A Magyar Levéltárosok Egyesületének (MLE) Oktatás és Tudománytörténeti Szekciója, valamint a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) 2009. október 29-én szakmai napot tartott az ELTE Egyetemi Könyvtár dísztermében, ahol az „Egységes egyetemi és középiskolai adatbázis” szerkezetét beszélték meg azon módszertani tanulmány alapján, amely Szögi László, Varga Júlia és Zsidi Vilmos készítettek.

A megbeszélés résztvevői között az egyetemi levéltárak munkatársai mellett ott voltak két önkornányzati (Budapest Főváros Levéltára, Komárom-Esztergom Megyei Levéltár) és egyházi (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára) képviselői is. Iskolai anyakönyveket ugyanis Magyarországon szinte minden levéltártípus őriz, egyetemi, önkormányzati és egyházi levéltárak egyaránt.

Az adatbázis azt a célt szolgálja, hogy a digitális formában feldolgozott és földolgozandó iskolai anyönyvek a jövőben valamikor egységes adatbázisként legyenek használhatók, hozzáférhetők, kereshetők. A résztvevők megvitatták a fölvételre szánt egységes rekordok szerkezetét, az adatbázisban használatos kódszámokat, és nyilatkozatot fogadtak el, hogy a közös adatbázis építésben ezt „szabványként” fogadják el. A tervezett „szabványos” adatbázis-rekord közel 100 mezőt tartalmaz, amelybe a különféle anyakönyvekben, és ahhoz hasonló forrásokban előforduló adat szerepelhet, amely egy adott diák pályafutásáról egy adott iskolában fönnmaradt.