Hírolvasó

Részvétel a Liszt Ferenc Emlékmúzeum új kiállításán (2020.11.27.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Vendégségben Liszt Sugár úti otthonában címmel nyílt kiállítás 2020 őszén Budapesten, a Régi Zeneakadémia épületében. A kiállítás virtuális változata a közelmúltban vált elérhetővé a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont honlapján. A tárlat elkészítését levéltárunk digitális dokumentum-másolatokkal segítette, s az új kiállításban hangsúlyos szerepet kapott Liszt Ferenc és Haynald Lajos érsek barátsága, a téma a 18. tárlóban szerepel:
18. tárló - Haynald Lajos érsek, Liszt Ferenc bizalmas barátja címmel.
A kiállított dokumentumok és a gondosan összeállított, informatív kísérő szövegek segítségével képet kaphatunk Liszt és Haynald kapcsolatáról, Haynald érsek egyházzenei alapítványairól és azok hatásáról, az első díjnyertesekről is.
A virtuális kiállítást (s a járvány múltával az eredetit is) szeretettel ajánljuk olvasólink, kutatóink figyelmébe!

A témával kapcsolatok korábbi közlések, tanulmányok honlapunkon, az Olvasósarokban:
Liszt Ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (2011-ben készült virtuális kiállítás a KFL honlapján)
Liszt ferenc és Haynald Lajos - egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2012 tavaszán megjelent tanulmány)
Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében (a Magyar Egyháztörténeti Vázlatokban 2020-ban megjelent tanulmány)

Hírek: 

Jahresberichte (1892-1912) des Gymnasiums in Schlawe

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Gefunden im Blog Pommerscher Greif:

Ein ganzer Schwung Jahresberichte (1892-1912) des Gymnasiums in Schlawe ist nun online in der “Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek” verfügbar. Interessant für die Familienforschung, da Schülerverzeichnisse vorhanden sind, teilweise mit näheren persönlichen Angaben.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/217871#structure

Karácsonyi 50%-os akció kiadványainkra (2020.11.27.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Karácsonyi akciót hirdetünk 2018-ban vagy korábban megjelent kiadványainkra, melyeket 50%-os áron tudnak most megvásárolni! Az akció időtartama 2020. november 27. – december 17. Az érintett kiadványok a Veszprémi egyházmegye múltjából sorozat, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei sorozat, illetve Egyéb kiadványaink. Az 50%-os ár az itt feltüntetett összegekből számítható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat emailen tudják jelezni. Az akció időtartama alatt, előre egyeztetett időpontban, hétköznap 14 és 16 óra között személyes átvételre nyílik lehetőség a Levéltárban, illetve előre utalás után, a postaköltség felszámításával postai úton is eljuttatjuk a kiadványokat vásárlóinknak. Utolsó átvételi, illetve postázási nap 2020. december 18.

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII Kanász Viktor 2020. 11. 24., k - 20:01 Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV–XVIII, a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 8) Viterbo: Sette Cittá 2020. 264 p.

A kötet az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete (Viterbói Egyetem DISUCOM) által 2018. szeptember 27–28-án Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatát tartalmazza. A szerzők azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A két szerkesztő, Matteo Sanfilippo és Tusor Péter  bevezetőjét tíz tanulmány követi. A kötet használatát történeti személynév-mutató  segíti.

Fedeles Tamás cikkében a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismerteti, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágenseket mutatja be, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Tanulmányában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

Silvano Giordano OCD a spanyol monarchia és a 17. század eleji római Kúria kapcsolattartásának módját tanulmányozza, részletesen írva az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes és rendkívüli követekről, bíboros protektorokról, a Rota Romana ügyhallgatóiról és az ágensekről is. Ignasi Fernandez Terricabras, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálja, megállapítva, hogy fő feladatuk a spanyol általános inkvizítor és az inkvizíciós tanács védelme volt a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. James Nelson Novoa, az ottawai egyetem történésze a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről értekezik.

Bertrand Marceau volt (École Française de Rome) a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolja a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében. A sienai egyetemen tanító Matteo Binasco a 17. századi ír ágensek történetét ismerteti. Matteo Sanfilippo a 17–18. századra koncentrál, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolja.

Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. Alessandro Boccolini egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá.

 

Újra kutatható Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (2020.11.24.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

Újra kutathatóvá vált Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa, amely mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés információit tartalmazza, főként az 1700-1910 közötti időszakból.
Az átírt tartalom több mint másfél évtizeden át készült a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban. Az adatbázis szoftveres környezete, megjelenése időközben többször is változott, az utóbbi két évben sajnos technikai okokból nem volt elérhető. Az újabb online változat a közelmúltban készült el levéltárunkban, örömmel tesszük közzé honlapunkon, a működés kutatói tesztelése céljából.
További információk a szolgáltatás honlapján: https://archivum.asztrik.hu/kflk
Eredményes kutatást kívánunk!

 

 

Hírek: 

A piarista patrocíniumi ünnep történetéről

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Bár ma a legtöbb piarista diák meg van győződve róla, hogy Kalazanci Szt. József 1648. augusztus 25-én tudatosan iskolai szünet idején távozott e világból, hogy majdani ünnepe ne lehessen iskolai szünnap, ez már csak azért sem lehet igaz, mert abban az időben az éves vakációt a diákok és tanárok nem augusztusban, hanem a szőlőszüret idején, szeptemberben és októberben élvezhették.

Szerverfrissítés (2020.11.23.)

Veszprémi Érseki Levéltár -

Októberi plébánialátogatás után kiegészítettük a (felső-) iszkázi (VFL VI.63.), illetve feltöltöttünk pápateszéri (VFL VI.117.), tüskevári (VFL VI.147.) és zalaszegvári (VFL VI.173.) anyakönyveket. Összesen 60 anyakönyv került most fel e-kutatás szolgáltatásunkba, és frissítettük a helyben, személyesen kutatható anyakönyvek listáját is. Eredményes böngészést kívánunk!

Digishelf.de – schon mal gehört?

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Von einer Plattform digishelf.de hatte ich noch nie etwas gehört.  Klaus Graf (Archivalia) machte mich darauf aufmerksam, weil’s in seinem RSS-Feed aufgetaucht war:

Digishelf ist die digitale Bibliothek des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) und der Verbundzentrale des GBV (VZG). Digishelf steht allen Einrichtungen offen, die selbst keine Installation zur Bearbeitung, Verwaltung und Präsentation ihrer digitalisierten Sammlungen einrichten. Betrieben wird Digishelf von der VZG auf Grundlage der Software-suite Goobi. Bestand und Entwicklung sind langfristig und verlässlich gesichert.

Für Gymnasialbibliotheken eine gute Sache, denn die verfügen in der Regel nicht über eine eigene „Installation zur Bearbeitung, Verwaltung und Präsentation ihrer digitalen Sammlungen”.

GW M49160: Digitalisat aus der Bibliothek des Christianeums in Hamburg bei digishelf.de

Bei digishelf.de findet man zum Beispiel das Digitalisat einer der über fünfzig Inkunabeln der historischen Bibliothek des Gymnasiums in Hamburg, GW M49160, neben anderen Scans von Drucken des 17. Jahrhunderts aus der Bibliothek und von Dokumenten aus dem Schularchiv.

Am Christianeum hat – laut Homepage – der Elternrat  eine „Ag Digitalisierung“ eingerichtet – toll, denn da wird offenbar etwas gemacht! Allerdings findet google die Digitalisate, die bei digishelf.de sogar einen Permalink haben,  nicht. Das heißt: sie bedürfen einer online-Erschließung, zuallererst allerdings einer Verlinkung in digishelf.de selbst (hat das Christianeum noch nicht) und dann auch auf der Schul-Homepage, denn bei google-Suche mit christianeum digitalisate wird man sogleich zu einer Seite geführt, auf der bereits erstellte und im Netz zugängliche Digitalisate aufgelistet sind; damit ist ein erster Schritt gegeben zur „Bearbeitung, Verwaltung und Präsentation […] digitalisierte[r] Sammlungen” einer Gymnasialbibliothek.

Limai Szent Róza képe a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Az idei évben emlékezünk Árpád-házi Szent Margit domonkos apáca halálának 750. évfordulójára, jövő esztendőben pedig a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. A kettős jubileum kapcsán a 2021 őszén domonkos kiállítás nyílik Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szervezésében a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény is részt vesz, ehhez kapcsolódva már most elkezdődött néhány jelentős műtárgy restaurálása. A közelmúltban újult meg Limai Szent Róza 17. század végéről származó olajfestménye is, amelyet október 18-án láthattak Vasváron az érdeklődők. Szent Róza, domonkos harmadrendi szerzetes a 16-17. század fordulóján élt, ő lett Dél-Amerika első kanonizált szentje, de nem csak az Újvilágban, hanem Európában is tisztelték. Képe – amelyet a fején viselt vagy a kezében tartott rózsakoszorúról lehet felismerni – ott látható a vasvári templom mennyezetképein is.

Megemlékezés a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatásáról

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A második világháború után Magyarországon berendezkedő kommunista rendszer erős nyomás alatt tartotta a Magyar Katolikus Egyházat és általában a felekezeteket, melynek végső célja az egyházi társadalmi befolyásának visszaszorítása, az egyházi intézmények tevékenységének korlátozása és a vallásgyakorlás ellehetetlenítése volt. A folyamat az egyházi egyesületek felszámolásával kezdődött, majd a felekezeti iskolák 1948. évi államosításával folytatódott, végül a Mindszenty József bíboros elleni kirakatperben csúcsosodott ki. Mindez azonban még nem volt elegendő a katolikusok megtöréséhez, a végső megoldást és az állam és az egyház közötti megállapodás kikényszerítését a rezsim a szerzetesrendek működési engedélyének megvonásával, több ezer apáca és szerzetes internálásával és a rendházak vagyonának államosításával érte el a rezsim.  hetven évvel ezelőtt, 1950-ben hurcolták el Vasvárról is a domonkos nővéreket, akik hosszú évtizedek óta működtettek kiváló iskolákat Vasváron, és a domonkos atyákat, akit több mint hétszáz éve vettek részt a vasváriak lelki gondozásában.

András atya ezüstmiséje

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

Október 18-án a vasvári plébániatemplomban mondott ezüstmisét Kostecki András domonkos atya. András vagy lengyelül Andrzej (ejtsd: ’andzsej’) atyát huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben Krakkóban szentelték pappá tíz rendtársával együtt. Érdekes – és jellemző a korabeli lengyel egyházra – hogy a tíz rendtag mindegyike hosszabb vagy rövidebb időt külföldön töltött, Ukrajnától Magyarországon át az Egyesült Államokig.

András atya 1998 óta szolgál Magyarországon, 2017 óta immár második alkalommal tölti be a magyar rendtartomány elöljárói tisztét. Munkája több szálon is kapcsolódik Vasvárhoz: ő a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány elnöke, és mint rendi levéltáros a vasvári kolostorban elhelyezett levéltár vezetője is. Ennek köszönhető, hogy gyakran megfordul városunkban, akár múzeumi, akár egyházi vagy városi rendezvényeken.

Az ünnepi szentmise után a Zarándokszálláson köszöntötte az ezüstmisés atyát Tóth Balázs polgármester és Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője. A köszöntő után friss mézbor mellet kötetlen beszélgetésre is volt alkalom, sőt rövid szakmai programra is sor került: a rendtörténeti gyűjtemény frissen restaurált barokk festményeit csodálhatták meg közelről az érdeklődők.

Kalocsai e-kutatásról, a Levéltári Szemlében (2020.11.12.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A közelmúltban jelent meg Lakatos Andor levéltárvezető Digitalizálás, e-kutatás Kalocsán (2009-2019) című tanulmánya a Levéltári Szemle 70. évfolyamának 2020/1. számában. Az írás a szakmai folyóirat Műhelymunkák c. rovatában, az egyházi levéltárak sikeres online kutatói szolgáltatásait bemutató sorozat első részeként kapott helyet.
A tíz év terveit, eredményeit és szakmai tapasztalatait összegző tanulmány szövegét levéltárunk honlapján, az Olvasósarok Levéltos publikációi között is elérhetővé-letölthetővé tettük.

Hírek: 

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára