Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

Szent Márton és a domonkosok

A Szombathelyi Egyházmegye és a domonkos rend közös ünnepi megemlékezése Szombathelyen az egyházmegye védőszentjéről és a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves jubileumáról

Időpont: 2021. november 11. (csütörtök), Szent Márton napja
Helyszín: Szombathely

Program

10.00-12.30 Szily János Látogatóközpont (püspöki Palota)

Tudományos konferencia Zsámbéky Mórika (1958-2020) művészettörténész emlékére

Köszöntők

 • Perger Gyula igazgató (Szily Janos Látogatóközpont)
 • Kostecki Andrzej tartományi vikárius (Szent Domonkos Rend)
 • Csapláros Andrea igazgató (Savaria Múzeum)

Előadások

 • Prokopp Mária: Zsámbéky Mónika, a művészettörténész példakép
 • Lőrincz Zoltán: Szent Márton és a kolduló rendek
 • Kostyál Laszló: Tűnődések a csácsi temptom szentélyfreskóinak attribúciója kapcsán
 • Tüskés Anna: Szent Márton tisztelete a Duna-Tisza közén
 • Tóth Ferenc: Sabaria Sancti Martini. Szent Márton kora újkori szombathelyi tisztelete az újabb kutatások tükrében
 • Veress Ferenc: A domonkos rend Szent Vér-tiszteletének emlékei a barokk korban
 • Zágorhidi Czigány Balázs: „Barokk domonkos kolostorok Magyarországon”: Egy kiállítás emlékére

13.00-14.00 Megyeháza, Közös ebéd

14.00-15.00 Szily János Látogatóközpont (Püspöki palota)

 • Tárlatvezetés a püspöki palotában

15.00-16.00 Egyházmegyei Könyvtár

Könyvbemutató
 • Tóth Ferenc: Varia Sancti Martini. Saint Martin dans son pays natal, bemutatja: Tüskés Anna
 • Zágorhidi Czigány Balazs, Legeza László, Török Sándor: Domonkosok, bemutatja: Rétfalvi Balázs

17.00-18.00 Szent Márton-templom (volt domonkos templom)

 • A Martinus Egyházi és Kulturális Egyesület műsora

18.00-19.00 Szent Márton-templom

 • Ünnepi szentmise
 • A jubileumi év zárása Székely János püspök úrral és a domonkos atyákkal

A misszió

De mit adtak nekünk a jezsuiták?
Táblás társasjáték 2–4 játékos számára, nem csak jezsuitáknak!

A társasjáték a Múlt-kor történelmi magazin „A kocka el van vetve” című játékának sikerére alapozva készült a Szent Ignác emlékév (2021/2022) alkalmából. A résztvevők feladata a játékban, hogy Szent Ignác karakterére, életútjára felfűzve missziós központokat létesítsenek a világ számos pontján. Ennek során jobban megismerhetik a rendet és kicsit önmagukat is. Noha a játéknak mindig csak egy győztese lehet, előfordulhat az is, hogy mindenki elbukik, ha nem figyel oda.

További információk:

„De mit adtak nekünk a jezsuiták?” Társasjáték Szent Ignáccal

A váci domonkos kripta koporsói

Csukovits Enikő
Tragor Ignác Múzeum, Vác, 2021 – 220 pp.
(A váci domonkos kripta kincsei, 1).

A váci domonkos templom 18. századi kriptájából származó leletek a Tragor Ignác Múzeum legféltettebb kincsei közé tartoznak. A kötet a kriptából előkerült valamennyi barokk koporsót bemutatja, tételes katalógus formájában, Halper János színes műtárgyfotóival. Közli a feliratokat, és azok latinról és németről magyarra fordított szövegét is
A kiadvány bemutatja a koporsós temetkezés történetét is, egészen a 19. század elejéig. A szerző külön fejezetet szentel a tárgytípushoz kapcsolódó színszimbolikának, elemzi a koporsómotívumokat és szimbólumokat, a korabeli nyelvhasználatot és helyesírást, de kitér a készítés és használat társadalmi összefüggéseire is. A kötet másik érdekessége, hogy Balogh Lajos botanikus közreműködésével meghatározásra kerültek a koporsókra festett korabeli virágok, mely a barokk kertkultúra iránt érdeklődőknek is számos adalékkal szolgálhat.

Könyvbemutató

2021. október 22. 16 órától a váci vársháza dísztermében. A megjelenteket köszönti:
Matkovich Ilona, Vác város polgármestere, Andrzej Kostecki OP, tartományi vikárius. A kötetet bemutatja: Száraz Miklós György író, Tóth Gergely történész, Tringli István történész. Közreműködik: Kővári Réka zenetörténész, ének

További információ

http://muzeumvac.hu

 

 

 

Jezsuiták Magyarországon

A kezdetektől napjainkig
szerk. Szokol Réka – Szőnyi Szilárd
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya–Jezsuita Kiadó, Budapest, 2021.

Bemutató
 • Időpont: 2021. október 7., csütörtök, 17 óra
 • Hely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Szent II. János Pál pápa díszterme (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.)

A megjelenteket köszönti Vízi Elemér SJ tartományfőnök
A bemutatót megnyitja Molnár Antal, igazgató (BTK TTI), egyetemi docens (ELTE BTK)
A kötetet bemutatja Balogh Margit, főigazgató-helyettes (BTK) és Fazekas István, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK)