Egyházi levéltárak hírei

Hitre, tudásra

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus
[Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2017. november 15.–2018. február 25.]
szerk. Koltai András, társszerk. Borbás Péter, Rákossy Anna, Szekér Barnabás
Budapest, 2017–2019 – 2 kötet, 544, 732 pp.

 

 

 

 


Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval Szerző Matteo Sanfilippo Kanász Viktor 2019. 04. 01., h - 07:11 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Prof. Matteo Sanfilippo olasz történész 1956-ban Firenzében született. Az 1980-as években a római La Sapienza Egyetemen Franco Gaeta és Raoul Manselli tanítványaként szerzett diplomát, majd Kanadában tanult az Ottawai Egyetemen. 1990-ben a Genovai Egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd a viterboi Tusciai Egyetemen lett professzor.

Az amerikai történelem és a migráció története mellett fő kutatási területe az egyháztörténet, azon belül is elsősorban a tengerentúli missziók működése, valamint Kanada története. A római pápai levéltárak kora újkori és újkori anyagának egyik legjobb ismerője. Az elmúlt évtizedekben rendszeres kutatásokat végez a Vatikáni Titkos Levéltárban. Tizenhat könyv és több mint kétszázhetven tanulmány szerzője, valamint számtalan tanulmánykötet szerkesztője. Gaetano Plataniával együtt a nemzetközi vatikáni kutatások egy fő szervezője és meghatározó alakja. 2017-től a Centro Studi Emmigrazioni igazgatója. 

Külső link Bíboros protektorok, a „monarchiák őrangyalai” – interjú Matteo Sanfilippóval Kulcsszavak levéltár interjú Archivio Segreto Vaticano bíboros protektor

Jezsuita generálisok képben és írásban

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

2017-2018-ban ismét két barokk festmény restaurálására került sor a Jezsuita Gyűjteményből. Ezúttal két jezsuita általános rendfőnök, Diego Laínez és Goswin Nickel arcképének megújulására nyílt lehetőség. A képeket 2019. április 2-án 18 órától kezdődő rendezvényen mutatják be a közönségnek a Párbeszéd Házában.

A festmények nyilvános bemutatása alkalmából Siptár Dániel történész, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár munkatársa fog beszélni a két generális életútjáról. A két portrét Kuslér Ágnes művészettörténész mutatja be művészettörténeti szempontból, míg a restaurálás folyamatát Horváth Mátyás festő-restaurátor ismerteti. Az est házigazdája Hofher József SJ atya lesz. A programot követően a két portré is megtekinthető.

Goswin Nickel 1652. március 17-től 1664. július 31-ig a Jézus Társasága első német származású általános rendfőnöke. 1604-ben Trierben lépett be a Társaságba. Rendelkezéseiben kiemelkedő a szegénységre és hazafiságra való buzdítás. Jelentős szerepe volt abban, hogy Katalin svéd királynő áttért a katolikus hitre. Betegsége miatt élete utolsó három évében már helyettese kormányzott.

Diego Laínez  1558. július 2-tól 1565. jan. 19-ig volt a Jézus Társasága általános rendfőnöke Loyolai Szent Ignác utódaként. 1534-ben társaival együtt Montmartre-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. Az 1562-es tridenti zsinaton, mint pápai teológus vezette a teológiai vitákat. Elérte, hogy a szerzetesrendekről szóló határozatban megnevezzék a Jézus Társaságát, ami a rend megerősítését jelentette.

Jezsuita generálisok emléke képben és írásban

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A Párbeszéd Háza által rendezett est során az érdeklődők a rendi gyűjtemény két restaurált festményét, Diego Lainez és Goswin Nickel jezsuita generálisok portréinak történetét ismerhetik meg. Betekintést nyerhetnek művészettörténeti emlékezetük hátterébe, illetve a festmények restaurálásának folyamatába is.

Előadók: Siptár Dániel történész (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár), Kusler Ágnes művészettörténész, Horváth Mátyás festő-restaurátor
Házigazda: Hofher József SJ

Időpont: 2019. április 2., 18 órától
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.), Pedro Arrupe terem

Jelentkezés: http://parbeszedhaza.hu

Plakát: http://parbeszedhaza.hu

Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. világháborús szerepéről

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. világháborús szerepéről Szerző Tusor Péter Kanász Viktor 2019. 03. 14., cs - 09:11 Hely Vatikáni Rádió Indexkép Leírás

Mindszenty József bíboros esztergomi érsekké való kinevezése, az 1956-tal kapcsolatos római történészek állásfoglalása, a visszacsatolt felvidéki és erdélyi területek egyházkormányzati kezelése, az 1940-50-es évekbeli püspöki kinevezések: a magyar történelem számos kérdése tisztázódik annak köszönhetően, hogy kutathatóvá válik az 1939 és 1958 közötti időszak, XII. Piusz pápaságára vonatkozóan. Erről nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Tusor Péter történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport alapító vezetője.

Külső link Tusor Péter történész: Nem várhatók negatív dokumentumok XII. Piusz pápa II. vi… Kulcsszavak XX. század Archivio Segreto Vaticano

„A Szószéket is hatalmukba akarták keríteni” – egyháztörténeti konferencia, 2019. március 21. (2019.03.10.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Tanácsköztársaság kikiáltásának centenáriumán rendezendő egyháztörténeti konferenciánkon ezúttal a veszprémi egyházmegye határain túl lépve azt vizsgálják felkért előadóink, hogy milyen hatást gyakorolt a kommün a hazai római katolikus egyházmegyék papságának és híveinek életére. A rendezvényen referátumok hangzanak el a plébániai Historia Domusokban megörökített eseményekről, az egyes intézmények 1919-es életéről, illetve olyan személyek életútjáról, akik hivataluknál fogva elszenvedői voltak a „dicsőséges 133 napnak”.

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által szervezett, 2019. március 21-én konferencia helyszíne a veszprémi várban található Szaléziánum lesz. (Veszprém, Vár utca 31.) 

A rendezvény részletes programja itt érhető el.

 

 

 

 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára