A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Karán működő Lelkiségtörténeti Műhely 2009. április 24-én (pénteken) tartja második konferenciáját az egyetem piliscsabai campusán (Quaestura, Tanácsterem). Szeretettel várják a téma iránt érdeklődőket.

Program

9:30–10:30

Történeti kéziratosok ismeretlen népénekei / Erdélyi Zsuzsanna, néprajztudós, Budapest

Régi gyülekezeti énekek továbbélése a 18. századi evangélikus énekeskönyvekben / H. Hubert Gabriella, irodalom- és könyvtörténész, Evangélikus Orsz. Könyvtár, Bp.

Paralipomena; énekeskönyvek és kéziratban maradt énekek / Fekete Csaba, lelkész, tud. munkatárs, Református Koll. Nagykönyvtára, Debrecen

10:45–11:45

Szőllősi Benedek és a szlovák katolikus templomi ének / Käfer István, egy. docens, irodalomtörténész, PPKE BTK, Piliscsaba

Egy 18. század közepi ima-és énekeskönyv a grádistyei horvátoknál / Horváth Sándor, néprajzkutató-főmuzeológus, Szombathely

Illyés András, a költő püspök: Novae, Spirituales, ac morales duarum linguarum Cantiunculae (1696) és további kiadásai / Kiss Adrienne, tanár, Budapest (PhD-hallgató, PPKE BTK)

11:45–12:00

Hozzászólások, vita

Ebéd

13:00–14:00

Énekelt ferences passiómisztika / Farmati Anna, irodalomtörténész, szerkesztő (Kolozsvár)

A Kájoni Cantionale első és második kiadásának egybevetése / Kővári Réka, tudományos munkatárs, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest

Iskoladráma és népének: Énekeskönyvi dallamokon, saját szöveggel énekelt tételek a csíksomlyói misztériumdrámákban / Medgyesy S. Norbert, egy. tanársegéd, PPKE BTK (Piliscsaba)

14:20–15:20

Az Écsi énekeskönyv / Jusztin Péter, levéltáros, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

A Nagyölvedi énekeskönyv / Ollé Viktória, Semmelweis Egyetem, Budapest

Csukly István énekeskönyve / Szelestei N. László, egy. docens, irodalomtörténész, PPKE BTK (Piliscsaba)

15:20–15:40

Hozzászólások, vita, zárszó