Egyházi levéltárak hírei

Részvétel a Liszt Ferenc Emlékmúzeum új kiállításán (2020.11.27.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Vendégségben Liszt Sugár úti otthonában címmel nyílt kiállítás 2020 őszén Budapesten, a Régi Zeneakadémia épületében. A kiállítás virtuális változata a közelmúltban vált elérhetővé a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont honlapján. A tárlat elkészítését levéltárunk digitális dokumentum-másolatokkal segítette, s az új kiállításban hangsúlyos szerepet kapott Liszt Ferenc és Haynald Lajos érsek barátsága, a téma a 18. tárlóban szerepel:
18. tárló - Haynald Lajos érsek, Liszt Ferenc bizalmas barátja címmel.
A kiállított dokumentumok és a gondosan összeállított, informatív kísérő szövegek segítségével képet kaphatunk Liszt és Haynald kapcsolatáról, Haynald érsek egyházzenei alapítványairól és azok hatásáról, az első díjnyertesekről is.
A virtuális kiállítást (s a járvány múltával az eredetit is) szeretettel ajánljuk olvasólink, kutatóink figyelmébe!

A témával kapcsolatok korábbi közlések, tanulmányok honlapunkon, az Olvasósarokban:
Liszt Ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (2011-ben készült virtuális kiállítás a KFL honlapján)
Liszt ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2012 tavaszán megjelent tanulmány)
Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2020-ban megjelent tanulmány)

Hírek: 

Karácsonyi 50%-os akció kiadványainkra (2020.11.27.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Karácsonyi akciót hirdetünk 2018-ban vagy korábban megjelent kiadványainkra, melyeket 50%-os áron tudnak most megvásárolni! Az akció időtartama 2020. november 27. – december 17. Az érintett kiadványok a Veszprémi egyházmegye múltjából sorozat, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei sorozat, illetve Egyéb kiadványaink. Az 50%-os ár az itt feltüntetett összegekből számítható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat emailen tudják jelezni. Az akció időtartama alatt, előre egyeztetett időpontban, hétköznap 14 és 16 óra között személyes átvételre nyílik lehetőség a Levéltárban, illetve előre utalás után, a postaköltség felszámításával postai úton is eljuttatjuk a kiadványokat vásárlóinknak. Utolsó átvételi, illetve postázási nap 2020. december 18.

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII Kanász Viktor 2020. 11. 24., k - 20:01 Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV–XVIII, a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 8) Viterbo: Sette Cittá 2020. 264 p.

A kötet az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete (Viterbói Egyetem DISUCOM) által 2018. szeptember 27–28-án Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatát tartalmazza. A szerzők azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A két szerkesztő, Matteo Sanfilippo és Tusor Péter  bevezetőjét tíz tanulmány követi. A kötet használatát történeti személynév-mutató  segíti.

Fedeles Tamás cikkében a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismerteti, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágenseket mutatja be, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Tanulmányában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

Silvano Giordano OCD a spanyol monarchia és a 17. század eleji római Kúria kapcsolattartásának módját tanulmányozza, részletesen írva az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes és rendkívüli követekről, bíboros protektorokról, a Rota Romana ügyhallgatóiról és az ágensekről is. Ignasi Fernandez Terricabras, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálja, megállapítva, hogy fő feladatuk a spanyol általános inkvizítor és az inkvizíciós tanács védelme volt a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. James Nelson Novoa, az ottawai egyetem történésze a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről értekezik.

Bertrand Marceau volt (École Française de Rome) a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolja a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében. A sienai egyetemen tanító Matteo Binasco a 17. századi ír ágensek történetét ismerteti. Matteo Sanfilippo a 17–18. századra koncentrál, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolja.

Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. Alessandro Boccolini egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá.

 

Újra kutatható Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (2020.11.24.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Újra kutathatóvá vált Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa, amely mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés információit tartalmazza, főként az 1700-1910 közötti időszakból.
Az átírt tartalom több mint másfél évtizeden át készült a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban. Az adatbázis szoftveres környezete, megjelenése időközben többször is változott, az utóbbi két évben sajnos technikai okokból nem volt elérhető. Az újabb online változat a közelmúltban készült el levéltárunkban, örömmel tesszük közzé honlapunkon, a működés kutatói tesztelése céljából.
További információk a szolgáltatás honlapján: https://archivum.asztrik.hu/kflk
Eredményes kutatást kívánunk!

 

 

Hírek: 

A piarista patrocíniumi ünnep történetéről

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Bár ma a legtöbb piarista diák meg van győződve róla, hogy Kalazanci Szt. József 1648. augusztus 25-én tudatosan iskolai szünet idején távozott e világból, hogy majdani ünnepe ne lehessen iskolai szünnap, ez már csak azért sem lehet igaz, mert abban az időben az éves vakációt a diákok és tanárok nem augusztusban, hanem a szőlőszüret idején, szeptemberben és októberben élvezhették.

Szerverfrissítés (2020.11.23.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Októberi plébánialátogatás után kiegészítettük a (felső-) iszkázi (VFL VI.63.), illetve feltöltöttünk pápateszéri (VFL VI.117.), tüskevári (VFL VI.147.) és zalaszegvári (VFL VI.173.) anyakönyveket. Összesen 60 anyakönyv került most fel e-kutatás szolgáltatásunkba, és frissítettük a helyben, személyesen kutatható anyakönyvek listáját is. Eredményes böngészést kívánunk!

Limai Szent Róza képe a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Az idei évben emlékezünk Árpád-házi Szent Margit domonkos apáca halálának 750. évfordulójára, jövő esztendőben pedig a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. A kettős jubileum kapcsán a 2021 őszén domonkos kiállítás nyílik Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szervezésében a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény is részt vesz, ehhez kapcsolódva már most elkezdődött néhány jelentős műtárgy restaurálása. A közelmúltban újult meg Limai Szent Róza 17. század végéről származó olajfestménye is, amelyet október 18-án láthattak Vasváron az érdeklődők. Szent Róza, domonkos harmadrendi szerzetes a 16-17. század fordulóján élt, ő lett Dél-Amerika első kanonizált szentje, de nem csak az Újvilágban, hanem Európában is tisztelték. Képe – amelyet a fején viselt vagy a kezében tartott rózsakoszorúról lehet felismerni – ott látható a vasvári templom mennyezetképein is.

Megemlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A második világháború után Magyarországon berendezkedő kommunista rendszer erős nyomás alatt tartotta a Magyar Katolikus Egyházat és általában a felekezeteket, melynek végső célja az egyházi társadalmi befolyásának visszaszorítása, az egyházi intézmények tevékenységének korlátozása és a vallásgyakorlás ellehetetlenítése volt. A folyamat az egyházi egyesületek felszámolásával kezdődött, majd a felekezeti iskolák 1948. évi államosításával folytatódott, végül a Mindszenty József bíboros elleni kirakatperben csúcsosodott ki. Mindez azonban még nem volt elegendő a katolikusok megtöréséhez, a végső megoldást és az állam és az egyház közötti megállapodás kikényszerítését a rezsim a szerzetesrendek működési engedélyének megvonásával, több ezer apáca és szerzetes internálásával és a rendházak vagyonának államosításával érte el a rezsim.  hetven évvel ezelőtt, 1950-ben hurcolták el Vasvárról is a domonkos nővéreket, akik hosszú évtizedek óta működtettek kiváló iskolákat Vasváron, és a domonkos atyákat, akit több mint hétszáz éve vettek részt a vasváriak lelki gondozásában.

András atya ezüstmiséje

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Október 18-án a vasvári plébániatemplomban mondott ezüstmisét Kostecki András domonkos atya. András vagy lengyelül Andrzej (ejtsd: ’andzsej’) atyát huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben Krakkóban szentelték pappá tíz rendtársával együtt. Érdekes – és jellemző a korabeli lengyel egyházra – hogy a tíz rendtag mindegyike hosszabb vagy rövidebb időt külföldön töltött, Ukrajnától Magyarországon át az Egyesült Államokig.

András atya 1998 óta szolgál Magyarországon, 2017 óta immár második alkalommal tölti be a magyar rendtartomány elöljárói tisztét. Munkája több szálon is kapcsolódik Vasvárhoz: ő a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány elnöke, és mint rendi levéltáros a vasvári kolostorban elhelyezett levéltár vezetője is. Ennek köszönhető, hogy gyakran megfordul városunkban, akár múzeumi, akár egyházi vagy városi rendezvényeken.

Az ünnepi szentmise után a Zarándokszálláson köszöntötte az ezüstmisés atyát Tóth Balázs polgármester és Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője. A köszöntő után friss mézbor mellet kötetlen beszélgetésre is volt alkalom, sőt rövid szakmai programra is sor került: a rendtörténeti gyűjtemény frissen restaurált barokk festményeit csodálhatták meg közelről az érdeklődők.

Kalocsai e-kutatásról, a Levéltári Szemlében (2020.11.12.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019) című tanulmánya a Levéltári Szemle 70. évfolyamának 2020/1. számában. Az írás a szakmai folyóirat Műhelymunkák c. rovatában, az egyházi levéltárak sikeres online kutatói szolgáltatásait bemutató sorozat első részeként kapott helyet.
A tíz év terveit, eredményeit és szakmai tapasztalatait összegző tanulmány szövegét levéltárunk honlapján, az Olvasósarok Levéltos publikációi között is elérhetővé-letölthetővé tettük.

Hírek: 

Nyitvatartásunk alakulása a jelenlegi vírushelyzetben a 484/2020 (XI.10.) kormányrendelet fényében

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kedves kutatóink, látogatóink!

A mától érvénybe lépő rendelet nem érinti a JTMR Levéltár működését: nyilvános magánlevéltár lévén a továbbiakban is nyitva tarthatunk. Ennek megfelelően – ahogy eddig is – a megfelelő óvintézkedések mellett várjuk a kutatókat:

előzetes bejelentkezéssel, egyszerre egy főt, részéről a kezek, részünkről az asztal fertőtlenítése és szellőztetés után, folyamatos maszkviseléssel, a levéltár munkatársától több méteres távolságra ültetve.

Ettől függetlenül mindenkit bíztatunk, hogy a kevésbé sürgős kutatásait halassza 2021-re. Kérjük emellett a leendő látogatóinkat, hogy hőemelkedés vagy láz, köhögés, illetve bármilyen más hasonló egészségügyi panasz esetén ne induljanak útnak.

Digitálisan kutatható állományunk elérhető az E-Archívumban.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk: A JTMR Levéltár munkatársai

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára