Fejezetek az ezeréves egri egyházmegye történetéből

Időpont: 2015. május 7., Eger,

Helyszín: Egri Hittudományi Főiskola

A konferencia fővédnöke: Dr Ternyák Csaba egri érsek

 

Program

 

 • 10.00 Megnyitó: Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Liptai Kálmán Eszterházy Károly Főiskola, rektor
 • 10.30–11.30 Eszterházy-kutatócsoport bemutatkozása

Levezető elnök: Buda Péter, Egri Érseki Szeminárium, rektor

 • Nagy Andor (Eszterházy Károly Főiskola, tudományos munkatárs): Kispapi életutak Eszterházy Károly püspöksége alatt
 • Pálos Zsófia (Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteményei - Főegyházmegyei Könyvtár, történész, könyvtáros): Eszterházy Károly könyvtára
 • Dr. Horváth István Ph.D. (Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteményei - Főegyházmegyei Levéltár, tudományos munkatárs, levéltáros): Az urbárium bevezetése az egri püspöki uradalomban

11.30–11.45 Szünet

11.45–12.45 Előadások

1. szekció

Levezető elnök: Dr. Sarbak Gábor Ph.D. (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae – Fragmenta Codicum Kutatócsoport)

 • Dr. Koszta László D.Sc. (Szegedi Tudomány Egyetem, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár): Az egri püspökség alapítása és kezdetei
 • Dr. Fedeles Tamás Ph.D. (Pécsi Tudomány Egyetem Történettudományi Intézet, egyetemi docens): Az Apostoli Kamara és az egri egyházmegye javadalmai a középkorban
 • Dr. Löffler Erzsébet (Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteményei, igazgató): A Fenesy–féle tranzakció hatása Eger városára

2. szekció:

Levezető elnök: Dr. Gárdonyi Máté Ph.D. (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár).

 • Dr. Tamási Zsolt Ph.D. (Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium, igazgató): Az 1848-as egri zsinat előkészítő munkálatai a tervezett magyar nemzeti zsinat keretében
 • Bárány Zsófia (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola - Új - és jelenkori magyar történelem Doktori Program. III. évf.): Lonovics József és Eger
 • Dr. Jan Guncaga Ph.D (Katolikus Egyetem, Rózsahegy) – Dr. Tóth Sándor János Ph.D (Selye János Egyetem, Komárom): Az egri és a szepeskáptalani tanítóképző intézetek – szlovák-magyar egyháztörténeti kapcsolatok

13.00–14.30 Ebédszünet

14.30–15.30 Előadások

1. szekció:

Levezető elnök: Dr. Sarbak Gábor Ph.D. (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae – Fragmenta Codicum Kutatócsoport)

 • Dr. Mihalik Béla Vilmos Ph.D. (MTA BTK TTI, tudományos segédmunkatárs, Jezsuita Levéltár, igazgató): Katolikus egyház és kegyúri viták a Jászságban (1702-1745)
 • Dr. Verók Attila Ph.D. (Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék tanszékvezető, főiskolai docens): Az egri Érseki Líceumi Nyomda tevékenysége a 18. században (1755-1800)
 • Dr. Veres Gábor, Ph.D. (Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, főiskolai docens): Az egri püspöki és káptalani pincék a 18. században

2. szekció:

Levezető elnök: Dr. Gárdonyi Máté Ph.D. (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár)

 • Dr. Kárbin Ákos Ph.D. (MNL-Heves Megyei Levéltára, levéltáros): A kultúrharc Egerben, illetve annak következményei
 • Dr. Klestenitz Tibor Ph.D. (MTA BTK TTI, tudományos segédmunkatárs): Katolikus sajtó az egri egyházmegyében
 • Dr. Gianone András Ph.D. (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, tanár, KPSZTI): Az Actio Catholica az egri főegyházmegyei körlevelek tükrében

15.30 - 15.45 Szünet

15.45–16.45 Előadások

1. szekció:

Levezető elnök: Dr. Sarbak Gábor Ph.D. (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae – Fragmenta Codicum Kutatócsoport)

 • Dr. Soós István C.Sc. (MTA BTK TTI, tudományos főmunkatárs): Eszterházy Károly és Giuseppe Garampi és a magyarországi egyházpolitika (1772–1792)
 • Balogh Ferenc (Érseki Vagyonkezelő Központ Közgyűjteményei, igazgatóhelyettes): Mit olvasott Pyrker érsek halála előtt?
 • Dr. Habil. Tusor Péter D.Sc. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézet, egyetemi docens, MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, kutatócsoport-vezető): Lippay György egri püspök (a főpap és a politikus)

2. szekció:

Levezető elnök: Dr. Gárdonyi Máté Ph.D. (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár)

 • Dr. Tengely Adrienn Ph.D. (Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai docens): Az 1931-es és 1942-es egyházmegyei zsinatok
 • Dr. Habil. Szabó Csaba Ph.D. (Bécsi Magyar Történetkutató Intézet, igazgató): A fallóskúti kegyhely története
 • Dr. Mikó Zsuzsanna Ph.D. (Magyar Nemzeti Levéltár, főigazgató): Az Állami Egyházügyi Hivatal megszervezése Egerben

16.45–17.15 Közös vita és zárás