Szerzetesség a koraújkori Magyarországon

Bakonybél 1000

Tudományos konferencia a bakonybéli apátság alapításának ezeréves évfordulója alkalmából

Időpont: 2019. május 18., szombat
Helyszín: Faluház, Bakonybél, Pápai u. 7.

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 700 Ft. Azon jelentkezőknek, akik ebédet is igényelnek, az étkezés díja ezen felül 1300 Ft. Jelentkezni lehet május 6-áig az alábbi linken:
https://forms.gle/R4UHygoXKLSt1Xv67.

Program

9.00 Vásárhelyi Anzelm OSB alperjel köszöntője

I. szekció – levezető elnök: Dénesi Tamás

 • 9.10 Baán Izsák OSB: Szent Günter és a bakonybéli alapítás – tények és eszmények
 • 9.30 Szovák Kornél: A monostor alapítása és korai oklevelei
 • 9.50 F. Romhányi Beatrix: A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt
 • 10.10 Belényesy Károly – Nagy Szabolcs Balázs – Nagy Balázs: A Bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása. Középkori kegyhely nyomai és egy 13. századi éremlelet tanulságai
 • 10.30 Vita
 • 10.50 Kávészünet

II. szekció – levezető elnök: Terdik Szilveszter

 • 11.00 Dénesi Tamás: Szerzetesi élet Bakonybélben a 18. században
 • 11.20 Jakab Réka: A monostor és népe. Szerzetesi élet és pasztoráció a 19. századi Bakonybélben
 • 11.40 Schilde René: „Bakonybél csendjében” – vágyott vagy ijesztő lelki magány? A bakonybéli monostor funkciói a 20. század első felében
 • 12.00 Kisnémet Fülöp OSB: A monostor 1945–1950 között, a feloszlatás
  12.20 Vita
  12.40 Ebédszünet

III. szekció – levezető elnök: Velkey Ferenc

 • 14.00 Szirácsik Éva: A bakonybéli apátság gazdálkodása a 18. században
 • 14.20 Boros Zoltán: Gazdálkodás egy filiális apátság birtokain a 19-20. században
 • 14.40 Terdik Szilveszter: A bakonybéli monostor és templom ingóságai a II. József-kori feloszlatás idején
 • 15.00 Vita
 • 15.20 Kávészünet

IV. szekció – levezető elnök: Boros Zoltán

 • 15.30 Medgyesy S. Norbert: Nevelési tervek, oktatás és kutatómunka a tanárképző főiskolán
 • 15.50 Vaderna Gábor: Guzmics Izidor: költő és teológus
 • 16.10 Velkey Ferenc: Sárkány Miklós apát portréjához: Közéleti feladatvállalások egy szisztematikusan rögzített élet dokumentumaiban
 • 16.30 Vita
 • 16.50 Halmos Ábel OSB perjel: Bakonybél: természet, ige, megbékélés (Vízió és zárszó)

17.20 A Forma Vitae című új monostortörténeti kiállítás megtekintése

Plakát: https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3419/files/2019/05/bakonybel1000-konferencia_plakat.pdf

Szerzetesek Jászberényben

Varga Kamill OFM
Jászberény, 2019.

A jászberényi születésű szerző azon elődeinek állított emléket, akik Jézus szavát követve a szerzetesi életet választották, és valami módon kötődnek Jászberény városához, vagy mert ott születtek, vagy mert ott élték le életük egy részét. Emléket akart állítani azoknak, akik bár gyarlók voltak, de megtették, ami tőlük tellett. „A mű lapjain a múlt szól hozzánk, de reméljük nem hiába. Hanem azzal a szándékkal, hogy mi is egyre jobb tanítványai legyünk Jézusnak, a Mesternek. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnének az elődöktől tanulni, s szeretnének jobb tanítványok lenni.” – írta könyvéről Varga Kamill testvér.

A könyv bemutatója 2019. április 24-én 16 órától lesz a Jászberényi Jézus Neve plébániatemplomban (Barátok temploma, Jászberény, Ferencesek tere 3.) a Jászberényi Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete rendezésében.

Program
 • Az elhunyt szerzetesek emlékére szentmisét mutat be: Dr. Novák István plébános és fr. Varga Kamill OFM
 • Fr. Varga Kamill OFM Szerzetesek Jászberényben című könyvét bemutatja Dr. Novák István plébános
 • Baráti fogadás a résztvevők részére, közben könyvvásár és dedikálás
A könyv megjelenését támogatták

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Jászberény Város Önkormányzata, Jászok Egyesülete,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberény, Jászberényi Jézus Neve Plébánia és az előfizetők népes tábora

A piarista múlt jelene

Könyvbemutató , könyvtárszentelés, kiállításmegnyitó

 • Időpont: 2019. április 25-én 17 órától
 • Helyszín: Piarista Központ (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
Program

17:00 Könyvbemutató – Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés II.
A Budapesti Történeti Múzeumban 2017/2018-ban rendezett kiállítás katalógusának záró kötete

 • Köszöntő: Szilvásy László tartományfőnök
 • A kötet bemutatása: Farbaky Péter főmuzeológus (Budapesti Történeti Múzeum), Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
 • Helyszín: Piarista Tartományfőnökség, Sík Sándor terem (1052 Budapest, Piarista köz 1., IV. emelet)

17:30 Könyvtárszentelés

 • A Piarista Központi Könyvtár megújult dísztermének megáldása: Szilvásy László tartományfőnök
 • A könyvtár gyűjteményének bemutatása: Baranya Péter könyvtárvezető
 • Helyszín: Piarista Központi Könyvtár (1052 Budapest, Piarista köz 2., I. emelet)

18:00 Kiállításmegnyitó – „Egész világ miénk, a mi játszóterünk”: Az első piarista cserkészcsapat, a 2. sz. BKG emlékezete
A Piarista Múzeum időszaki kiállítása

 • A Piarista Múzeum új tereinek megáldása: Szilvásy László tartományfőnök
 • A kiállítás bemutatása: Borbás Péter múzeumvezető
 • Közreműködik: 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat
 • Helyszín: Piarista Múzeum (1052 Budapest, Piarista utca 1., V. emelet)

18:30 Fogadás, kötetlen beszélgetés

Regisztráció

Lásd még

 • https://www.facebook.com/events/313188122699394

Jezsuita generálisok emléke képben és írásban

A Párbeszéd Háza által rendezett est során az érdeklődők a rendi gyűjtemény két restaurált festményét, Diego Lainez és Goswin Nickel jezsuita generálisok portréinak történetét ismerhetik meg. Betekintést nyerhetnek művészettörténeti emlékezetük hátterébe, illetve a festmények restaurálásának folyamatába is.

Előadók: Siptár Dániel történész (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár), Kusler Ágnes művészettörténész, Horváth Mátyás festő-restaurátor
Házigazda: Hofher József SJ

Időpont: 2019. április 2., 18 órától
Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.), Pedro Arrupe terem

Jelentkezés: http://parbeszedhaza.hu

Plakát: http://parbeszedhaza.hu

Az osztrák jezsuita provincia térképe a 18. századból

Különleges 18. századi térképpel bővült Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának állománya a Hold Alapkezelő Zrt. adománya által. A Georg Mättheus Seutter által készített Provincia Austriaca Societatis Iesu című színezett térkép az osztrák jezsuita rendtartományt ábrázolja sokrétű módon.

A térkép ismertetését lásd a levéltár honlapján: http://leveltar.jezsuita.hu

A csodatévő tölgy őrzői

Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról
ford. és szerk. Bednárik János
Budakeszi, 2018
(Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok, 4). – 155 pp.

A Budakeszi melletti búcsújáróhely, Makkosmária gondozását a terület birtokosai, Zichy Miklós és felesége, Berényi Erzsébet 1748-ban a sarutlan trinitárius rendre bízták. A szerzetesek rendházat és templomot építettek, fogadták a zarándokok tömegeit, és feljegyezték a csodás gyógyulásokat. Makkosmária virágkora volt ez, ami egészen a rend és a kegyhely feloszlatásáig, 1784-ig tartott. Ez az időszak elevenedik meg ebben a kötetben, a Székesfehérvári Püspöki Levéltárban őrzött két korabeli kézirat révén. A latinról mai magyar nyelvre átültetett szövegeket olvasva feltárulnak a kegyhely ünnepei és munkás hétköznapjai. A csodás gyógyulásokról szóló beszámolókon keresztül pedig felsejlik valami a 18. század hittel átitatott világából, amelyben a segítségért fohászkodók valóban megtapasztalhatták a Makkosi Szűz Mária kegyelmét.

A szövegek megértését bevezető tanulmány, szövegközi magyarázatok, táblázatok és térképek segítik, egy digitális mellékletben pedig az eredeti kéziratok fényképe és betű szerinti latin átiratuk is eléhetővé váltak. A melléklet letölthető Budakeszi HelytörténetiGyűjtemény és Tájház honlapjáról is (http://www.heimatmuseum-wudigess.hu/kutatas/kiadvanyaink/).

A kötet bemutatójára 2018. június 23-án, a Múzeumok Éjszakája keretében került sor!

A kötetben fordításban közölt kéziratok:

 • Prothocoll (a makkosi rendház naplója, 1748-1782, csodás gyógyulásokról készült följegyzések [Anmerckung deren gnaden so die andächtigen Wohlfahrter bey der gnaden reichen Mutter Gottes Maria-Aichen erlanget haben], 1747–1779
 • Ladislaus a S. Stephano OSTDisc, Parthenium nemus, sive … Virgo Maria Quercensis, quae in ecclesia RR. PP. Ordinis Discalceatorum SSS. TRINITATIS Redemtionis Captivorum prope Budam Hungarorum urbem regiam juxta Budakesz hyperdulico populorum cultu frequentatur. Nunc cum plurimis Suae misericordiae gratiis et beneficiis lectori Mariano exhibetur (a kegyhely rövid története és az ott történt csodák tematikus gyűjteménye), 1777/1778.
Híradások

Workshop Dominikanerstudien 2019

Az észak-németországi domonkos rendtartomány által fönntartott kölni székhelyű rendtörténeti intézet (Institut zur Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum), a regensburgi és és kölni egyetem történeti intézeteivel közösen 2019. febrár 8-án és 9-én rendezte meg a domonkos rendtörténettel foglalkozó doktorandusz és posztdoktori kutatók első műhelykonferenciáját Kölnben. Az aktuális disszertációs és habilitációs kutatások bemutatása mellett a domonkos rend magyarországi, koraújkori helyezetéről Siptár Dániel és Veress Ferenc tartottak angol nyelvű előadást (Dominicans in Hungary in the early modern Period 1638-1788).

Lásd még: