A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 2010. február 24-én 16 órakor tartja Huchthausen Lajos Bilingérezések: Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből című posztumusz kötetének bemutatóját. Ezen a szerző pályáját Dr. Gárdonyi Máté plébános, egyháztörténész ismerteti, a kötetet pedig Borián Tibor SchP, nyugalmazott gimnáziumigazgató mutatja be. A bemutató helyszíne: Veszprémi Érsekség, Veszprém, 8200, Vár utca 18.

Huchthausen Lajos veszprémi egyházmegyés pap (1900–1998) Bilingérzések című munkájában saját emlékeit, élményeit, a társasági összejövetelek és visszaemlékezések alkalmával hallott történeteket gyűjtötte egybe és vetette papírra a Veszprémi Egyházmegye jeles személyiségeiről, hivatali működésükről, életútjukról. Közel egy évszázadot átívelő élete során a gondos megfigyelők és a kiváló emberismerők közé tartozhatott. Célja az „emlékállítás” volt; megemlékezés nemcsak az egyházmegye joggal hírnevet szerzett főméltóságairól és elöljáróiról, hanem a mindennapokban helytálló alsópapságról is, akinek munkájáról a száraz, hivatalos dokumentumok mellett alig szól írás. A szerző emberközelbe hozza ezeket a személyeket, jó és kevésbé jó tulajdonságaikkal együtt, olykor igazán jellemző karakter-kritikával, de soha sem bántó szándékkal. Az életút- és pályakép ismertetésekhez kapcsolódóan sajátos korrajzot bont ki az elmúlt évszázadról. Olyan korrajz ez, amely nem vagy alig szerepel a történelemkönyvekben, a személyes történelem tárgykörébe tartozik, ezért nemcsak egyháztörténeti forrásértékkel bír, hanem egyszerre humoros olvasmány és szívszorító példaállítás az utókor számára.