A kommunista diktatúra által elkobzott egyházi levéltári iratok visszaszolgáltatását szabályozó törvénytervezet lehetőségéről tárgyaltak 2010. október 16-án Kolozsvárott az RMDSZ képviselői, a történelmi magyar egyházak szakértői és levéltárosai. A tanácskozást sajtótájékoztató is követte, ahol a résztevevők ismertették álláspontjukat.

Márton Árpád képviselő a sajtótájékoztatón mondta el, hogy 2003-ban egyszer már előterjesztett az RMDSZ egy törvénytervezetet, ezt a szövetség képviselői a következő napokban ismét benyújtják a parlamentbe, az alapdokumentumot pedig kiegészítik a hétvégi tanácskozáson elhangzott észrevételekkel.

A visszaszolgáltatással kapcsolatban az egyházak eltérő állásponton vannak, de a hétvégén az a kompromisszum született, hogy ha az eredeti levéltári anyagok visszaszolgáltatása nem lehetséges, akkor az egyházak a lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetővé tételét kérik. Így nyilatkozott Emődi András, nagyváradi római katolikus egyházmegye levéltárosa is: „Én azt javasoltam a tanácskozáson, hogy a jogszabályba minél több kiskaput iktassunk be, amelyek lehetővé teszik az egyházak számára elengedhetetlenül fontos dokumentumok minél szélesebb körű kutathatóságát”.

Az állami oldalt képviselők közül Nagy Mihály, az Állami Levéltár igazgató-helyettese viszont arra figyelmeztetett, hogy az elkobzott dokumentumok jogszerűen kerültek állami tulajdonba, ezért visszaszolgáltatásuk csak törvénymódosítás révén lehetséges. „Az Állami Levéltár a rendszerváltást követően megpróbált együttműködni a történelmi egyházakkal, ami azt jelentette, hogy kutathatóvá tette ezeket az iratokat, amelyek máig hozzáférhetőek. Az intézmény igényt tart ezekre a dokumentumokra, amelyeknek a másolatát megkaphatják az egyházak” – tett ígéretet az intézményvezető.

Forrás: Új Magyar Szó