Az alábbi oldal a 2008. évi állapotot tükrözi, tehát adatai részben már nem aktuálisak.

Munkatársak

Dr. Horváth Erzsébet – levéltáros (1982), igazgató (1987)

Kánási Szabolcs – levéltáros

Dr. Horváth Erzsébet

Tanulmányok, ösztöndíjak: Kunszentmiklósi Damjanich Gimnázium, Budapesti Református Theologiai Akadémia, ELTE BTK–levéltáros, 1984: bölcsészeti doktorátus, 1984-1985: kutatói ösztöndíj, Mc. Cormick Theological Faculty. 2002: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, egyháztörténet PhD.

Levéltári munkakörök: 1977-1981: Ráday Levéltár, exmittált hallgató, levéltáros. 1982-1987: MREZSLT levéltáros, 1987: levéltár igazgató uott.

Egyéb megbízatások: 1993: Károli Gáspár Református Egyetem HTK és BTK tanár – egyetemes egyháztörténet. 1997: Dunamelléki Református Egyházkerület, Gyűjteményi előadó. 1997-2001: levéltári szakfelügyelő, 2001-2006: a NKÖM Levéltári Szakmai Kollégium tagja. 2006: NKA Levéltári Szakmai Kollégium tagja

Egyesületi tagság: 1993: MELTE IB tag, 1994: Soli Deo Gloria Ref. Diákmozgalom titkára. 1997-2000: a Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának tagja. 1998-2006 a MELTE elnöke.

Kutatási terület, érdeklődés: ifjúsági mozgalmak, népfőiskola, reformáció kora.

Publikációk:

A Baldácsy Alapitvány, Confessio, 1986.

Móricz Zsigmond emlékest a Zeneakadémián, in Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. sz-ban. Bp. 1993.

Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből. I, Theologiai Szemle, 1994.

Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből. II, Theologiai Szemle, 1995.

A Magyar Népfőiskolák története, Magyarság és Európa. 1995.

Benda Kálmán és a Tatai Népfőiskola, (Emlékkötet 1995., megjelenés alatt).

A magyar református népfőiskola forrása, Kötet, 1996.

Harsányi István a gyémántköszörüs, Ref. Lap. l998.

Bethesda az első magyar diakónissza kórház és a Filadelfia Diakónissza Egylet, in Ministerio, Esztergom, 1998.

A pietizmus. A metodizmus. A baptizmus. Református ifjúsági mozgalmak a két világháboru között, in Egyháztörténet II. Tankönyv és tanári kézikönyv. szerk.: Ladányi-Tőkéczki-Papp, Bp. 1998.

Kisebb irások a Ref. Lapban és a Ref. Egyházban az ifjúság életével kapcsolatosan. Kéziratok: Brief history of the Hungarian Reformed Church in USA. Chicago, 1984. The biblical foundation of the mission and the missionary. Chicago, 1985. American Hungarian Reformed Church history. Tradition and the heritage and the maintain of these. Chicago, 1985.

Kánási Szabolcs

Tanulmányok, ösztöndíjak: 1980-1984: Szentendrei Ferences Gimnázium, 1986-1991: Budapesti Református Theologiai Akadémia

Egyesületi tagság: MELTE tag

Adatközlés 2003, szerk. Lakatos Andor