Egyházi levéltárak hírei

Szerverfrissítés: vegyes protokollum-kötetek (2019.12.03.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

E-kutatás szolgáltatásunk ezúttal a Protocolla (VFL I.1.39.) sorozat alsorozatainak fényképeivel bővült. A már eddig is elérhető Protocolla Episcopalia (VFL I.1.39.b.) kötetein túl újabb 8 alsorozat (VFL I.1.39.c–j.) fényképeiben tudnak fizetős regisztrációval rendelkező kutatóink böngészni. Eredményes kutatást kívánunk!

Év végi zárva tartás (2019. 12. 02.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy levéltárunk 2019. december 16. és 2020. január 5. között zárva tart. Kutatókat ezt követően először 2020. január 7-én, kedden fogadunk. A téli szünet idején e-kutatás szolgáltatásunk a már regisztrált felhasználók részére továbbra is működni fog, azonban új felhasználók regisztrációját a 2019. december 22. és 2020. január 2. közötti időszakban várhatóan nem fogjuk tudni rögzíteni. Az elküldött regisztrációkat január 3-tól dolgozzuk fel. Az aktiválást meggyorsíthatja, ha fizetős szolgáltatás igénybe vétele esetén elektronikus formában elküldik a befizetést igazoló banki bizonylatot. Kérjük szíves megértésüket!

„A bolygó dán” – Oluf Hansen Bang, Bakóc Tamás jegyzője

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

„A bolygó dán” – Oluf Hansen Bang, Bakóc Tamás jegyzője Szerző Nemes Gábor Kanász Viktor 2019. 11. 29., p - 09:50 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Csaknem száz évvel ezelőtt, 1926-ban örvendetes hírről számolt be Áldásy Antal a Turul folyóirat hasábjain: Bevilaqua Béla, az Országos Hadimúzeum őre jóvoltából hozzájutott egy II. Lajos király által kiadott címereslevélhez. Az oklevél kiadásán és a címer elemzésén túl Áldásy megpróbálta megfejteni a címert szerző írnok személyazonosságát és morvának vélte. Karácsonyi János azonban egy évvel később ugyanezen folyóirat hasábjain javította ki Áldásyt, szerinte nem egy morváról, hanem a dániai Odense egyházmegyei Oluf Bangról van szó. Alighanem az írások híre eljuthatott a messzi Dániába Oluf leszármazottaihoz, mert a Rungsted Kystben élő Ulf Bang 1939-ben egy tört magyarsággal írott levél mellékleteként elküldte őse címereslevelének gépelt másolatát Asztalos Miklós múzeumi alkönyvtárnoknak, aki ezt az Országos Levéltárba továbbította, és amely ma is a Diplomatikai Levéltárban pihen. Nézzük, ki is volt ez a – Karácsonyi szavaival élve – „bolygó dán”, és hogyan jutott el hazánkba?

Külső link „A bolygó dán” – Oluf Hansen Bang, Bakóc Tamás jegyzője Kulcsszavak középkor életrajz

A monarchiák „őrangyalai” – Bemutatták a Fraknói Kutatócsoport és a viterbói egyetem közös kötetét

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

A monarchiák „őrangyalai” – Bemutatták a Fraknói Kutatócsoport és a viterbói egyetem közös kötetét Szerző Fraknói Kutatócsoport Kanász Viktor 2019. 11. 29., p - 09:46 Hely Magyar Kurír Indexkép Leírás

November 21-én a római Pápai Szent Kereszt Egyetemen mutatták be A monarchiák őrzőangyalai – A nemzetek bíboros protektorai című tanulmánykötetet, mely az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a viterbói Università della Tuscia közös kiadásában jelent meg 2018-ban.

Külső link A monarchiák „őrangyalai” – Bemutatták a Fraknói Kutatócsoport és a viterbói eg… Kulcsszavak könyvbemutató

Genealógia 2019 - előadás (2019.11.21.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Mi terem a családfán? címmel előadássorozat indult a TIT József Attila Szabadegyetem és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) együttműködésével Budapesten, 2019. november 21-én. A sorozat első, bevezető előadását Lakatos Andor levéltárvezető (KFL) tartotta Genealógia - 2019. Miből áll a családtörténet-kutatás? Kutatási irányzatok, módszerek, társadalmi környezet címmel.
Több mint száz megjelent érdeklődő hallhatott a családkutatás aktuális kérdésiről és lehetőségeiről, az előadás vetítet vázlatát pdf formátumban tesszük elérhetővé-letölthetővé honlapunkon.

Hírek: 

Kutatószolgálati hírek (2019.11.26-27 és 2019.12.02)

Evangélikus Országos Levéltár -

Kutatószolgálati hírek (2019.11.26-27 és 2019.12.02)

Értesítjük Tisztelt Kutatóinkat, hogy 2019. november 26-án kedden és 27-én szerdán az Evangélikusok Budapesten konferencia miatt kutatószolgálatunk zárva tart.

A konferencia programfüzetét a csatolmányban találhatják meg az érdeklődök. Mindenkit szeretettel várunk.

 

2019. december 2-án a fővárosi levéltárban lévő kutatószolgálatunk munkahelyi értekezlet miatt zárva tart.

eol-admin 2019. 11. 22., p - 11:16

Rádióadás Vasvárról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A Kossuth Rádió "A hely" című műsora Farkas Erika riporterrel Vasváron járt a domonkos kolostor épületében. A látogatásról a műsor október 29-i és november 5-i adásában számolt be, amely a Rádió archívumában és az alábbiakban is elérhető. A kolostor épületét és rendtörténeti gyűjtemény anyagát dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a múzeum középkortörténeti kiállítását dr. Kiss Gábor régész, a magyar domonkos rendtartományt pedig Kostecki Andrzej tartományi vikárius atya mutatta be.

{gallery}/galeria/a_hely_vasvaron_2019{/gallery}

(Fotó: Kossuth Rádió)

Meghallgatható hanganyag:

A hely – Vasvár (2019. október 29.)

{mp3}a_hely_vasvar_1_2019__oktober_29{/mp3}

A hely – Vasvár (2019. november 5.)

{mp3}a_hely_vasvar_2_2019_november_5{/mp3}

Jezsuita források a világhálón

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

A Jezsuita Levéltár még 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizálta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán a külföldre menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948–1957 közötti iratanyagát, amelyet ingyenesen elérhetővé tett egy e-levéltári szolgáltatás keretében. Azóta újabb digitalizált iratanyagokkal bővült az e-levéltári szolgáltatás, erről adunk közre most részletesebb ismertetőt.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára – a 21. századi szolgáltató levéltárakkal szembeni elvárásoknak eleget téve – 2015 elején kezdte meg állományának digitalizálását. A digitalizálandó iratanyag kiválasztásakor elsődleges szempont volt az iratok kutatottsága, úgymond érdekessége, amelyek a kutatók, érdeklődők szélesebb rétegeihez így könnyebben eljuthatnak. A kiválasztott fondok iratszinten rendezve lettek (többjükhöz darabszintű jegyzék is készült), majd a digitalizálás munkafolyamatát követően kerültek fel a világhálóra, a Jezsuita Levéltár elektronikus archívumába. Az online gyűjteményben jelenleg csaknem harmincezer felvétel között kutathatnak a regisztrált felhasználók.

Az e-archívum jelenleg két nagyobb részre különül el. Egyszerű regisztrációval érhető el az ingyenesen kutatható, NKA-támogatással még 2016-ban megvalósult Sectio II. adatbázis. Ez az 1950-ben Magyarországon feloszlatott és külföldre menekült rendtartomány (Sectio II.) tartományfőnökségi levéltárának az 1957 végéig digitalizált iratanyagát jelenti. Az 1940-es évek végétől az 1956-os forradalmat követő időszakig terjedő levelezésanyag eddig nem ismert mélységében mutatja be nemcsak a menekült jezsuiták történetét, hanem a külföldi magyar diaszpóra életét is. Különösen megrendítőek a forradalmat közvetlenül követő hónapok levelei. A kezdeti reményt hamarosan felváltotta a döbbenet, majd a tenni akarás vágya. Nemcsak az országból elmenekülő jezsuiták, hanem a százezernyi magyar menekült útkeresését is mutatják ezek a források.

Az e-levéltár másik, nagyobb részét regisztrációs díj ellenében lehet kutatni. Ebből az egyik legértékesebb rész a legkorábbi, a rend 1773. évi feloszlatását megelőző kor iratai. Itt található többek között az egri Mária Kongregáció 1698–1773 közötti számadáskönyve és története, amely szinte unikális a maga nemében: nagyon kevés olyan kora újkori forrás maradt fenn ugyanis, amelynek segítségével ilyen mély betekintést nyerhetünk egy vallásos diáktársulat belső életébe. Kiemelkedő forrás a győri kollégium birtokainak 17–18. századi urbáriuma, amely községek szerinti névsorokat tartalmaz, de fenntartotta azt is, hogy a helyi jobbágyság milyen járadékokat fizetett a jezsuitáknak, mint földbirtokosoknak. Digitálisan hozzáférhetővé váltak a pataki rendházra és az általuk adminisztrált helyi plébániára vonatkozó iratok is: ezek a különösen érdekes, eddig teljesen ismeretlen dokumentumok két éve magánszemély adományaként kerültek be a Jezsuita Levéltárba, és számos új információval szolgálnak a sárospataki egyházi viszonyokkal kapcsolatban. Ugyancsak kiemelendő a trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve (1655–1771), amely közel 130 esztendő során a rendbe belépett fiatalok tanulmányi, családi adatait tartotta fent.

A későbbi korszakból nagyobb nehézségbe ütközik az 1909-ben megalakult önálló magyar jezsuita rendtartomány kutatása, mivel a központi tartományfőnöki levéltár 1950-ben csaknem teljesen elpusztult. A Jezsuita Levéltárban őrzött töredékekből a litterae annuae sorozat 1936–1947 közötti időszakra vonatkozó (sajnos hiányos) kötetei, valamint az 1950-es feloszlatást követően is Magyarországon maradt, illegalitásban működő viceprovinciára (Sectio I.) vonatkozó iratok is kutathatóak.

Elérhetővé váltak a rend 1853. évi magyarországi visszatelepedését követően alapított egyes jezsuita rendházak iratai is. A historia domus-kötetek mellett itt számos, a családfakutatók számára is különösen érdekes forrás került publikálásra, így a kalocsai jezsuita gimnáziumban és kollégiumban jótékonykodó személyek, valamint a különböző támogatásokat elnyert diákok, valamint a kalocsai Jézus Szíve Társulat névsorait tartalmazó kötetek. Nem csak a családtörténészek számára jelent valóságos csemegét a kalocsai gimnázium „Akadémiák” elnevezésű, három albumból álló gyűjteménye: ezen albumokba időrendi sorrendben gondosan be lettek ragasztva a 19. század végén a Gimnáziumban, vagy az intézményhez valamilyen módon kötődő összes rendezvény, tudományos- vagy színielőadás, koncert plakátja, meghívója. Külön kiemelendő a pécsi jezsuita jelenlétre vonatkozó iratanyag: a rendház mellett a Pius Gimnázium és internátus anyagában fellapozhatók az egykori évkönyvek, értesítők, diáklapok, fotók.

A személyi hagyatékok közül elérhetővé vált a két világháború közötti időszak kiemelkedő jezsuitájának, P. Bangha Bélának, Magyarország „sajtóapostolának” fennmaradt levelezése. A más rendtagoktól kapott levelek mellett számos „külsőstől”, így Gárdonyi Gézától, Herczeg Ferenctől, Horthy Miklósnétól kapott misszilis sorai között böngészhetünk. P. Bangha levelezésének harmadik csoportját az édesapjától kapott levelek alkotják.

A fent leírtak mellett legutóbb a magyar jezsuiták kínai missziójának anyaga vált elérhetővé, amely a misszió történetére vonatkozó dokumentumok, a misszionáriusok levelezésének, fényképeinek gazdag gyűjteménye. A gazdag iratanyag révén bepillantást nyerhetünk a magyar jezsuita rendtartomány egy különleges vállalkozásába, a missziós tevékenység mellett a Távol-Kelet fordulatos történetébe (kínai-japán háború, kínai kommunista hatalomátvétel), egészen a misszionáriusoknak Tajvanra való meneküléséig.

Az e-levéltárban való kutatáshoz mindenekelőtt regisztráció szükséges. A kutatónak a személyes adatok megadása, valamint a felhasználási feltételek elfogadása mellett meg kell adnia, hogy csak az ingyenes, 2016-ban NKA-támogatással készült, vagy a regisztrációs díj fizetését követően kutatható állományban szeretne kutatni. A regisztrációs díjjal 15 napos, 3 hónapos illetve egy éves hozzáférési jogosultságot vásárolhat magának, ami által elérhetővé válik számára a levéltár teljes digitális állománya. A regisztráció előtt a kutatóknak érdemes a digitalizált állomány felől tájékozódni az e-levéltári jegyzékben. Ez a leírás részletesen ismerteti a digitalizált iratok jelzetét, elnevezését, valamint egy rövid ismertetővel segít a kutatóknak. Több irategyütteshez darabszintű jegyzék áll rendelkezésre.

Az elektronikus állomány a jövőben tovább bővül, nagyobb gyarapodások várhatóak majd a fényképgyűjtemény, személyi hagyatékok és rendházi iratanyagok további digitalizálása révén. A Jezsuita Levéltár e-levéltári felületének elindításával meg kíván felelni a 21. század kihívásainak, áttekinthető és jól kezelhető felületen, szakmai szempontokat figyelembe véve publikálja az általa őrzött dokumentumokat, ezzel elősegítve a történeti kutatást, hogy minél szélesebb közönséget szólíthasson meg.

190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2019. 11. 16., szo - 19:29 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

Giesswein Sándor a következőképpen jellemezte Zichy Nándort 80. születésnapján: „Zichy Nándor nagysága és ereje abban áll, hogy ő egy eszmének élt, annak az eszmének t.i., hogy a keresztény világnézetet s nevezetesen ennek legtökéletesebb kifejezését, a katholikus gondolatot belevigye a közélet minden megnyilvánulásába, hogy azt összeforrassza a társadalmi, kulturális, politikai, irodalmi élet minden mozzanatával.” Túri Béla pedig születése 100. évfordulóján azt írta róla, hogy ő volt az, aki „Magyarországon a katholikus renaissance-t megindította, ki a katholikus öntudatot elevenebbé tette, kinek hite hegyeket mozdított meg; cselekvésre bírva a magyar katholikusokat társadalmi, karitatív, szociális, hitbuzgalmi és politikai akciókban egyaránt.” Hogyan jutott el idáig Zichy Nándor és miben nyilvánult meg a társadalmi-politikai katolicizmus melletti elkötelezettsége?

Külső link 190 éve született Zichy Nándor, a közéleti katolicizmus vezéralakja Kulcsszavak XX. század életrajz

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára