Hírolvasó

Neues ICARUS-Mitglied: Institut für Geschichte – Akademie der Wissenschaften der tschechischen Republik

International Centre for Archival Research (ICARUS) -

Wir freuen uns sehr, dass das Institut für Geschichte der tschechischen Akademie der Wissenschaften (Historicky ústav Akademie ved České republiky, v.v.i.) nun auch Teil des ICARUS-Netzwerks ist. Das Institut beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der tschechischen Republik seit dem Frühmittelalter bis heute.

Premontreiek 900

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A 900 éves premontrei rend története Magyarországon
időszaki kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, Pulszky-terem, 2021. máj. 28.–2021. szept. 15.

Abból az alkalomból, hogy a premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította Szent Norbert, a Magyar Premontrei Cirkária és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállításon mutatja be a rend történetét, követve annak két legfontosabb összetevőjét, az Istenhez fordulást (vita contemplativa) és a tevékeny életet (vita activa).

A kiállítás első három része tehát a rend szemlélődő vetületét mutatja be. Az első részből a rendalapító és a tőle származó karizma ismerhető meg. A második rész a kolostori élet rendjét mutatja be, a harmadik rész pedig az ezt tükröző építészeti örökséget, részben az egykori középkori prépostságokból származó faragvány- és freskótöredékek segítségével. Külön hangsúlyt kapott a zsámbéki premontrei templom bemutatása.

A kiállítás második felében az aktív élet formái állnak a középpontban. A premontreiek kezdettől fogva kiléptek a kolostorok falai közü, hogy közvetítsék Isten igéjét, részt vegyenek a fiatalok oktatásában, vagy tudósként és művészként szolgálják az embereket. A kiállítás hangsúlyosan mutatja be a premontreiek magyarországi örökségét, hozzájárulásukat a magyar kultúrához.

A kiállított tárgyak iratok, fényképek nagyobbik része a rend mai magyarországi apátságainak, rendházainak, gimnáziumainak gyűjteményeiből származik. Legtöbbjük korábban még soha nem szerepelt kiállításokon. Mellettük számos hazai és külföldi gyűjteményből kölcsönzött műtárgyon keresztül elevenedik meg a rend magyarországi története. A rendezők mindannyiukhoz mikrotörténeti fókuszú leírásokat készítettek. A premontrei kódexek sora az ELTE Egyetemi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, valamint a Magyar Ferences Könyvtár gyűjteményéből került kiállításra. Megtekinthető az ausztriai Schlägl premontrei apátságában őrzött középkori magyar szójegyzék is.

Az újkori művészeti alkotások közül kiemelkedik Johann Lucas Kracker festménye IV. Béla királyról, mint a jászói prépostság alapítójáról, amely egykor prépostságot díszítette (most a Fáy Társaság tulajdona), valamint Vaszary János Szent Norbertet ábrázoló festménye (1897) a zsámbéki plébániatemplomból.

A kiállítást két további egység egészíti ki. A Középkori Lapidáriumban látható a premontrei rend magyarországi jelenlétét bemutató, 2020-ban készített, „A premontrei örökség” című film., a kupolateremben pedig Nagy Sándor „A hadak útja” című monumentális pannója, amelyet a Gödöllői Premontrei Gimnáziumba készített 1924-ben. A hosszú lappangás után 2019-ben előkerült alkotás 2020-ban a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár gyűjteményéből került vissza a Gödöllői Premontrei Apátsághoz.

A kiállításhoz a kurátor és a rend tagjai által tartott tárlatvezetések, kerekasztal-beszélgetések, valamint múzeumpedagógiai programok kapcsolódnak.

Lásd még:

A kiállítás kurátora: Kusler Ágnes, belsőépítészet és grafikai terv: Vasáros Ákos, Lovas Klára, Vincze Lilla (Narmer Építészeti Stúdió)

Jubileumi ünnepi szentmise a Mátyás-templomban és tudományos konferencia a Szent István Akadémián

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A jubileumi ünnepségek következő rendezvényeire június 13-án vasárnap és június 14-én hétfőn kerül sor Budapesten. Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise lesz a budavári Mátyás-templomban, amelyen várhatóan részt vesz Gerard Francisco Timoner OP atya, a domonkos rend generálisa. Mise után a program megemlékezéssel és kiállításmegnyitóval folytatódik a szomszédos Hilton Szálló Dominikánus-udvarán. (A szálloda a középkori budai domonkos kolostor helyén épült fel, és magában foglalja az épület maradványait.)
Hétfőn délelőtt 10 órától a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának központi épületében (Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.) tudományos konferenciát rendez a Szent István Akadémia és a Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény "A magyar domonkos rendtartomány 800 éve" címmel. A részletes program ide kattintva olvasható.
A konferencia után délután 17 órától a Váci utcai - egykori domonkos - Szent Mihály-templomban ünnepi zsolozsmával és zenei áhítattal zárulnak a programok.

A magyar domonkos rendtartomány 800 éve

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény jubileumi konferenciát rendez „A magyar domonkos rendtartomány 800 éve” címmel 2021. június 14-én, hétfőn 10 órától, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dísztermébem (Budapest, Szentkirályi U. 28. II. em.)

A konferencia fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke

Program

10.00 Köszöntők
10.30–12.30 Előadások

  • Wysokiński Ireneusz OP (Lengyel Domonkos Rendtartomány Levéltára, Krakkó): A magyar és a lengyel rendtartomány a XIII. századi Prédikátor Testvérek Rendjében
  • Szovák Kornél (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A XIII. századi domonkos missziók és a korai rendi hagyomány
  • Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár): Provincia Hungáriae: A középkori magyar domonkos rendtartomány
  • Siptár Dániel (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár, Budapest) A Szent Márton Provinciától a Magyarországi Rendtartományig: A domonkosok visszatérése a Magyar Királyságba a 17. században

12.30– 13.00 Ebédszünet
13.00–16.00 Előadások

  • Villám Štefan Dóci OP (Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Róma): Außerordentliche Seelsorge der Dominikaner im 18. Jahrhundert: Beispiel des Konventes in Kaschau
  • Magyar Marietta Mirjam OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): Fények és árnyak: rendi reform a XIX. század közepén
  • Kuminetz Géza (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A tulajdonjog fogalma Horváth Sándor OP értelmezésében
  • Barna Gábor (Szent István Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem): Árpád-házi Szent Margit, az engesztelés és a vezeklés magyar szentje

16.00 Zárszó
17.00 Ünnepi zsolozsma és zenei áhítat (a Váci utcai – egykori domonkos – Szent Mihály-templomban)

A konferencián való részvétel a járványügyi szabályoknak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal és június 7-ig bezárólag előzetes regisztrációval lehetséges. Regisztráció: info@dominicana.hu

Szeretettel hívjuk és várjuk vendégeinket a konferenciát megelőző napi budavári ünnepségekre is június 13-án, vasárnap: 10.00 Ünnepi szentmise a Mátyás-templomban, utána megemlékezés és kiállítás a Hilton Szálló Dominikánus-udvarán.

2021. június – 2021 májusában kezdődött a Szent Miklós-székesegyház felújítása. Ennek kapcsán idézzük fel az 1956-os renoválást!

Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára -

Megállapodás

egyrészről a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházközség mint munkaadó, másrészről Szegedi Molnár Géza festőművész mint kivitelező között, a következő feltételek mellett a festőművész által benyújtott és az Egyházmegyei Művészeti Bizottsággal folytatott megbeszélés szerint módosított tervek alapján belső festésről.

1. A templom belsejének teljes falfelületéről az összes régi festésnek lemosása és lekaparása, a kisebb repedések, esetleg előforduló falegyenetlenségek kijavítása, továbbá leszappanozása, illetve timsózása, kazeines kötőanyaggal való megalapozása a megadott alapszínek szerint. Az indás ornamentikák természetes nagyságban való megrajzolása és a többi ornamentikához szükséges összes patronok kivágása. Mindezekhez szükséges összes festékanyagok és festőeszközök helyszínre és visszaszállítása és az iparművészeknek oda-vissza útiköltsége.

2. A szentélyben előforduló két freskó (Krisztus és Istenszülő) „al fresco”[1] technikával (mely áll háromrétegű vakolásból, éspedig az első kettő 1:5, illetve 1:4 arányú folyami homokból, a legfelső pedig márványporos 1:3 arányú vakolatból). E két freskó hátterei még nedves állapotban való mozaikszerű berovátkolással. Ennek kiszáradása után metállapokkal való bearanyozása, mely áll kétszeri sellakkal[2] való bealapozásból, majd ennek kiszáradása után mixtionálva[3] és metállapokkal aranyozva. A mennyezeten megfestendő négy evangélista, ha a körülmények megengedik, szintén „al fresco” technikával festve, ha ez nem lehetséges, akkor „al secco”[4] technikával. A hátterek szintén aranyozva, fent leírt módon. A freskók kartonjainak eredeti nagyságban való elkészítése, modelldíjak, drapéria- és részlettanulmányok, továbbá a szükséges mennyiségű márványpornak és folyami homoknak helyre való szállítása és a művészeti munkához szükséges összes anyagok és festészeti eszközök ide- és visszaszállítása, s a festőművész útiköltsége oda-vissza.

3. A fent nevezett munkálatok kivitelezéséhez a szükségnek megfelelő összes állványozást (ideszállítás, felállítás, leszerelés és visszaszállítás), továbbá a festőművész és három munkatársának (négy személy) teljes ellátását, azonkívül a beállványozás következtében beállott sötétség miatt szükséges villanyszolgáltatás az egyházközséget terhelik.

4. A fent leírt iparművészeti és festőművészeti munkálatok díja átalányárban 50.000,– Ft, azaz ötvenezer Ft.

5. Fizetési feltételek: Egyházmegyei Főhatóság jóváhagyása után 10.000,– Ft, azaz tízezer Ft előlegként anyagbeszerzések és útiköltségek, szállítások stb. címén; a fennmaradt összeg az iparművészek részére hetenkint az elvégzett munkának megfelelően; a festőművésznek pedig részletekben a befolyt adományok szerint legkésőbb december 31-ig fizetendő.

Felolvasás után mindkét részről aláírva.

Nyíregyháza, 1956. év június hó 15.

A nyíregyházi görögkatolikus képviselő-testület nevében:

[…]

Szegedi Molnár Géza
festőművész

P. H.   

Forrás: Nyirán János – Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna (összeállítók): „Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor, gyarapodjanak mennyei és földi javakban”: Források a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus székesegyház történetéhez. Debrecen: Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2017. (Görögkatolikus Püspöki Levéltár Kiadványai VI. Forráskiadvány) 164–166. oldal

[1] al fresco (olasz): a temperafestéket a benedvesített vakolatra viszik fel, így a megkötött festék mélyen beívódik a felső rétegbe. A finomabb részleteket a megszáradt vakolaton egészítették ki, ezt nevezik al secco technikának.
[2] sellak: természetes, állati eredetű gyanta
[3] mixtion (francia): nemes olajlakk
[4] al secco (olasz): száraz falra festés

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára