Hírolvasó

Húsvéti üdvözlet

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves látogatónknak!

A pápai Refi büszkesége

Dunántúli Református Egyházkerület - sze, 04/12/2017 - 11:39

Varga- Umbrich  Eszter a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 11. C osztályos tanulója, nemcsak iskolájának, hanem az egész református közoktatásnak egyik kimagasló tehetsége, akire mindannyian büszkék lehetünk.

"Engem feltölt, ha közöttetek lehetek" - Megjelent Kisantal Tibor új kötete

Dunántúli Református Egyházkerület - sze, 04/12/2017 - 11:39

Kisantal Tibor, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma kiváló tanára újabb kiadvánnyal gazdagította a számítógépes grafikus szakmát . Az alábbiakban a vele készült beszélgetés olvasható.

Új kíséretekkel zenghet az ének

Dunántúli Református Egyházkerület - k, 04/11/2017 - 19:28
A kíséretek újragondolása a legjelentősebb újítása az Adj Zengő Éneket! – AZÉ elnevezésű, a Dunántúli Református Egyházkerület kiadásában megjelent énekeskönyvnek. Bellai Veronika és szerkesztőtársai olyan énekeskönyvet hoztak létre, amelyből majd szívesen énekelnek a fiatalok.

Emlékezés édesapámra, Dr. Tóth Kálmánra

Dunántúli Református Egyházkerület - k, 04/11/2017 - 19:28

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szimpozionon emlékeztek meg a száz éve született Dr. Tóth Kálmánról, a zánkai, nyárádi lelkipásztorról, a pápai, majd budapesti teológiai tanárról, április 3-án. A szimpozion részletes programja itt olvasható. Az alábbiakban közöljük a professzor fiának, dr. Tóth Kálmánnak a szimpozionon elmondott visszaemlékezését édesapjára. Mi, dunátúliak is hálát adunk Istennek a lelkésznemzedékek egész  sorát példaadással, hűséggel és magas szintű tudományossággal nevelő Dr. Tóth Kálmán életéért és szolgálatáért.

Oktatás, felekezetek és városi társadalom

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében: Tudományos konferencia
Időpont: 2017. május 9., kedd
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

Program

9.00–9.10 Köszöntők

I. szekció, levezető elnök: Molnár Antal

9.10–10.30

 • Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony új szerepkörei a 16–17. században
 • H. Németh István: Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban

10.30–11.00 szünet

11.00–12.20

 • Fazekas István: A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban
 • Eva Kowalská: Die Stelle der Evangelischen Gemeinde in Pressburg in den Ereignissen des 18. Jahrhunderts
 • Frederik Federmayer: Die Karriermöglichkeiten der Beamten in der Hauptstadt Pressburg im 17. Jahrhundert

12.20–13.30 ebéd

II. szekció, levezető elnök: Mihalik Béla

13.30–14.30

 • Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint komplex intézmény a 17. században
 • Zuzana Ludiková: Pozsony város jezsuita művészeti öröksége

14.30–15.00 szünet

15.00–16.00

 • Tóth Árpád: A pozsonyi evangélikus gimnázium 18. századi diáksága és a kutatás társadalomtörténeti tanulságai
 • Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszámváltozásai a 17–18. században

16.00 zárszó: Fazekas István

A műhelykonferenciát a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” című, K 116116 számú NKFIH-projekt (vezető kutató: Fazekas István), valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára szervezi.

Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon

X. Lelkiségtörténeti Konferencia

április 21–22., PPKE BTK Sophianum (Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 1.), I. emelet, 112. terem

MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

Program

Április 21. péntek

 • 9.30–10.00 A konferenciát megnyitja: Főtisztelendő Dr. Fodor György, a PPKE BTK dékánja

1. szekció elnök: P. Vásárhelyi Judit

 • 10.00–10.20 Korondi Ágnes: Tanítás és tanulás a kódexirodalom egyháztanítókról szóló legendáiban
 • 10.20–10.40 Szabó András: A wittenbergi magyar coetus, mint lelkészképző intézmény
 • 10.40–11.00 Voigt Vilmos: Egy elfelejtett elfelejtő: Petrus Kisviczay: Selectiora Adagia Latino–Hungarica
 • 11.00–11.30 vita, kávé

2. szekció elnök: Mihalik Béla

 • 11.30–11.50 Kádár Zsófia: Leánynevelés jezsuita szellemben: az angolkisasszonyok pozsonyi gimnáziuma (1628/1629)
 • 11.50–12.10 Bíró Csilla: Jezsuita latintanítás Nagyszombatban, a 17–18. században
 • 12.10–12.30 Farmati Anna: Angyali ifjak a jezsuita konviktusokban. Gonzaga Szent Alajos tiszteletének pedagógiája
 • 12.30–12.50 Szádoczki Vera: Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban
 • 12.50–13.00 vita
 • 13.00–14.15 ebéd a városban

3. szekció elnök: Verók Attila

 • 14.15–14.35 Mizera Tamás: Lelkiségi irodalom a kora újkori Felvidék tanítókönyvtáraiban
 • 14.35–14.55 Guitman Barnabás: A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán
 • 14.55–15.20 vita kávé

4. szekció elnök: Szelestei N. László

 • 15.20–15.40 Petrőczi Éva: Hit és pedagógia Szőnyi Nagy István „Magyar Oskolá”-jában
 • 15.40–16.00 Dóbék Ágnes: Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761)
 • 16.00–16.20 Verók Attila: Többszörösen megreformált oktatás az erdélyi szászoknál. Johannes Honterustól Stephan Ludwig Rothig
 • 16.20–16.50 vita kávé

5. szekció elnök: Tusor Péter

 • 16.50–17.10 Siptár Dániel: A ladiszlaita ferences rendtartományi Studium Pécsett a 18. században
 • 17.10–17.30 Bajáki Rita: Klarissza apácanevelés
 • 17.30–17.40 vita

Április 22. szombat

6. szekció elnök: Szabó András

 • 10.00–10.20 Barna Gábor: Egy 18. századi katekizmus és 19. századi továbbélése
 • 10.20–10.40 Hubert Ildikó: Önnevelés a szakrális irodalom segítségével
 • 10.40–11.00 Frauhammer Krisztina: Imakönyv és alfabetizáció
 • 11.00–11.20 Szigeti Jenő: Hitoktatás a puritán házi istentiszteleten
 • 11.20–11.40 vita, kávé

7. szekció elnök: Frauhammer Krisztina

 • 11.40–12.00 Maczák Ibolya: „Édesanyám, virág voltam” Iskolai nyomtatványok Teleki III. Sándor emlékére
 • 12.00–12.20 Pap Sára Írisz: A kegyességi metszetolvasás
 • 12.20–12.40 Gesztelyi Hermina: A lelkiség szerepe a női művelődésben
 • 12.40–12.50 vita
 • büféebéd a helyszínen

8. szekció elnök: Bajáki Rita

 • 13.10–13.30 Szelestei N. László: A moderátorok szerepe a kora újkori oktatásban és nevelésben
 • 13.30–13.50 Gyöngyössy Orsolya: Kántorok a katedrán. A kántori és tanítói hivatal szétválása Csongrádon a 18–19. században
 • 13.50–14.10 Koltai András: Hitre nevelés a magyarországi piarista iskolákban a 18. században
 • 14.10–14.30 vita
 • 14.30 zárszó

facebook: https://www.facebook.com/events/1893253767555393/

Elszorulhat a szívünk? - Húsvéti körlevél a dunántúli reformátusoknak

Dunántúli Református Egyházkerület - h, 04/10/2017 - 15:42
Az idei húsvét több szempontból is rendkívüli keretek között adatott nekünk. A Reformáció 500. évfordulóján hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidókhoz írt levél 13,8), miközben megerősödünk a reformáció alapvető felismeréseiben, valamint újra gondoljuk azt, hogy mit jelent valójában az egyház megújulása.

Ünnepi nyitvatartás - 2017. április 12-26.

Győri Egyházmegyei Levéltár - h, 04/10/2017 - 15:05

 

Tisztelt kutatóink!

 

 

A levéltár nagyhéten (április 12-13.) zárva tart. Április 19-én (szerda) nyitva leszünk, viszont április 20-án (csütörtök) szakmai rendevény miatt ismét zárva tartunk. Április 26-tól a nyitvatartás a megszokott rendben alakul.

 

Minden kedves kutatónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánnak

a levéltár munkatársaI

Ünnepi nyitva tartás

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár és a levéltár 2017. április 13-án (csütörtökön) 8 órától 16 óráig lesz nyitva. 2017. április 14-17. között (péntek-hétfő) pedig zárva lesz.

„Ez volt a szokása egész idő alatt…”

Dunántúli Református Egyházkerület - v, 04/09/2017 - 06:00

(1Sámuel 27) HITÜNK GYENGÜLÉSÉVEL EGYÜTT SZOKÁSUNKKÁ LESZ A GONOSZSÁG.* Az események végig azt igazolják, hogy Dávid hitélete egy lejtőn száguldott alá ebben az időszakban (7). 

Közös konferenciát szervez a Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

Dunántúli Református Egyházkerület - p, 04/07/2017 - 11:21

A Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség közös országos konferenciát rendez 2017. április 29-én a Dunamelléki Egyházkerület Székházának dísztermében.

A pápai refisek közös nemzeti ünneplése a Felvidéken

Dunántúli Református Egyházkerület - p, 04/07/2017 - 11:21

A Rákóczi Szövetség anyagi támogatásával megvalósulhatott Felvidéki kirándulásunk, azt a szellemiséget testesíti meg, amit a Jókaitól származó jelmondatunk kifejez. Iskolánk 11. C osztályával hetek óta izgalommal készülődtünk ezekre a napokra. A természettudományos képzésben részt vevő osztály tagjai matematikát, fizikát, kémiát és biológiát tanulnak emelt óraszámban, úgy is mondhatnánk, hogy igazi kockafejűek, akik inkább az elméleti tárgyakat preferálják.

Die Zwillingsschwester Maria Theresias

Die Schwestern des ältesten Frauenklosters in Wien, die Salesianerinnen, öffnen zum Fest ihres 300-Jahre-Jubliläums ihre Pforten und gewähren einen einmaligen Einblick in ihr stilles Klosterleben. Das letzte Mal wurde die strenge Klausur der Salesianerinnen vor 50 Jahren, zum 250. Geburtstag des Klosters, für die Festgäste aufgehoben. Die rare Möglichkeit, das Kloster der Heimsuchung Mariens am Rennweg in Wien, ein wunderbarer Barockbau, zu besuchen, sollte man also unbedingt wahrnehmen.

Kategorien: Nachrichten aus den OrdenVeranstaltungenJubiläen

Grundkurs Kirchenpädagogik

Dass eine Kirchenführung so viel mehr sein kann als nur eine Erklärung der Kunstgeschichte, das erfährt man im „Grundkurs Kirchenpädagogik - Kirchenräume erleben und vermitteln“. Sr. Ruth Pucher, die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Kirchenpädagogik der Ordensgemeinschaften Österreich und Christian Jordan, Religionspädagoge und Kunsthistoriker, bieten im Juli 2017 im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten eine spannende Kurswoche mit vielen Referenten und praktischen Übungen. Das Einführungsseminar ist am 5./6. Mai, der Abschluss im September.

Kategorien: VorschauTerminvorschauAusbildungKirchenpädagogik

Einblicke in die Nonnberger Klosterküche

MiRKO - cs, 04/06/2017 - 07:44

Barbara Lawatsch Melton gibt einen raren Einblick in die Koch- und Essgewohnheiten der Benediktinerinnen im Stift Nonnberg in Salzburg in der Frühen Neuzeit.

Zum Reformationsjubiläum: Berichte aus Klosterarchiven

MiRKO - cs, 04/06/2017 - 07:32

Ein weiterer Vortrag aus dem Programm der Herbsttagung der Orden 2016 ist online.

MEGHÍVÓ

Ráday Múzeum Kecskemét - sze, 04/05/2017 - 19:19

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma tisztelettel meghívja Önt és barátait 2017. április 12-én 16 órára

a JELenlét - japán kalligráfia-művészeti kiállítás megnyitójára - The 28th TAIEI Calligraphy Exhibition in Kecskemét city.
A kiállítás megnyitja: Dr. Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke.
A megnyitóhoz kapcsolódóan a kiállító művészek köszöntik a vendégeket, majd bemutatót tartanak a kalligráfia különleges művészetéből.
A kiállítás április 12-től - május 13-ig látogatható nyitvatartási időben.
Együttműködő partnerünk: Kecskemét-Aomori Baráti Kör

Az írás- és olvasás széles körű tanítása, ismerete és használata minden nemzeti kultúra erősségét jól jellemzi. Az Európán kívüli nagy kultúrák fennmaradásában is jelentős szerepet játszott az Írás és elemeinek elsajátítása, varázsos világukban való tájékozódás, a jelek sokaságának türelmes gyakorlása. Ennek művészi szintű művelésében, átadásában és továbbfejlesztésében évszázadok óta szerepük van az úgynevezett shodo mesterek iskoláinak.

​A kortárs japán művészi kalligráfia egyik elismert művelője NOJIRI (Nodzsiri) Taiko Mester, aki 7 éves korától tanulta a kalligráfiát, és 19 évesen Taieikai néven megalapította a saját galériáját. Számos művészeti ágban (zene, festészet, irodalom, ruhatervezés, kerámiaművesség) jártas alkotó.

Klasszikus stílusban írja a kandzsikat (kínai eredetű írásjegyek), de egyedi vonásokkal készíti azokat. Az ez évben immáron 28 éves múlttal rendelkező Taieikai művészeti iskola, a Mester és közel 30 fős tanítványi gárdája most először állít ki Japánon kívül! A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma ad otthont ennek a rangos és izgalmas művészeti kiállításnak, amelyet 2017. április 12-én, szerdán 16 órakor Dr. Vihar Judit, a jeles irodalomtörténész, műfordító és költő, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke nyit meg.

Az ünnepségen szintén jelenlévő Nojiri Mester és hat művész-tanítványa a hagyományos teaszertartással is megismerteti az érdeklődőket. A kiállítás – melyhez további közönségprogramok kapcsolódnak – május 13-ig lesz megtekinthető.

​A shodoról

Manapság már a legtöbb japán is ceruzát, golyóstollat vagy filctollat használ a levelek és egyéb dokumentumok írásához. De a shodo (kalligráfia) művészet, ahol a festékbe mártott ecsettel lehet megformálni a kandzsi és kana karakterek továbbra is a hagyományos része a japán kultúrának. Az általános iskolában a diákok megtanulják a kalligráfia, a szépírás alapjait. Sokat gyakorolják, hogy tökéletesítsék a karakterek formái, gyakorlásnak még híres shodo mesterek munkáit is másolják. A legjobbak speciális iskolákban tanulják a művészetet, egy ilyen művészeti iskola bemutatkozása a jelen kiállítás anyaga.

A shodo művészet Kínából származik és a VI-VII. században került Japánba. Azokban az időkben kalligráfia ismerete fontos eleme volt az uralkodó, nemesi családok oktatásának, de idővel a művészet elterjedt a köznép körében is. Napjainkban a kalligráfia nem csupán egy művészeti forma vagy műalkotás létrehozása, hanem személyes üdvözlések létrehozására is használják az emberek a mindennapi életükben.

A shodo mesterei számára a harmónia, a szépség elérése a cél, de nem csak annyit jelent, hogy szépen írni. A festő egész életfilozófiáját sugározza egy-egy alkotás, minden egyes kandzsi és kana a művész személyiségét tükrözi. Fekete tust használva festenek bambuszecsettel, rizspapírra. Ebben a műfajban minden előre megtervezett, és mindennek jelentése van, számít a szavak iránya, a betűjelek formája, a vonalak lezárása és az elemek közötti egyensúly ugyanúgy, mint a jelek közötti üres tér mértéke vagy a szavak jelentése. A japán kalligráfia harmóniát és szépséget sugároz.

Képek: 

Was Videos können - müssen

Am 8. Juni 2017 von 9.30 - 16.30 Uhr lädt das Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich die Medien- PR-Verantwortlichen der Orden, ihrer Einrichtungen und Werke zum Medientag 2017 in den Wissensturm in Linz ein. „Was Videos können [müssen]“ ist das Thema.

Kategorien: MedienarchiveÖffentlichkeitsarbeit

Plébániai iratbeszállítás

Veszprémi Érseki Levéltár - sze, 04/05/2017 - 15:06

Az utóbbi időkben történt plébániai iratbeszállítások eredményeképp tovább bővült a levéltárunkban kutatható eredeti anyakönyvek sora. Ennek eredményeképp jelentősen bővült a badacsonytördemici matrikulák sora (16 kötettel), 4 anyakönyvvel kiegészültek a sümegiek, valamint Ukk és Zalagyömörő néhány matrikulája is az érdeklődők rendelkezésére áll ezentúl. (Az anyakönyvek fényképezését is tervbe vettük.) A frissített, helyben kutatható anyakönyvi lista elérhető itt: plébániai anyakönyvek 2017. ápr. 5.

Tartalomátvétel