Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Dudás László

Galcsik Zsolt

Hermann István

Dr. Horváth Richárd

Tóth Krisztina

Dudás László

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1978-1983: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza.

Levéltári munkakörök: 1993-2001: levéltár igazgató a Görög Katolikus Püspöki Levéltárban

Egyéb megbízatások: görög katolikus áldozópap, 2001-től Miskolc-Görömbölyi paróchus

Egyesületi tagság: 1998-2002: MELTE intézőbizottsági tag, gazdasági ügyintéző

Kutatási terület, érdeklődés: görög katolikus egyháztörténet

Adatközlés 2003., szerk. Lakatos Andor

Galcsik Zsolt

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1983-1986: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet Balassagyarmati Kihelyezett Iskolája, 1986: Húsfeldolgozó szakmában szakmunkásvizsga. 1986-1989: Dolgozók Gimnáziuma és Szakmunkások Szakközépiskolája Balassagyarmat, 1989: szakközépiskolai érettségi vizsga. 1990: Magyar Néphadsereg Szakácsképző tanfolyam, főzőszakács szakmunkásvizsga. 1993: MOL levéltári kezelő tanfolyam, vizsga. 1997-1998: MOL felsőfokú segédlevéltáros tanfolyam, 1999: felsőfokú segédlevéltárosi szakképesítés.

Levéltári munkakörök: 1993-tól: Nógrád Megyei Levéltár, levéltári kezelő, 1999: segédlevéltáros.

Egyéb megbízatások: 1986-1988: eladó Szécsényben. 1988-1993: II. Rákóczi MGTSZ Nyomda üzeme, Szécsény, nyomdai vágó, könyvkötészet.

Egyesületi tagság: Szécsényi Múzeumbaráti Kör (2009: elnök), MELTE alapító tag, MLE tag, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM).

Kutatási terület, érdeklődés: Szécsény város hely- és egyháztörténete, szerzetesrendek feloszlatása, vidéki plébániák, lelkészségek levéltárainak története, A Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társasága női szerzetesrend története. 1989-től 1993-ig a Szécsényi Honismereti Hiradó szerkesztése.

Publikációk:

Önálló kötetek:

A páli Szent Vincéről nevezett szécsényi irgalmasnővérek „Hármas intézményének” története az alapítástól a feloszlatásig (1875-1950). Balassagyarmat, 1993. 205 p.

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950). Dokumentumgyűjtemény. METEM-könyvek, Bp., 1996. 346 p.

A Szécsényi Múzeum Baráti Kör negyedszázados története (1977-2001). Szécsény, 2001. 171. p.

Dina Davidovich de Unikel: Visszatérés az életbe. Szécsény, 2001. (2. kiadás: Szécsény, 2003.) 124. p. (a magyar kiadás ügyintézése)

Szontagh Pál és Szécsény 1848/49-ben. Szécsény, 2002. 60. p.

Szécsény képviselő-testületi üléseinek napirendi pontjai és határozatai (1872-1950). Salgótarján, 2002. 298. p.

Pintér Sándor kiadatlan „Apró elbeszélései”. Szécsény, 2003. 48. p.

Galcsik Zsolt – Tóth Krisztina: Szécsény felekezeteinek egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1332-1950). Szécsény, 2004.

Nógrád megye közigazgatási és területei változásai (1872-2005). Salgótarján, 2005. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 47.)

Galcsik Zsolt – Varga Jánosné: A szécsényi II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör három évtizedes története (1976-2006). Szécsény, 2006. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 18.)

A Szécsényi Múzeum Baráti Kör tevékenysége 2002-2007 között. Szécsény, 2007. [A kötet szerkesztése és ajánlás megírása]. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 21.)

Galcsik Zsolt: „A fájdalmak leánya…” Ferenczy Teréz élete és költészete (1823-1853). Szécsény, 2008.

Hasonmás kiadások szerkesztése, bevezetők írása:

Búlcsú Károly: Téli csillagok. Ferenczy Teréz hagyományaiból. Pest, 1854. Szécsény, 1993. 89 p.

Simonides János: A Nagy-Szécsényi Ágost. Hitv. Ev. Egyház multja és jelene püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyv alakjában. Nagy-Szécsény, 1899. Szécsény, 1994. 63 p.

Pintér Sándor: A palócokról. Népismertető tanulmány. Budapest, 1880. Szécsény, 1995. 130 p. (Benne: Pintér Sándor: A palócokról c. kézirat is közzétéve 97-130.)

Pintér Sándor: Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban. Losonc, 1897. Szécsény, 1997. 91 p.

Pintér Sándor: A népmesékről, XIII eredeti palóczmesével. Losoncz, 1891. Szécsény, 1999. 339 p.

Fejér Lipót: A szécsényi izr. hitközségi elemi népiskola története 75 éves fennállása alkalmából 1870-1925. Szécsény, 1926. Szécsény, 2000. 72. p. (Benne: Fejér Lipót bibliográfia 13-15. p., A szécsényi zsidóság vázlatos története 17-23. p., A szécsényi izraelita elemi népiskola története 31-42. p.)

Fejér Lipót: A szécsényi országgyűlés 200-ik évfordulójának emlékére. II. Rákóczi Ferenc. Nagyszécsény, 1905. (Hasonmás kiadás szerkesztése és bevezető-tanulmány megírása). Szécsény, 2005. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 17.)

Egyéb:

Javaslat az antikváriumokban előforduló egyházi levéltári forrásokat figyelő szolgálatról. in: Kormos László (szerk.): Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Tagozatának megalakulása. Debrecen, 1994. 90-92.

A szécsényi evangélikus egyházközség canonica visitatiója 1928-ban. in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 10. évf. 1998/1-2. 245-276.

Adatok a szécsényi Szentháromság-szobor történetéhez. in: Műemlékvédelmi Szemle 8. évf. 1998/2. 109-120.

A szécsényi ferences kolostor feloszlatása 1950-ben. In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum, 11. évf. 1999. 3-4. sz., 183-230. p.

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében. In.: Vigilia, 65. évf. 2000/6. sz. 433-441. p.

Hattyúdal. Egy verstöredék, melynek megírását Ferenczy Teréznek tulajdonították. In.: Palócföld 2000/1. 100-107. p.

A szécsényi 845. sz. Páter Bárkányi János Cserkészcsapat története az alapítástól a feloszlatásig (1934-1948). In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum, 13. évf. 2001. 3-4. sz. 175-214. p.

Kései megemlékezés Niedermann Imréről, Nógrád vármegye főlevéltárnokáról. In.: Levéltári Szemle, 52. évf. 2002/2. 55-58. p.

Ki a levéltárosok védőszentje? In: Levéltári Szemle 53. évf. 2003/1. 46-47. p.

Szécsény közigazgatásának vázlatos története. (A mezőváros, város, nagyközség, község jogállásának viszonya). In.: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi kalendérium a 2003-as esztendőre, Szécsény. 2003. 116-122. p.

310 évvel ezelőtt kezdték meg Szécsényben az anyakönyvezést. In.: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi kalendárium a 2004-es esztendőre. Szécsény, 2004. 31-35. o. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 14.)

Kései megemlékezés Niedermann Imréről, Nógrád vármegye főlevéltárnokáról. In.: Balassagyarmati Honismereti Híradó 2003/1-2. 25. évf., 85-90. p.

Niedermann Imre. Nógrád vármegye főlevéltárnoka. In.: Kovalcsik András: Arcok Balassagyarmat múltjából 2. Balassagyarmat, 2004. 151-158. p.

Az Országos Papi Békebizottság Nógrád megyei szervezetének megalakulása (1951). In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum. 16. évf., 2004. 1-2. sz. 181-199. p.

Komjáthy Anzelm „A szécsényi várnak történeti leírása” című kéziratának közzététele. In.: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi Kalendárium a 2005-ös esztendőre. Szécsény, 2005. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 16.), 45-51. o.

Középkori falfestmények a szécsényi ferences kolostor sekrestyéjében. In.: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi Kalendárium a 2005-ös esztendőre. Szécsény, 2005. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 16.), 52-57. o.

Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek ötven éves papi jubileumának Nógrád megyei eseményei (1889). In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum. 17. évf., 2005. 1-2. szám, 121-138. o.

Bahovec Helén Irmina irgalmas nővér 1857-1930. In.: Kovalcsik András: Arcok Balassagyarmat múltjából 3. Balassagyarmat, 2006. 43-46. o.

Szécsény az 1896-os Millenniumi ünnepségek idején. In.: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi kalendárium a 2007-es esztendőre. Szécsény, 2007. 110-118. o. (Szécsényi Honismereti Kiskönyvtár 20.).

A pálos rend női ága. A Krisztus királyról nevezett népművelő testvérek társaságának vázlatos története (1928-1950). In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Budapest, 2007. 286-302. o.

„Nagy Szécsénynek neveztessék…” Városunk településnév-változtatásának története (1896-1905). In: Szenográdi Ferenc szerk.: Szécsényi kalendárium a 2008-as esztendőre. Szécsény, 2008. 113-118. o. (Szécsényi Honismereti Könyvtár 22.)

Adatközlés 2003., szerk.: Lakatos Andor

Hermann István

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1992-1996: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa 1996-2002: ELTE BTK történelem-latin szak, 1998-tól régészet szak uott. 1996-2002: Eötvös József Collegium, 2002-től ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Atelier francia-magyar társadalomtudományi doktori alprogram

Levéltári munkakörök: 2002-2008: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, levéltáros. 2008: Veszprém Megyei Levéltár, igazgató

Kutatási terület, érdeklődés: későközépkori és koraújkori társadalomtörténet.

Publikációk:

A pápai temetők története, Pápa, 1996. 104 pp.

Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár pápai plébános városleírása a XVIII. század elejéről, Pápa, 1999. 48. pp. (Jókai Füzetek 26.)

Egy házasságtörés a XVII. század első feléből, in Hermann István (ed) Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére, Budapest, 1999. 137-169.

Édes Gergely kupi lelkészi évei levéltári adatok tükrében, in Csillag István (szerk.) Édes Gergely emlékezete, Pápa, 1999. 165-176.

Adalékok Szentgrót várának XV. századi történetéhez, in Hermann István dr. – Mezei Zsolt (szerk.) Ezredforduló, A Pápai Művelődéstörténeti Társaság milleniumi emlékkönyve, Pápa, 2001. 161-171.

Az Annales Hildesheimenses magyar vonatkozású feljegyzései a IX-X. század fordulójáról, in Róna-Tas András (szerk.) Források a magyar történelem ismeretéhez, Budapest, 2001. (Magyar őstörténeti könyvtár 16.) 176-183.

Mencshely, Budapest, 2002. 204 pp. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)

A karthauziak Pápán, Adalékok a pápai házak és házbirtokosok történetéhez, Acta Papensia 2 (2002) [2003] 233–244.

A XVII. századi pápai katolikus anyakönyvek vizsgálata (Kísérlet a kapcsolatháló-elemzés történeti alkalmazására), Sic itur ad astra 16 (2004/3) [2005] 9–28.

A veszprémi római katolikus egyházmegye közigazgatása a XVIII. században (1720–1777), A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 24 (2008) [megjelenés alatt]

Adatközlés 2009. január, szerk. Lakatos Andor

Dr. Horváth Richárd

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1994: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, érettségi. 1999: diploma történelem-medievisztika szakon, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK. 1999-2002: PhD hallgató, Debreceni Egyetem BTK, Történelmi Intézet. 2001: két hónapos Klebelsberg Kúnó-kutatói ösztöndíj Bécsben (ÖstA, HHStA). 2003: PhD fokozat megszerzése (DE-BTK)

Levéltári munkakörök: 1999-2000: MTA-MOL Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport, külső munkatárs. 2000: Egyházmegyei Levéltár – Győr, levéltáros.

Egyéb megbízatások: 2001-től: PPKE BTK Medievisztikai Tanszék – megbízott előadó

Egyesületi tagság: MELTE-tag, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat-tag, a Castrum Bene várkutató egyesület-tag.

Kutatási terület, érdeklődés: későközépkori, koraújkori politika- és társadalomtörténet, Magyarország várai és birtokosai a középkorban.

Publikációk:

Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából, (Társszerző: Neumann Tibor) in Vasi Szemle 2000/1. 123-136.

Veszprém megye tisztviselői a későközépkoban (1458-1526), in Fons 8 (2000) 249-266.

Adalékok a Szapolyaiak északkelet-magyarországi felemelkedéséhez, in Analecta Mediaevalia I. (A PPKE BTK Medievisztikai Tanszékének kiadványsorozata. Tanulmányok a középkorról. szerk.: Neumann Tibor. (H.n.) 2001. 99-112.

Gyügye község középkori, kora újkori története az írott források alapján, in A Jósa András Múzeum Évkönyve 2000. 102-109.

Egy kevéssé ismert püspöki vár: Várkesző 1592-ben, in Levéltári Szemle 51. (2001/2) 51-59.

A Chernelházi Chernelek a középkorban, in Soproni Szemle 55. (2001) 369-382.

Iskolai Levéltár, (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Segédletek 1.) Győr, 2003.

A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. in Századok 137. (2003) 929-954.

Bakócz IV. Tamás, in Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. Beke Margit. Budapest, 2003. 228-232.

A középkori Süttör, in Tanulmányok Fertőd város történetéből, szerk. Bertha János (sajtó alatt)

Adatközlés 2003., szerk. Lakatos Andor

Dr. Tóth Krisztina

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1992: Kölcsey Ferenc Gimnázium, érettségi, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán történelem-latin diploma 1998-ban, levéltár 1999-ben, 2004-ben PhD fokozat megszerzése (ELTE Btk).

Levéltári munkakörök: 1997-2000: Prímási Levéltár, Esztergom levéltáros, 2000-2003: Komárom-Esztergomi Önkormányzat Levéltára, Esztergom levéltáros.

Egyéb megbízatások: 2000-2003: Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyelvtanár, 2003: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, tanársegéd, 2008: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, adjunktus.

Egyesületi tagság: MLE tag, MELTE tag

Kutatási terület, érdeklődés: helytörténet és magyar középkor.

Publikációk:

A gyermelyi református egyház története, Bp., 1999. [Societas et ecclesia 4.];

Esztergom város templomainak 1701. évi vizitációja, Esztergom évlapjai 2000. 57-68.;

Egyházlátogatás az esztergomi főegyházmegyében a 16-17. században, Egyháztörténeti Szemle 2000/1. 65-73.,

Szerzetesrendek Péliföldszentkereszten, in Bajótról mindenkinek, szerk. Bárdos István. Bajót, 2000. 99-118.;

Esztergom szabad királyi város 1708. évi kiváltságlevele, Fordította: Tóth Krisztina. Esztergom, 2000.;

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 9. Esztergomi főegyházmegye. 1-4. kötet, Összeállította: Hegedűs András – Tóth Krisztina. Esztergom, 2000.;

Esztergom vármegye egyházainak állapota 1700-ban, Limes 2001/1-2. 247-264.;

Esztergom vármegyei protestánsok helyzete a 18. században az egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján, Limes 2001/3. melléklete. 49-56.;

Bajna, Bp., [2001] [Száz Magyar Falu Könyvesháza];

A Palásthy család levéltára 1256-1847. Levéltári segédlet, Esztergom, 2001.,

Documenta Rudnayana Strigoniensia I, Összeállította: Tóth Krisztina. Esztergom-Piliscsaba, 2001.

Útmutató a Prímási Levéltárhoz III. Archivum Saeculare I, Összeállította: Gálffy Zsuzsanna – Hegedűs András – Tóth Krisztina. Esztergom, 2001.

Hirtelen merénylet vagy szervezett összeesküvés? (Újabb adatok Zách Felicián merényletéhez) Turul 2003. 47-51.

Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1715, Esztergom, 2003.

A nagy-nógrádi főesperesség 17. századi katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvei, Szécsény, 2004.

Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1716-1718, Esztergom, 2004.

Sátoraljaújhely középkori történetére vonatkozó oklevelek, in Széphalom 15. (2005) 167-172.

Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1719-1722, Esztergom, 2005.

Református gyülekezetek a főváros mai területén a Türelmi rendelet előtt, in Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról, szerk. Kósa László. I. köt. Bp., 2005. 33-56.

Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1723-1726, Esztergom, 2006.

A kis-nógrádi főesperesség 1697-ben, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2006. 1-2. sz. 89-96.

Esztergom megyei birtokosok a XIII. század végén, in Tanárképzés és tudomány. Lapok az egyetemes és magyar művelődéstörténetből, szerk. Katona András – Ládi László – Salamon Konrád. Bp., 2007. 13-26.

Katolikus és protestáns egyházlátogatási jegyzőkönyvek, in Levéltári Szemle, 2007/3. 49-58.

Esztergom szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1727-34, Esztergom, 2007.

Reménnyé váljon az emlékezet. Szomor története, Szomor, 2008.

Az esztergomi Szent István keresztes konvent működése az Árpád-korban, in Századok 2008/2. 375-401.

Adatközlés 2008. december, szerk. Lakatos Andor