Labancz Zsolt tartományfőnök 2012. június 15-én pénteken délelőtt, kis ünnepség keretében megáldotta és megnyitotta a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtárának és Levéltárának újonnan berendezett helyiségeit.

A két intézmény egy éve, 2011 júliusában költözött vissza a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházból a rend saját, felújított épületébe, a Piarista közbe. Akkor még csak a pinceszinten elhelyezett raktári berendezés volt használható állapotban, a könyvtárosokat és olvasókat kiszolgáló első emeleti létesítmények még nem. Az elmúlt egy év alatt elkészültek a könyvtárosok és levéltáros dolgozószobái, a könyvtár és a levéltár közös olvasó/kutatóterme, a kézikönyvtári raktár, valamint a legrégebbi és legértékesebb nyomtatványok tárolására és bemutatására szolgáló hangulatos könyvtárterem.

A megnyitó ünnepség színhelye is a könyvtár kicsiny díszterme volt. A könyvtárosokon és a levéltároson kívül többen jelen voltak a rend tagjai, a tartományfőnökség munkatársai és a budapesti piarista gimnázium tanárai közül is. Köszöntőjében Labancz Zsolt megköszönte a könyvtár és a levéltár költözésében résztvevők munkáját, és elmondta, hogy a felújított épület több eleme, például a tornaterem tetejének átlátszó üvegpadlója arra emlékezteti, hogy térben és időben is a múlt nemzedékeinek sora után járunk. Ennek az örökségnek egyik fő letéteményese a könyvtár és a levéltár is, ahol a múlt mélységei nyílnak meg az olvasók előtt.

A könyvtár megáldása után Koltai András levéltáros beszélt a két intézmény múltjáról, amelyek a főváros legrégebbi és legjelentősebb egyházi kulturális inétzményei közé tartoznak. A könyvtár állományát 1717-től, a budapesti piarista rendház létrejöttétől fogva gyarapítják, a levéltár pedig 1692-től létezik, amikor megalakult a piarista rend önálló magyarországi egysége. Homor Ferenc könyvtáros a jövőbeli tervekről is beszélt, arról, hogy szeretnék a könyvtárat a tanárok és mások számára is otthonos kutatóhellyé tenni, és minél teljesebbé tenni az állomány digitális katalógusát. A résztvevők megszemlélhettek néhány különleges könyvet (piarista szerzők műveit, régi természetrajzkönyveket, kódextöredékeket) és oklevelet is, majd szerény agapé és beszélgetés zárta az ünnepséget. (www.piarista.hu)

Fényképek

[bg|piar2012-06-15|0|120|sort|12|#ffffe6|4|Piarista könyvtár megáldása, Budapest, 2012. jún. 15.]

Lambert Attila (www.lambertfoto.hu) fényképei