Egyházi levéltárak hírei

2020. november – A máriapócsi kegytemplom renoválása 123 évvel ezelőtt

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Köszönetnyilvánítás. A messze földön ismeretes máriapócsi búcsújáró hely Sz[ent] Vazul-rendi kegytemploma, melyet édes hazánk ezeréves emlékére renováltatott a rend, és amelyet őméltósága Firczák Gyula püspök atyánk 1896. év július 26-án föl is szentelt, teljes befejezést csak 1897. nov[ember] 1-jén nyert, s ma már a templom teljes egészében áll, és hogy oly díszesen lett helyreállítva, ezt Spisák Imre akad[émiai] szobrász és Spisák Gyula festőművész testvérek lelkiismeretes fáradozásának köszönhetni. Azért tehát, mint a kegytemplom gondnoka, el nem mulaszthatom a Spisák testvéreknek lelkiismeretes munkájokért ez úton is elismerő köszönetet mondani; nemkülönben mint oly férfiakat, kik a mi g[ögög]k[atolikus] rítusunk szerinti összes templomi munkálatban jártasak, bátran ajánlom őket az összes főt[isztelendő] paptársaimnak pártolásába és figyelmébe.

Lupis Sylvester, Sz[ent] Vazul-rendi atya, a kegytemplom gondnoka Forrás: Kárpáti Lapok: Egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap, 4. évf. (1898) 7. szám, 3. oldal


Kalocsai iskolanővérekről, missziós konferencián (2020.10.20.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Magyar misszionáriusok hat világrészen címmel rendeztek tudományos konferenciát a Magyar Földrajzi Múzeumban, Érden, 2020. október 20-21-22-én. A három napos rendezvény gazdag programjának keretében, az első nap délutánján hangzott el levéltárunk munkatársa, Lakatos Adél levéltáros előadása "Krisztus követségében". A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek 1926-1950 közötti kínai missziós tevékenysége c. előadása.
Az előadás vetített vázlatát pdf formátumban tesszük elérhetővé honlapunkon, és az Olvasósarok Helytörténet, egyháztörténet menüpontjában is elhelyezzük. A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga a jővőben várhatóan nyomtatásban is megjelenik majd.

Pázmány Péter – Bíboros, Esztergom érseke és Magyarország prímása

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Pázmány Péter – Bíboros, Esztergom érseke és Magyarország prímása Szerző Tusor Péter Paul Shore Kanász Viktor 2020. 10. 21., sze - 22:11 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Pázmány Péter (1570–1637) az egyik legkiválóbb személyisége volt a kora újkori Magyarország történelmének. Protestánsként született, diákként áttért a katolikus vallásra, majd később jezsuita szerzetessé vált. A Társaság követelményével szemben, miszerint tagjai esküjükhöz híven nem viselhetnek magas egyházi hivatalokat, Pázmány Turóc prépostja, egy észak-magyarországi kicsi egyházi javadalom birtokosa, és nem sokkal később Esztergom érseke és a Magyar Királyság prímása lett. Munkásságát egyházi reform és számos oktatási projekt díszítette, amelyek közül a legkiemelkedőbb a nagyszombati egyetemalapítása volt 1635-ben. Mindemellett számos magyar nyelven írt vallásos és hitvitázó írásnak volt szerzője. Pázmány öröksége számos formában marad fenn, fennmarad mint egy sajátos „civilizáció”, az európai és keresztény hit, valamint egy jellegzetesen magyar kultúra megőrzője és támogatója. Hasonlóképpen az utókor mint a magyar próza mesterét és atyját is tiszteli.

Külső link Pázmány Péter – Bíboros, Esztergom érseke és Magyarország prímása Kulcsszavak Pázmány Péter kora újkor újkor

Emlékülés a magyarországi szerzetesek elhurcolásának 70. évfordulóján

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


2020. október 19-én a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár a magyarországi szerzetesek elhurcolásának 70. évfordulójára emlékülést szervezett a szombathelyi székesegyházban. A megemlékezés keretében Rétfalvi Balázs (SzEL) A Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesrendek betiltása 1950-ben, Zágorhidi Czigány Balázs (DRGy) Domonkos atyák és nővérek a feloszlatás idején Vas megyében, Boros Zoltán (PFL) A közösségen kívül. Bencés szerzetesek életútja a Szombathelyi Egyházmegyében az 1950-es szétszóratás után címmel tartottak előadást.

Új kiadványaink bemutatója Budapesten (2020.10.16.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

A Veszprémi egyházmegye múltjából sorozat 35. és 36. köteteinek bemutatója az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár és a Központi Szeminárium szervezésében 2020. október 21-én lesz.

A bemutatandó kötetek:
- A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. Kiad. Kanász Viktor, Veszprém, 2020. Ismerteti: Hermann István.
- Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. Szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László, Veszprém, 2020. Ismerteti: Rev. Gárdonyi Máté.

Időpontja: 2020. október 21., szerda, 16.00.
Helyszíne: Központi Papnevelő Intézet, Díszterem, 1053, BUDAPEST, Papnövelde u. 7.

Az esemény nyilvános, minden érdeklődőt hívunk és várunk!
Egyúttal kérjük a járványügyi előírások betartását és ezek miatt előzetes regisztrációt a következő e-mail címen: leveltarveszpremiersekseg [pont] hu.

MEGHÍVÓ

Könyvbemutató: “MAKKOS MÁRIA KARIZMÁJA – A MAGYAR JEZSUITÁK TITKOS ÉLETE 1950-1990 KÖZÖTT”

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

“Fiam, tudod, hogy én nem szeretem a jezsuitákat. Téged is csak azért vettelek fel az Egyházmegyébe, mert a dispersia (szétszóratás) előtt is itt dolgoztál.” “Tudom…”

Makkosmária háztörténete (Historia Domus) örökítette meg ezt a Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és Tamás János jezsuita között az 1960-as években zajlott beszélgetést.

Az évszázados romjaiból csak a II. világháború után újjáépített makkosmáriai kegyhelyet négy és fél évtizeden át jezsuiták gondozták. Ebből harmincnégy esztendeig P. Tamás János SJ, aki emellett két ízben is betöltötte az 1950 után Magyarországon maradt, illegálisan működő jezsuiták tartományfőnöki tisztségét. Szolgálati helye így a szétszóratásban élő közösség egyfajta lelki központjának is számított. A nagyrészt általa írt makkosmáriai “háztörténet” most bemutatásra kerülő kiadását olvasva ezért nemcsak a kegyhely történetében merülhetünk el, hanem bepillantást nyerhetünk a magyarországi jezsuiták, sőt az egész katolikus egyház hányattatott évtizedeinek történetébe.

2020. október 19-én 18 órakor a Párbeszéd Házában kerül sor a kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóra.

Résztvevők:
Dr. Kőrösné Herein Mária középiskolai tanár, a St. Gerhard Werk (Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete) alelnöke
Dr. Salamin András mérnök-matematikus, helytörténész
Siptár Dániel igazgató, JTMR Levéltár

A rendezvény házigazdája: Sajgó Szabolcs SJ

Mivel a járványhelyzetre tekintettel a rendezvényeink befogadóképessége limitált, a részvétel előzetes jelentkezéshez (regisztráció) kötött, amelyet IDE kattintva tehet meg. Ugyanitt további információ is olvasható a rendezvénnyel kapcsolatban.

Forrás: https://parbeszedhaza.hu/esemeny/makkos-maria-karizmaja-a-magyar-jezsuitak-titkos-elete-1950-1990-kozott

Megemlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Október 19-én, hétfőn a szombathelyi székesegyházban délután fél 5-től emlékezünk a szerezetesrendek 1950. évi feloszlatására. Előbb előadások hangzanak el a szerzetesrendekről - köztük a vasvári domonkos atyákról és nővérekről - majd dr. Székely János püspök a szerzetesrendek képviselőivel közösen mutat be ünnepi szentmisét.

Meghívó és részletes program.

Előadások a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Október 19-én, hétfőn a szombathelyi székesegyházban délután fél 5-től emlékezünk a szerezetesrendek 1950. évi feloszlatására. Előbb előadások hangzanak el a szerzetesrendekről - köztük a vasvári domonkos atyákról és nővérekről - majd dr. Székely János püspök a szerzetesrendek képviselőivel közösen mutat be ünnepi szentmisét.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó - Egyházi levéltárak hírei csatornájára