Kiadványok

 1. Egyes levéltárak kiadásában
 2. „A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai” sorozat

a) Egyes levéltárak kiadásában

 • Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagozatának megalakulása = Studii de fundatione Foederis Archivorum Ecclesiarum Hungaricarum = Studien von der Gründung des Internationalen Verbandes der kirchlichen Archivaren in Ungarn / szerk. Kormos László ; munkatárs Fejes Judit. – Debrecen : [Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára], 1994. – 167 p. : ill. – (Editiones Archivii Districtus Transtibiscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae ; 3.)

  Az 1993. június 17–18-án Debrecenben rendezett konferencia előadásai.

  Heel, Caspar van: Die kirchliche Archivsituation in den Niederlanden. – p. 13-16.

  Heel, Caspar van: Az egyházi levéltárak helyzete Hollandiában. – p. 99-101.

  Sander, Hartmut: Wie wirkt sich die Erforschung der Gescichte der evangelischen Kirchen in der DDR auf die Kirchenarchive aus?. – p. 17-21.

  Sander, Hartmut: Milyen hatással van az NDK evangélikus egyházainak történelem-kutatása az egyházi levéltárakra?. – p. 102-106.

  Szabó Ferenc: Az első világháború előtti rendszeres egyházi nyilvántartások forráslehetőségei. – p. 22-23.

  Szabó Ferenc: Die Quellenmöglichkeiten der regelmässig geführten kirchlichen Registen vor dem ersten Weltkrieg. – p. 107.

  Baier, Helmut: Die Internationale Sektion der Kirchenarchive. – p. 27-39.

  Baier, Helmut: Az Egyházi Levéltárak Nemzetközi Szekciója. – p. 111-116.

  Erdmann Gyula: A Magyar Levéltáros Egyesület és kapcsolatai az egyházi levéltárosokkal. – p. 40-44.

  Erdmann Gyula: Die ungarische Archivwesen und seine Verbindungen mit den Kirchenarchiven. – p. 117-118.

  Varga Lajos: A magyarországi katolikus levéltárak rövid története. – p. 49-50.

  Varga Lajos: Die Archive der römisch-katholischen Kirche in Ungarn. – p. 121-122.

  Beke Margit: A Prímási Levéltár Esztergomban. – p. 51.

  Beke Margit: Das Primasarchiv in Esztergom [!Gran]. – p. 123.

  Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Levéltár jelenlegi helyzete. – p. 52.

  Kiss Péter: Die gegenwärtige Lage des Archivs der Hauptdiözese [!Erzdiözese] von Eger [!Erlau]. – p. 124.

  Horváth Erzsébet: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára bemutatása. – p. 53-54.

  Horváth Erzsébet: Die kurze Vorstellung des Synodenarchivs der Ungarischen Reformierten Kirche. – p. 125-127.

  Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházmegyei és Kollégiumi Levéltár bemutatása. – p. 55-56.

  Kormos László: Kurze Geschichte des Archivs der Reformierten Kirchendistrikts jenseit der Theiss und Kollegiums. – p. 128.

  Nagy Edit: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. – p. 57-59.

  Nagy Edit: Das Ráday Archiv.. – p. 129-131.

  Kövy Zsolt: A Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár rövid története. – p. 60-62.

  Kövy Zsolt: Kurze Geschichte der Reformierten Distriktarchivs Transdanubiens [!des Donau-Gegends]. – p. 132.

  Vető Béla: Az Evangélikus Országos Levéltár. – p. 63-64.

  Vető Béla: Das Evangelische Landesarchiv. – p. 133-134.

  Kiss Emil: Főbb kutatási irányok a Baptista Levéltárban. – p. 65-66.

  Kiss Emil: Die wichtigeren [!wichtigsten] Forschungsrichtungen im Archiv der Bapstisten. – p. 137.

  Szebeni Olivér: A Magyarországi Baptista Egyház történeti és levéltári kapcsolatai. – p. 67-68.

  Szebeni Olivér: Die historische und archivarische Beziehungen der Baptistenkirche in Ungarn. – p. 137.

  Müller Vilmosné: Referátum a mezőtúri eklézsia könyvtáráról és levéltáráról. – p. 69-72.

  Müller Vilmosné: Die Bibliothek und Archiv der Kirchengemeinde von Mezőtúr. – p. 138.

  Szalay Pál: A Nagykunsági Egyházmegyei Fióklevéltár. – p. 73.

  Sipos Gábor: Az Erdély Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár). – p. 74-76.

  Sipos Gábor: Das Zentralarchiv in Kolozsvár (Klausenburg/Cluj) der Reformierten Landeskirchen Transylvanien. – p. 140.

  Gellért Gyula: Beszámoló a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltáráról. – p. 77-78.

  Gellért Gyula: Bericht über das Archiv des Reformierten Kirchendistrikts Királyhágómellék. – p. 142.

  Dóka Klára: Az OTKA támogatásával végzett munkák az egyházi levéltárakban (a Módszertani Osztály tevékenységéről). – p. 81-85.

  Dóka Klára: Mit OTKA Unterstützung vollendeten Arbeiten in der kirchlichen Archiven (von der Tätigung der Methodikabteilung). – p. 145-146.

  Gyüre Péter: Modern információtechnológiai eszközök az archiválásban (Archiváló rendszerek metodikai eltérései és jellemzői). – p. 86-88.

  Gyüre Péter: Die modernen Informationtechnologische Geräte in der Archivation (Die methodische Abweichungen und Parameter der Archivationsysteme). – p. 147-148

  Balázs László: Adalék a magyar református egyházban folyó egyháztörténészképzés kérdéseihez. – p. 89.

  Balázs László: Korreferatum zu den Fragen der Kirchenhistorikerausbildung in der Ungarischen Reformierten Kirche. – p. 149-150.

  Galcsik Zsolt: Javaslat az antikváriumokban előforduló egyházi levéltári forrásokat figyelő szolgálatról. – p. 90-92.

  Galcsik Zsolt: Vorschlag von einen Dienst der in Antiquariaten vorkommende kirchliche Archivquellen beobacht. – p. 151.

  Hegedűs László: Hozzászólás a levéltári munka és kutatás érintő néhány kérdéshez. – p. 93.

  Hegedűs László: Einige Fragen der Forschung in der Archive. – p. 152.

  Ölveti Gábor: Történelmi értékek a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban. – p. 94-96.

  Függelék. A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete szabályzatának tervezete. – p. 154-159.

  Anhang. Entwurf der Satzung des Vereins der Ungarischen Kirchenarchivare. – p. 160-166.

 • Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Konferenciája : Nyíregyháza, 1997. augusztus 27. / szerk. Janka György. – Nyíregyháza : Görög Katolikus Püspöki Levéltár, 1998. – 160 p. : ill. – (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai ; 2.)

  Az 1997. augusztus 27–28-án Nyíregyházán rendezett ötödik konferencia előadásai.

  Baier, Helmut: Zum Gedenken Dr. László Kormos. – p. 9-10.

  Baier, Helmut: Megemlékezés Dr. Kormos Lászlóról / ford. Janka György. – p. 11-12.

  Haastrecht, Jan C. M. van: The Importance of the International Council of Archives (ICA) and its sections. – p. 13-18.

  Haastrecht, Jan C. M. van: A Nemzetközi Levéltári Tanács és szekcióinak jelentősége / ford. Janka György. – p. 19-22.

  Schuler, Peter-Johannes: Elektronische Erfassung, Sicherung, Konservierung un Erschließung von Urkunden. – p. 23-31.

  Schuler, Peter-Johannes: Okmányok elektronikus felvétele, biztosítása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele / ford. Janka György. – p. 23-31.

  Broeyer, F. G. M.: The Significance of Modern Archives for a Church Historian. – p. 39-43.

  Broeyer, F. G. M.: A modern levéltár jelentősége az egyháztörténész számára / ford. Janka György. – p. 44-48.

  Delehan, Mihajlo: A Kárpátalja Megyei Levéltár vallással kapcsolatos iratai. p. 49-54.

  Varga Lajos: A Curia Romana és a Vatikáni Levéltár. – p. 55-62.

  Beke Margit: Levéltári központ és területi dokumentációs intézmények a belgiumi katolikus egyházban. – p. 63-74.

  Lakatos Andros: A Kalocsa-Kecskeméti Érseki és Főkáptalani Levéltár bemutatása. – p. 75-86.

  Ladányi Sándor: Az 1945 utáni református egyháztörténeti kutatás jelenlegi állása. – p. 87-98.

  Ladányi Sándor: Der gegenwärtige Stand der Reformierten Kirchengeschichtsschreibung nach 1945. – p. 93-98.

  Czenthe Miklós: Az evangélikus levéltárak és a történetírás. – p. 99-106.

  Szebeni Olivér: Változások a baptista egyházi levéltáraknál. - p. 107-109.

  Sipos Gábor: A kolozsvári Református Levéltár a levéltáros és a kutató szempontjából. – p. 111-118.

  Bendász Dániel: Adalékok Bendász István munkácsi egyházmegyei kanonok hagyatékáról. – p. 119-124.

  Dóka Klára: Az egyházi uradalmak iratainak hasznosítása a kutatásban. – p. 125-134.

  Janka György: A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai. – p. 135-140.

  Spasojević, Boško: Church History and Religious Issues. – p. 141-144.

  Spasojević, Boško: A Szabad Európa és a Szabadság Rádió Kutatóintézetének levéltári anyaga. – p. 145-148.

  Crocket, Margaret: A Nyílt Társadalom Archívum. – p. 149-144.

b) „A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai” sorozat

 1. Útmutató az egyházközségi levéltárak értékeinek védelméhez / szerk. és a szöveget gondozta Kertész Botond. – Budapest : MELTE, 2000. – 21 p. – (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai ; 1.)

  [internetes változat]

 2. Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? : Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak az ezredfordulón / szerk. Lakatos Andor. Kalocsa : MELTE, 2000. – 104. p. – (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai ; 2.)

 3. „Hogy mindnyájan egyek legyenek…” : Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete : tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában / szerk. Szabadi István ; előszó Horváth Erzsébet. – Debrecen: MELTE, 2003. – 156 p. : ill. – (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai ; 3.)

  Szabadi István: MELTE – egy egyházi levéltáros egyesület története. – p. 7-15.

  Horváth Erzsébet: A MELTE nemzetközi kapcsolatai. – p. 17-20.

  Hudi József: Az egyházi levéltárak kiadványai az 1990-es években. – p. 21-26.

  Czenthe Miklós: Az evangélikus egyház levéltárai 1998-2003. – p. 27-29.

  Janka György: A Görög Katolikus Püspöki Levéltár utóbbi 10 éve. – p. 31-32.

  Lakatos Andor: Beszámoló a katolikus levéltárak közelmúltjáról. – p. 33-38.

  Muszka Ibolya: Az Unitárius Levéltár elmúlt tíz éve. – p. 39.

  Szabadi István: Református levéltárak az utóbbi tíz esztendőben. – p. 41-43.

  Zágoni Jenő: A Baptista Levéltár tíz esztendeje 1993-2003. – p. 45-46.

  Sipos Gábor: Az erdélyi magyar egyházi levéltárak 1990 után. – p. 47-52.

  Helmut Baier: Egyházközségi krónikák és lelkészéletrajzok. – p. 53-70.

  Beke Margit: A szerzetesi levéltárak. – p. 71-81.

  Dóka Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a levéltárakban és a kutatásban. – p. 83-94.

  Kisaszondy Éva: Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban. – p. 95-108.

  Kormos László: Református egyházak iskolatörténeti forrásai. – p. 109-121.

  Kiss Mária: A plébániai levéltárak. – p. 123-130.

  A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének Szabályzata. – p. 131-137.

 4. Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? : Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban / szerk. Lakatos Andor. Kalocsa : MELTE, 2003. – 128. p. – (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai ; 4.)