Egyházi levéltárak hírei

Szerzetesek Jászberényben

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Varga Kamill OFM
Jászberény, 2019.

A jászberényi születésű szerző azon elődeinek állított emléket, akik Jézus szavát követve a szerzetesi életet választották, és valami módon kötődnek Jászberény városához, vagy mert ott születtek, vagy mert ott élték le életük egy részét. Emléket akart állítani azoknak, akik bár gyarlók voltak, de megtették, ami tőlük tellett. „A mű lapjain a múlt szól hozzánk, de reméljük nem hiába. Hanem azzal a szándékkal, hogy mi is egyre jobb tanítványai legyünk Jézusnak, a Mesternek. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnének az elődöktől tanulni, s szeretnének jobb tanítványok lenni.” – írta könyvéről Varga Kamill testvér.

A könyv bemutatója 2019. április 24-én 16 órától lesz a Jászberényi Jézus Neve plébániatemplomban (Barátok temploma, Jászberény, Ferencesek tere 3.) a Jászberényi Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete rendezésében.

Program
 • Az elhunyt szerzetesek emlékére szentmisét mutat be: Dr. Novák István plébános és fr. Varga Kamill OFM
 • Fr. Varga Kamill OFM Szerzetesek Jászberényben című könyvét bemutatja Dr. Novák István plébános
 • Baráti fogadás a résztvevők részére, közben könyvvásár és dedikálás
A könyv megjelenését támogatták

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Jászberény Város Önkormányzata, Jászok Egyesülete,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberény, Jászberényi Jézus Neve Plébánia és az előfizetők népes tábora

Domonkos rendtörténeti szeminárium a Debreceni Egyetemen

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A Debreceni Akadémiai Bizottság és a Debreceni Egyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2021. évi domonkos jubileumra készülve hozzáfogott a középkori magyar nyelvű Domonkos-kódex (1517) latin nyelvű forrásainak feltárásához. A munkacsoport első szemináriumi ülésére március 27-én került sor az egyetemen, amelyre meghívták Kostecki András domonkos tartományfőnököt és Zágorhidi Czigány Balázst, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetőjét. A szemináriumon a kutatók megvitatták a munka módszertani kérdéseit, a tartományfőnök atya pedig ismertette a rend jubileumi terveit, majd bemutatkozott a vasvári gyűjtemény is.

Jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) c. tanulmány megjelenése (2019.04.12.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A napokban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban - jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) című tanulmánya a Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik kiadványsorozatának 16. kötetében. A tanulmány szövegét és a kiadvány tartalomjegyzékét pdf formátumban honlapunkon, az Olvasósarokban is elhelyezzük.

1860-ban a jezsuiták vették át Kalocsán az érseki gimnázium vezetését, s a csöndes kis intézmény látványos fejlődésnek indult, másfél évtized múlva már az ország legjobb gimnáziumai közé sorolták. Hogyan működött egy klasszikus humán gimnázium? Hogyan menedzselték iskolájukat a jezsuiták? Mi állt a sikerek hátterében? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat, 2017 őszén egy tudományos konferencián, felidézve egy 19. századi elitképző iskola életét.

Hírek: 

A piarista múlt jelene

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Könyvbemutató , könyvtárszentelés, kiállításmegnyitó

 • Időpont: 2019. április 25-én 17 órától
 • Helyszín: Piarista Központ (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
Program

17:00 Könyvbemutató – Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés II.
A Budapesti Történeti Múzeumban 2017/2018-ban rendezett kiállítás katalógusának záró kötete

 • Köszöntő: Szilvásy László tartományfőnök
 • A kötet bemutatása: Farbaky Péter főmuzeológus (Budapesti Történeti Múzeum), Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
 • Helyszín: Piarista Tartományfőnökség, Sík Sándor terem (1052 Budapest, Piarista köz 1., IV. emelet)

17:30 Könyvtárszentelés

 • A Piarista Központi Könyvtár megújult dísztermének megáldása: Szilvásy László tartományfőnök
 • A könyvtár gyűjteményének bemutatása: Baranya Péter könyvtárvezető
 • Helyszín: Piarista Központi Könyvtár (1052 Budapest, Piarista köz 2., I. emelet)

18:00 Kiállításmegnyitó – „Egész világ miénk, a mi játszóterünk”: Az első piarista cserkészcsapat, a 2. sz. BKG emlékezete
A Piarista Múzeum időszaki kiállítása

 • A Piarista Múzeum új tereinek megáldása: Szilvásy László tartományfőnök
 • A kiállítás bemutatása: Borbás Péter múzeumvezető
 • Közreműködik: 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat
 • Helyszín: Piarista Múzeum (1052 Budapest, Piarista utca 1., V. emelet)

18:30 Fogadás, kötetlen beszélgetés

Regisztráció

Lásd még

 • https://www.facebook.com/events/313188122699394

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos nővérek 150 éve

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos nővérek 150 éve Szerző Menyhárt Ágnes Kanász Viktor 2019. 04. 09., k - 13:53 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

  A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény az elmúlt években négy kötetet jelentetett meg a rendtörténettel kapcsolatban, Magyar Domonkos Rendtörténet címen. A sorozat első három tagját már korábban ismertettük portálunkon. Az első kötetben a Domonkos Rend középkori magyar története jelent meg, a második kötet a középkori provincia felbomlásától a közelmúltig tárgyalta a rend történetét. A harmadik kötetben Bőle Kornél OP visszaemlékezései kerültek sajtó alá. Jelen, 2018-ban napvilágot látott kötet a negyedik a sorban, és a domonkos nővérek történelmét ismerteti annak apropóján, hogy a rendet 1868-ban, tehát – a könyv megjelenésekor – 150 éve alapították. Ezt a történelmileg igen rövid időintervallumot alaposan tekinti át a mű a rend alapításának felvetődésétől kezdve, az alapítás körüli nehézségeken, a trianoni veszteségeken át, a rend felosztásáig, majd újraindulásától napjainkig.

Külső link Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos nővérek 150 éve Kulcsszavak könyvbemutató domonkos rend

Monográfia jelent meg Serédi Jusztinián hercegprímásról

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Monográfia jelent meg Serédi Jusztinián hercegprímásról Szerző Sági György Kanász Viktor 2019. 04. 09., k - 13:49 Hely Magyar Kurír Indexkép Leírás

Megjelent a 2016-ban elhunyt Csíky Balázs történész monográfiája Serédi Jusztinián bíborosról, egykori esztergomi érsekről. A posztumusz kötetet április 3-án mutatták be Budapesten. A Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása című könyv bemutatójának a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Sophianum épülete adott otthont. A kiadvány az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének együttműködésében jelent meg, így egyszerre két sorozatnak is tagja, a Fraknói Kutatócsoport Collectanea Studiorum et Textuum és az MTA BTK TTI Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések sorozatának.

Külső link Monográfia jelent meg Serédi Jusztinián hercegprímásról Kulcsszavak XX. század

Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása – † Csíky Balázs monográfiája

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása – † Csíky Balázs monográfiája Szerző Sági György Kanász Viktor 2019. 04. 09., k - 13:45 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

2019. április 3-án 17 órától rendezték meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Mikszáth téri Sophianum épületében Csíky Balázs: „Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása című, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének együttműködésében posztumusz megjelenő monográfia szakmai prezentálását. Így a kötet egyszerre két sorozatnak is tagja, a Fraknói Kutatócsoport Collectanea Studiorum et Textuum és az MTA BTK TTI Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések sorozatának. A szerző kutatásának főszereplőjeként meghatározott Serédi Jusztinián bencés kánonjogász bíboros 1927-től 1945-ben bekövetkezett haláláig állt a magyar katolikus egyház élén, mint Magyarország hercegprímása, esztergomi érsek.

Külső link Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása – † Csíky Balázs monográfiája Kulcsszavak XX. század

Keresztelő keddek - Kultúrtörténeti Szabadegyetem a Ráday Múzeumban

Ráday Múzeum Kecskemét -

Az előadásokról:

2019. április 9. kedd, 17 óra:
dr. FOGARASI Zsuzsa művészettörténész: A keresztelő készlet titkai

Ki és miért készíttetett egy különleges keresztelő készletet a kecskeméti gyülekezet számára 1785-ben? Hogyan kapcsolódik a készlet az akkori kecskeméti tudós lelkészhez, Göböl Gáspárhoz? Mi lett a műtárgy sorsa a későbbiekben?

2019. május 7. kedd, 17 óra:
FARAGÓNÉ BENCSIK Dóra református lelkész: Jegy és pecsét - Beszélgetés a keresztségről.

Mi a keresztség szimbolikája? Milyen vallástörténeti előképei vannak? Hogyan gyakorolták Jézus első tanítványai, az ősegyház? Van-e különbség a keresztyén felekezetek keresztségről szóló tanításában? Hogyan gyakorolják, mit vallanak a keresztségről a reformátusok?

2019. május 14. kedd, 17 óra:
ÖTVÖS NAGY Ferenc ötvös-restaurátor, muzeológus: A reformáció ötvösművészete - műhelytitkok: Így készült a keresztelő készlet…

A XVI. századi magyar reneszánsz művészetben kialakult stiláris hagyomány tovább folytatódott, s a legjellemzőbb vonásuk a reneszánsz tradícióihoz való ragaszkodás volt. A mesterek soha nem látott tökélyre fejlesztették a profán és a református vallási-ideológiai tényezőknek leginkább megfelelő, hivalkodástól mentes – dísztelenebb –, egyszerű, választékosan elegáns formai és stiláris megoldásokat, mely tárgyak anyagukban is változtak. Leginkább ezüstöt és az ónt, alkalmazták… Különösen érdekes lehet a hallgatóság számára a keresztelő készlet készítésének műhely titkai…

2019. május 28. kedd, 17 óra:
SÁRDI Margit irodalomtörténész, egyetemi tanár:

Tudományos? Fantasztikus? Göböl Gáspár és az Utazó lélek - A 18. századi elbeszélésektől napjaink sci-fi irodalmáig

Laborator Assiduus címmel jelent meg a 70 éves Zombori Istvánt köszöntő kötet (2019.04.04.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2019. április 4-én délután, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában köszöntötték tisztelői a 70 éves Zombori István történészt, nyugalmazott múzeumigazgatót, aki közel három évtizede szerkeszti a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) könyvsorozatát, s a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok c. folyóiratot. Az ünnepi alkalomra megjelent kötetben 40 történész tanulmánya olvasható, köztük Lakatos Andor levéltárvezető írása Kalocsa kora középkori „erőteréről”, egy 18. századi térkép kapcsán címmel. A tanulmány a KFL térképtárának egyik jeles darabja kapcsán készült, szövegét honlapunkon is elérhetővé tesszük, ill. az Olvasósarokban is elhelyezzük.
Ruttkay Mihály 1763-as térképéről, annak reprint kiadásáról további információk is találhatók honlapunkon.

 

Hírek: 

Hitre, tudásra

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus
[Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2017. november 15.–2018. február 25.]
szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, Szekér Barnabás
Budapest, 2017–2019 – 2 kötet, 544, 732 pp.

 

 

 

 


Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval Szerző Matteo Sanfilippo Kanász Viktor 2019. 04. 01., h - 07:11 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Prof. Matteo Sanfilippo olasz történész 1956-ban Firenzében született. Az 1980-as években a római La Sapienza Egyetemen Franco Gaeta és Raoul Manselli tanítványaként szerzett diplomát, majd Kanadában tanult az Ottawai Egyetemen. 1990-ben a Genovai Egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd a viterboi Tusciai Egyetemen lett professzor.

Az amerikai történelem és a migráció története mellett fő kutatási területe az egyháztörténet, azon belül is elsősorban a tengerentúli missziók működése, valamint Kanada története. A római pápai levéltárak kora újkori és újkori anyagának egyik legjobb ismerője. Az elmúlt évtizedekben rendszeres kutatásokat végez a Vatikáni Titkos Levéltárban. Tizenhat könyv és több mint kétszázhetven tanulmány szerzője, valamint számtalan tanulmánykötet szerkesztője. Gaetano Plataniával együtt a nemzetközi vatikáni kutatások egy fő szervezője és meghatározó alakja. 2017-től a Centro Studi Emmigrazioni igazgatója. 

Külső link Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval Kulcsszavak levéltár interjú Archivio Segreto Vaticano bíboros protektor

Jezsuita generálisok képben és írásban

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

2017-2018-ban ismét két barokk festmény restaurálására került sor a Jezsuita Gyűjteményből. Ezúttal két jezsuita általános rendfőnök, Diego Laínez és Goswin Nickel arcképének megújulására nyílt lehetőség. A képeket 2019. április 2-án 18 órától kezdődő rendezvényen mutatják be a közönségnek a Párbeszéd Házában.

A festmények nyilvános bemutatása alkalmából Siptár Dániel történész, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár munkatársa fog beszélni a két generális életútjáról. A két portrét Kuslér Ágnes művészettörténész mutatja be művészettörténeti szempontból, míg a restaurálás folyamatát Horváth Mátyás festő-restaurátor ismerteti. Az est házigazdája Hofher József SJ atya lesz. A programot követően a két portré is megtekinthető.

Goswin Nickel 1652. március 17-től 1664. július 31-ig a Jézus Társasága első német származású általános rendfőnöke. 1604-ben Trierben lépett be a Társaságba. Rendelkezéseiben kiemelkedő a szegénységre és hazafiságra való buzdítás. Jelentős szerepe volt abban, hogy Katalin svéd királynő áttért a katolikus hitre. Betegsége miatt élete utolsó három évében már helyettese kormányzott.

Diego Laínez  1558. július 2-tól 1565. jan. 19-ig volt a Jézus Társasága általános rendfőnöke Loyolai Szent Ignác utódaként. 1534-ben társaival együtt Montmartre-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. Az 1562-es tridenti zsinaton, mint pápai teológus vezette a teológiai vitákat. Elérte, hogy a szerzetesrendekről szóló határozatban megnevezzék a Jézus Társaságát, ami a rend megerősítését jelentette.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára