Alapvető dolgok

 

Rövid bemutatkozás

2011A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 1993-ban alakult meg Debrecenben. A szervező munkát Kormos László, a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárosa végezte, aki hathatós támogatást kapott Helmut Baiertől, a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak Szekciójának elnökétől. A megalakuláskor a jelenlévők egyöntetű akarata volt, hogy létrehoznak egy ökumenikus alapokon működő egyházi levéltáros egyesületet. Az Egyesület alapszabályát 1994-ben a váci konferencián fogadták el.

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének tagegyházai: a római katolikus, a görög katolikus, a református, az evangélikus, a baptista és az unitárius egyház. Ez a kezdeményezés a kezdetektől fogva egybe kívánja gyűjteni a magyar egyházi levéltárosokat, nemcsak az anyaországban, de azon kívül is. Az ökumenikus lelkület, a nyitottság és a felelősségtudat a mai napig jellemzi az egyesület munkáját, hiszen az Intéző Bizottság tagjai között minden tagegyháznak van legalább egy-egy tagja. A megalakuláskor még nem lehetett a nem magyarországi magyar egyházi levéltárosokat tagként fölvenni az akkori politikai helyzet miatt, azonban ez mára már megszűnt, hiszen ők is teljes jogú tagjai Egyesületünknek.

Az Egyesület nyitott minden olyan kapcsolatra, mely elősegíti a jobb szakmai munkát, s így a hazai levéltáros egyesületek rendezvényein és munkájában is részt vesz. A nemzetközi kapcsolatoknak a kezdetektől megvolt és megvan a maga súlya, hiszen ennek köszönhető Egyesületünk létrejötte. Egyesületünk alapító tagja a Nemzetközi Levéltári Tanács Egyházi Levéltárak Szekciójának mely 1995-ben jött létre Prágában, és aktívan részt vesz annak munkájában. Egyházi levéltárosok különböző országos szintű szakmai testületekbe kaptak meghívást, így az egyházi levéltárakat is érintő döntéshozatalban jelen vannak.

Az Egyesület tagjai évente egyszer találkoznak szakmai konferencián. A tájékoztatás, a kapcsolattartás fontos részévé vált a honlap és az internetes levelezés. Az Egyesület tagjai levéltári kötelezettségük mellett sok fáradtsággal, odaadással, Istentől kapott talentumaikkal gyarapították, gazdagították az Egyesület életét.

Levéltáros kollégáink minden érdeklődőt szeretettel várnak levéltáraikba.

Egyedül Istené legyen a dicsőség!

Horváth Erzsébet, elnök (2005)