Egyházi levéltárak hírei

Zalai falvak templomai Surd 12 – Katolikus kezdet után evangélikus térnyerés

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Zalai falvak templomai Surd 12 – Katolikus kezdet után evangélikus térnyerés Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2021. 02. 19., p - 12:01 Hely Zalai Hírlap PDF Cikk374.86 KB Indexkép Leírás

Kanász Viktor nyilatkozott a Zalai Hírlapnak Surd település történetéről és a legújabb kutatási eredményekről.

Külső link Zalai falvak templomai: Surd – Katolikus kezdet után evangélikus térnyerés Kulcsszavak középkor újkor XX. század veszprémi egyházmegye

Virtuális séta a görögkatolikus levéltárban

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

A Magyar Nemzeti Levéltár Hetedíziglen projektjének keretében 2020-ban indított kurzust a családkutatók számára. Ennek keretében az elődök feltárásában nélkülözhetetlen iratok megismerését követően most a helyi forrásőrző intézmények megismerését ajánljuk az olvasók figyelmébe. A pandémia miatt a személyes látogatás helyett virtuális sétát ajánlunk.

Elsőként a nyíregyházi görögkatolikus levéltárba invitáljuk az érdeklődőket, amelyet Szemán László levéltáros 2021. február 15-én 10 órától látható kisfilmjében a gyűjtemény vezetője, Ujteleki Zsuzsanna mutat be.

Giesswein Sándor a Szent István Társulat élén

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Giesswein Sándor a Szent István Társulat élén Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2021. 02. 11., cs - 15:09 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

„Az irodalom hajtókereke lett korunknak s az irott szó hatalma egyre fokozódik. Bár az élő beszéd erősebb hatású s útja közvetlen a szívbe vezet, mégis a mai korban fejlett közlekedésünk mellett az irott szó terjedése intenzivebb s az eszmék hódításai a sajtón épülnek. Jövő törekvéseink az irodalom terén kettőt irnak elő: népszerűsíteni a tudományt s idealizmust oltani az irodalomba. […] S kell-e, lehet-e találnunk magasztosabb idealizmust: a kereszténység idealizmusánál ?” Giesswein Sándor vetette fel ezeket a gondolatokat, miután 1903. május 14-én a Szent István Társulat alelnökévé, más szóval egyházi elnökévé választották. Gondolatsora azt tükrözi, hogy megértette az idők szavát, ráérzett, hogy a keresztény kultúra széles körben történő terjesztésének az írott szó, különösképpen a sajtó lehet a hathatós eszköze. Fő törekvései pedig a katolikus erkölcsi normáknak megfelelő irodalom és a katolikus hit határain belül művelt tudomány széles körben történő terjesztése voltak. Milyen alapokon építkezhetett, és hogy tudta e törekvéseit kibontakoztatni? A következőkben a Kutatócsoport tudományos munkatársa, Tóth Krisztina ezekre a kérdésekre keresi a választ bemutatva elnöki ténykedése legfontosabb eredményeit.

Külső link Giesswein Sándor a Szent István Társulat élén Kulcsszavak XX. század

Tíz év, 22 millió képmegtekintés - e-kutatás statisztika Kalocsán (2021.02.09.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Elkészült tíz éves E-kutatás (Matricula-Historia-online) szolgáltatásunk tartalmi-statisztikai elemzése. A rendszerben megtekintett képek (lapozások) száma összességében meghaladja a 22,3 milliót, vagyis átlagosan évente 2,2 millió, naponta mintegy 6-7 ezer képet böngésztek e-kutatóink.
A 2020-as év eredménye 2,8 millió képmegtekintés volt, ez a legmagasabb érték a tíz éves szolgáltatás történetében. Szabadka kutatottsága kiemelkedő, 200 ezres volt, és 150-ezres nagyságrendű a képmegtekintések száma Kecskemét, Kiskuntélegyháza esetében. 100-ezres volt a kutatatottsága Magyarkanizsa és Jánoshalma településeknek. 80 ezres nagyságrendet képviseltek: Topolya, Zenta, Baja, Óbecse, Zombor, Csantavér, Ada, Apatin, Bácsalmás. Végül, 40-50 ezer közötti volt a képmegtekintés a következő plébániákon: Kiskunmajsa, Mélykút, Péterréve, Kishegyes, Akasztó, Bajmok. Általában megállapítható a bácskai települések kutatottságának további erősödése, összességében ez eredményezte a forgalom növekedését.
2020-ban 855 e-kutatói regisztrációt fogadtunk, ez a szám jelentősen meghaladta a korábbi évek átlag-értékét, és 202 volt a határon túlról érkező regisztrációk száma. E-kutatóink összesen több mint 13 ezer esetben dolgoztak honlapunkon, ezen alkalmak során tekintették meg az említett 2,8 millió képet (vagyis egy-egy alkalommal átlagosan 215, naponta összesen 7700 képfelvételt böngésztek).
Az év során 117 ezer új képfelvételt töltöttünk fel e-kutatás rendszerünkbe, a böngészhető képfelvételek száma így év végére meghaladta az 1,6 milliót.
Tíz év (2011-2020) eredményeit tekintve a legkeresettebb települések Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Szabadka voltak, a képmegtekintések összesített száma itt meghaladta az egymilliót. Szintén kiemelkedő, 500 ezer feletti volt a lapozások száma a következő hat településen: Kalocsa, Jánoshalma, Baja, Zenta, Mélykút, Óbecse. E-kutatás szolgáltatásunkban összesen közel 4 ezer regisztrációt fogadtunk, a kutatási esetek (felhasználói belépések) száma pedig meghaladta a 115 ezret.

Hírek: 

Szelíd iskolai és szerzetesi szórakozások

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Mivel farsangi idő ven, 2020. február 4-én Madocsai Bea, a katolikus.tv (EWTN) „Délelőtt” című műsorában a szerzetesi élet vidám oldaláról beszélgetett Koltai Andrással, a Piarista Rend Magyar Tartománya levéltárosával. Szó esett az egyházi levéltáros munkájának mulatságos oldaláról, anekdotákról, rekreációról, a bencés Valentin Rathgeber és a piarista Schreier Norbert kolostori asztali zenéléséről, farsangsiratókól, szárított halról és tubákról.
https://katolikus.tv/farsang-humor-rekreacio-koltai-andras/

Vallis Sanctorum

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből
szerk. Dénesi Tamás, közreműk. Boros Zoltán és Takács Melinda
Bakonybéli Szt. Mauríciusz Monostor–Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Bakonybél–Pannonhalma, 2020. – 353 pp.

A bakonybéli Szent Mauríciusz bencés monostor alapításának 1000. évfordulója alkalmából 2019. május 18-án Bakonybélben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata, 14 tanulmányt tartalmaz, helytörténeti, régészeti, gazdaságtörténeti témákban, térképekkel, fotókkal gazdagon illusztrálva.

„Egy ezeréves, s életkorában, lendületében mégis fiatal közösség komoly és mégis fiatalos kiadványát tarthatja tehát kezében az olvasó, amely a múlt évszázadok tapasztalatait csokorba szedve arra ösztönöz, hogy ne szűnjünk meg keresni a mában azt, ami a miénk, hogy nap mint nap alázatosan járjuk az utat az Istennel. Mert hiszem, hogy csak a megújuló, útkereső szerzeteséletnek van a következő ezer évben is távlata.” (Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát)

Tanulmányok
 • Hortobágyi T. Cirill OSB, Lectori salutem, 9-10.
 • Baán Izsák OSB, Szent Günter és a bakonybéli alapítás: Tények és eszmények, 11-28.
 • Szovák Kornél, Bakonybél korai oklevelei, 29-44.
 • Romhányi Beatrix, A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt, 45-58.
 • Belényesy Károly–Nagy Szabolcs Balázs, A bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása: Árpád-kori remeteség vagy kegyhely nyomai a monostor szomszédságában?, 59-78.
 • Nagy Balázs, A tatárjárás korából származó éremlelet Bakonybélből, 79-86.
 • Dénesi Tamás, Szerzetesi élet a 18. századi Bakonybélben, 87-132.
 • Jakab Réka, Monostor és népe: Szerzetesi élet és pasztoráció a 19. századi Bakonybélben, 133-166.
 • Schilde René, „Bakonybél csendjében”: A monostor a 20. század első felében, 167-192.
 • Kisnémet Fülöp OSB, „Gratia supponit naturam. Kellenek a feltételek a mi részünkről is, hogy Isten kegyelme kifejthesse erejét”: A bakonybéli monostor 1945 és 1950 között, a feloszlatás, 193-214.
 • Terdik Szilveszter, A bakonybéli bencés templom felszentelése a II. József-kori feloszlatás idején, 215-238.
 • Boros Zoltán, Gazdálkodás egy filiális apátságban a 19-20. században, 239-280.
 • Medgyesy S. Norbert, Történelemszemlélet, bölcsészgyakorlatok és kortárs művelődés a bakonybéli tanárképző főiskolán, 1818-1848, 281-312.
 • Vaderna Gábor, Athéneon: Guzmics Izidor bakonybéli apát műveltsége, 313-326.
 • Halmos Ábel OSB, Bakony: Természet, Ige, megbékélés: A monostor éltető hagyományairól és küldetéséről, 327-335.
Hivatkozások

Új utak az új évszázadban. V. Pál pápa pontifikátusa

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Új utak az új évszázadban. V. Pál pápa pontifikátusa Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2021. 02. 05., p - 13:58 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Négyszáz évvel ezelőtt ezen a napon, 1621. január 28-án ért véget Camillo Borghese, azaz V. Pál pápa pontifikátusa. Uralma különösen izgalmas korszaka a pápaság történetének. Ezért az évforduló kapcsán érdemes áttekinteni uralkodásának történetét, amely merőben új irányt hozott a pápaság kora újkori történelmében.

Külső link Új utak az új évszázadban. V. Pál pápa pontifikátusa Kulcsszavak kora újkor pápaság

Szakmai beszámoló a KFL 2020. évi működéséről (2021.02.02.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Elkészült intézményünk 2020-as szakmai beszámolója, melynek szövegét honlapunkon is elérhetővé-letölthetővé tettük A Levéltár/ Tevékenység, feladatok/ Szakmai beszámolók oldalon, pdf formátumban. A beszámoló terjedelme 6 oldal, főbb pontjai a következők:

1.) Az állomány gyarapodása, mozgása, változásai
2.) Állományvédelem, restaurálás
3.) Feldolgozó munka (iratrendezés, segédletkészítés, digitalizálás)
4.) Kutató- és ügyfélszolgálat
5.) Szakmai kapcsolatok, publikációk, honlap
6.) A működés személyi- és tárgyi feltételei, pályázatok-támogatások

Az alábbiakban a Kutató- és ügyfélszolgálatra vonatkozó részt idézve adunk rövid tartalmi ízelítőt:

2020-ban 25 kutatót fogadtunk Kalocsán, akik összesen 49 esetben kerestek fel bennünket. A járvány-helyzet miatt két hónapon át zárva voltunk, és a kutatás az év második felében is korlátozott volt, az érseki palota helyett külső helyszínt, a Katona István-házat vettük igénybe, és egyszerre csak egy kutatót fogadtunk. Mindeközben az interneten „csúcsforgalmat” bonyolítottunk: e-kutatás szolgáltatásunkat 830 regisztrált kutató vette igénybe, ők összesen 13.310 alkalommal használták kutatás céljából honlapunkat. A látogatójegyek és az e-kutatási regisztrációk összesített száma így 855, s a kutatási esetek összesített végeredménye 13.359. Jól látható, hogy a kutatások döntő része az interneten, honlapunkon keresztül történt, és ez a forgalom az előző évekhez képest még intenzívebb volt. Ennek egyik magyarázata, hogy az e-kutatás a járvány-helyzet idején is zavartalanul üzemelt, az emberek több időt töltöttek otthon, és több időt tudtak szakítani a kutatásokra (a szolgáltatást többen házi karanténból is igénybe vették).
E-kutatás szolgáltatásunk 2020-ban volt tíz éves, jubileumát tíz nyílt kutatónappal ünnepeltük az év végén. Az említett forgalom-növekedés másik oka ez a lehetőség volt, tíz napos, ingyenes akciónkat sokan vették igénybe, hogy az e-kutatás lehetőségeiről-tartalmáról tájékozódjanak (tíz nap alatt 370 regisztrációt fogadtunk). A tíz éves internetes szolgáltatás egyik fontos eredménye a határon túliak és a fiatalabb korosztályok számának-arányának erősödése. A külföldiek aránya pl. 25-30% között mozog, ami nagyon jelentős (a határon túlról személyesen csak nagyon kevesen jutnak el hozzánk Kalocsára, 2020-ban egyetlen ilyen esetünk volt). A regisztrációk összesített száma megközelíti a 4 ezret, a kutatási eseteké pedig meghaladja a 115 ezret, ilyen nagyságrendű kutatóforgalom itt helyben, Kalocsán szintén elképzelhetetlen lett volna (naponta átlagosan 40 kutatót kellett volna fogadnunk 2-3 férőhelyes kutatószobánkban). E-kutatóink egyébként igen aktívan dolgoznak, a képmegjelenítések száma évente átlagosan 2 millió volt a rendszerben, múlt évben ez a szám meghaladta a 2,8 milliót, és egy-egy kutatónk átlagosan 6 ezer oldalt böngészett a forrásainkból.
Az év során 61 alkalommal végeztünk adatkeresést ügyfeleink számára, az ügyfélszolgálat, valamint szakmai-hivatali kapcsolataink során több mint 1600 digitális fájlt (jpg és pdf dokumentumokat, összesen több ezer oldalnyi digitális másolatot) adtunk át levéltári forrásainkról, és 24 anyakönyvi kivonatot készítettünk.
2020 februárjában második alkalommal, ezúttal internetes kategóriában vehettük át a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) által alapított Év Kutatóhelye (2019) díjat. 2020 decemberében pedig a Magyar Honvédségtől kaptunk elismerő oklevelet a hadisírgondozás, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett munkáért, mely szintén az online kutatási szolgáltatásainkon alapult.

 

2021. február – A csegöldi Istenszülő születése templom bővítési munkálataival kapcsolatos jegyzőkönyv részlete 1931-ből

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Jegyzőkönyv

Felvétetett Csegöldön 1931. január 21-én tartott hitközségi gyűlésen

Jelen vannak: Pataky István g[örög]k[atolikus] lelkész elnök, Árdán József tanító, jegyzőkönyvvezető s a hitközség tagjai teljes számban.

Tárgy: a templombővítés munkájának megkezdése, illetve az erre vonatkozó árlejtés meghirdetése.

Lelkész előadja, hogy tekintettel a gazdasági helyzet leromlására, a templomátépítési tervek körül a legelsőt és legolcsóbbat kell végrehajtani azzal a hozzáadással, hogy a hely kibővítése érdekében – hogy a templom valóban bővüljön – mindkét oldalon az újonnan épülő rész felett kórus építtessék. Ezáltal a terv szerinti bővülés kétszeresen nagyobbá válik.

Az elhangzott vita során a lelkész kijelenti, hogy a hitközség tagjaitól a templomépítésre összesen ötezer (5000 P) pengőt kér. Több és nagyobb összeget nem fog a hitközségtől igénybe venni. Ha ezen felül merülne fel költség, papi összes munkájának jövedelmét, meglévő ingóságait s a jövőben is [—] összes vagyonát és jövedelmét e templomi építésre leköti. Egyben kijelenti, hogy a vállalkozóval is olyan szerződést köt, hogy az a terv szerinti összegen felül egy fillérnyi többletfizetést semmi címen nem igényelhet.

Ezek után a hitközségi gyűlés a templomépítés megkezdését ilyen feltételek mellett elhatározta.

K. m. f.

Árdán József                                                                                   […]
g[örög]k[atolikus] tanító, jegyzőkönyvv[ezető]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–4–a. 1. doboz, 3. kötet]

Boleyn Anna : egy király rögeszméje : Hat Tudor királyné

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára -

Boleyn Anna : egy király rögeszméje : Hat Tudor királyné Cover Image Kiss Ákos 2021. 01. 26., k - 15:18 Author Weir, Alison Egy fiatal nő, aki megváltoztatta a történelem menetét. A francia paloták világából hirtelen az angol királyi udvarba csöppent Anna azonnal az érdeklődés középpontjába kerül, és gyorsan felveszi az udvar szerelmi játékainak a fonalát. De ahol a király parancsol, ott semmi sem játék. Anna szelleme felér a koronával, és nem kevesebb, mint maga a korona az, amire Anna vágyik. Bármi áron. BOLEYN ANNA. VIII. Henrik második királynéja. Ez az ő története. A történelem elmondja, hogyan halt meg. Ez az elsöprő erejű regény bemutatja, hogyan élt. HAT TUDOR KIRÁLYNÉ. HAT REGÉNY. HAT ÉV. Philippa Gregory és a Tudorok rajongóinak kötelező olvasmány. Boleyn Anna: Egy király rögeszméje - a második kötet a VIII. Henrik feleségeiről szóló, hatkötetes regénysorozatból, a világhírű történész és bestseller szerző tollából. Alison Weir elmélyült utazásra invitál Annával, bemutatja motivációit és hatását, küzdelmét a koronáért, majd később saját, és leánya életéért.

Piciny csodák kávézója

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára -

Piciny csodák kávézója Cover Image Kiss Ákos 2021. 01. 25., h - 12:24 Author Barreau, Nicolas Igazán remélem, gyermekem, hogy egy nap majd találsz egy olyan embert, akivel a magasba szállsz A 25 éves Nelly retteg a repüléstől, hisz a jelekben, és nem az a típus, aki egyszer csak kiveszi minden megtakarított pénzét a bankból, vásárol magának egy méregdrága piros táskát, majd egy hideg januári reggelen hanyatt-homlok otthagyja Párizst, és Velencébe utazik. De olykor történnek dolgok, melyek felborítják az ember életét. Például egy fájdalmas szerelmi csalódás vagy egy régi könyvben olvasott, talányos mondat. Néha el kell veszítenünk a talajt a lábunk alól ahhoz, hogy a hetedik mennyországba jussunk Nicolas Barreau (1980) Párizsban született, a Sorbonne-on tanult romanisztikát és történelmet. Párizsban, a fény városában játszódó, könnyed, romantikus regényeivel világszerte lelkes olvasók tömegeit hódította meg. A Piciny csodák kávézója a hetedik magyarul olvasható könyve.

Örökbe fogadták a legkorábbi fertőrákosi anyakönyvet

Győri Egyházmegyei Levéltár -

A fertőrákosi plébánia legkorábbi anyakönyve 1703 és 1774 közötti időszakból őrzi a település keresztelési, házassági és halálozási bejegyzéseit. A rossz állapotú kötetet Bárány Péter budapesti kutatónk fogadta örökbe. Nagylelkű hozzájárulásának köszönhetően az anyakönyvet Vajda Alex, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum restaurátora állította helyre. 

Köszönjük az örökbefogadó nagylelkűségét és a restaurátor alapos munkáját.

A restaurátori beszámolót itt találja.

 

Szerverfrissítés: 34 ezer új képfelvétel népesség-összeírásokról és peres iratokról (2021.01.22.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. január 22-én 25 település (plébánia) anyagát egészítettük ki a feudális kori, népességre vonatkozó forrásokról készült, újabb 11 ezer képfelvétellel. Peres irataink feldolgozását is folytattuk, ez alkalommal az Érseki Főszentszék feudális kori anyagának más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktáit digitalizáltuk, 15 egyházmegyéből, mintegy 23 ezer képfelvétellel. E-kutatás szolgáltatásunk tehát összesen 34 ezer kutatható képfelvétellel bővült.

Az Érseki Hivatal plébániai iratállományában (KFL.I.1.b.) a népességre vonatkozó források jelentős forrásértékű és gyakran kutatott állományrészt képviselnek. A témával kapcsolatos, jellemző irattípusok a lélekösszeírások; a jelentések vegyes házasságokról, elváltakról és vallást változtatókról; a különféle anyakönyvi felmentések és javítások, valamint az iskolai összeírások is. Az említett irattípusok számára egyes települések feudális kori iratsorozatában külön alsorozatokat hoztunk létre (népesség, összeírás címen), s a sorszámozott aktákról egy lajstromot is készítettünk Excel-tábla formájában, a jellemző adatokkal: tételszám, dátum, irat jellegének-típusának meghatározása, információs tartalom minősége (névadatok, említett helyek stb.) Az említett Excel-táblázat közel 10 ezer leírási tételt tartalmaz, és kutatási segédletként letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-1-b_Feudalis-kori-nepesseg-osszeiras_jegyzek_web.xls
A jegyzékben szereplő jelzetet, tételszámokat a képek elnevezései is tartalmazzák, a leírás és a források tartalma így könnyen kapcsolható, összevethető.
A képanyag a következő útvonalon érhető el a Matricula-Historia-online tartalmában:
Plébánia neve/ Kotet_Volumen/ Nepesseg_osszeiras_Status_animarum/
A jelenlegi alkalommal feltöltött települések/plébániák sora a következő: Bácsalmás, Bajsa (kiegészítés), Béreg, Bezdán (kiegészítés), Madaras, Péterréve (kiegészítés), Soltvadkert (kiegészítés), Szenttamás (kiegészítés, csere), Szépliget, Szilágyi, Szilberek, Szond, Tataháza, Temerin, Titel, Topolya, Újfutak, Újvidék, Újvidék-Örmény pléb., Vajszka, Vaskút, Veprőd, Zenta, Zombor, Zsablya
A feltöltött képek száma: 11.246

Az Érseki Főszentszék állományában (KFL.I.2.a.) az 1733-1866 közötti időszakból, több mint 16 ifm terjedelemben maradtak ránk peres-, ill. fegyelmi jellegű iratok, melyek főként jegyesek és házaspárok ügyeit, vitás helyzeteit kezelték-rendezték (a jegyesség-felbontások, válóperek, köteléki perek mellett előfordultak végrendeleti-, holttányilvánítási- és egyéb fegyelmi ügyek is). Az említett szentszéki aktákból ez alkalommal a más egyházmegyékre vonatkozó, fellebbviteli aktákat digitalizáltuk, és szokás szerint tételes jegyzék is készült róluk az illetékes egyházmegye, a peres felek, pertípusok és az évkör megjelölésével. Az ismertető jegyzék több mint ötszáz soros, és letölthető honlapunkon, a következő néven:
KFL-I-2-a_Szentszeki-perek_1733-1866_digitalizalt-allomany-jegyzeke.xls 
A dokumentum két munkalapból áll, plébániák és egyházmegyék megosztásban, a fellebbviteli perek a második, egyházmegyék munkalapon szerepelnek.
A feltöltött képanyag a következő útvonalon érhető el, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként: a szolgáltatás nyitólapján (E-dokumentumok olvasása), a plébániák felsorolása végén, a Más egyházmegyék csoportjában találhatók, az egyes egyházmegyék neve alatt, /Peres-iratok_Processualis könyvtárakban.
Összesen 15 egyházmegyére vonatkozóan, több mint 500 tétel (peres ügyirat) anyagát tettük elérhetővé, a feltöltött mappák listája a következő:
Csanád (85 tétel), Diakovár (28 tétel), Eger (12 tétel), Erdély (223 tétel), Esztergom (7 tétel), Nagyvárad (60 tétel), Pécs (7 tétel), Prága (1 tétel), Rozsnyó (4 tétel), Szatmár (4 tétel), Szombathely (1 tétel), Vác (8 tétel), Veszprém (1 tétel), Zágráb (31 tétel), Zeng (23 tétel).
A feltöltött képek száma: 22.878

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.654.446 képfelvétel érhető el.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

 

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára