Egyházi levéltárak hírei

Az olasz kereszténydemokrácia kezdetei

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Az olasz kereszténydemokrácia kezdetei Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2021. 10. 24., v - 13:53 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

Ha az olasz kereszténydemokrácia gyökereit keressük a 19. századba, illetve a 20. század elejére kell visszanyúlnunk, amikor megszaporodtak a különféle társadalmi szerveződések, melyek sokat merítettek az első katolikus szociális enciklikából, az 1891-ben kiadott Rerum novarumból.

Külső link Az olasz kereszténydemokrácia kezdetei Kulcsszavak XX. század

Megjelent új forráskiadványunk: a veszprémi főesperesség 1778–1779. évi vizitációja (2021.10.22.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Megjelent a veszprémi egyházmegye 1777-ben történt felosztása után közvetlenül felvett egyházlátogatási jegyzőkönyvek második, a püspökség Veszprém vármegyei plébániáinak vizitációit tartalmazó kötete. A canonica visitatio-k szövegét Kanász Viktor adja közre. A Zala megyei egyházlátogatások szövege tavaly, a Somogy megyei várhatóan 2022-ben fog megjelenni. A kiadvány hátlapi szövege: "1777-ben az új egyházmegyék alapítása nyomán jelentősen lecsökkent a veszprémi római katolikus püspökség területe, így szükségessé vált az egyházmegye állapotának felmérése. Ennek érdekében 1778-1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát, a plébánosok és tanítók magaviseletét, tanultságát, a hívek vallásosságát, valamint a plébánia és a plébános könyvtárát, továbbá a javadalmi földeket. Jelen kötetben az oszmán háborúkat követő reorganizáció idejét élő püspökség Veszprém vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást a közreadott forrás segítségével."

Megrendítő kiadatlan fényképek 1956-ból a Jezsuita Levéltárban

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára online formában megtekinthetővé tette a gyűjteményében található, e témához kapcsolódó fényképeket. A galéria a képre (vagy ide) kattintva érhető el.

A levéltár fényképtára három 1956-os tárgyú képsorozatot őriz, melyek három különféle aspektusból láttatják a forradalmat és következményeit.

Az első sorozat 1956 október-novemberben készült budapesti felvételeket tartalmaz, megrázó képeket a romos házakról, utcákról és egyes eseményekről.

A második sorozat egy (feltehetőleg) ausztriai menekülttáborban készült az 56-os magyar menekültek körében, a képeket Hollandiában hívták elő.

A harmadik sorozat olyan magyar fiatalokat ábrázol, akik 1957-ben Belgiumba indultak Belgrádból vonattal, hogy ott a leuveni egyetemen megkezdjék tanulmányaikat. Egyetemi éveik alatt lakóhelyüket az ott működő, jezsuita vezetésű Collegium Hungaricum biztosította.

Az első sorozat egy magánszemélytől, a másik kettő pedig a leuveni Collegium Hungaricum levéltárából került a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltárába még a 2000-es években. A “Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig” címmel idén szeptemberben napvilágot látott kötet munkálatai során kerültek elő a fotóanyag eddig rendezetlen részéből 2020-ban.

A képek pdf-formátumba összefűzve tekinthetők meg a levéltár ingyenes és regisztrációt nem igénylő E-könyvtárában. Az ehhez kapcsolódó E-Archívumban regisztráció után olvashatók a magyarországi jezsuita rendtartomány külföldre menekült tagjait összefogó ún. Sectio II.  1948-57 közötti iratai is. Ez utóbbiak digitalizálása és közzététele még a forradalom 60. évfordulójára történt meg.

 

XXIII. Győri és IX. Kisalföldi Levéltári Nap - 2021. október 19.

Győri Egyházmegyei Levéltár -

XXIII. Győri és IX. Kisalföldi Levéltári Nap

 

MNL Győr-Moson-Sopron Megye
Győri Levéltára,

MNL Győr-Moson-Sopron Megye
Soproni Levéltára,

MOKK Közjegyzői Levéltár,
Győr Megyei Jogú Város Levéltára,

Győri Egyházmegyei Levéltár,

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény,

Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

 

tisztelettel meghívja

 

2021. október 19-én 10.00 órára

 

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermébe

(Győr, Baross Gábor u. 4.)

 

Köszöntő:

Dr. Lukácsi Zoltán

győri plébános, székesegyházi kanonok

Győri Egyházmegye

 

Dr. Pergel Elza

alpolgármester

Győr Megyei Jogú Város

 

Levezető elnök:

Dr. Oross András

levéltári delegátus

Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség

 

Előadások:

 

10.30–10.50 Dominkovits Péter (igazgató, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára): A Katolikus Státus képviselete a 18. századi Sopron megyében

10.50–11.10 Székely Zoltán (igazgató, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum): Magner Károly kályhásmester hagyatéki leltára

11.10–11.30 Nemesné Matus Zsanett (igazgatóhelyettes, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum): Levéltári kiadványbörze

 

11.30–11.50 Szünet

 

11.50–12.10 Vajk Borbála (levéltáros, Győr Megyei Jogú Város Levéltára): „Ki hamar ád, kétszer ád!” A győriek összefogása az 1838-as nagy árvíz károsultjainak megsegítésére

12.10–12.30 Fábián Roland (levéltáros, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára): A győri egyházmegye papjainak politikai tevékenysége Nyugat-Magyarország elcsatolásának idején

12.30–12.50 Boros Zoltán (levéltáros, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): Egy bencés uradalom Győr város határában. Birtokigazgatás és modernizáció a 20. század elején

12.50–13.10 Soós Viktor Attila (tag, Nemzeti Emlékezet Bizottság): Saly László győri nagyprépost elhurcolása a GULÁG-ra

 

13.10–13.30 Szünet

 

13.30–13.50 Csillag Attila (közjegyző): Fejezetek a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara történetéből 1875-1949

13.50–14.10 Bana József (igazgató, Győr Megyei Jogú Város Levéltára): Farkas Mátyás, Győr polgármestere

14.10–14.30 Bagi Zoltán Péter (főlevéltáros, Győr Megyei Jogú Város Levéltára): Győr város 700 éves évfordulójára rendezett ünnepség szervezéséről

 

A Szűz Mária tisztelet emékeiről, örökségéről - előadás Miskén (2021.10.01.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A miskei Szent Mihály templom búcsújának egyik programjaként, 2021. október 1-jén tartottak előadást levéltárunk munkatársai Szűz Mária tiszteletének emlékeiről. A Főegyházmegye és a település örökségének felidézéséhez a levéltár korábban megjelent, Mária Enciklopédia c. kiadványa adott információs hátteret.

Hírek: 

Ismét várjuk a kutatókat! (2021.10.04.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A mai naptól kezdődően ismét várjuk a levéltárunkban kutatókat. A kutatásra időpontot szükséges foglalni, amit telefonon a 06-88/426-088-as számon vagy emailen (leveltar KUKAC veszpremiersekseg pont hu) tehetnek meg. Érdemes előzetesen több időponttal "készülni", így biztosan találunk megfelelő szabad alkalmat. Szeretettel várjuk (vissza) Önöket!

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon Kanász Viktor 2021. 10. 01., p - 12:32 Rupert Klieber–Péter Tusor

Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon, hg. von Rupert Klieber, Band I: Die röm.kath. Kirchenprovinczen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor, Duncker & Humblot, Berlin 2020 (xviii + 661 p).

A nagyszabású lexikon egy összetett nemzetközi projektmunka eredménye. A projekt résztvevői: az Institut für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (Prof. Dr. RUPERT KLIEBER) és  Römisches Institut der Görres Gesellschaft,Città del Vaticano (Prof. Dr. ERWIN GATZ); továbbá Diözesanarchiv Wien; Istituto di Storia Soicale e religiosa in Görz, Ungarische Archivsdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv és az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti, madj Fraknói Kutatócsoport. A mintegy évitzedes kutatás Erwin Gatz prelátus, a vatikáni Campo Santo Teutonico rektora monumentális Bischofslexikon-sorozatának folytatását célozta: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon. 1198 bis 1448. 1448 bis 1648. 1648 bis 180,. Duncker & Humblot, Berlin 1990–2001 (3 kötet); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder. Ein biographisches Lexikon, Duncker & Humblot, Berlin 1983–2002 (2 kötet). A pályázati ciklusokon áthúzódó megaprojekt lezárására, 2020 Pünkösdjén került sor. (A szervezés dimenzióra egy  Lendület-pályázati bírálat kapcsán: itt) A széleskörű nemzetközi kooperációban folytatott kutatás szervezésében Tusor Péter koordinálásával magyar részről Szirtes Zsófia, Tóth Krisztina, Fazekas István és Forgó András vett részt. A kötetről itt elérhető részletei adnak közelebbi tájékoztatást. A szerzők listája, a felhasznált fontosabb forrásbázis, szakirodalom felsorolása: itt. Megrendelhető: itt.

A Bischofslexikon megkerülhetetlen életrajzgyűjtemény, amely a 19. századi magyar történelmet beilleszti Európa történeti folyamataiba és a magyar történészeknek külföldön ismertté tételéhez is hozzájárul.  A püspökök életrajzai egységes szerkezetű, illetve szemléletű kötetbe rendeződnek. A biogrammok sokkal inkább tanulmányok sora alkotják, mint adatok gyűjteményei, a lexikon már-már inkább egy igényes egyháztörténeti monográfia. Egy hosszabb sorozat első darabja, amely rámutat, hogy Magyarország és így a magyar egyház is integráns részét képezte a Habsburg-birodalomnak. Kiválóan kirajzolódik belőle, hogy hogyan reagáltak a helyi egyházak élén álló személyek az egyház számára útkeresést jelentő 19. század kihívásaira. A püspöki hivatal ugyanis politikummá vált a korszakban, a Habsburg-birodalom uralkodói és intézményei támogatták a vallásos közösségeket, cserébe lojalitást vártak. sok püspök állami tisztviselőként is működött. Mindeközben e prelátusok szabtak irányt a helyi egyházak életének. Személyük tehát meghatározó volt. Jelen kötetben 126 püspök életrajz jelent meg meg, amely, tekintve, hogy több püspökségről a betöltői továbbléptek, 169 hivatali periódust jelent. A biogrammokban számos kultúr- és társadalomtörténeti, gazdasági, nemzeti vonatkozás található.

Mihelyst a berlini Verlag Duncker & Humblot engedélyezi, a lexikon teljes terjedelemben online is elérhető lesz a Kutatócsoport honlapján.

Erich Witzmann Die Presse859.38 KB Hubert Wolf Neue Historische Literatur71.28 KB Andreas Gottsmann Clio-online74.08 KB Michael Pfister Theologische Revue121.63 KB Joachim Bahlcke Ungarn Jahrbuch1.49 MB

Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán - előadás Szabadkán (2021.09.30.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. szeptember 30-án részt vettünk a 14. Szabadkai Levéltári Napon, melynek téma-felvetése idén a következő volt: Kinek van szüksége a levéltárra? A nemzetközi levéltári konferencia helyszíne a szabadkai városháza impozáns nagyterme volt, a program részeként hangzott el Lakatos Andor levéltárvezető előadása Ki jut el a levéltárba? Kihez jut el a levéltár? Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán (1972-2020) címmel.
Média-híradások a rendezvényről:
Nemzetközi levéltári konferencia Szabadkán (Pannon RTV, 2021.09.30.)

Hírek: 

2021. október – A nagydobosi görögkatolikus templomot 1883. október 13-án szentelték fel

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Leltár

mely felvétetett 1922. április 18-án a nagydobosi gör[ög]kat[olikus] egyház ingó és ingatlan vagyonáról.

Templom

A templomépület jó minőségű téglából van építve, 12 öl hosszú és 6 öl széles – mely 1883. október 13-án főt[isztelendő] Tivadar András esperes úr mint püspöki megbízott által áldatott meg. Zsindellyel van fedve, s bádoggal fedett tornyában 181 kg harang van. A templom belseje ki van kövezve s a képállvány által szentélyre és hajóra felosztva.

1. Szentély

a) A szentély közepén a misézésre szolgáló oltár téglából van, s Krisztus Urunk két méter magas képével ékesítve, mely alatt mélt[óságos] és főt[isztelendő] Firczák Gyula püspök úr által 1904-ben megáldott antimenzion van.

b) A szentély bal oldalában áll az előkészületi asztal, mely fenyőfából készült, s az Úr Jézus sírba tételét ábrázoló képpel van ékesítve.

c) A jobb oldalon pedig egy állványon a Szűz Máriát ábrázoló hordozható kép van.

2. Templomhajó

a) A templomhajó padokkal van ellátva, s bal oldalon van a szószék, mely fölött egy Madonna-kép – Fedor György úr által festve és ajándékozva.

b.) A jobb oldalon pedig a Rózsafüzér Társulat által felállított oltáron egy másfél méter magas, Szűz Máriát ábrázoló kép van, mely Fedor György nagydobosi születésű festőművész ajándéka.

[…]

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–10–a. 3. doboz; (1922)]

A 2021. október – A nagydobosi görögkatolikus templomot 1883. október 13-án szentelték fel bejegyzés először Nyíregyházi Egyházmegye Levéltár-én jelent meg.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára