A román képviselőház oktatási, művészeti szakbizottsága 2011. március 8-i ülésén elfogadta a 16/1996 sz. levéltári törvény 19. törvénycikkének módosítását, amely lehetővé teszi a kommunista rendszer alatt elkobzott egyházi dokumentumok visszaszolgáltatását jogos tulajdonosainak, a romániai történelmi egyházaknak (a törvénycikk jelenleg nem teszi lehetővé az egyszer már a Román Nemzeti Levéltár állományába került egyházi iratanyag visszaszolgáltatását, csak abban az esetben, ha azok letétként, megőrzésre kerültek oda). A törvénytervezetről már hetek óta folyik a politikai felhangoktól sem mentes vita a sajtóban, többek között nyilatkozatot adott közre a Román Levéltárosok Egyesülete és a Romániai Egyházi Levéltárosok Egyesülete is.

A vita tárgya, hogy az egyházi levéltári anyagokhoz továbbra is teljes mértékben hozzá lehete férni, ha visszaszolgáltatják azokat egykori tulajdonosaiknak. A törvénycikk megváltoztatására vonatkozó javaslatban az is szerepel, hogy a tulajdonjog kimondása után azon romániai egyházak igényelhetik irataik természetbeni visszaszolgáltatását, amelyek rendelkeznek az iratok számára megfelelő tároló helyiségekkel, levéltárakkal és továbbra is biztosítják az iratokhoz történő nyilvános hozzáférést. Ezt hangsúlyozzák az egyházi levéltárosok is, akik közleményükben az egyházaik iratkezelésére vonatkozó törvényekről és a már működő levéltáraikról adnak tájékoztatást, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a visszaszolgáltatott iratok nem az egyházközségekbe kerülnének vissza, hanem az egyházmegyék rendezett levéltáraiba. Az iratok visszaadását eredeti tulajdonosuknak a nemzeti levéltár és a román levéltárosok egyesülete élesen ellenzi. Érvelésük szerint a kifejezetten közhaszonra bocsátott örökséget így magántulajdonná alakítanák át, valamint az egyházi iratanyag államosításáról szóló rendelet vitatásával precedenst teremtve veszélyeztethetik a Nemzeti Levéltárban található anyagok mintegy felét.

Az alábbiakban közöljük az ügyben megjelent legfontosabb cikkeket és dokumentumokat tájékoztatás céljából:

Forrás: www.leveltaros.hu