helyszín: Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet (PTI)
Házigazda: Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára
Cím: Névtárak, levéltárak, gyülekezetek

július 1. vasárnap (0. nap)

 • 17:00-tól érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 18:00 vacsora

július 2. hétfő (1. nap)

 • 8.00 Reggeli
 • 9.00 Reggeli áhítat (Kállay Dezső és Balog Csaba) – PTI
 • 9:15 Köszöntések, eligazítás
 • 9.30 Városnézés, gyűjteménylátogatás (kolozsvári római katolikus gyűjtőlevéltár)
 • 14:00 ebéd
 • 15:00 MELTE közgyűlés / EME közgyűlés
 • 17.00 Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár szakmai átadása (a Román Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint más román és magyar szakmai képviselők jelenlétében)
 • 18.30 Ökumenikus istentisztelet – Farkas utcai református templom
 • 19.30 Vacsora – Kolozsvári Református Kollégium udvara és étkezdéje (Farkas utca 28.)

július 3. kedd (2. nap)

 • 8.00 Reggeli
 • 9.00 Reggeli áhítat (Küsmödi Attila) – PTI
 • 9.15 Konferencia 1: Sematizmusok, névtárak, archontológiák
  A papi, lelkészi vagy szerzetesi történeti névtárak összeállítása a levéltárakban folyó tudományos munka egyik alapkövét jelenti. Ezek a megkerülhetetlen történeti segédletek minden esetben levéltári forrásokon, méghozzá tömegesen feldolgozott levéltári forrásokon alapulnak, és így kézenfekvő, hogy készítésükben a levéltárosok is részt vesznek. Az utóbbi időben a digitalizálás ebben a munkában is új kihívást jelent, hiszen az adatbázisok új lehetőségeket kínálnak, de ugyanakkor nagyobb nehézséget jelent például az adattárak használható formában történő közzététele. A konferencia során egyrészt kutatási beszámolókat hallgatunk meg az eddigi munkákról (pl. Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” munkacsoport, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, egyházmegyei névtárak, protestáns papi életrajzok, stb.), másrészt keressük az adatbázisok összekapcsolhatóságának módját és lehetőségeit. Előadók: fölkérés alatt.
 • 13.00 Ebéd
 • 14.00 Konferencia 2: Gyűjtőterületi munka, helyi állagmegőrzés, begyűjtés
  A gyűjtőterületi munka terén az egyházi levéltárak között nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Néhol a felettes egyházi hatóságok támogatásával megkezdődött a gyülekezetek, egyházközségek, iskolák levéltári anyagának fölmérése, digitalizálása vagy begyűjtése. Máshol viszont ez szinte egyáltalán nem tartozik az egyházi levéltárak feladatához. A konferencián helyzetjelentéseket hallgatunk meg a begyűjtési munka helyi tapasztalatairól, és az ezzel kapcsolatos általános tanulságokról. E levéltári munka különlegessége, hogy sok szereplője van, és a levéltáros feladata, hogy összehangolja a felettes egyházi hatóságok, a helyi egyházak és a hosszú távú megőrzés szempontjait. Hogyan oldható ez meg, amikor a helyi állagmegőrzés reménytelen, a begyűjtéshez pedig nincsen meg a kellő eszköz és akarat? Miben segíthet a levéltárak részvétele a közép- és felsőszintű oktatásban? Előadók: fölkérés alatt.
 • 16.30 Gyűjteménylátogatás (kolozsvári unitárius levéltár)
 • 19.00 Vacsora – unitárius püspökség

július 4. szerda (3. nap)

 • 7.30 Reggeli, hideg csomag átvétele
 • 8.00 Kirándulás: Kolozsvár, Ádámos (rövid áhítat), Küküllővár, Bolkács, Balázsfalva (görög-katolikus múzeum megtekintése, uzsonna), Nagyenyed (könyvtár és kollégium megtekintése, vacsora), Kolozsvár
 • 20.00 Visszaérkezés Kolozsvárra

július 5. csütörtök (4. nap)

 • 7.30 reggeli, majd hazautazás