Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény

Jubileum megnyitása Sopronban

Vízkereszt napján, január 6-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg soproni közösségünk azt a jubileumi évet, amelyet Szent Domonkos Atyánk halálának és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából hirdette meg rendi közösségünk.

A hálaadó szentmisét Kostecki Andrzej tartományi vikárius mutatta be a közösség tagjainak részvételével a városi képviselők és hívek közösségének jelenlétében. Az elöljáró a szentmise elején a Domonkos Családnak  átnyújtotta a jubileumi gyertyát, amely a Krisztusba vetett hit világosságát jelképezi. A vendég szónok Vízkeresztről és a jubileumról szóló beszédét rövidített formában itt közöljük:

Limai Szent Róza képe a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben

Az idei évben emlékezünk Árpád-házi Szent Margit domonkos apáca halálának 750. évfordulójára, jövő esztendőben pedig a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. A kettős jubileum kapcsán a 2021 őszén domonkos kiállítás nyílik Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szervezésében a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény is részt vesz, ehhez kapcsolódva már most elkezdődött néhány jelentős műtárgy restaurálása. A közelmúltban újult meg Limai Szent Róza 17. század végéről származó olajfestménye is, amelyet október 18-án láthattak Vasváron az érdeklődők. Szent Róza, domonkos harmadrendi szerzetes a 16-17. század fordulóján élt, ő lett Dél-Amerika első kanonizált szentje, de nem csak az Újvilágban, hanem Európában is tisztelték. Képe – amelyet a fején viselt vagy a kezében tartott rózsakoszorúról lehet felismerni – ott látható a vasvári templom mennyezetképein is.

Megemlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

A második világháború után Magyarországon berendezkedő kommunista rendszer erős nyomás alatt tartotta a Magyar Katolikus Egyházat és általában a felekezeteket, melynek végső célja az egyházi társadalmi befolyásának visszaszorítása, az egyházi intézmények tevékenységének korlátozása és a vallásgyakorlás ellehetetlenítése volt. A folyamat az egyházi egyesületek felszámolásával kezdődött, majd a felekezeti iskolák 1948. évi államosításával folytatódott, végül a Mindszenty József bíboros elleni kirakatperben csúcsosodott ki. Mindez azonban még nem volt elegendő a katolikusok megtöréséhez, a végső megoldást és az állam és az egyház közötti megállapodás kikényszerítését a rezsim a szerzetesrendek működési engedélyének megvonásával, több ezer apáca és szerzetes internálásával és a rendházak vagyonának államosításával érte el a rezsim.  hetven évvel ezelőtt, 1950-ben hurcolták el Vasvárról is a domonkos nővéreket, akik hosszú évtizedek óta működtettek kiváló iskolákat Vasváron, és a domonkos atyákat, akit több mint hétszáz éve vettek részt a vasváriak lelki gondozásában.

András atya ezüstmiséje

Október 18-án a vasvári plébániatemplomban mondott ezüstmisét Kostecki András domonkos atya. András vagy lengyelül Andrzej (ejtsd: ’andzsej’) atyát huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben Krakkóban szentelték pappá tíz rendtársával együtt. Érdekes – és jellemző a korabeli lengyel egyházra – hogy a tíz rendtag mindegyike hosszabb vagy rövidebb időt külföldön töltött, Ukrajnától Magyarországon át az Egyesült Államokig.

András atya 1998 óta szolgál Magyarországon, 2017 óta immár második alkalommal tölti be a magyar rendtartomány elöljárói tisztét. Munkája több szálon is kapcsolódik Vasvárhoz: ő a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány elnöke, és mint rendi levéltáros a vasvári kolostorban elhelyezett levéltár vezetője is. Ennek köszönhető, hogy gyakran megfordul városunkban, akár múzeumi, akár egyházi vagy városi rendezvényeken.

Az ünnepi szentmise után a Zarándokszálláson köszöntötte az ezüstmisés atyát Tóth Balázs polgármester és Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője. A köszöntő után friss mézbor mellet kötetlen beszélgetésre is volt alkalom, sőt rövid szakmai programra is sor került: a rendtörténeti gyűjtemény frissen restaurált barokk festményeit csodálhatták meg közelről az érdeklődők.

Megemlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Október 19-én, hétfőn a szombathelyi székesegyházban délután fél 5-től emlékezünk a szerezetesrendek 1950. évi feloszlatására. Előbb előadások hangzanak el a szerzetesrendekről - köztük a vasvári domonkos atyákról és nővérekről - majd dr. Székely János püspök a szerzetesrendek képviselőivel közösen mutat be ünnepi szentmisét.

Meghívó és részletes program.

Előadások a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Október 19-én, hétfőn a szombathelyi székesegyházban délután fél 5-től emlékezünk a szerezetesrendek 1950. évi feloszlatására. Előbb előadások hangzanak el a szerzetesrendekről - köztük a vasvári domonkos atyákról és nővérekről - majd dr. Székely János püspök a szerzetesrendek képviselőivel közösen mutat be ünnepi szentmisét.

Kostecki atya ezüstmiséje

Október 18-án, vasárnap a vasvári templomban a délelőtt fél 10 órai szentmisét Kostecki András domonkos atya mondja, aki idén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. Mise után a Zarándokszállás közösségi termében köszöntjük András atyát ezüstmiséje alkalmából!