A Győri Egyházmegyei Levéltár, tavaly, 2010-ben ünnepelte „újjáalapításának”, azaz új helyiségekbe költözésének és önálló egyházi intézményként való megalapításának tizedik évfordulóját. Az addig mostoha körülmények között őrzött, alig hozzáférhető iratanyag igazából attól kezdve vált elérhetővé a kutatók számára. Az elmúlt tíz évben sokan fordultak meg a levéltár kutatótermében, köztük olyan történészek is, akik a levéltár visszatérő vendégeivé, a levéltárosok barátaivá, szinte „családtaggá” váltak. Az ő kutatásaik eredményeiből, valamint a levéltár egykori és jelenlegi dolgozóinak tanulmányaiból állítottak össze Vajk Ádám és Nemes Gábor levéltárosok egy kötetre valót, amely a levéltár forráskiadványkiadványsorozatának 13. köteteként jelent meg. A szerzők lakhelyük szerint is reprezentálják az egykori győri egyházmegye területét Szombathelytől Köpcsényig, de vannak köztük bécsi, pozsonyi és budapesti kutatók is, a 24 tanulmány pedig felöleli az egyház-, művelődés-, társadalom-, és művészettörténészet számos területét, Kőszegi Miklós püspökségétől (1308–1336) Papp Kálmán püspökségéig (1946–1966).

In labore fructus: Jubileumi tanítványok Győregyházmegye történetéből, szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám, Győr, 2011 (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai, Források feldolgozások, 13).