Hírolvasó

Húsvéti hajnalhasadás

Dunántúli Református Egyházkerület -

Több gyülekezetben is szokássá lett, hogy Urunk feltámadásának ünneplése a temetőben kezdődik. A sírok valóban intenek: Memento mori! - emlékezz a halálra. A saját halálunkra és azokéra emlékeztetnek, akiktől a gyülekezet már búcsút vett. A halál szava azonban nem az utolsó szó. Ez minden húsvétot ünneplő gyülekezet egyik legfontosabb bizonyságtétele a világ számára.

Elveszi a világ bűnét

Dunántúli Református Egyházkerület -

„Ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is, amit olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus példáját követve és tanításait megtartva" – a Generális Konvent elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és intézményének.

Hagyomány és hit Ácson

Dunántúli Református Egyházkerület -

Különleges gyülekezet az ácsi reformátusoké – hagyományokra építkeznek, és az egyházi programok szerves részei a városi rendezvényeknek. A közösség megtiszteltetésnek tartja, hogy nagypénteken az ácsi református templomból közvetíti az istentiszteletet a Duna Televízió.

Szerzetesek Jászberényben

Szerzetesség a koraújkori Magyarországon -

Varga Kamill OFM
Jászberény, 2019.

A jászberényi születésű szerző azon elődeinek állított emléket, akik Jézus szavát követve a szerzetesi életet választották, és valami módon kötődnek Jászberény városához, vagy mert ott születtek, vagy mert ott élték le életük egy részét. Emléket akart állítani azoknak, akik bár gyarlók voltak, de megtették, ami tőlük tellett. „A mű lapjain a múlt szól hozzánk, de reméljük nem hiába. Hanem azzal a szándékkal, hogy mi is egyre jobb tanítványai legyünk Jézusnak, a Mesternek. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnének az elődöktől tanulni, s szeretnének jobb tanítványok lenni.” – írta könyvéről Varga Kamill testvér.

A könyv bemutatója 2019. április 24-én 16 órától lesz a Jászberényi Jézus Neve plébániatemplomban (Barátok temploma, Jászberény, Ferencesek tere 3.) a Jászberényi Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete rendezésében.

Program
  • Az elhunyt szerzetesek emlékére szentmisét mutat be: Dr. Novák István plébános és fr. Varga Kamill OFM
  • Fr. Varga Kamill OFM Szerzetesek Jászberényben című könyvét bemutatja Dr. Novák István plébános
  • Baráti fogadás a résztvevők részére, közben könyvvásár és dedikálás
A könyv megjelenését támogatták

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Jászberény Város Önkormányzata, Jászok Egyesülete,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberény, Jászberényi Jézus Neve Plébánia és az előfizetők népes tábora

Pápa a sokhagyományú város - Kávéházi beszélgetések

Dunántúli Református Egyházkerület -

A Pannonia Reformata Múzeum ad otthont a Pápai Művelődéstörténeti Társaság által szervezett beszélgetéssorozatnak 2019. április 25-én, 17:30-kor. Az alkalom vendégei: Müller Anita, a Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, valamint Robotkáné Horváth Tünde, az iskola igazgatóhelyettese. Részletek a tovább mögött.

Amiről beszélnünk kell - A keresztyénség a világban

Dunántúli Református Egyházkerület -

A Dunántúli Református Akadémia  alkalmainak az a célja, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről. Amiről beszélnünk kell - ez volt az idei tanév központi témája, s ennek kapcsán októberben az iszlámról volt szó, novemberben a dunántúli református mártírokról, most áprilisban pedig arról, hogy milyen a keresztyénség helyzete ma a világban. Az akadémiai alkalomnak ezúttal is a Pápai Református Teológiai Akadémia adott otthont. Dr. Németh Tamás rektor igeolvasását és imádságát követően Köntös László,  a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője köszöntötte a jelenlevőket.

Domonkos rendtörténeti szeminárium a Debreceni Egyetemen

Domonkos rendtörténeti Gyűjtemény -

A Debreceni Akadémiai Bizottság és a Debreceni Egyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2021. évi domonkos jubileumra készülve hozzáfogott a középkori magyar nyelvű Domonkos-kódex (1517) latin nyelvű forrásainak feltárásához. A munkacsoport első szemináriumi ülésére március 27-én került sor az egyetemen, amelyre meghívták Kostecki András domonkos tartományfőnököt és Zágorhidi Czigány Balázst, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetőjét. A szemináriumon a kutatók megvitatták a munka módszertani kérdéseit, a tartományfőnök atya pedig ismertette a rend jubileumi terveit, majd bemutatkozott a vasvári gyűjtemény is.

Wertschätzen und Helfen - Benefizveranstaltung im Quo Vadis?

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Der Erhalt wichtiger Kunst- und Kulturgüter in Österreichs Ordensgemeinschaften ist ein primäres Anliegen des Referats für die Kulturgüter. Seit dem Jahr 2016 werden verstärkt Beratungen an den Standorten der Gemeinschaften vorgenommen um bei der fachlichen Bewertung von Objekten Hilfestellung anzubieten. Von diesem Service wird gerne Gebrauch genommen, denn im Bedarfsfall ist es auch notwendig sich von Dingen zu trennen. Sei es durch Umbauten oder Sanierungen, oder auch, weil sich im Laufe von Jahrzehnten sehr Vieles angesammelt hat.

Kategorien: TermineRückblick

„Bilder archivieren. Wie, womit und weshalb?“: Rückblick auf die Jahrestagung der Ordensarchive am 8./9. April 2019 in St. Pölten

Referat für die Kulturgüter der Orden in Österreich -

Am 8./9. April 2019 fand die Jahrestagung der ARGE Ordensarchive in St. Pölten statt. Thema der Tagung war „Bilder archivieren. Wie, womit und weshalb?“. Es haben sich insgesamt 46 TeilnehmerInnen eingefunden, um etwas über den richtigen Umgang mit Bildern aller Art (Fotos, Dias, Foto-Glaspatten, Negative, Digitalfotos) zu erfahren, insbesondere über deren Lagerung, Erschließung, Aufbereitung und Archivierung. Neben einigen ExpertInnen, die Vorträge hielten, berichteten auch VertreterInnen verschiedener Ordensgemeinschaften über ihre Erfahrungen aus der Archiv-Praxis.

Kategorien: TermineRückblickAus Archiven, Bibliotheken und SammlungenFotoarchive

Oldalak

Feliratkozás Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete hírolvasó csatornájára