Egyházi levéltárak hírei

A Szent László ÁMK jubileumi évkönyvéről, a Bajai Honpolgárban (2020.12.03.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Bajai Honpolgár (Baja és környéke honismereti és kulturális folyóirata) 2020. decemberi számában jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető könyvismertetője a bajai Szent László Általános Művelődési Központ jubileumi évkönyvéről (1870-2020). Az új kiadványt kutatóink és olvasóink figyelmébe ajánljuk, hiszen az intézmény-együttes és jogelődjei másfél évszázadon át meghatározó szerepet játszottak Baján az oktatásban (a nőnevelésben, majd a gimnáziumi- és szakképzésben).
A könyvismertető a Bajai Honlpolgár 2020. december XXXI. évf. 12. (361.) számának 21-22. oldalán jelent meg, és elektronikus változatban a folyóirat honlapján is elérhető: Megjelent a Szent László ÁMK jubileumi évkönyve címen.
A könyv beszerezhető a Szent László ÁMK portáján (6500 Baja, Katona József utca 3.)

Hírek: 

Jekelfalusy püspökről, a Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020.12.01.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020), a közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat címmel. Az írás a 150 évvel ezelőtt történteket idézi, amikor nem a pandémia, hanem a zsinati fejlemények hozták lázba a közvéleményt. Európa egyházpolitikai vitáktól volt hangos, és a magyar püspökökre is nagy politikai nyomás nehezedett. Ebben a kiélezett helyzetben Jekelfalusy Vince (1802-1874) székesfehérvári püspök kétségtelenül egyéni, határozott álláspontot képviselt, a tanulmány a kor legfontosabb jelenségeinek felidézésével igyekszik feltárni a püspök magatartásának, döntéseinek mozgatórugóit.
A tanulmány szövegét pdf változatban honlapunkon, az Olvasósarok/ Helytörténet, Egyháztörténet menüpontjában is elhelyeztük.
A tanulmány előadás-változata 2017. május 6-án hangzott el Székesfehérváron, a kapcsolódó hír honlapunkon: Az első vatikáni zsinatról, Jekelfalusy emlékkonferencián (2017.05.06.)

Hírek: 

2020. december – Könnycseppek a máriapócsi kegytemplomban – 1905 decemberében

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Jegyzőkönyv, mely a Munkács egyházmegyei ft. Kormánynak 1905. évi 8256. sz[ámú] intézkedése folytán fölvétetett a B[oldogságos] Szűz Mária máriapócsi kegyképének bejelentett, 1905. évi dec[ember] havában történt könnyezésének megvizsgálása alkalmából.

Gavris Kelemen, 35 éves, Sz[ent] Bazil-r[endi] áldozár, ecclesiarcha s a kegykép őre, a feltett kérdésekre a következőket vallja:

A könnyezés kezdetét december 3-án délutáni fél 4 órakor vettem észre olyképp, hogy amint kinyitottam a kegyképet, a Szűzanya arcát átváltozva feketének, jobb szeme fehérségét pedig pirosra átváltozva láttam.

Ugyanakkor a jobb szemből a könnyezés csatornáját is láttam nedvesen, amely villogó s lencse alakú könnycseppben végződött. Hogy a könnycseppek legördültek volna a Szűzanya arcán, azt nem figyeltem meg, mert igen megijedtem. Ezután lementem a kegyképtől, s oda visszatérve egy rózsaszínű selyemkendőt tettem a Szűzanya álla alá. A könnyezés csatornáján a nedvesség és a könnycsepp hol nagyobbodott, hol kisebbedett december 19-ig; e napon megszűnt, azután december 30- és 31-én újból volt szemmel látható, de már kisebb mennyiségben, és a könnycsepp az arcon föllebb volt, de ott is nagyon csillogott. Ezen körülményt természetfölötti csodának tartom, Isten mindenhatóságának tulajdonítom, végül megjegyzem, hogy a Szűzanya arca a változás állapotában szomorú volt. Erre esküt is teszek.

Felolvastatott, aláírta, és az esküt letette. Gavris Kelemen s. k., a kegykép őre.

[Forrás: Adatok a Boldogságos Szűz Anya mária-pócsi kegyképének 1905. évi deczember havában történt könyezéséről. Nyomatott az „Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság” Könyvnyomdájában Ungvárott, 1906, 13–14. oldal]

Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében Szerző Tusor Péter Kanász Viktor 2020. 11. 30., h - 08:47 Hely Magyar Kurír Indexkép Leírás

November 28-án, advent első vasárnapja előestéjén Ferenc pápa konzisztóriumot tart 13 új bíboros kinevezésére. Egyikük azt kérte, ne szenteljék püspökké, ketten pedig nem lesznek jelen. Ennek kapcsán arra kértük Tusor Pétert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) docensét, a Fraknói Kutatócsoport vezetőjét, röviden mutassa be a bíboroskreáláshoz köthető történelmi előzményeket, érdekességeket.

Külső link Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében

Égig érő történet

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára -

Égig érő történet Cover Image Kiss Ákos 2020. 11. 30., h - 08:22 Author Powers, Richard "Az ember nem az a csúcsfaj, aminek képzeli magát. Más élőlények mondják meg, merre hány centi, azok csinálják a levegőt és eszik a napfényt. Nélkülük nincs semmi." A légierő rakodásvezetőjének gépét lelövik a vietnámi háborúban. A katona életét az menti meg, hogy egy fafojtó fügefára zuhan. Egy festőművész százévnyi fotóportrét örököl, mindegyik kép ugyanarról a pusztulásra ítélt gesztenyefáról készült. Egy keményen bulizó egyetemista lány hozzáér a villanyvezetékhez, bele is hal az áramütésbe, hogy azután légi és fénylények lökjék vissza az életbe. Egy hallássérült tudós fölfedezi, hogy a fák kommunikálnak egymással. Ők négyen és további öt idegen végső, erőszakos együttlétre jönnek össze, hogy megmentsék az amerikai földrész utolsó, néhány hektárnyi érintetlen erdejét. Richard Powers regénye szenvedélyesen és elsöprő erővel mutatja be a környezetvédő aktivisták elszántságát. Az Égig érő történet koncentrikus gyűrűkben bontja ki az egymásba fonódó mítoszokat a polgárháború előtti New Yorktól a csendes-óceáni partvidék 20. század végi fakitermelési válságáig és azon is túl. Meggyőző erővel ábrázolja, hogy az emberi mellett létezik egy másik világ - hatalmas, lassú, minden részével egymásba kapcsolódó, leleményes -, de az számunkra szinte láthatatlan. Az Égig érő történet azoknak szól, akiket elkeserít, hogy az ember önző módon pusztítja a természetet, s akik bíznak abban, hogy ez a folyamat még megállítható.

Részvétel a Liszt Ferenc Emlékmúzeum új kiállításán (2020.11.27.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Vendégségben Liszt Sugár úti otthonában címmel nyílt kiállítás 2020 őszén Budapesten, a Régi Zeneakadémia épületében. A kiállítás virtuális változata a közelmúltban vált elérhetővé a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont honlapján. A tárlat elkészítését levéltárunk digitális dokumentum-másolatokkal segítette, s az új kiállításban hangsúlyos szerepet kapott Liszt Ferenc és Haynald Lajos érsek barátsága, a téma a 18. tárlóban szerepel:
18. tárló - Haynald Lajos érsek, Liszt Ferenc bizalmas barátja címmel.
A kiállított dokumentumok és a gondosan összeállított, informatív kísérő szövegek segítségével képet kaphatunk Liszt és Haynald kapcsolatáról, Haynald érsek egyházzenei alapítványairól és azok hatásáról, az első díjnyertesekről is.
A virtuális kiállítást (s a járvány múltával az eredetit is) szeretettel ajánljuk olvasólink, kutatóink figyelmébe!

A témával kapcsolatok korábbi közlések, tanulmányok honlapunkon, az Olvasósarokban:
Liszt Ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (2011-ben készült virtuális kiállítás a KFL honlapján)
Liszt ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2012 tavaszán megjelent tanulmány)
Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2020-ban megjelent tanulmány)

Hírek: 

Karácsonyi 50%-os akció kiadványainkra (2020.11.27.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Karácsonyi akciót hirdetünk 2018-ban vagy korábban megjelent kiadványainkra, melyeket 50%-os áron tudnak most megvásárolni! Az akció időtartama 2020. november 27. – december 17. Az érintett kiadványok a Veszprémi egyházmegye múltjából sorozat, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei sorozat, illetve Egyéb kiadványaink. Az 50%-os ár az itt feltüntetett összegekből számítható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat emailen tudják jelezni. Az akció időtartama alatt, előre egyeztetett időpontban, hétköznap 14 és 16 óra között személyes átvételre nyílik lehetőség a Levéltárban, illetve előre utalás után, a postaköltség felszámításával postai úton is eljuttatjuk a kiadványokat vásárlóinknak. Utolsó átvételi, illetve postázási nap 2020. december 18.

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII Kanász Viktor 2020. 11. 24., k - 20:01 Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV–XVIII, a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 8) Viterbo: Sette Cittá 2020. 264 p.

A kötet az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete (Viterbói Egyetem DISUCOM) által 2018. szeptember 27–28-án Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatát tartalmazza. A szerzők azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A két szerkesztő, Matteo Sanfilippo és Tusor Péter  bevezetőjét tíz tanulmány követi. A kötet használatát történeti személynév-mutató  segíti.

Fedeles Tamás cikkében a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismerteti, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágenseket mutatja be, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Tanulmányában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

Silvano Giordano OCD a spanyol monarchia és a 17. század eleji római Kúria kapcsolattartásának módját tanulmányozza, részletesen írva az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes és rendkívüli követekről, bíboros protektorokról, a Rota Romana ügyhallgatóiról és az ágensekről is. Ignasi Fernandez Terricabras, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálja, megállapítva, hogy fő feladatuk a spanyol általános inkvizítor és az inkvizíciós tanács védelme volt a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. James Nelson Novoa, az ottawai egyetem történésze a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről értekezik.

Bertrand Marceau volt (École Française de Rome) a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolja a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében. A sienai egyetemen tanító Matteo Binasco a 17. századi ír ágensek történetét ismerteti. Matteo Sanfilippo a 17–18. századra koncentrál, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolja.

Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. Alessandro Boccolini egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá.

 

Újra kutatható Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (2020.11.24.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Újra kutathatóvá vált Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa, amely mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés információit tartalmazza, főként az 1700-1910 közötti időszakból.
Az átírt tartalom több mint másfél évtizeden át készült a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban. Az adatbázis szoftveres környezete, megjelenése időközben többször is változott, az utóbbi két évben sajnos technikai okokból nem volt elérhető. Az újabb online változat a közelmúltban készült el levéltárunkban, örömmel tesszük közzé honlapunkon, a működés kutatói tesztelése céljából.
További információk a szolgáltatás honlapján: https://archivum.asztrik.hu/kflk
Eredményes kutatást kívánunk!

 

 

Hírek: 

A piarista patrocíniumi ünnep történetéről

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Bár ma a legtöbb piarista diák meg van győződve róla, hogy Kalazanci Szt. József 1648. augusztus 25-én tudatosan iskolai szünet idején távozott e világból, hogy majdani ünnepe ne lehessen iskolai szünnap, ez már csak azért sem lehet igaz, mert abban az időben az éves vakációt a diákok és tanárok nem augusztusban, hanem a szőlőszüret idején, szeptemberben és októberben élvezhették.

Szerverfrissítés (2020.11.23.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Októberi plébánialátogatás után kiegészítettük a (felső-) iszkázi (VFL VI.63.), illetve feltöltöttünk pápateszéri (VFL VI.117.), tüskevári (VFL VI.147.) és zalaszegvári (VFL VI.173.) anyakönyveket. Összesen 60 anyakönyv került most fel e-kutatás szolgáltatásunkba, és frissítettük a helyben, személyesen kutatható anyakönyvek listáját is. Eredményes böngészést kívánunk!

Limai Szent Róza képe a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Az idei évben emlékezünk Árpád-házi Szent Margit domonkos apáca halálának 750. évfordulójára, jövő esztendőben pedig a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. A kettős jubileum kapcsán a 2021 őszén domonkos kiállítás nyílik Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szervezésében a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény is részt vesz, ehhez kapcsolódva már most elkezdődött néhány jelentős műtárgy restaurálása. A közelmúltban újult meg Limai Szent Róza 17. század végéről származó olajfestménye is, amelyet október 18-án láthattak Vasváron az érdeklődők. Szent Róza, domonkos harmadrendi szerzetes a 16-17. század fordulóján élt, ő lett Dél-Amerika első kanonizált szentje, de nem csak az Újvilágban, hanem Európában is tisztelték. Képe – amelyet a fején viselt vagy a kezében tartott rózsakoszorúról lehet felismerni – ott látható a vasvári templom mennyezetképein is.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára