A Tiszántúli Református Egyházkerület 250 éves Levéltárának jelene és jövője (szakmai nap)

A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 2019. december 5-én 10 órától 13 óráig a Debreceni Református kollégium Kistanácstermében (Kálvin tér 16.) szakmai napot tart, amelynek címe: „A Tiszántúli Református Egyházkerület 250 éves Levéltárának jelene és jövője”.

Program

„Ekkor Dárius király megparancsolta, hogy nézzenek utána e dolognak a levéltárban, ahol a kincseket tartják...” (Ezsdr. 6.1)

  • Köszöntő / Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgató
  • A TTRE 250 éves Levéltárának múltja és a jelen kihívásai / Szabadi István levéltárigazgató
  • Egyházközségi levéltárak állapotfelmérése, digitalizálása a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2014-2019 / Emődi András levéltárigazgató (Református Levéltár, Nagyvárad)
  • A Tiszántúli zsinati iratok/jegyzőkönyvek kiadásáról / Dáné Veronka egyetemi adjunktus (DE BTK Történelmi Intézet)
  • A Békési Református Egyházmegye 1696 és 1821 közötti forrásainak kiadása / Hegyi Ádám egyetemi adjunktus (SZTE BTK Társadalomtudományi Intézet)
    Hivatkozás: http://bekref.bibl.u-szeged.hu
  • A TTRE Levéltára honlapjának fejlesztése: az online kutatás lehetőségei / Bokor Györk és Tóth Zoltán (Pixlab)
    Hivatkozás: https://leveltar.drk.hu

Fényképek

Farkas Zsolt felvételei: https://photos.app.goo.gl/Fq98A6a1jsb4FApz9