Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

Tanulmánykötetek 2021-ből

Az előző év végén több rendtörténeti tanulmány is megjelent levéltárunk munkatársaitól, különféle tanulmánykötetekben. Az alábbiakban ezeket gyűjtöttük össze.

Hűség és megújulás: A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000
szerk. Fejérdy András, Budapest, 2021.

Konferencia a nemesi elit oktatásáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő  „Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában” kutatási projekt keretében (NKFI PD 132018) 2022. január 19-én online konferenciát rendeznek Az intézményi keretektől a családi stratégiákig:
A nemesi elit oktatási lehetőségei a kora újkori Magyar Királyságban
címmel.