Hírolvasó

Dante Alighieri in der Staatsbibliothek zu Berlin

Gymnasialbibliotheken und -archive -

Eine Reise durch zehn Himmelssphären. Dante Alighieri in der Staatsbibliothek zu Berlin. Spurensuche und Recherchewege

Falk Eisermann schreibt uns dazu in einer Rundmail:

Zum heutigen 700. Todestag Dante Alighieris wird in diesen Minuten die virtuelle Ausstellung „Eine Reise durch zehn Himmelssphären“ der Berliner Staatsbibliothek gelauncht: https://blog.sbb.berlin/dante-2021/. Der Untertitel „Spurensuche und Recherchewege“ weist darauf hin, dass neben vielen bedeutenden Exponaten, die in Texten, Bildern und Videos vorgestellt werden, auch verschiedene von der SBB und anderen Einrichtungen bereitgestellten elektronischen Auskunftsmittel behandelt und erläutert werden. Ich freue mich besonders, dass in der „dritten Himmelssphäre“ einerseits die Dante-Inkunabeln der SBB vorgestellt werden, zum andern ein recht detailliertes Video-Tutorial zu den Recherchemöglichkeiten und -strategien in der GW-Datenbank angeboten wird, das – über das Thema Dante hinaus – vielleicht für manche/n von Ihnen von Interesse sein kann.

Beitragsbild

Bildnis des Dante Alighieri. Tobias Stimmer (zugeschrieben), Formschneider. 1575/1577. Staatsbibliothek zu Berlin

Adattár jelent meg a Kalocsai Érseki Szentszék első világháborús holttányilvánítási aktáiból (2021.09.14.)

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár -

2021. szeptember 13-án, ünnepélyes keretek között mutatták be Molnár Tibor: In nomine Domini! c. könyvét az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. A kötet a Kalocsai Érseki Szentszék által egyházilag holttá nyilvánított első vlágháborús bácskai katonák adattárát közli, 84 bácskai település 1334 peres aktájának feldolgozásával. Az első világháborús szentszéki holttányilvánítások anyagát 2015-2016-ban tettük elérhetővé e-kutatás szolgáltatásunkban, azóta 1850 per anyaga több mint 23 ezer digitális képfelvételen kutatható honlapunkon, a néhai Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék területére vonatkozóan.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült felhívni a figyelmet az iratok különleges forrásértékére, és az érintett személyek adattára immár könyv formájában is megjelent a határon túli Bácska esetében. Molnár Tibor, zentai levéltáros kollégánk szorgos adatgyűjtő munkája nem csak az online elérhetővé tett peres iratokra épült, az eltűnt személyek azonosításához az e-kutatás szolgáltatás anyakönyvi állományát is hasznosította, kutatása íly módon jó példa a digitállis tartalom szerteágazó felhasználására, hatékony kiaknázására.
A veszteség-listák kiegészítésének lehetőségén túl figyelemre méltók, és további adatokban gazdagok a holttányilvánítási akták tanúvallomásai, a bajtársak visszaemlékezései a háborús eseményekre-helyzetekre. Több mint 5 ezer ilyen tanúvallomást tartalmaznak a kalocsai szentszéki akták, ezek szövegét az elmúlt években átírtuk, és terveink szerint idén év végéig honlapunkon szövegesen is közzé tesszük. Bízunk benne, hogy a tartalomszolgáltatás technikai fejlesztésének eredményeként a katonák eltűnésével kapcsolatos élethelyzetek élményei, a bajtársak és özvegyek beszámolói ismertebbé válnak, és hozzájárulnak majd a háborús hétköznapok és következmények, a megélt történelem kutatásához. Nem utolsó sorban sok leszármazott, rokon bukkanhat bennük hasznos információkra, családtörténeti érdekességekre.

Beszámolók a könyvbemutatóról:
Nevüket és áldozatukat megőrzi a nemzeti emlékezet – Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír Katolikus Hírportál, 2021. szeptember 13.)
Egyedülálló forrásanyagon alapuló könyvet mutattak be (MNL Országos Levéltára honlapja, 2021.09.14.)

Honlapunk korábbi hírei, a holttányilvánítási perek digitalizálásával-publikálásával kapcsolatban:
Eltűnt katonáink nyomában - Első világháborús holttányilvánítási akták Kalocsán (2015.04.03.)
Kiegészültek holttányilvánítási aktáink - hiányzó képek feltöltése (2016.04.14.)

 

Hírek: 

Jezsuiták Magyarországon – a kezdetektől napjainkig

Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár -

Szeptember 7-én, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjeinek – a kassai vértanúknak – ünnepén jelent meg a Jezsuiták Magyarországon – a kezdetektől napjainkig című kötet, amely a Társaság közel fél évszázados hazai történetét mutatja be. A rendalapító megtérésére és szentté avatására emlékező 2021–2022-es Szent Ignác-év jó alkalmat kínált a visszatekintésre és összegzésre. Mert bár számos publikáció létezik a magyarországi jezsuiták történetéről, olyan kötet mindeddig nem látott napvilágot, amely ennek a történetnek az eseményeit összegyűjtené, és összefüggéseiben láttatná.

A könyv írásakor és szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy ne csupán a hozzáértő történész szakembereknek készüljön, hanem szélesebb olvasóközönséghez szóljon. Mindazokhoz, akik valamilyen módon kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, a Jézus Társaságához, vagy egyszerűen csak érdekli őket az a rendkívül gazdag szellemi, lelki és kulturális örökség, amit a jezsuiták az utókorra hagytak.

Kötetünket alapvetően kronologikus szempontok alapján építettük fel. A Jézus Társasága magyarországi megtelepedésétől napjainkig tartó eseményeket időrendi sorrendben fűztük össze, és besoroltuk olyan nagy korszakokba, amelyek többé-kevésbé keretbe fogják az egyes időszakok folyamatait.

A Jézus Társasága hazai múltját bemutató kötet története körülbelül nyolcvan évvel ezelőtt kezdődött. A Jezsuita Levéltár alapításakor ugyanis nem csupán az iratanyag összegyűjtése, rendezése és megőrzése volt a cél, hanem a múlt elmesélése, hozzáférhetővé tétele is. Számos történész-generáció szorgos munkája alapozta meg, építette fel azt a történeti tudást, amit ma könyv formájában vehet kezébe az olvasó.

Az itthoni jezsuitákról szóló információk tárháza óriási, ezért ebben a tudományos ismeretterjesztő könyvben a legfontosabb eseményeket, történéseket, a legmeghatározóbb személyiségek életútját villantjuk fel. Ám ha valaki szeretne jobban elmélyülni valamelyik témában, reményeink szerint annak is segítségére lesz e könyv – az ajánlott szakirodalom révén például –, hogy megtalálja és bebarangolja a maga útját.

Huszonnyolc szerző – neves történészek és jezsuiták együtt, köztük levéltárunk munkatársai – két szerkesztő, két tipográfus és számtalan más szakember lelkes és odaadó munkája tette lehetővé, hogy ezt a történetet sok-sok képpel, térképpel, infografikával, ábrával, rajzzal “fűszerezve” el tudjuk mesélni. Nagy öröm volt számunkra megtapasztalni, ahogy az ezernyi színes szálból-történetből végül összeállt az elbeszélés szövete. Reméljük, hogy e könyv lapozgatása az olvasó számára is hasonló örömet tud szerezni.

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára