Egyházi levéltárak hírei

Ott leszünk a Levéltári Pikniken!

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kedves Barátaink, Kutatóink!

Szeptember 24–25-én, azaz péntek délután és szombaton egész nap találkozhattok a Jezsuita Levéltár pultjával a IV. Levéltári Pikniken.

Péntek délután öt óra tájban rövid beszélgetés keretében mutatjuk be a most megjelent “Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig” c. kötetet, melyből kedvezményes vásárlásra is lesz lehetőség a rendezvény egész ideje alatt.

Ha érdekel a jezsuiták története, vagy a levéltárunkról szeretnétek többet megtudni, ott a helyetek! Emellett gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk játékkal – elsősorban a szombati napon. Várunk mindenkit szeretettel!

A rendezvény programja:

plakat_leveltaripiknik_2021_web

VIII. Kelemen pápa unokaöccsének magyarországi végzete

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

VIII. Kelemen pápa unokaöccsének magyarországi végzete Szerző Kanász Viktor Kanász Viktor 2021. 09. 18., szo - 22:07 Hely Magyar Nemzet Indexkép Leírás

A közbeszédben sokszor találkozhatunk azzal a kijelentéssel, hogy Róma és a pápaság cserbenhagyta az oszmánok ellen vívott évszázados harcban Magyarországot, és nem tett semmit az agresszíven terjeszkedő szultánokkal szemben. A valóság ezzel szemben az, hogy a 15–17. században a római szentszék számára kiemelkedően fontos volt a magyarországi hadszíntér, és az oszmán-ellenes harcokhoz sok esetben nyújtottak diplomáciai, anyagi, vagy éppen konkrét katonai segítséget.

Külső link VIII. Kelemen pápa unokaöccsének magyarországi végzete Kulcsszavak pápaság kora újkor

Adattár jelent meg a Kalocsai Érseki Szentszék első világháborús holttányilvánítási aktáiból (2021.09.14.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. szeptember 13-án, ünnepélyes keretek között mutatták be Molnár Tibor: In nomine Domini! c. könyvét az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. A kötet a Kalocsai Érseki Szentszék által egyházilag holttá nyilvánított első vlágháborús bácskai katonák adattárát közli, 84 bácskai település 1334 peres aktájának feldolgozásával. Az első világháborús szentszéki holttányilvánítások anyagát 2015-2016-ban tettük elérhetővé e-kutatás szolgáltatásunkban, azóta 1850 per anyaga több mint 23 ezer digitális képfelvételen kutatható honlapunkon, a néhai Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék területére vonatkozóan.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült felhívni a figyelmet az iratok különleges forrásértékére, és az érintett személyek adattára immár könyv formájában is megjelent a határon túli Bácska esetében. Molnár Tibor, zentai levéltáros kollégánk szorgos adatgyűjtő munkája nem csak az online elérhetővé tett peres iratokra épült, az eltűnt személyek azonosításához az e-kutatás szolgáltatás anyakönyvi állományát is hasznosította, kutatása íly módon jó példa a digitállis tartalom szerteágazó felhasználására, hatékony kiaknázására.
A veszteség-listák kiegészítésének lehetőségén túl figyelemre méltók, és további adatokban gazdagok a holttányilvánítási akták tanúvallomásai, a bajtársak visszaemlékezései a háborús eseményekre-helyzetekre. Több mint 5 ezer ilyen tanúvallomást tartalmaznak a kalocsai szentszéki akták, ezek szövegét az elmúlt években átírtuk, és terveink szerint idén év végéig honlapunkon szövegesen is közzé tesszük. Bízunk benne, hogy a tartalomszolgáltatás technikai fejlesztésének eredményeként a katonák eltűnésével kapcsolatos élethelyzetek élményei, a bajtársak és özvegyek beszámolói ismertebbé válnak, és hozzájárulnak majd a háborús hétköznapok és következmények, a megélt történelem kutatásához. Nem utolsó sorban sok leszármazott, rokon bukkanhat bennük hasznos információkra, családtörténeti érdekességekre.

Beszámolók a könyvbemutatóról:
Nevüket és áldozatukat megőrzi a nemzeti emlékezet – Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír Katolikus Hírportál, 2021. szeptember 13.)
Egyedülálló forrásanyagon alapuló könyvet mutattak be (MNL Országos Levéltára honlapja, 2021.09.14.)

Honlapunk korábbi hírei, a holttányilvánítási perek digitalizálásával-publikálásával kapcsolatban:
Eltűnt katonáink nyomában - Első világháborús holttányilvánítási akták Kalocsán (2015.04.03.)
Kiegészültek holttányilvánítási aktáink - hiányzó képek feltöltése (2016.04.14.)

 

Hírek: 

Jezsuiták Magyarországon – a kezdetektől napjainkig

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Szeptember 7-én, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjeinek – a kassai vértanúknak – ünnepén jelent meg a Jezsuiták Magyarországon – a kezdetektől napjainkig című kötet, amely a Társaság közel fél évszázados hazai történetét mutatja be. A rendalapító megtérésére és szentté avatására emlékező 2021–2022-es Szent Ignác-év jó alkalmat kínált a visszatekintésre és összegzésre. Mert bár számos publikáció létezik a magyarországi jezsuiták történetéről, olyan kötet mindeddig nem látott napvilágot, amely ennek a történetnek az eseményeit összegyűjtené, és összefüggéseiben láttatná.

A könyv írásakor és szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy ne csupán a hozzáértő történész szakembereknek készüljön, hanem szélesebb olvasóközönséghez szóljon. Mindazokhoz, akik valamilyen módon kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, a Jézus Társaságához, vagy egyszerűen csak érdekli őket az a rendkívül gazdag szellemi, lelki és kulturális örökség, amit a jezsuiták az utókorra hagytak.

Kötetünket alapvetően kronologikus szempontok alapján építettük fel. A Jézus Társasága magyarországi megtelepedésétől napjainkig tartó eseményeket időrendi sorrendben fűztük össze, és besoroltuk olyan nagy korszakokba, amelyek többé-kevésbé keretbe fogják az egyes időszakok folyamatait.

A Jézus Társasága hazai múltját bemutató kötet története körülbelül nyolcvan évvel ezelőtt kezdődött. A Jezsuita Levéltár alapításakor ugyanis nem csupán az iratanyag összegyűjtése, rendezése és megőrzése volt a cél, hanem a múlt elmesélése, hozzáférhetővé tétele is. Számos történész-generáció szorgos munkája alapozta meg, építette fel azt a történeti tudást, amit ma könyv formájában vehet kezébe az olvasó.

Az itthoni jezsuitákról szóló információk tárháza óriási, ezért ebben a tudományos ismeretterjesztő könyvben a legfontosabb eseményeket, történéseket, a legmeghatározóbb személyiségek életútját villantjuk fel. Ám ha valaki szeretne jobban elmélyülni valamelyik témában, reményeink szerint annak is segítségére lesz e könyv – az ajánlott szakirodalom révén például –, hogy megtalálja és bebarangolja a maga útját.

Huszonnyolc szerző – neves történészek és jezsuiták együtt, köztük levéltárunk munkatársai – két szerkesztő, két tipográfus és számtalan más szakember lelkes és odaadó munkája tette lehetővé, hogy ezt a történetet sok-sok képpel, térképpel, infografikával, ábrával, rajzzal “fűszerezve” el tudjuk mesélni. Nagy öröm volt számunkra megtapasztalni, ahogy az ezernyi színes szálból-történetből végül összeállt az elbeszélés szövete. Reméljük, hogy e könyv lapozgatása az olvasó számára is hasonló örömet tud szerezni.

Az 1938-as eucharisztikus világkongresszus

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Az 1938-as eucharisztikus világkongresszus Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2021. 09. 07., k - 22:18 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

A várakozás napjait éljük, hazánkban ugyanis szeptemberben egy nagyszabású nemzetközi esemény kerül megrendezésre: az 52. Eucharisztikus Világkongresszus. Különös megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa személyesen részt vesz a kongresszus szeptember 12-ei záró szentmiséjén, hiszen az egyházfő általában legátus révén képviselteti magát ezen a katolikusoknak az Eucharisztia előtt tisztelgő seregszemléjén. Így történt ez több mint 80 évvel ezelőtt, 1938-ban is, amikor hazánk adott otthont a 34. nemzetközi eucharisztikus kongresszusnak, amelyen Eugenio Pacelli bíboros államtitkár – a későbbi XII. Pius pápa – vett részt XI. Pius pápa követeként. Készülődve a szeptemberi kongresszusra, tekintsük át, hogy honnan ered az eucharisztikus világkongresszusok rendezésének hagyománya, hogyan formálódott ki az az elképzelés, hogy Magyarországon kerüljön sor 1938-ban erre az eseményre és hogyan alakult a kapcsolódó programsorozat.

Külső link Az 1938-as eucharisztikus világkongresszus Kulcsszavak XX. század

Októberben újra kezdjük (2021.09.01.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Sajnálattal értesítjük kedves kutatóinkat, hogy levéltárunk költözése ugyan a tervezett ütemben történik, azonban kutatókat várhatóan csak 2021. október 1-től fogunk tudni fogadni ideiglenes helyünkön. Tekintettel az épületben erre a acélra kijelölt helyiség kis méretére, kényelmesen egyszerre egyetlen kutató tud majd helyet foglalni. Kérjük mindenképpen jelezzék előzetesen telefonon vagy emailben kutatási szándékukat. Kérjük szíves megértésüket a számunkra sem ideális helyzet és körülmények miatt!

2021. augusztus – A gebei (nyírkátai) templom 160 évvel ezelőtt égett le

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

„…s most a kopasz, kopár falak a füstös, csonka torony s belpusztasága éreztetik velünk s az általmenőkkel az iszonyú tűzvészt, a végromlást.”

Fájdalmas, szomorú, örök

e m l é k

[…]

Méltóságos és főtisztelendő Püspök Úr, legkegyesebb Uram s Atyám!

Leveretve s borzadva fiúi legmélyebb alázattal, szívem legnagyobb keserűségében keserves könnyhullatások között jelentem Méltóságodnak azon kimagyarázhatatlan csapást s elviselhetetlen kárvallást; mely akkor, amidőn egész családommal fiam menyegzőjén Porosztón voltam, engemet s gebei jó lelkű híveimet borzasztó tűzvész által szeptember hó 7–9én ért. Ugyanis szeptember 7én déli szomszédom háza gonosz lelkűek gyújtása által de. 7–8 óra közt gyulladt fel s égett le. Azután azon nap 10–11 óra közt de. több, számos híveim szoros felügyelete s felvigyázása mellett is parokiális istállóm gyúlt meg, s ebből parokiális házam, énekész háza s más két szomszéd házai minden épületekkel együtt hamuvá lettek. Másnap, vagyis szeptember 8án szalmában lévő asztaggabonám du. 1 óra tájban, estefele pedig az iskolaház felső részen belül gyulladt ki, azonban mind a két tüzet a népnek sikerült eloltani. De fájdalom, hallatlan gonoszság!!!, mely szeptember 9én de. 10–11 órakor érte tetőpontját; amidőn a templomunk, melyet a kőkerítésen körül ültetett sűrű, magas akácfák veszik körül; belül a templompadon, napkeleti végén gyúlt ki; s a szép, csinos század szelleméhez [—] bádogtornyú templomunk, belékes szerkezetével, dorogi templom ikonosztázionalakjára 1812. évben állított remek, szép művészetű ikonosztázzal s oltárral együtt borzasztó tűzvész martaléka lett; s most a kopasz, kopár falak a füstös, csonka torony s belpusztasága éreztetik velünk s az általmenőkkel az iszonyú tűzvészt, a végromlást. – Nemes lélek, melyet keserves könnyhullatásokra kénytetve[?] e borzasztó látvány ne fakasztana. A templom szentélye boltozatra, a többi részei, ti. a templom hajója csak stukatorral volt építve, ’s ez egészen leszakadt; de a szentély boltozatja s a templomfalak belső színe az orkántűz dacára is minden repedés ’s megfüstölődés nélkül épen s tisztán maradt meg; A két kisebb harangot sikerült a népnek a toronyból lelökni s megvédni, de a’ nagy, 5 mázsás harangunk leesett, meghasadozott, s használhatlanná lett. Ez iszonyú romra, e végínségre szept. 9. éjjelen értem haza – le nem írhatom azon fájdalmat, azon szívrepesztő keserűséget, mely egész valómat elárasztotta, testem idegeit megmeresztette; midőn e szörnyű csapást kellett látnom; s innet keletkezett egészségem gyengülését szeptember 11. és 12én a községben ismét kiütött tüzek még jobban neveltek, s ez az oka, hogy e szörnyű csapást Méltóságodnak csak most jelenthetem s jelentem.

Méltóságos Püspök Úr! Mi a templom tornyát 1858ban bádogoztattuk be; a templom hajóját 1859ben festve zsindelyeztettük be, s ezen nagy munka temérdek költségünkbe került; s ámbár buzgó híveim sok áldozattal is járultak e munkálatok bevégzéséhez; mégis erre megkívántató szükséges minden költségeket másképpen is kevés földbirtokkal bíró jólelkű híveim teljesíteni képesek nem voltak; de keresztényi buzgóságtól lángolva, jó reménységben kölcsönpénzt vettek fel; s úgy végeztették be a templom körüli munkálatokat; ’s ezen kölcsön felvett 400 f[orint]tal [—] még most is adósok azon sz[ent] hiedelemben lévén, hogy azt a folyó és jövő évben minden megterheltetésök és megszorításuk nélkül letisztázandják s lefizetendik. De óh, fájdalom! Azon csanálosi két buzgó hitelezőink sem várhatnak tovább bennünket, mert Csanálos községe nagyobb része még július havában tűzvész által utolsó karóig leégvén, hitelezőink is emésztő tűz martalékjai lettek. Miért is ezen legutolsóbb ínségünkben; midőn mindenünk, templomunk, parokiális minden épületeink elhamvadtak s romba dűltek, a tőlük kölcsön felvett pénzt is ínséges és szorult állapotjukban visszafizetni kényteleníttetünk.

Méltóságos Püspök Úr! E szörnyű csapás, e borzasztó kárvallás oly nagy, oly terhes s gyenge vállainknak elviselhetetlen: hogy abból a vagyontalan és igen szegény 34, az is igen csekély, részletekre osztott gazdából álló, kevés földbirtokkal bíró népem magára hagyatva soha, de soha kiemelkedni romba dűlt templomát, elpusztult parokiális épületjeit felépíttetni képes nem leend, és szegény híveimnek minden jó szándéka, példás szorgalma s nagy buzgósága mellett is kétségbe esve el kell csenyevészniök; ha vallásos alapítványok jótékonysága hitsorosai buzgósága, keresztény, nemes, emberbarát könyörületessége nem segít ínséges állapotukon.

Azért is, amidőn e borzasztó pusztulásunkat Méltóságodnak fiúi legmélyebb alázattal, keserves könnyhullatások közt felterjeszteném; minthogy e szörnyű csapást ’s ínséget szenvedő híveim is Méltóságod atyai bölcs gondviselésében helyezik gyámolításukat, kegyes atyai szeretetében keresik ínséges állapotukbani segedelmezésöket; én is egyszersmind fiúi legnagyobb bizodalommal atyai sz[entelő] jobbját csókolva kérem Méltóságodat ezen ínségünkben szegény híveimet atyai kegyeletével gyámolítani, a leégett templomunk felépítésére a vallásalapítványból nagyméltóságú M[agyar] K[irályi] Helytartótanácsnál számunkra segedelmet eszközleni, megyei szegény templomok alapítványából atyai szeretetével kegyelmesen nékiek segedelmet nyújtani méltóztassék, hogy legalább a templomot minél hamarabb befedhessük, s a falakat zordon őszi s téli eső viszontagságitól megóvhassuk, magunknak pedig Istenünk imádására helyt készíthessünk.

Mely fiúi legmélyebb tisztelettel benyújtott, legalázatosabb, kesergő szívből fakadt kérésemet ismételve, Méltóságodnak sz[entelő] jobbját csókolva; magamat s híveimet szeretetteljes atyai kegyelmébe ajánlva legnagyobb tisztelettel vagyok Gebén szeptember hó 16án 1861. Méltóságodnak legengedelmesebb fia, Lengyel Tódor gebei lelkész.

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II – 26 – c. II. 283–286. oldal]

A 2021. augusztus – A gebei (nyírkátai) templom 160 évvel ezelőtt égett le bejegyzés először Nyíregyházi Egyházmegye Levéltár-én jelent meg.

"A bölcsesség kezdete" – Bevezetés az evangélikus iskoláztatás történetéhez Magyarországon

Evangélikus Országos Levéltár -

"A bölcsesség kezdete" – Bevezetés az evangélikus iskoláztatás történetéhez Magyarországon

Összeállításunkban azt a lehetetlennek látszó célt tűztük ki, hogy ismeretterjesztő módon bevezessük az érdeklődőket a magyarországi evangélikus oktatás gazdag történelmébe. Mindenekelőtt Luther oktatással kapcsolatos terveit ismertetjük, de a lapokon találkozhatunk autodidakta kántortanítókkal, német egyetemek egész sorát végiglátogató lelkészekkel, éneklő mendikánsokkal és a szegény sorsú diákok iskoláztatását szívén viselő patrónusokkal i, valamint azt is megtudhatjuk, melyik volt a rendszerváltás időszakában újjáalakult első egyházi gimnázium.

eol-admin 2021. 09. 01., sze - 01:48

Az egyháztörténelem pillanatai

Evangélikus Országos Levéltár -

Az egyháztörténelem pillanatai

Összeállításunkban két történetet szeretnénk elmesélni az evangélikusok magyarországi történelmének régmúltjából. Az első a gályarabokról szól. Bizonyára sokan hallottak a sikertelen Wesselényi-összeesküvésről és a nyomában kibontakozó megtorlásról, amelynek főúri áldozatai is voltak (Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc Kristóf). Kevésbé ismert azonban, hogy a következő években Bécs kísérletet tett a protestáns egyházak felszámolására a Magyar Királyság területén. Interaktív bemutatónk első felében azokról a kitartó lelkészekről és tanítókról lesz szó, akiket várfogságra ítéltek, majd Nápolyba vittek eladni evezősnek a gályákra, illetve nyomába szegődhetünk Masznyik Tóbiásnak és Simonides Jánosnak, megismerve szökésük és megmenekülésük történetét.

Ezt követően száz évet ugorva az időben megtudhatjuk, miért csak a türelmi rendelet után alakult Pesten evangélikus gyülekezet, kik voltak a legfőbb támogatóik és miért telt oly sok időbe, hogy felépítsék a mai Deák téri templomot. A pesti egyház jelenleg Magyarország egyik, ha nem legjelentősebb gyülekezete, érdemes tehát megismerni az alapítás történetét és erőt meríteni abból, ahogyan ők meg tudták oldani a kezdeti problémákat.

eol-admin 2021. 09. 01., sze - 00:04

Az egyház hajója

Evangélikus Országos Levéltár -

Az egyház hajója

Az alábbi kis ismertetőt azért állítottuk össze, hogy az evangélikus egyház szervezetéről némi ismertetőt nyújtson. Milyen hazai szintjei vannak? Milyen nemzetközi szervezetei? Hány magyar evangélikus püspök van ma és hány volt száz évvel ezelőtt? Milyen kérdések merültek fel, ha a püspök meglátogatott egy vidéki gyülekezetet? Milyen juttatásokat kapott egy lelkész száz-kétszáz évvel ezelőtt? Kik az egyház világi tisztviselői? Hány nyelvű volt a magyarországi evangélikusság a történelmi időkben és ez milyen következményekkel járt? Ki tervezte a Luther-rózsát, az evangélikusok kedvelt szimbólumát? Aki végigrágja magát bemutatónkon, talán több kérdés fogalmazódik meg benne, mint amennyire választ nyer, de remélhetőleg hasznosnak (de legalább érdekesnek) fogja találni a leírtakat. 

eol-admin 2021. 08. 31., k - 23:44

Köztünk éltek, haltak – Az evangélikus egyház a Kádár-korszakban

Evangélikus Országos Levéltár -

Köztünk éltek, haltak – Az evangélikus egyház a Kádár-korszakban

Milyen egy egyház sorsa, ha rajta kívül álló erők ellenőrzik? Mit tehet egy püspök, ha csak állami támogatással foglalhatta el hivatalát? Mit jelentsen az a lelkész, aki nem akar senkit sem besúgni? Hogyan álltak ki a fótiak a lelkészválasztás szabadsága mellett? Mi jelentett apró sikereket az evangélikus egyház számára a Kádár-korban?

Megannyi olyan kérdés, amellyel keveset tudunk foglalkozni. A Kádár-kor kezd a múlt homályába veszni, ahogy egyre többen lesznek, akiknek már semmi emlékük nincs róla, de a történelem tananyagnak annyira a végén helyezkedik el, hogy már nincs idő belemenni a részletekbe. Reméljük, hogy interaktív bemutatónk és benne a fóti lelkészválasztási ügyről készített kisfilmünk közelebb tudja hozni e korszakot az érdeklődők számára.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 22:13

"A nemzetközi helyzet fokozódik" – A magyar evangélikus egyház külkapcsolatai 1958 után

Evangélikus Országos Levéltár -

"A nemzetközi helyzet fokozódik" – A magyar evangélikus egyház külkapcsolatai 1958 után

A hidegháború éveiben három olyan terep volt, amely lehetőséget kínált arra, hogy az eltérő ideológiai helyzetben lévő államok a nyilvánosság árgus szemei elől viszonylag rejtett módon egyeztetni tudjanak: a sport, a temetések és a nemzetközi egyházi összejövetelek. A Magyarországi Evangélikus Egyház a Kádár-korban demográfiai súlyát (létszámát) meghaladó módon vett részt a protestáns világszervezetek munkájában, és arra a diplomáciai bravúrra is képes volt, hogy kisebbségben lévő, alig fél millió lutheránust számláló tagegyházként sikeresen megrendezze a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 1984. évi nagygyűlését, ahol Káldy Zoltán püspököt a világszövetség elnökévé is választották.

Vajon milyen út vezetett el idáig? Az LVSZ-szel való viszony mindig ilyen harmonikus volt? Mi is az az LVSZ? Mi motiválta Káldy püspököt, hogy jelöltesse magát? Hogyan hatott ki az egyházak együttműködésére a politika? Bízunk benne, hogy interaktív bemutatónk megtekintése után az érdeklődők ezekre a kérdésekre is megtalálják a választ. De szeretnénk előre szólni: a budapesti nagygyűlést, annak rejtett kulisszáival együtt ezúttal nem lehetett fél óránál rövidebb filmben összefoglalni.

eol-admin 2021. 08. 31., k - 20:07

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára