Egyházi levéltárak hírei

I. Veszprémi Közgyűjteményi nap (2020.01.17.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül megrendezésre az I. Veszprémi Közgyűjteményi Nap az MNL Veszprém Megyei Levéltárában, melynek keretében a "Könyvtár, Levéltár, Múzeum - A 25 éves NKA és a közgyűjteményi örökség" című vándorkiállítás megnyitójára kerül sor 2020. január 22. 11 órakor a levéltárban (Veszprém, Török Ignác utca 1.). Az előadások során a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárnak az elmúlt másfél évtized során NKA-támogatott projektjeit is ismertetjük. A rendezvény programja a képre kattintva érhető el.

Szerverfrissítés – Elérhetők az 1929. év anyakönyvi másodpéldányai (2020.01.14.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát megtekinthetők az 1929. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései a korabeli egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében.  Jó böngészést kívánunk!

Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet?

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet? Szerző Fraknói Kutatócsoport Kanász Viktor 2020. 01. 07., k - 18:30 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Ferenc pápa L’esperienza storica kezedetű, motu proprio formájában 2019. október 22-én kiadott apostoli levelében a Vatikáni Titkos Levéltár nevét (Archivio Segreto Vaticano) Vatikáni Apostoli Levéltárra (Archivio Apostolico Vaticano) változtatta. Az V. Pál (1605–1621) által 1611-ben alapított intézmény 1646 óta viselte folyamatosan ezt a nevet, a korábbi évtizedekben félhivatalosan Archivum novumként, illetve Archivum apostolicumként emlegették. Utóbbi elnevezés tulajdonképpen magától értetődő, hiszen mindaz, ami a pápához, az apostolfejedelmek utódához tartozik, apostoli jelleggel bír. Magát a pápai széket is „Apostoli Szentszéknek” (Sancta Sedes Apostolica) nevezik ősidőktől fogva.

Külső link Vatikáni Titkos Levéltár. Élt 400 évet? Kulcsszavak levéltár

Újévi üdvözlet

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár új igazgatójaként, illetve minden munkatársam nevében köszöntöm a kedves kutatóinkat, olvasóinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket!

A 2020. évben – Jézus Társasága megalapítása után 480, valamint levéltárunk újraalapítása után 29 évvel – boldog és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek.

2019 végén, bő 8 év után Mihalik Béla Vilmos igazgató távozott az intézményünk éléről, akinek ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, jelentős eredményeit, valamint a belénk – eddigi munkatársaiba – vetett bizalmát. Hálásak vagyunk, hogy oly sokat tanulhattunk tőle, és hogy a kollegialitáson túl is barátságába fogadott minket. Kívánjuk, hogy további munkásságát is sikerek kísérjék. Törekszünk rá, hogy a még Lukács László SJ és különösen Molnár Antal által megalapozott, majd az általa folytatott levéltári és gyűjteményi munkához méltón dolgozzunk és szolgáljunk a továbbiakban. Ezután is igyekszünk fenntartani a korábbi szakmai színvonalat, sőt lehetőség szerint még tovább fejleszteni az intézményt, hogy a kutatóink munkáját minél inkább megkönnyíthessük, illetve akár új kutatások elindulását is előidézhessük. Nem utolsósorban célunk, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának apostoli munkáját a magunk eszközeivel és módszereivel minél jobban segítsük.

A. M. D. G.

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király […] Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében” – válaszolták. (Mt 2, 1-5)

Módosult nyitvatartási időnkben (és előzetes időpont-egyeztetés után) mi is szeretettel várunk minden kedves bölcset, kutatót, érdeklődőt a gyűjteményünkbe, és reményeink szerint a főpapokhoz és írástudókhoz hasonlóan pontos tájékoztatást nyújtunk majd a számukra Jézus Társasága történetével kapcsolatban.

2020. január 6-án, Vízkereszt napján

Siptár Dániel igazgató

valamint az intézmény munkatársai: Boda Attila, Szabó Zsófia, Szokol Réka és Kaffka Péter

 

Ünnepi nyitvatartás 2019. december 18. - 2020. január 14.

Győri Egyházmegyei Levéltár -

 

Tisztelt Kutatóink!

 

Értesítjük tisztelt kutatóinkat, hogy a Levéltár 2019. december 18. és 2020. január 14. között zárva tart.

A zárvatartás alatt az online aktiválás 2019. december 20. és 2020. január 6. között szünetel, egyetlen aktiválási időpont 2019. december 30-án lesz.

Nyitás: 2020. január 15. (szerda)

 

Minden kutatónknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

 

A levéltár munkatársai

Az Oltáriszentség tiszteletéről nyílt kiállítás a Pesti Vigadóban

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

A pesti Vigadó emeleti kiállítótermében nyÍlt meg 2019. október 29-én az Agnus Dei című kiállítás, amely a magyar egyházi múzeumok és gyűjtemények műtárgyain keresztül mutatja be az Oltáriszentség tiszteletének legszebb magyarországi emlékeit. A kurátorok, Rákossy Anna és Kontsek Ildikó gondos válogatás után 250 tárgyat választottak ki, a középkortól a közelmúltig terjedő időszak egyházművészetének reprezentatív darabjait, és ezeket tíz témakörbe csoportosítva mutatták be.

Tudósítás a vasvári domonkos vasárnapról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Advent harmadik vasárnapja egyben domonkos ünnep is volt Vasváron (a rend általában decemberben emlékezik meg alapításának évfordulójáról), az ünnepség vendége Kostecki András atya, a magyar domonkosok elöljárója volt. A délelőtti szentmisét a plébániatemplomban - az egykori domonkos templomban - András atya mondta, majd mise után a Zarándokszállás közösségi termében rövid előadásban mutatta be a rend új szentjét, Bragai Szent Bertalan püspököt. A délután a hagyományos vasvári városismereti rendezvénnyel, a "Nézzük meg együtt!" programjával folytatódott, melynek keretében dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény új szerzeményeit mutatta be. Az esti városi ünnepség nyitányaként András atya gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját, melynek során Szent Bertalan püspök gondolatait idézte: "Ardere et lucere - égni és világítani."

Az ünnepi programhoz karácsonyi vásár is kapcsolódott, ahol a rend és a rendtörténeti gyűjtemény kiadványai mellett az értelmi fogyatékosokat támogató Bárka közösség - magyar, lengyel és afrikai - termékeit lehetett megvásárolni. És természetesen volt dominikánus mézbor és dominikáner sütemény is, sőt a bátrabbak egy új domonkos kolostori terméket, a mézbor-párlatot is megkóstolhatták.

{gallery}/galeria/domonkos_vasarnap2019{/gallery}

Karácsonyi üdvözlet, év végi zárva tartás (2019.12.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Ezúton tájékoztatjuk kutatóinkat és minden kedves érdeklődőt, hogy az év végi ünnepek idején levéltárunkban a kutató- és ügyfélszolgálat közel ét héten át, 2019. december 23-tól 2020. január 2-ig szünetel. Regisztrált E-kutatóink számára az internetes kutatás honlapunkon (Matricula-Historia-online és KFL-online szolgáltatásunkban) ebben az időszakban is lehetséges, de új regisztrációkat december 23-át követően legközelebb csak az újévben, január 2-án fogadunk.
Advent napjaira tartalmas felkészülést, azt követően pedig áldott ünnepeket, boldog karácsonyt és eredményes új esztendőt kívánunk!

Hírek: 

Szerverfrissítés: 43 ezer kutatható képfelvétel plébániai alapítványokról (2019.12.17.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2019. december 17-én több mint 43 ezer képfelvétellel bővült e-kutatás szolgáltatásunk, a böngészhetővé vált képanyag ezúttal a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáin tett alapítványokkal kapcsolatos. Az Érseki Hivatal és a plébániák 1867-1945 közötti levelezésében külön iratsorozatokat alkotnak az Alapítványi iratok (Fundationes), melyek között különféle kegyes- és szentmise alapítványok, valamint kereszt, oltár, kálvária stb. állítására-építésére tett alapító levelek és iskolai alapítványok is előfordulnak. Az elmúlt évek kutatószolgálati tapasztalatai alapján látható, hogy ezeket a forrásokat a helytörténeti- és családkutatók is szívesen használják, elsősorban a hozzáférést kívántuk javítani az állomány digitalizálásával. Az említett források ugyanakkor beszédes emlékei-jelei a hívek vallási tevékenységének-aktivitásának is a 19. sz. közepétől a 20. sz. közepéig terjedő időszakban.

A feltöltött, kutathatóvá vált állomány paraméterei a következők:
Összesen 130 mappa (plébániai iratsorozat), 43.280 fájl (kép).
Az állomány levéltári jelzete: KFL.I.1.b. (Plébánia neve) 2.b. (Polgári kor, Alapítványi iratok)
Az érintett települések-plébániák: Ada\, Adorjan\, Akaszto\, Apatin\, Bacs\, Bacsalmas\, Bacsbokod\, Bacsborsod\, Bacsfoldvar\, Bacsgyulafalva\, Bacskertes\, Bacskossuthfalva\, Bacsordas\, Bacsszentivan\, Bacstovaros\, Bacsujfalu\, Bacsujlak\, Baja-Belvaros\, Baja-Szt-Istvan\, Bajmok\, Bajsa\, Bereg\, Bezdan\, Boroc\, Borota\, Csantaver\, Csaszartoltes\, Csatalja\, Csavoly\, Csengod\, Cservenka\, Csonoplya\, Csurog\, Davod\, Dernye\, Doroszlo\, Dunabokeny\, Dunacseb\, Dunapataj\, Dunaszentbenedek\, Dusnok\, Ersekcsanad\, Fajsz\, Felsohegy\, Felsoszentiván\, Fokto\, Gador\, Gara\, Gederlak\, Gombos\, Hajos\, Hercegszanto\, Hodsag\, Homokmegy\, Horgos\, Janoshalma\, Kalocsa- Szent-Imre\, Kalocsa\, Katymar\, Kecel-Belter\, Kereny\, Kishegyes\, Kiskoros\, Kortes\, Kucora\, Kula\, Kullod\, Kunbaja\, Ludaspuszta\, Madaras\, Magyarkanizsa\, Martonos\, Melykut-Belter\, Militics\, Miske\, Mohol\, Monostorszeg\, Nagybaracska\, Nagyfeny\, Nemesmilitics\, Nemesnadudvar\, Obecse-Alsovaros\, Obecse-Belvaros\, Oker\, Orszallas\, Oszivac\, Pacser\, Palanka\, Palona\, Paripas\, Peterreve\, Regoce\, Rem\, Sajkaslak\, Soltszentimre\, Soltvadkert\, Sukosd\, Szabadka-Szent Gyorgy\, Szabadka-Szent Rokus\, Szabadka-Szent Terez\, Szakmar\, Szentfulop\, Szenttamas\, Szepliget\, Szilagyi\, Szilberek\, Szond\, Tatahaza\, Tavankut\, Tazlar-Szentjanos\, Temerin\, Tiszakálmánfalva\, Titel\, Tompa-Szt.Anna\, Tompa-Szt.Janos\, Topolya\, Tornyos\, Ujfutak\, Ujverbasz\, Ujvidek-Belvaros\, Uszod\, Vajszka\, Vaskut\, Veprod\, Wekerlefalva\, Zenta-Belvaros\, Zenta-Munkastelep\, Zenta-Szentsziv\, Zombor\, Zsablya\

A feltöltött, kutathatóvá vált állományok elérési útja a következő:
E-kutatás, Matricula-Historia-online\
település neve\
Kotet_Volumen\ (Historia)
Alapitvanyi-iratok_Fundationes\

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.503.393 képfelvétel böngészhető.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

Hírek: 

Szerverfrissítés: 24 ezer újabb bácskai anyakönyvi képfelvétel honlapunkon (2019.12.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2019. december 16-án mintegy 24 ezer újabb bácskai anyakönyvi képfelvétellel bővült E-kutatás (Matricula-Historia-online) szolgáltatásunk tartalma. A feltöltött digitális képanyag 6 határon túli, bácskai település (Bácsföldvár, Bajmok, Csantavér, Kishegyes, Kúla, Szabadka) 9 plébániájához köthető, összesen 24.415 képfelvétel készült 115 kéziratos kötetről.
Elsősorban az 1826 előtti időszak anyakönyvei, és az anyakönyvi mutatók-indexek hiánypótlóak számunkra, mivel levéltárunkban csak az 1826-tól vezetett másodpéldányok állnak rendelkezésünkre, és mutatókat is csak a határon túl maradt, eredeti kötetekhez készítettek. De az 1826 utáni időszak képfelvételei is jó alkalmat adnak az eredeti anyakönyvek és a másodpéldányok összevetésére (utólagos bejegyzések formájában időnként fontos többlet-információk lehetnek az eredeti könyvekben stb.)

A kereszteltek (K), egybekeltek (E) és meghaltak (M) anyakönyveinek, illetve az Indexek-mutatók (I) feltöltött anyagának részletezése a következő:
Bácsföldvár Iskolaszéki jegyzőkönyvek 1878-1920
Bajmok KEM 1780-1795, K 1795-1841
Csantavér KEM 1781-1837
Kishegyes K 1769-1826
Kúla K 1771-1920, IK 1787-1920, E 1771-1950, IE 1771-1946, M 1787-1964, IM 1830-1964
Kúla-Szent Rókus E 1927-1944, IE 1927-1944, M 1927-1944, IM 1927-1944
Szabadka-Szent Rókus K 1867-1895
Szabadka-Szent Rókus-Sándor K 1855-1901
Szabadka-Szent Teréz K 1756-1896, E 1773-1836, M 1773-1831
Összesen 23.775 képfelvétel vált kutathatóvá, 113 kötetről.
E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.460.113 képfelvétel böngészhető.

Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!
 

 

Hírek: 

Ünnepi zárvatartás

Evangélikus Országos Levéltár -

Ünnepi zárvatartás

Értesítjük Tisztelt Kutatóinkat, hogy a kutatószolgálat 2019. december 17-től 2020. január 13-ig zárva tart.

Az eddig előkészített anyagokat visszavisszük a raktárba, azokat jövőre újra ki kell kérni.

 

Minden kedves kutatónknak áldott ünnepeket kívánunk!

Az Evangélikus Országos Levéltár munkatársai

eol-admin 2019. 12. 13., p - 11:11

Genealógia 2019 - előadás (2019.12.10.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Genealógia - 2019. Anyakönyvek használatának lehetőségei a családkutatásban címmel hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása 2019. december 10-én Budapesten, a Tomori Szabadegyetem szeniortagozatán. Az érdeklődők a kilenc éves e-kutatás (Matriula-Historia-online) szolgáltatás működésének főbb tapasztalatait is megismerthették. Az előadás vetített vázlatát pdf formátumban tesszük elérhetővé-letölthetővé honlapunkon.

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára