Egyházi levéltárak hírei

Domonkos Vasárnap Vasváron május 22-én

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Május 22-én, vasárnap délután 15.00 órától Domonkos Vasárnap Vasváron

- kiállítás a Múzeumban
- filmbemutató a Művelődési Központban
- beszélgetés mézbor és dominikáner mellett
- ünnepi mise a Plébániatemplomban

Külön is felhívjuk a figyelmet az "Élő Szó - A magyar domonkosok 800 éve" című filmre, amely egy zenés utazás keretében mutatja be  a domonkos rendtörténet legfontosabb helyszíneit - köztük Vasvárt is!

Aki nem tud részt venni a filmbemutatón, annak egy szombathelyi vetítést ajánlunk:

Május 18-án, szerdán este fél 6-kor SZOMBATHELY,  Agora-Savaria Filmszínház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk  a vasvári és a szombathelyi programon is!

A film plakátja:

 

Megnyílt a Campus Akademie Bécsben: a régi jezsuita kollégium épülete újra a tudományok művelését szolgálja

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kádár Zsófia

Jezsuita szempontból is fontos, tudománytörténeti jelentőségű nap volt Bécsben 2022. május 11.

A „Campus Akademie”, a régi kollégium felújított belső udvara

Az Osztrák Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóján átadták az állami tulajdonú, az akadémia által használt és céljaira évtizedes munkával felújított bécsi épületegyüttest a Dr.-Ignaz-Seipel-Platzon. A Campus Akademie néven újonnan felavatott és részben a nagyközönség számára is megnyitott épület nem más, mint a jezsuiták 17–18. századi hatalmas kollégiumépülete, amely egykor az Egyetemi templom melletti nagy létszámú rendháznak, gimnáziumnak, magának az egyetemnek és diákszállásoknak is helyet adott. A tér másik oldalán az egyetem céljaira a 18. század közepén épült barokk épület, ma az akadémia főépülete is renováláson esett át.

Barokk könyvtárterem eredeti mennyezetfreskóval és modern berendezéssel

A munkálatok összességében ötvözni igyekezték a történelmi örökség megőrzését és a használati szempontokat: elsősorban az akadémián folyó jelenlegi kutatásoknak volt szükséges helyet, irodákat, előadótermeket biztosítani. Másfelől a múlt iránt is érzékeny módon a tudomány egykori jezsuita fellegvárának bizonyos tereit eredeti funkciói szerint hasznosították. Így a jezsuita kollégium 18. századi könyvtártermét, amelynek berendezése a Jézus Társasága 1773-as feloszlatása után teljesen elkallódott, ismét könyvtári olvasóteremmé alakították. A modern könyvespolcok az eredeti, tagolt, belső galériás barokk polcrendszert idézik, kurrens könyvtári kutatómunkának és kamarakiállításnak adnak helyet.

A jezsuita Egyetemi templom a régi kollégium homlokzatával (az akadémia főépületének tetőteraszáról)

Az épület egy részét, az ugyancsak felújított, templomhoz közelebbi, déli szárnyat jelenleg a bécsi jezsuita közösség használja, amely 2021 óta a német nyelvterületen létrehozott Közép-Európai Jezsuita Provincia rendháza. Itt kapott modern és szakszerű helyet a jezsuiták saját könyv- és kéziratgyűjteménye, amely az új rendtartomány létrejötte óta a müncheni központi levéltár fiókintézményeként működik. A renoválás a rendház területén tovább folyik, ami 2022 őszéig nem teszi lehetővé a könyv- és levéltár használatát, de a jezsuita közösség élete, kulturális és lelki programjai, rendezvényei zavartalanok.

A felújított akadémiai épületek legszebb belső tereit 2022. május 15-én szakértők mutatták meg a nagyközönségnek is: egyebek mellett a felújítási projekt vezetője (a Bundesimmobiliengesellschaft részéről), Clemens Novak, továbbá a barokk jezsuita építészet jeles osztrák szakértője, az akadémia tudományos munkatársa, Herbert Karner

A könyvtárterem mennyezetfreskója (részlet), a teológia tudományának allegóriája

művészettörténész tartott vezetéseket. A résztvevők az akadémiai főépület késő barokk termei — az egykor a teológiai kar előadótermeként használt Keresztelő Szent János-terem és a díszterem — mellett a régi jezsuita kollégium árkádos belső udvarát és a régi-új könyvtártermet is megcsodálhatták. Az érdeklődők előtt nyitott udvart, a könyvtárban berendezett kiállítást és az akadémia főépületében működő kis múzeumot a Bécsbe látogatók, és kifejezetten a jezsuita múlt iránt érdeklődők számára feltétlenül ajánlott meglátogatni!

hivatkozás

Forgách Ferenc okmánytár: válogatott politikai levelek és iratok (1586–1615)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Forgách Ferenc okmánytár: válogatott politikai levelek és iratok (1586–1615) Kanász Viktor 2022. 05. 15., v - 11:45 CLASSIS II 9. Kruppa Tamás

Forgách Ferenc okmánytár. Levelek és iratok (1586–1615), feltárta, közreadja és a kísérő tanulmányt írta Kruppa Tamás (CVH II/9), Budapest–Róma 2022. (xxxiii + 496 p.)

Az okmánytár Forgách Ferenc nyitrai püspök, majd esztergomi érsek-bíboros válogatott politikai jellegű levelezését tartalmazza. A majdnem 30 évnyi időszakból származó iratok egy páratlanul gyorsan felívelő, majd tragikus gyorsasággal megszakadó életpálya állomásait tárják az olvasó elé.

A kiadott iratanyag időben egyenetlenül oszlik meg, amelyet az magyaráz, hogy Forgách politikai természetű levelezésének megszületése és politikai tevékenységének megindulása a 17. századi magyar történelem egyik igen fontos, máig vitatott eseményével, a Bocskai-felkeléssel esik egybe. Ez a politikai kataklizma majdnem maga alá temette a magyarországi katolicizmus intézményrendszerét. Az okmánytár levelei arról tanúskodnak, hogy abban, hogy ez végül mégsem történt meg, Forgách Ferencnek elévülhetetlen és igazában véve teljes mélységében talán soha fel nem mérhető érdemei vannak. A püspöknek, majd bíboros-érseknek a magyarországi katolicizmust megmentő és annak jövőjére nézve irányt mutató tevékenysége mindössze 5 évben (1606–1610) sűrűsödik össze. Erre az időszakra esik a szabad vallásgyakorlat ellen folytatott küzdelme a bécsi béke, valamint a koronázás előtti és utáni törvények elfogadása kapcsán, a II. Mátyás ellen kezdeményezett inkvizíciós per, amelyben döntő szerepet játszott, a felső-magyarországi protestáns térhódítás lendületének megtörését, illetve a Tridentinum bevezetését célzó lépései. Ez a rövid periódusra szorítkozó, ám annál intenzívebb politikai aktivitás néha heti részletességgel tetten érhető a közölt forrásokban. Ugyanakkor a személyével összefüggésbe hozható iratok száma igen hullámzóan alakul Forgách politikai pályafutásának a teljes, három évtizedes időszakában.

A szövegkiadás alapja 92 darab, csekély kivétellel kiadatlan eredeti Forgách levél, amelyek néhány kivételtől eltekintve a Vatikáni Apostoli Levéltár Fondo Borghese és Segreteria di Stato, illetve a Biellai Állami Levéltár, Archivio Ferrero fondjaiból származnak. Ezeket a pápai államtitkárság és a prágai, illetve bécsi nunciatúra között megszületett és részben a Biblioteca Apostolica Vaticana kézirattárában fellelhető iratanyag egészíti ki. A közölt források kisebb, de fontos további két csoportja a bécsi Haus- Hof- und Staatsarchiv Hungarica anyagában, valamint Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kamarai osztályában őrződött meg.

A közölt iratok minden eddiginél élesebb fényt vetnek Forgách Ferenc személyiségére és arra a kulcsfontosságú szerepre, amelyet a Bocskai-felkelés következtében rendkívül súlyos helyzetbe került magyarországi katolicizmus megőrzésében, megmentésében, illetve katolikus megújulás alapjainak, amelyre az utódok építkezhettek, lerakásában játszott.

A kötet az okmánytár mellett a levelezésanyag legfontosabb elemeit ismertető bevezetőt, a végén bibliográfiát, hely- és személynévmutatót, valamint egy angol nyelvű tanulmányt foglal magában.

Szerverfrissítés: 67 ezer képfelvétel plébániáink 1867-1945 közötti iratairól, új lehetőségek a helytörténeti kutatásokban (2022.05.13.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2022. május 13-án több mint 67 ezer képfelvétellel bővítettük E-kutatás, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk tartalmát, a képanyag a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 45 plébániájának 1867-1945 közötti iratairól készült.
Az iratsorozatok a Kalocsai Érseki Hivatal plébániai anyagából (KFL.I.1.b.) származnak, ez alkalommal az egyes plébániák polgári kori, általános iratait (2.a.) digitalizáltuk. Az akták időrendben, külön tételszámok alatt szerepelnek, egyelőre csak átnézéssel böngészhetők, külön leíró segédlet aktaszinten még nem készült hozzájuk.
A feltöltött képanyag a következő plébániákat érinti: Ada, Adorján, Akasztó, Állampuszta, Apatin, Apatin-Szent Szív, Bács, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Bácsgyulafalva, Bácsjózseffalva, Bácskertes, Bácskossuthfalva, Bácsordas, Bácsszentgyörgy, Bácsszentiván, Bácsszőlős, Bácstóváros, Bácsújfalu, Bácsújlak, Baja-Belváros, Baja-Kórház, Baja-Rétipuszta, Baja-Szent Szív, Baja-Szent Antal, Baja-Szent István, Baja-Szent János, Baja-Szent József, Bajmok, Bajsa, Bátmonostor, Bátya, Békova (Szabadka-Békova), Béreg, Bezdán, Bócsa-Szent Imre, Bogyán, Boróc, Borota, Csantavér, Császártöltés, Tavankút. A feldolgozást további plébániákkal folytatjuk, a munka befejezéséhez kb. 3-4 évre lesz még szükség.
A képek az E-kutatás szolgáltatásban az egyes plébániák neve alatt, a következő útvonalon érhetők el: Kotet_Volumen/Altalanos-iratok_Mixta-documenta

A mostani feltöltéssel az említett plébániáknál az 1867-1945 közötti iratok nagy része online elérhetővé-kutathatóvá vált. Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az utóbbi években jelentősen bővültek a helytörténeti kutatások online lehetőségei, s a korábban publikált anyakönyvi állományt a következő plébániai sorozatok-témák egészítik ki:
Anyakönyvi javítások iratai (időszak 1867-1920, útvonal Anyakonyv_Matricula/Vegyes-egyeb_Diversa/Anyakonyvi-javitas_Corretio)
Anyakönyvi felmentések iratai (időszak 1867-1920), útvonal Anyakonyv_Matricula/Vegyes-egyeb_Diversa/Felmentes_Dispensatio)
Alapítványi iratok (időszak 1867-1944, útvonal Kotet_Volumen/Alapitvanyi-iratok_Fundationes)
Általános iratok (időszak 1867-1945, Kotet_Volumen/Altalanos-iratok_Mixta-documenta)
Építési és felszerelési iratok (időszak 1867-1945, útvonal Kotet_Volumen/Epites-felszereles_Constructio-renovatio-supellex
Népesség, összeírás (időszak: feudális kor, 1867 előtt, útvonal Kotet_Volumen/Nepesseg-osszeiras_Status-animarum
Szentszéki peres iratok (időszak: feudális kor, 1867 előtt, útvonal Kotet_Volumen/Peres-iratok_Processualis
Vizitációs, egyházlátogatási jegyzőkönyvek (időszak: feudális kor, útvonal Kotet_Volumen/Egyhazlatogatas_Visitatio-Canonica

A mostani alkalommal feltöltött képfelvételek száma: 67.640
Matricula-Historia-online szolgáltatásunkban összesen 1.876.229 felvétel böngészhető.
Eredményes kutatást, sikeres böngészést kívánunk!

Hírek: 

2022. május – A kisvárdai új görög szertartású katolikus templom

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Jelen dokumentummal szeretnénk megemlékezni a – 125. évfordulóját ünneplő – Szent György nagyvértanúról elnevezett kisvárdai görögkatolikus templomról

A kisvárdai új görög szertartású katolikus templom

Az elmúlt év június hó 20. napján emlékezetes ünnepély színhelye volt Kisvárda városa, Szabolcs vármegye eme szép jövőjű és rövid időn hatalmas fejlődésnek indult, egyik nevezetes vidéki központja. Az említett napon ugyanis a kisvárdai görög szertartású katolikus, újonnan épített templom lett sokezernyi hívő jelenlétében és a városi intelligencia érdeklődésteljes részvétele mellett ünnepélyesen felszentelve.

Soká húzódott és aggodalomteljes napokat átélt munka nyert ezzel befejezést. Még az ötvenes években tett Nehrebeczky András akkori nagymadai görögkatolikus lelkész 100 forintnyi alapítványt a kisvárdai görögkatolikus templom építésére, de az őáltala megpendített eszme csak majdnem egy fél század után lett foganatosítva. Lassan gyűlt az építési tőke, és egész a befejezésig, azt lehet mondani, minden nagyobb adomány nélkül egyedül a hívek ajánlataiból lett fedezve minden költség. Az építés műve ténylegessé csak azon időtől lett, hogy az ajaki görögkatolikus plébánia Orosz Pál mostani lelkész úr erőteljes vezetése alá került. A meglévő alaptőke felhasználásával csakhamar megindult az építkezés, de az építőmesterek oly rosszul és oly kevésbé lelkiismeretesen vezették a munkálatot, hogy a már majdnem kész épületnél az illetékes hatóságok a befejezést megtiltották, és számos biztosítási pótmunkát rendeltek el.

Ily körülmények között valóban a soká és nehezen összegyűjtött összes adományok, a hívek minden reménye kockára lett téve, és lehet, hogy a hívek kedélyét megzsibbasztó eredménytelenség az egész templomépítést megsemmisíti, ha a hívek bizalma és saját buzgó vallásossága az építés vezetésére nem bírja tekintetes Küzmös György urat, Szabolcs vármegye tiszti főorvosát, kisvárdai járásorvost és kisvárdai közkórház igazgatóját.

Küzmös György vezetése alatt a már-már reménytelenné vált ügy hamarosan sikeres befejezést nyert. Az említett főorvos úr, mint a kisvárdai görögkatolikus hitközség főgondnoka, e templomépítés ügyét a kisvárdai társadalom ügyévé tudta tenni. A társadalom minden rétege, állás- és valláskülönbség nélkül szívesen tette le adományait az erélyes főgondnok kezeibe, mert az ő egyénisége biztosíték volt arra nézve, hogy az helyesen lesz felhasználva, és hogy az ügy, melynek élére ő állott, meg nem semmisülhet, okvetlenül diadalra jut.

A megáldási istentiszteletet nagyságos és főtisztelendő Fekete István Szabolcs vármegyei görög szertartású főesperes úr végezte a vidék számos papjának segédlete mellett. A szentelési körmenet az ottani római katolikus templomból a latin szertartású katolikus klérus részvétele mellett, kiindulva a városi tűzoltóság sorfala és díszőrsége mellett, vonult az új templom elé, melynek képét bemutatjuk. A magyar nyelvű isteni tisztelet mély benyomást hagyott hátra az összes jelenvoltaknál, kik véges-végig jelen voltak, és a megáldó főesperes szavaival adtak hálát Istennek a mű befejezéséért, és kértek áldást annak vezetőire. Az isteni tisztelet után a város és környék értelmisége ünnepélyes ebédre gyűlt a városi kaszinó termeibe. Itt tűnt ki igazán egész teljében és közvetlenségében az a páratlan közszeretet és közbecsülés, melyben Küzmös György urat, kinek arcképét itt tisztelettel bemutatjuk, az összes jelen volt értelmiség részesíti. Általánosan helyeselve volt az egyik felköszöntő ama kitétele: hogy az a nap a Küzmös György napja volt, mivel el lett ismerve, amit már fentebb is jeleztünk, hogy a kisvárdai templomépítés sikeres keresztülvitelét kizárólag neki lehet és kell köszönni.

Küzmös György született 1856-ban Hajdúdorogon, középiskoláit Szatmáron, az orvosi egyetemet Budapesten végezte, Györgyényi, volt egri kanonok nagybátyja társaságában tanulmányai között nagyobb utazásokban vett részt, és valamint hazánk minden nevezetes helyét megismerte, úgy a nyugati külföld művelődését is alaposan tanulmányozta. Orvosi oklevelének megszerzése után, miután közben meg is nősült, mint gyakorló orvos előbb Budapesten működött, majd szülőföldjén, Hajdúdorogon töltött pár évet, míg végül állandóan Kisvárdán telepedett meg. Kiváló társadalmi műveltsége, egyéniségének megnyerő modora, sikeres gyógyításai csakhamar a társadalom kedvencévé tették őt, és így előbb járásorvossá lett megválasztva, majd az ottani közkórház igazgatójává lett. E kórház lett aztán Küzmös György tevékenységének legkedvesebb tárgyává, és azt oly tervszerűséggel vezette és vezeti, hogy az az ő vezetése alatt ma már egészen virágzó állapotba jutott, és bár amikor átvette, csak 15–20 ágyra volt berendezve, ma már 130–150 beteget képes befogadni és gondozni. A kórház fejlesztése körül szerzett érdemeinek, ha nem is jutalmazásául, de elismeréseül lett a vármegye tiszteletbeli főorvosává kinevezve.

Büszke lehet rá a kisvárdai görög szertartású katolikus hitközség, hogy ily jeles egyént nyerhetett főgondnokul, az elismerés hangján vallhatja őt hívének a görög szertartású katolikus egyház, annyival is inkább, mert a mai hithideg korban fényes példa a főorvos úr, és minden szónál hangosabban hirdeti ama tétel igazságát, hogy a valódi intelligencia csak a valódi műveltségnek értékéből, a benső vallásosság nemcsak hogy nem von le semmit, de sőt, éppen a vallásos érzület az, mely a szívet, a lelket, az ember egész valóját a legdíszesebb világítással, a legékesebb zománccal ékesíti fel, mert az embert emberi méltósága teljes tudatára és megbecsülésére csak a vallásos érzület tanítja meg, kötelezi el.

[Forrás: A Szent Kereszt Naptára. Népkiadás az 1898-iki évre, mely áll 365 napból: a magyarajku gör. szert. katholikusok számára, 92–94. oldal; Az időszaki kiadvány lelőhelye: GKPL VI–22.]

A veszprémi püspökség 1777–1850 között – egyháztörténeti konferencia (2022.ápr. 25.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Egyházmegye-történeti konferenciasorozatunkban ezúttal az egyházmegye 1777-ben történt felosztásától a szabadságharc végéig járják körül előadóink az eseményeket. A rendezvényre 2022. május 4-én 9 órai kezdettel kerül sor a Veszprémi Érseki Főiskolán.

A konferencián való részvétel ingyenes, az aktuális járványügyi szabályozások figyelembevételével történik, és regisztrációhoz kötött a leveltarveszpremiersekseg [pont] hu-n címen!

A rendezvény plakátja és részletes programja elérhető itt

Díjat kapott a budapesti lutheránus világgyűlésről készített filmünk

Evangélikus Országos Levéltár -

Díjat kapott a budapesti lutheránus világgyűlésről készített filmünk

Múlt hét pénteken, április 22-én adták át a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottságának idei médiadíjait. Nagy örömmel tudatjuk, hogy az Írónád különdíjat levéltárunk A Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése (1984) című dokumentumfilmje kapta. Az elismerő okleveleket Csermelyi József levéltáros és Szikra Benedek operatőr vehették át.

eol-admin 2022. 04. 25., h - 10:27

Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

am Beispiel der Universität von Tyrnau
Wissenschaftliche Konferenz

Wien, 28–29. April 2022
Collegium Hungaricum (1020 Wien, Hollandstraße 4.)

Donnerstag, 28. April 2022

14.00

 • Begrüßung

14.15–15.45

 • István Fazekas (Budapest): Bildung und Gesellschaft in Mitteleuropa in der frühen Neuzeit
 • Zsófia Kádár (Wien/Budapest): Das erste lange Jahrhundert der österreichischen Jesuitenprovinz. Ein Überblick
 • Dmitry Zharov (Wien): Herkunft und sprachliche Fähigkeiten der Mitglieder des Wiener Jesuitenkollegs in 1550-1560er Jahren

16.15–17.15

 • Ulrike Denk (Wien): Venit huc novus quidam ordo Jesuitae nomine. Die Konflikte zwischen der Universität Wien und den Jesuiten bis 1623, betrachtet anhand der Visitationsberichte zu den Bursen und Studentenhäusern
 • Pia Fiedler (Graz): Collegii Societatis Jesu Graetii catalogo inscriptus. Die Überreste der Grazer Jesuitenbibliothek

17.15–17.45

 • Büchertisch: Kurze Präsentation der Neuerscheinungen zum Thema Jesuiten und Bildung
Freitag, 29. April 2022

9.00–10.30

 • Dániel Siptár (Budapest): ’Olive Branch and Quill Pen’. The last nine decades of the Pre-Suppression Society of Jesus in Hungary, 1683–1773
 • Henrieta Žažová (Trnava): The Foundation of the seat of the Society of Jesus in Trnava
 • Péter Tusor (Budapest): Die Universitätsgründung in Tyrnau und ihre päpstliche Bestätigung

10.30–11.00

 • Kaffeepause

11.00–12.30

 • László Szögi (Budapest): Die Studenten der Tyrnauer Universität im Lichte neu erschlossener Quellen
 • Bálint Ternovácz (Budapest): A social-historical analysis of the Tyrnau Jesuit grammar school’s students
 • Zsolt Kökényesi (Budapest): Das Zentrum der jesuitischen Elitenbildung im Königreich Ungarn. Die hochadeligen Studenten des Tyrnauer Gymnasiums und der Universität, 1635-1773

12.30–13.30

 • Mittagspause

13.30–14.30

 • Barnabás Szekér (Budapest): Mitarbeiter und Konkurrenten: Die ungarische Piaristenprovinz und ihr Kolleg zu Neutra
 • Róbert Oláh (Győr): Academic background of Canons of Győr/Raab, 1758–1783

14.30

 • Schlusswort (István Fazekas)

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára