Bogdánffy Szilárd emlékkiállítás Nagyváradról

A 2010-ben boldoggá avatott vértanú nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd emlékére kiállítást készített Emődi András, a nagyváradi római katolikus püspökség levéltárosa. A kiállításon fényképek, családi, hivatali és titkosszolgálati iratok másolatai mutatják be a vértanú püspök életét, majd koncepciós perét és fogságát. Alapjául az Út a vértanúsághoz címet viselő kétkötetes emlékkönyv, a Bogdánffy Szilárdra vonatkozó iratanyagoknak a teljességre törekvő gyűjteménye szolgált.

A kiállítást Nagyváradon kívül Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben és a Piarista Gimnáziumban is megtekinthető volt. A Központi Papnevelő Intézetben, Bogdánffy püspök teológiai tanulmányainak helyszínén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök nyitotta meg a kiállítást 2011. október 19-én, majd november 26-tól a tablók a budapesti Piarista Gimnázium második emeleti (kápolna előtti) aulájában voltak láthatók. (Lásd a fényképet.) Bogdánffy Szilárd ugyanis (1920 és 1929 között a temesvári piarista gimnáziumban tanult, így ő az első magyar piarista diák, akit boldoggá avattak. A tervek szerint a kiállítás 2012 februárjától a szegedi piarista gimnáziumban is látható lesz.