Hírolvasó

Tudomány és művészet Haynald érsek életében (2020.07.02.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

A közelmúltban jelent meg a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (MEV) 30. évfolyamának (2018) 3-4. száma, és benne Lakatos Andor levéltárvezető tanulmánya Tudomány és művészet Haynald Lajos (1816-1891) bíboros, kalocsai érsek életében címmel.
A 19. század egyik kiemelkedő főpapjának életében fontos szerepet játszott a botanika, a csillagászat, és az archeológia, s a tudományok művelőjeként és szervezőjeként is aktív volt a korabeli közélet fórumain (országgyűlésben, Akadémián, különféle bizottságok, szervezetek tagjaként, ill. időnként azok élén).  Meghatározó művész kapcsolatai (Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály) mellett gyűjtőként világhírű botanikai gyűjteményt hozott létre, melyet a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, s a nemzeti kultúra fejlődését művészeti célú alapítványaival (képzőművészeti- és egyházzenei alapítványokkal) is támogatta. Az írás a tevékeny életút nagy lehetőségeit és korlátait is igyekszik számba venni, mintegy jelezve azt a "kettősséget", mely a korszak, a dualista monarchia sokat emlegetett jellemzője volt.
A tanulmány szövegét pdf formátumban letölthetővé tesszük honlapunkon, és emlékeztetőjét elhelyezzük az Olvasósarok/ Helytörténet, egyháztörténet oldalon is. A Vázlatok folyóiratszámának teljes tartalma a kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány honlapján is elérhető-letölthető.

Hírek: 

2020. július – 115 éve történt – adalékok a kislétai görögkatolikus egyházközség történetéhez

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

A Munkács egyházmegyei ntdő Klérusnak

4421:1905. sz.

Az egyházmegyénkhez tartozó kislétai hitközség temploma f. é. június hó 7-én villámcsapás folytán leégett.

A hitközség tagjai a nem régen eszközölt nagyobb egyházi és iskolai építkezések következtében anyagilag kimerülvén – saját erejökből nem képesek Istennek hajlékát újból felépíteni és felszerelni, miért is a könyörületes szívek jótékonyságához fordulnak.

Felkérem ezért Nagyontisztelendőségteket, hívják fel híveiket, hogy ezen szent célra erejökhöz mérten adakozzanak.

A begyűlő adományok a kislétai lelkészi hivatalhoz küldendők.

Ungvár, 1905. július 3.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–9–a. 14. doboz

Doktordiplom P. Andreas Borschkes

Archiv des Schottenstifts -

Diplomrollen sind im Rahmen von Nachlässen keine ungewöhnlichen Archivbestände, auch im Archiv des Schottenstifts werden etliche solcher feierlichen Abschlussurkunden unter den Lebensdokumenten von Konventualen verwahrt. In der Regel liegen diese in ihrer bekannten Rollenform vor, die „Slim-Fit-Variante“ des Doktordiploms von P. Andreas Borschke aus dem Jahr 1872, welche bei der Ordnung einer Lade mit Sonderformaten aufgefunden wurde, ist – zumindest uns – dagegen weniger geläufig. Eine schmale Hülle umschließt hierbei die eng gerollte Urkunde und ist am oberen Ende auf die Größe des in einer Holzkapsel gefassten Siegels geweitet. Die so entstandene, etwas eigenwillige Form ist zwar nicht unbedingt praktisch, fördert aber offensichtlich die Neugierde der Betrachter.

Doktordiplom P. Andreas Borschkes (1872).

Információk a Ráday Múzeum újranyitásáról

Ráday Múzeum Kecskemét -

A Ráday Múzeum 2020. július 1-től újra látogatható lesz. Módosított nyitvatartással hétfőtől-péntekig 10 és 18 óra között várjuk az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetéssel lehet felkeresni múzeumunkat.

Kérjük látogatóinkat, hogy hozzanak magukkal maszkot, és a látogatás ideje alatt viseljék azt. Szükség esetén a pénztárunkban egyszer használatos maszkot vásárolhatnak is. Munkatársainkkal biztosítjuk vendégeink számára a kézfertőtlenítés lehetőségét.

Fokozott figyelmet fordítunk a tereink méretéhez engedélyezett látogató számra, a szellőztetésre és fertőtlenítésre. Kérjük, Önök is segítsék munkánkat, hangsúlyosan érvényesítve a régi “mindent a szemnek - semmit a kéznek” múzeumi szabályt.

A zavartalan látogatás érdekében lehetőségük van előzetesen időpontot foglalni, hogy semmiképpen ne kelljen várakozniuk, mert esetleg mások tartózkodnak a kiállítótérben. Kérjük, a biztonsági szabályokat ne vegyék rossz néven, ezek betartása közös érdekünk munkatársaink és látogatóink érdekében.

Jegyáraink változatlanok: felnőtt: 600 Ft diák, nyugdíjas, csoportos (10 fő felett), egyéb kedvezményes: 300 Ft, fotójegy: 500 Ft

Elérhetőségeink: Tel.: +36 76 486 226

E-mail: radaymuzeum.muzped [at] gmail.com

Esty Miklós: A Szent István Társulat Története (1951–1965)

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport -

Esty Miklós: A Szent István Társulat Története (1951–1965) Kanász Viktor 2020. 06. 29., h - 13:15 CLASSIS II tom. 2 Sági György

Esty Miklós: A Szent István Társulat története (1951–1965) (sajtó alá rendezte és kísérő tanulmánnyal közre adja: Sági György) (CST II/2), Budapest 2020. xxiv + 164 p.

Esty Miklós (1895–1973) pápai világi kamarásnak, a Szent István Társulat 1951–1973 közötti püspöki kar által delegált adminisztrátora hagyatékának rendezése 2015-ben készült el. Ezt a munkát Sági György végezte el. Digitalizása és számos római vonatkozást is tartalmazó naplóinak kiadásra előkészítése folyamatban van. A hagyatékban maradt fenn számunkra Estynek a Társulat 1951–1965 közötti történetéről elkészített gépelt kézirata. Az összefoglaló beszámoló, melyet a szerző társulati jegyzőkönyvek, egyéb iratok és feljegyzései alapján írt meg, a nagy múltú  – 1848-ban alapított – Szent István Társulat talán legviszontagságosabb korszakába nyújt betekintést. A forráskiadvány képet ad arról, hogy a Rákosi- és Kádár-korszakok időszakában, amikor nagy nehézségek árán sikerült csak a magyar katolikus kultúra érdekében a Szent István Társulatnak munkálkodnia, ezek milyen körülmények között valósulhattak meg.

A kézirathoz Sági György írt bevezető tanulmányt és látta el a szöveget jegyzetaparátussal. A Mellékletbe az Esty-hagyaték Szent István Társulatra vonatkozó iratainak jegyzéke került. A kötet végén, az indexet követően angol nyelvű rezümé foglalja össze Palotai Ágnes fordításában a kötet fontosabb információit.

Fokozatos újranyitás

Evangélikus Országos Levéltár -

Fokozatos újranyitás

Tisztelt Kutatóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Evangélikus Országos Levéltár 2020. június 30-tól ismét fogad kutatókat mindkét telephelyén, azonban néhány egészségvédelmi korlátozó intézkedést fenn kell tartanunk. Ezek a korlátozó intézkedések 2020. június 30-tól visszavonásig érvényesek.

A legfontosabb tudnivalók a következők:

1. Csak előzetes bejelentkezés után fogadhatunk kutatókat, azokat az érdeklődőket, akik nem előzetesen megbeszélt időpontra jönnek, nem áll módunkban kiszolgálni. Előzetes bejelentkezés az eol [at] lutheran.hu e-mail címen lehetséges, azok számára pedig, akik kifejezetten a Fővárosi Levéltárban lévő anyagot kutatnák, a jcsermelyi [at] lutheran.hu vagy a zulakcsai [at] lutheran.hu e-mail címen. Ha ismert, kérjük küldje el az igényelt levéltári anyag jelzetét is.

2. Kérjük, hogy jó előre jelentkezzenek nálunk, ugyanis a Fővárosi Levéltár által bevezetett online időpontfoglalási rendszer miatt nem garantálhatjuk, hogy az ottani kutatóban az Önök bejelentkezését követő napokban lesz szabad hely.

3. Az Üllői úti kutatóban, amelyet megosztunk az Evangélikus Országos Könyvtárral, egy időben csak egy kutatót/olvasót tudunk fogadni.

4. Péntekenként egyik telephelyünkön sem tudunk kutatót fogadni, hétfőnként pedig csak a Fővárosi Levéltárban.

5. Belépéskor kézfertőtlenítő használata illetve a kutatótermekben arcot és orrot eltakaró maszk viselése kötelező, kesztyű viselése ajánlott. Kézfertőtlenítőt biztosítunk, egyebekről a kutatónak kell gondoskodnia. Saját eszköz (laptop, fényképezőgép) továbbra is használható.

 

Türelmüket és megértésüket előre is köszönve,

Az Evangélikus Országos Levéltár kutatószolgálata

eol-admin 2020. 06. 29., h - 09:44

A győri jezsuita gimnázium diáksága

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Anyakönyvi adattár (1630–1773)
Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt
Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2020.
(Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon 1.) – I-II. kötet

A jezsuiták legkorábban indított magyarországi iskolái közé tartozott a győri gimnázium, amelyben a tanítást 1628 novemberében kezdték meg. A diákok névsorát őrző anyakönyv három kötete 1630-tól 1773-ig a Jézus Társaság féloszlatásáig folyamatos. Ezekből információkat szerezhetünk az egyes diákok tanulmányi előmeneteléről, származási helyéről, nemzetiségéről és felekezetéről – esetenként ezek változásairól. A bejegyzések a nyilvántartásba felvett személyek későbbi pályafutásáról, tanulmányairól, olykor az elhalálozásáról is tájékoztatnak.

Az anyakönyvek alapján a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport közel ötvenezer beiratkozást és 20595 tanuló adatait adja közre. Az egyes tanulókra vonatkozó adatokat (elvégzett évfolyamok, náció, származási hely, társadalmi státus, felekezet, életkor) egymás alá rendezve, az első beiratkozás sorrendjében közöljük A tájékozódást névmutató is segíti. Ezzel egy olyan adattár válik elérhetővé, amely a családtörténet, helytörténet, arisztokráciatörténet vagy más szakterületek művelői számára fontos segédletül szolgálhat. A diákság jellemzését, a tanulókról megismerlulő adatok statisztikai elemzését részletes bevezető tanulmányban dolgoztuk fel.

Immáron minden eddiginél teljesebb képet kapunk arról, hogy mekkora volt a győri gimnázium területi vonzáskörzete, a társadalom mely rétegei képviseltették magukat a diákság soraiban, a történelem viharai hogyan csapódtak le a végvári iskolában. Választ kaphatunk arra, hogy mennyire volt elvárás a diákok felé a katolikus egyházhoz való tartozás vagy az áttérés. Az adattár tanúsága alapján el lehet helyezni a győri gimnáziumot a kora újkori magyarországi jezsuita oktatási intézmények sorában: egy kulcsfontosságú, országos vonzáskörzetű, nagy diáklétszámú, töretlenül fejlődő iskolát ismerhetünk meg, amelybe nem csak a városból, a megyéből és a nyugat magyarországi régióiből, de a királyság és a társországok egész területéről, még a hódoltságból is érkeztek diákok: nemesek és polgárok, arisztokraták és jobbágyok egyaránt.

Az adattár – a a pozsonyi és nagyszombati iskolák adattárával együtt – 2019 szeptemberétől már elérhető a Hungaricana közgyűjteményi portálon, most alapos bevezető tanulmánnyal és elemzésekkel kibővítve, két kötetben, nyomtatásban is megjelent, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára kiadásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Újabb érdekes lappal gyarapodott a múzeum képeslapgyűjteménye

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A képeslapoknak – mint arról már korábban részletesen is írtunk a Vasvári Újságban – nagy jelentősége van az egykori településkép rekonstruálásában. Számos elpusztult vagy átalakított épület eredeti formáját ma már csak ezekről, a századfordulótól rendkívül népszerű postai levelezőlapokról ismerjük. Sok esetben találkozunk ezeken a lapokon utcaképekkel, alkalmanként járókelőkkel vagy a fotós kedvéért összeállt csoportképekkel is. Jóval ritkábbnak számítanak azonban a belső felvételek, főleg a régebbi képeslapokon: Vasváron leginkább a plébániatemplomról és néhány üzletről (gyógyszertár, fogyasztási szövetkezet) készült ilyen. Kivételes esetnek számít, amikor egy-egy épületről egész sorozat belső kép is készült: Vasváron ilyennek számít a domonkos nővérek zárdája és iskolája. Természetesen ennek reklámcélja is volt annakidején: a nővérek bizonyára ezzel is jelezni kívánták, hogy növendékeik nemcsak szép épületben, hangulatos kertben, hanem rendezett és jól felszerelt termekben vannak elhelyezve.

Nyomtatásban is megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630–1773 közötti diákjainak adattára

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Kádár Zsófia – Ternovácz Bálint

Örömmel adjuk hírül, hogy a Jezsuita Levéltár kiadásában, a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport szerzőségével megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630 és 1773 közötti diákjainak adattára. Ennek előzményeként a kutatócsoport összeállította és 2019 szeptemberében a Hungaricana közgyűjteményi portálon már szabadon elérhetővé tette az adattárat, amely most alapos bevezető tanulmánnyal és elemzésekkel kibővítve, két kötetben, nyomtatásban is megjelent:

Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1630–1773). I–II. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2020. (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon 1.)

A kötet az iskolai anyakönyvek alapján közel ötvenezer beiratkozást és a több mint húszezer tanuló adatait adja közre. Ezzel egy olyan adattár válik elérhetővé, amely a családtörténet, helytörténet, arisztokráciatörténet vagy más szakterületek művelői számára fontos segédletül szolgálhat. Az adattárból információkat szerezhetünk az egyes diákok tanulmányi előmeneteléről, származási helyéről, nemzetiségéről és felekezetéről – esetenként ezek változásairól. Az anyakönyvek korabeli bejegyzései a nyilvántartásba felvett személyek későbbi pályafutásáról, tanulmányairól, olykor az elhalálozásáról is tájékoztatnak. Immáron minden eddiginél teljesebb képet kapunk arról, hogy mekkora volt a győri gimnázium területi vonzáskörzete, a társadalom mely rétegei képviseltették magukat a diákság soraiban, a történelem viharai hogyan csapódtak le a végvári iskolában. Választ kaphatunk arra, hogy mennyire volt elvárás a diákok felé a katolikus egyházhoz való tartozás vagy az áttérés. Az adattár tanúsága alapján el lehet helyezni a győri gimnáziumot a kora újkori magyarországi jezsuita oktatási intézmények sorában: egy kulcsfontosságú, országos vonzáskörzetű, nagy diáklétszámú, töretlenül fejlődő iskolát ismerhetünk meg.

A győri Szent Ignác-templom Őrangyalok-kápolnája falán lévő olajkép

A kötet „hagyományos” bemutatóját a járványügyi helyzetre való tekintettel később szervezzük meg. A kötet teljes anyaga hamarosan interneten is elérhetővé válik, erről újabb hírben adunk majd értesítést. A sorozat további tagjaiként készül a pozsonyi és nagyszombati iskolák adattára is: az egykori Magyar Királyság fontos, nyugati régiójának középfokú oktatásáról tehát hamarosan bőséges forrásanyag áll majd a kutatók és érdeklődők rendelkezésére.

A kétkötetes művet a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára a Nemzeti Kulturális Alap 2019. évi támogatásával adta ki.

A Kora Újkori Jezsuita Iskoláztatás Kutatócsoport munkájáról bővebben ITT tájékozódhatunk.

Nyári nyitvatartás

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár -


A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 2020. június 25-től ismét látogatható. A nyár folyamán előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől csütörtökig fogadja a kutatókat,
az alábbi időszakokban:
június 25-től július 9-ig,
július 20-tól július 30-ig,
augusztus 24-től folyamatosan.

Szerverfrissítés: peres irataink kiegészítése (2020.06.16.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2020. június 16-án tizenöt újabb település peres iratai, összesen 3.397 képfelvétel vált kutathatóvá honlapunkon, az Érseki Főszentszék feudális kori anyagának kiegészítéseként (Dávod, Dernye, Doroszló, Dunabökény, Dunacséb, Dunapataj, Katymár, Kecel, Kerény, Kishegyes, Kiskőrös, Körtés, Kucora, Kúla, Kunbaja).
Az 1733-1866 közötti időszakból, több mint 16 ifm terjedelemben maradtak ránk peres-, ill. fegyelmi jellegű iratok, melyek főként jegyesek és házaspárok ügyeit, vitás helyzeteit kezelték-rendezték (a jegyesség-felbontások, válóperek, köteléki perek mellett előfordultak végrendeleti-, holttányilvánítási- és egyéb fegyelmi ügyek is). Az említett szentszéki akták plébániánkénti iratsorozatokba rendeződnek, és tételes jegyzék is készült róluk  a peres felek, pertípusok és az évkör megjelölésével. A közelmúltban digitalizált állományt ismertető jegyzék több mint háromezer soros: KFL-I-2-a_Szentszeki-perek_1733-1866_digitalizalt-allomany-jegyzeke.xls fájl néven, munkaváltozatát letölthetővé tesszük honlapunkon.
A feltöltött képanyag a következő útvonalon érhető el, Matricula-Historia-online szolgáltatásunk részeként, az egyes települések-plébániák anyagánál: Kotet_Volumen/Peres-iratok_Processualis könyvtárakban.
A június 4-i feltöltéssel együtt, összesen 101 plébánia anyagát tettük elérhetővé, 65.832 képfájl terjedelemben. A feltöltött mappák/települések listája a következő (az ékezetek nélküli, "szervernyelv" alkalmazása miatt elnézést kérünk):
KFL-I-2-a_Ada\
KFL-I-2-a_Adorjan\
KFL-I-2-a_Akaszto\
KFL-I-2-a_Apatin\
KFL-I-2-a_Bacs\
KFL-I-2-a_Bacsalmas\
KFL-I-2-a_Bacsbokod\
KFL-I-2-a_Bacsborsod\
KFL-I-2-a_Bacsfoldvar\
KFL-I-2-a_Bacskertes\
KFL-I-2-a_Bacskossuthfalva\
KFL-I-2-a_Bacsordas\
KFL-I-2-a_Bacsszentivan\
KFL-I-2-a_Bacsujfalu\
KFL-I-2-a_Bacsujlak\
KFL-I-2-a_Baja\
KFL-I-2-a_Bajaszentistvan\
KFL-I-2-a_Batmonostor\
KFL-I-2-a_Batya\
KFL-I-2-a_Bereg\
KFL-I-2-a_Bezdan\
KFL-I-2-a_Bogyiszlo\
KFL-I-2-a_Boroc\
KFL-I-2-a_Csantaver\
KFL-I-2-a_Csaszartoltes\
KFL-I-2-a_Csatalja\
KFL-I-2-a_Csavoly\
KFL-I-2-a_Csonoplya\
KFL-I-2-a_Davod\
KFL-I-2-a_Dernye\
KFL-I-2-a_Doroszlo\
KFL-I-2-a_Dunabokeny\
KFL-I-2-a_Dunacseb\
KFL-I-2-a_Dunapataj\
KFL-I-2-a_Dunaszentbenedek\
KFL-I-2-a_Dusnok\
KFL-I-2-a_Ersekcsanad\
KFL-I-2-a_Fajsz\
KFL-I-2-a_Felsoszentivan\
KFL-I-2-a_Fokto\
KFL-I-2-a_Futak\
KFL-I-2-a_Gador\
KFL-I-2-a_Gara\
KFL-I-2-a_Gederlak\
KFL-I-2-a_Gombos\
KFL-I-2-a_Hajos\
KFL-I-2-a_Hercegszanto\
KFL-I-2-a_Hodsag\
KFL-I-2-a_Horgos\
KFL-I-2-a_Janoshalma\
KFL-I-2-a_Kalocsa\
KFL-I-2-a_Katymar\
KFL-I-2-a_Kecel\
KFL-I-2-a_Kereny\
KFL-I-2-a_Kishegyes\
KFL-I-2-a_Kiskoros\
KFL-I-2-a_Kortes\
KFL-I-2-a_Kuczora\
KFL-I-2-a_Kula\
KFL-I-2-a_Kullod_\
KFL-I-2-a_Kunbaja\
KFL-I-2-a_Ludaspuszta\
KFL-I-2-a_Madaras\
KFL-I-2-a_Magyarkanizsa\
KFL-I-2-a_Martonos\
KFL-I-2-a_Melykut\
KFL-I-2-a_Militics\
KFL-I-2-a_Miske\
KFL-I-2-a_Mohol\
KFL-I-2-a_Monostorszeg\
KFL-I-2-a_Nagybaracska\
KFL-I-2-a_Nemesmilitics\
KFL-I-2-a_Nemesnadudvar\
KFL-I-2-a_Obecse\
KFL-I-2-a_Oker\
KFL-I-2-a_Orszallas\
KFL-I-2-a_Oszivac\
KFL-I-2-a_Palanka\
KFL-I-2-a_Paripas\
KFL-I-2-a_Peterreve\
KFL-I-2-a_Regocze\
KFL-I-2-a_Soltvadkert\
KFL-I-2-a_Sukosd\
KFL-I-2-a_Szabadka-Szt-Terez\
KFL-I-2-a_Szabadka-vegyes\
KFL-I-2-a_Szentfulop\
KFL-I-2-a_Szenttamas\
KFL-I-2-a_Szepliget\
KFL-I-2-a_Szilberek\
KFL-I-2-a_Szond\
KFL-I-2-a_Tatahaza\
KFL-I-2-a_Temerin\
KFL-I-2-a_Titel\
KFL-I-2-a_Topolya\
KFL-I-2-a_Ujvidek\
KFL-I-2-a_Vajszka\
KFL-I-2-a_Vaskut\
KFL-I-2-a_Veprod\
KFL-I-2-a_Zenta\
KFL-I-2-a_Zombor\
KFL-I-2-a_Zsablya\

E-kutatás szolgáltatásunkban összesen 1.590.439 képfelvétel böngészhető.
Eredményes böngészést, jó kutatást kívánunk!

Hírek: 

Jezsuiták és conquistadorok harca az indiánokért

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

a XVII-XVIII. században
Bartusz-Dobosi László
Budapest, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 2020. – 112 pp.

Jézus Társaságának egyik célja kezdettől fogva „a hit védelme és terjesztése” volt. A jezsuita misszionáriusok hamarosan a világ szinte minden tájára eljutottak, de tevékenységük talán sehol sem nem hagyott olyan komoly nyomot, mint Dél-Amerikában. A megérített indiánok számára a jezsuiták önálló közösségeket, úgynevezett redukciókat hoztak létre Argentína, Paraguay, Bolívia, Brazília és Kolumbia területén, ahol keresztény oktatással próbálták a helyi civilizációt összegyeztetni az európai kultúrával. Ez azonban nem nyerte el a gyarmati vezetők tetszését, akik az indiánokban elsősorban jogfoszott munkaerőt láttak, és ez az ellentét végül a redukciók, sőt a jezsuita rend feloszlatásához vezetett.

A könyv ezt a jezsuita missiós tevékenységet mutatja be, és rövid életrajzokat közöl arról a két tucat magyar jezsuitáról is, akik a XVII-XVIII. században a dél-amerikai indiánok között szolgáltak misszionáriusként.

Digitális kiadványként is olvasható magyar piaristák történeti névtára

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára -

Digitális formában is hozzáférhetővé tettük a Piarista Rend Magyar Tartományának történeti névtárát, amely 1998-ban jelent meg nyomtatásban. Elkészülte annak idején a rendtörténet egyik legnagyobb hiányosságának pótlását jelentette, és azóta is alapvető kézikönyvnek számít. Megjelenése közel évtizedes csapatmunka eredménye volt, hiszen a cédulákat, amelyekre Léh István (1890–1983), a piarista novíciusok szinte „örökös” magisztere gyűjtötte az életrajzi adatokat, először adatbázissá, majd nyomtatott kötetté kellett alakítani.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára