Egyházi levéltárak hírei

Tíz éves az e-kutatás Kalocsán, tíz nyílt kutatónap várható év végén (2020.12.15.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Tíz esztendeje működik a Matricula-Historia-online szolgáltatás a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár honlapján. Hogy mit jelentett mindez több ezer e-kutatónk számára, és milyen változásokat hozott a levéltár életében, azt nehéz lenne röviden összefoglalni. Az események, évfordulók, beszámolók hosszú sora honlapunk híreinek "E-kutatás" kategóriájára kattintva, viszonylag könnyen megjeleníthető és böngészhető.  A stílus, a külső időközben többször is változott, de ennél talán fontosabb, hogy a tartalom is folyamatosan fejlődött: egykor 268 ezer képpel kezdtük, ma már az 1,6 milliót is meghaladja a kutatható digitalizált felvételek száma.
Egy dolog mindvégig változatlan maradt: képmegjelenítő alkalmazásunkat immár egy évtizede használjuk, s ez idő alatt több mint 22 millió kérést (lapozást) szolgált ki. A flash player szoftver alkalmazásának korlátozása miatt azonban év végével búcsúznunk kell tőle, a böngészők a jövőben már nem fogják támogatni-engedélyezni a használatát. A jövő év elejére tervezett váltás technikai előkészítése megtörtént, bízunk benne, hogy zökkenőmentes lesz, és emellett a tíz éves képnéző szolgálatának búcsúját is szeretnénk emlékezetessé tenni, tíz szabad hozzáférésű kutatási nap meghirdetésével.
Terveink szerint 2020. december 22-31. között, tíz napon át szabadon (ingyenesen) böngészhető lesz e-kutatás szolgáltatásunk tartalma regisztrált kutatóink számára. A jelzett időszakra érvényes kutatói regisztrációt szintén december 22-31. között, díjmentesen lehet majd honlapunkon elvégezni, a technikai tudnivalókkal a későbbiekben még jelentkezünk.
Tíz év - tíz nyílt kutatónap kezdeményezésünkkel az év végi ünnepekhez is szeretnénk hozzájárulni, családtörténeti kutatások lehetőségével kárpótolva a személyes találkozások korlátozását-csökkenését.

Hírek: 

Váratlan elismerés a Magyar Honvédségtől (2020.12.14.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Ma délelőtt, egy érdeklődő telefont követően (dolgozunk-e, helyünkön vagyunk-e), egy óra múlva érkezett meg a honvédségi futár, és adott át egy elismerő plakettet Lakatos Andor levéltárvezető részére, "a hadisírgondozás, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében kifejtett munkájáért". Az elismerés valójában a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár e-kutatás szolgáltatását illeti, és annak a szakmai együttműködésnek az eredménye, melyben partnerünk Dr. Karácsonyiné Simkó Csilla t. főhadnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei hadisír részlegvezetője.
Csilla a Magyar Honvédség hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős szakállományának tagjaként, közel két éve folytatja nálunk azt a kutató munkát, melynek célja veszteségi táblázatok és hadisírok listáinak összeállítása-fejlesztése, valamint a megyei kötődésű Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonahősök életrajzi adatainak kiegészítése. Az említett tevékenységhez kiváló segítséget jelent számára levéltárunk Matricula-Historia-online szolgáltatása, mely elsősorban anyakönyvi- és helytörténeti anyagokat tartalmaz, és lefedi Bács-Kiskun megye területét.
Örülünk annak, hogy tíz éve fejlesztett e-kutatás szolgáltatásunk ebben az esetben is jól hasznosult, és annak is, hogy az említett kutatómunkát a Magyar Honvédség intézménye-szervezete is értékeli. A plakettet eredetileg ünnepélyes keretek között szerették volna átadni, a járványhelyzet miatt ez meghiúsult, végül meglepetésként, futár hozta. Így is hasznos és egyben megtisztelő visszajelzés levéltárunk munkatársai számára, köszönet érte!
 

Hírek: 

Veszprém megye templomainak adatbázisa – „OTKA” Kutatási pályázat (2020.12.11.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Intézményünk befogadója a négy éves időtartamú, 2020. dec. 1 és 2024. nov. 30. között megvalósítandó „Veszprém megye templomainak adatbázisa” című OTKA K pályázatnak.

A kutatás célja létrehozni a veszprémi római katolikus egyházmegye templomainak adatbázisát. Az egységes szempontok alapján leírt épületek és jellemzőik az interneten elérhető adatbázisban kereshetők és összehasonlíthatók lesznek, ezáltal egyszerre biztosítanak információkat az érdeklődők széles körének. A projekt eredményeit mind a helyben lakó hívek, a helytörténet iránt érdeklődő lakosság, mind a turizmus-idegenforgalom, valamint a tudományos kutatók is hasznosíthatják.

Az adatbázis többszintű és bővíthető lesz, jelentős mennyiségű archív-, műszaki-, és fényképi ábrázolást tartalmaz, és magában foglal másként nehezen hozzáférhető kutatási anyagokat, kéziratokat, rajzokat. Az „alapszintű”, közel kéttucatnyi adattípust rögzítő leíráson túl (kb. 400 templom) „középszintű” adatfelvételt is terveznek, amely egy területileg körülhatárolt mintában, a veszprémi és környéki templomcsoportról (kb. 70 db épület) többlettartalmat, történeti- és művészettörténeti információkat nyújt. Ezen felül, néhány jelentősebb templom – a veszprémi székesegyház és a ferences templom, a zirci apátsági templom – esetében egy-egy korszakra nézve teljes körű feldolgozást terveznek, melynek eredményeként egyrészt forráskiadványokat, másrészt építészettörténeti köteteket, illetve egyes korszakokra nézve összefoglaló történeti, építészettörténeti tanulmányokat kívánnak megjelentetni – többek közt a 18. század első feléből, illetve a 20 századból.

A tervek szerint a 4 év alatt összesen 3 kötetet jelentetnek meg, köztük egy módszertani konferencia tanulmánykötetét, továbbá kisebb, művészettörténeti, történeti tárgyú tanulmányokat és forráskiadásokat; valamint előkészítenek 4 kötetet kiadásra.

A vizsgált épületek zöme országosan védett műemlék, azonban a veszprémi egyházmegyére, ill. a mostani területével közel azonos közigazgatási megyére nem készült el a műemléki topográfia. A megyei múzeum munkájaként a megyei régészeti topográfia 1969-ben jelent meg, ez azonban korlátozott levéltári forrásanyagra támaszkodik, és nem tartalmazza az utóbbi évtizedek kutatási eredményeit.

Az egyházmegyei levéltár az elmúlt években elkezdte feldolgozni a gyűjteményében lévő építéstörténeti vonatkozású iratokat, részben a terv- és fotóanyagot. Ezeket kapacitásaik függvényében töltik fel az e-sematizmus internetes felületére, ahol a források képként (szövegesen nem kereshetően) jelennek meg. Megkezdték a legfontosabb forráscsoportok tanulmányokkal kísért publikálását is. E kutatástörténeti helyzet indokolja a szakirodalom és az eddigi eredmények áttekintését, a képi és szöveges források feltárásának folytatását, a helyszíni bejáráson alapuló leírások és jelenlegi állapotok képi dokumentálásának elkezdését. Mindennek egységes szempontrendszerű feldolgozása egy korszerű és internetes adatbázisba rendezése olyan alapkutatási feladat, amely hiánypótló és bázisául szolgálhat további művészettörténeti és egyháztörténeti kutatásoknak.

A program meghatározásában törekedtek a társtudományok kutatási területeinek és módszereinek ötvözésére új információk érdekében. Vizsgálódásuk a műemléki topográfiáktól eltérően nem csak a védett emlékeket, de minden templom alapadatait vizsgálja. Indokolja ezt a kutatást befogadó intézmény profilja, illetve a már létező, történeti kontextusban egyházigazgatási adatokat tartalmazó adatbázis, amelyhez jelen pályázat csatlakozik és kiegészít.

Az adatbázis kulcsszavas keresési lehetősége több társadalomtudományi szakterület számára a további művészet-, építészettörténeti kutatásokat alapozhatja meg (pl. stílustörténet, datálás, szerzőség, művészetföldrajz, épülettipológia), és kiindulást nyújthat a történettudományi kutatások (egyház-, gazdaság-, hadtörténet stb.) számára is. Végeredményként olyan információs anyag készül el, amely a Dunántúl művészetét teszi pontosabban megismerhetővé.

A kutatócsoport tagjai Jankovics Norbert, Lantos Edit, Simon Anna, Varga Tibor és Velladics Márta, vezetője Karlinszky Balázs.

Hogyan készültek a magyar piaristák az 1938-as kettős szentévre?

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Karthágó 1930-ban Szent Ágoston halálának 1500 éves jubileumán lehetett házigazdája az Eucharisztikus Kongresszusnak, majd Dublin 1932-ben Szent Patrik partraszállásának ugyancsak 1500. évfordulóján, Magyarországon a rendezés lehetőségét Szent István égi születésnapjának 900. évfordulójára szerették volna megnyerni. Több éven át tartó diplomáciai munka eredményeként, melynek egyik elemeként meg kellett kérni a lengyeleket, hogy lépjenek vissza a javunkra, amit meg is tettek, 1936 novemberében Budapestre bízták a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezését.

Ünnepi zárvatartás

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kedves kutatóink, látogatóink, barátaink!

A jezsuita Kosztka Szent Szaniszló átveszi az újszülött Jézust Szent Anyjától – Xavéri Szent Ferenc templom, Luzern, Svájc (forrás: https://www.dreamstime.com)

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár az ünnepek alatt december 20-tól január 10-ig zárva tart. Ezt megelőzően és még inkább 2021-ben a járvány miatti intézkedések betartása mellett várunk szeretettel mindenkit.

Áldott karácsonyt és boldog újévet, valamint az idei különösen rendhagyó helyzet ellenére bensőséges ünneplést kívánunk!

A JTMRL munkatársai

 

Év végi zárva tartás (2020.12.07.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy levéltárunk 2020. december 14. és 2021. január 10. között zárva tart. Kutatókat ezt követően először 2021. január 11-én, hétfőn fogadunk. A téli szünet idején e-kutatás szolgáltatásunk a már regisztrált felhasználok részére továbbra is működni fog, azonban új felhasználók regisztrációját a 2020. december 23. és 2021. január 4. közötti időszakban várhatóan nem fogjuk tudni rögzíteni. A beérkezett regisztrációkat tehát 2021. január 4-től dolgozzuk fel. Az aktiválást meggyorsíthatja, ha fizetős szolgáltatás igénybe vétele esetén elektronikus formában elküldik a befizetést igazoló banki bizonylatot. Kérjük szíves megértésüket!

Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenységéről (2020.12.07.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A közelmúltban jelent meg a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 31. évfolyamának (2019) 1-4. száma, és benne Lakatos Adél levéltáros tanulmánya Patachich Ádám (1716-1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége nagyváradi püspöksége és kalocsai érseksége idején címmel.
Az írás egy 18. századi főpap életében követi figyelemmel a tudományok és a művészetek szerepét. A tanulmány szövegét pdf formátumban letölthetővé tesszük honlapunkon, és emlékeztetőjét elhelyezzük az Olvasósarok/ Helytörténet, egyháztörténet oldalon is. A Vázlatok folyóiratszámának teljes tartalma a kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány honlapján is elérhető-letölthető.

Hírek: 

A Szent László ÁMK jubileumi évkönyvéről, a Bajai Honpolgárban (2020.12.03.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Bajai Honpolgár (Baja és környéke honismereti és kulturális folyóirata) 2020. decemberi számában jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető könyvismertetője a bajai Szent László Általános Művelődési Központ jubileumi évkönyvéről (1870-2020). Az új kiadványt kutatóink és olvasóink figyelmébe ajánljuk, hiszen az intézmény-együttes és jogelődjei másfél évszázadon át meghatározó szerepet játszottak Baján az oktatásban (a nőnevelésben, majd a gimnáziumi- és szakképzésben).
A könyvismertető a Bajai Honlpolgár 2020. december XXXI. évf. 12. (361.) számának 21-22. oldalán jelent meg, és elektronikus változatban a folyóirat honlapján is elérhető: Megjelent a Szent László ÁMK jubileumi évkönyve címen.
A könyv beszerezhető a Szent László ÁMK portáján (6500 Baja, Katona József utca 3.)

Hírek: 

Jekelfalusy püspökről, a Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020.12.01.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtárában (2020), a közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök és az I. vatikáni zsinat címmel. Az írás a 150 évvel ezelőtt történteket idézi, amikor nem a pandémia, hanem a zsinati fejlemények hozták lázba a közvéleményt. Európa egyházpolitikai vitáktól volt hangos, és a magyar püspökökre is nagy politikai nyomás nehezedett. Ebben a kiélezett helyzetben Jekelfalusy Vince (1802-1874) székesfehérvári püspök kétségtelenül egyéni, határozott álláspontot képviselt, a tanulmány a kor legfontosabb jelenségeinek felidézésével igyekszik feltárni a püspök magatartásának, döntéseinek mozgatórugóit.
A tanulmány szövegét pdf változatban honlapunkon, az Olvasósarok/ Helytörténet, Egyháztörténet menüpontjában is elhelyeztük.
A tanulmány előadás-változata 2017. május 6-án hangzott el Székesfehérváron, a kapcsolódó hír honlapunkon: Az első vatikáni zsinatról, Jekelfalusy emlékkonferencián (2017.05.06.)

Hírek: 

2020. december – Könnycseppek a máriapócsi kegytemplomban – 1905 decemberében

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Jegyzőkönyv, mely a Munkács egyházmegyei ft. Kormánynak 1905. évi 8256. sz[ámú] intézkedése folytán fölvétetett a B[oldogságos] Szűz Mária máriapócsi kegyképének bejelentett, 1905. évi dec[ember] havában történt könnyezésének megvizsgálása alkalmából.

Gavris Kelemen, 35 éves, Sz[ent] Bazil-r[endi] áldozár, ecclesiarcha s a kegykép őre, a feltett kérdésekre a következőket vallja:

A könnyezés kezdetét december 3-án délutáni fél 4 órakor vettem észre olyképp, hogy amint kinyitottam a kegyképet, a Szűzanya arcát átváltozva feketének, jobb szeme fehérségét pedig pirosra átváltozva láttam.

Ugyanakkor a jobb szemből a könnyezés csatornáját is láttam nedvesen, amely villogó s lencse alakú könnycseppben végződött. Hogy a könnycseppek legördültek volna a Szűzanya arcán, azt nem figyeltem meg, mert igen megijedtem. Ezután lementem a kegyképtől, s oda visszatérve egy rózsaszínű selyemkendőt tettem a Szűzanya álla alá. A könnyezés csatornáján a nedvesség és a könnycsepp hol nagyobbodott, hol kisebbedett december 19-ig; e napon megszűnt, azután december 30- és 31-én újból volt szemmel látható, de már kisebb mennyiségben, és a könnycsepp az arcon föllebb volt, de ott is nagyon csillogott. Ezen körülményt természetfölötti csodának tartom, Isten mindenhatóságának tulajdonítom, végül megjegyzem, hogy a Szűzanya arca a változás állapotában szomorú volt. Erre esküt is teszek.

Felolvastatott, aláírta, és az esküt letette. Gavris Kelemen s. k., a kegykép őre.

[Forrás: Adatok a Boldogságos Szűz Anya mária-pócsi kegyképének 1905. évi deczember havában történt könyezéséről. Nyomatott az „Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság” Könyvnyomdájában Ungvárott, 1906, 13–14. oldal]

Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében Szerző Tusor Péter Kanász Viktor 2020. 11. 30., h - 08:47 Hely Magyar Kurír Indexkép Leírás

November 28-án, advent első vasárnapja előestéjén Ferenc pápa konzisztóriumot tart 13 új bíboros kinevezésére. Egyikük azt kérte, ne szenteljék püspökké, ketten pedig nem lesznek jelen. Ennek kapcsán arra kértük Tusor Pétert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) docensét, a Fraknói Kutatócsoport vezetőjét, röviden mutassa be a bíboroskreáláshoz köthető történelmi előzményeket, érdekességeket.

Külső link Mire jó a bíborosi kalap Pázmány szerint? – Bíboroskreálás a történelem tükrében

Égig érő történet

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára -

Égig érő történet Cover Image Kiss Ákos 2020. 11. 30., h - 08:22 Author Powers, Richard "Az ember nem az a csúcsfaj, aminek képzeli magát. Más élőlények mondják meg, merre hány centi, azok csinálják a levegőt és eszik a napfényt. Nélkülük nincs semmi." A légierő rakodásvezetőjének gépét lelövik a vietnámi háborúban. A katona életét az menti meg, hogy egy fafojtó fügefára zuhan. Egy festőművész százévnyi fotóportrét örököl, mindegyik kép ugyanarról a pusztulásra ítélt gesztenyefáról készült. Egy keményen bulizó egyetemista lány hozzáér a villanyvezetékhez, bele is hal az áramütésbe, hogy azután légi és fénylények lökjék vissza az életbe. Egy hallássérült tudós fölfedezi, hogy a fák kommunikálnak egymással. Ők négyen és további öt idegen végső, erőszakos együttlétre jönnek össze, hogy megmentsék az amerikai földrész utolsó, néhány hektárnyi érintetlen erdejét. Richard Powers regénye szenvedélyesen és elsöprő erővel mutatja be a környezetvédő aktivisták elszántságát. Az Égig érő történet koncentrikus gyűrűkben bontja ki az egymásba fonódó mítoszokat a polgárháború előtti New Yorktól a csendes-óceáni partvidék 20. század végi fakitermelési válságáig és azon is túl. Meggyőző erővel ábrázolja, hogy az emberi mellett létezik egy másik világ - hatalmas, lassú, minden részével egymásba kapcsolódó, leleményes -, de az számunkra szinte láthatatlan. Az Égig érő történet azoknak szól, akiket elkeserít, hogy az ember önző módon pusztítja a természetet, s akik bíznak abban, hogy ez a folyamat még megállítható.

Új szekrény pecsétgyűjteményünk számára

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


Az EMMI támogatásával új szekrényt készíttettünk szfragisztikai gyűjteményünk számára. A pecséttani és művelődéstörténeti értékét tekintve is kiemelkedő gyűjteménynek tipáriumok és pecsétlenyomatok egyaránt részei. Többek között itt kapott elhelyezést a pannonhalmi monostor 13. század első feléből származó pecsétnyomója, főapátok és más apátságok tipáriumai, és olyan pecsétek, amelyek az elmúlt évszázadokban szakadtak le az általuk hitelesített oklevelekről (II. Géza, III. István, III. Béla királyaink vagy Czudar László apát pecsétjei).

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára