Időpont: 2017. május 11–12.
Helyszín: Vác, Püspöki Palota
Rendezők: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszéke, Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata

Program

 • 10.00: Ünnepélyes megnyitó: S.E.R. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, S.E.R. Dr. Varga Lajos, váci segédpüspök, az OKGyK igazgatója, Ft. Dr. Szuromi Szabolcs DSc. a PPKE rektora, Ft. Dr. Fodor György prorektor, dékán (PPKE BTK)

1. szekció (elnök: S.E.R. Varga Lajos)

 • 10.30: Szuromi Szabolcs (PPKE): A középkori kánonjogi kéziratos állomány kutatásának létjogosultsága a 21. században
 • 11.00: Haader Lea (ELTE BTK): Tükröt tartó korrektúrák
 • 11.30: Somogyi Judit (PPKE BTK): Rövidítési formák itáliai keletkezésű, rejtjelezett kéziratokban
 • 12.00: Nagy László (PPKE BTK): Ecsegi prédikációk a 17. század második feléből
 • 12.30 ebédszünet

2. szekció (elnök: Nagy László)

 • 14.00: Jeremiás Éva (ELTE BTK): Perzsa kéziratok filológiája: Egy Háfiz-kézirat a Pannonhalmi Apátsági Könyvtárban
 • 14.20: Vass Csongor (Gyulafehérvári Érseki Levéltár): A Bóldogságos Szűz Máriának Szives tisztelője című kéziratos énekeskönyv
 • 14.40: Dömötör Adrienne  (MTA BTK): Van itt egy kis szabad hely?: Magyar nyelvemlékek (nem csak) a margón
 • 15.00: G. Molnár Péter (PPKE BTK): Felix Fabri atya zarándoklatának leírásai
 • 15.20 Kávészünet

3. szekció (elnök: Takács László)

 • 16.00: Bárth Dániel (ELTE BTK): Norma és gyakorlat. A 18. századi katolikus ördögűzés nyomtatott és kéziratos forrásai
 • 16.20: P. Kocsis Réka (ELTE BTK): „Az ki írta, egy Ave Máriát kér” – kolofonok az ómagyar kódexekben
 • 16.40: Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): Rotulák: Pannonhalma 17-18. századi kapcsolatrendszere gyászjelentések tükrében
 • 17.00: Maróth Miklós (Avicenna Intézet): Egy szír kézirat a Turfán-gyűjteményből
 • 18.30: fogadás

Május 12.

4. szekció (elnök: Boros István)

 • 9.00:  Babus Antal (MTA KIK): Nyugati kéziratos hagyatékok az MTA KIK Kézirattárában
 • 9.20: Maczák Ibolya (PPKE BTK BILK): Illyés András kéziratos prédikációi
 • 9.40: Bali János (PPKE BTK): Teodalgo Miagriano és Adromene Inuntino
 • 10.00: Lauf Judit (OSzK): Centiloquium Vácott: Néhány jelentős kódextöredék a Váci Egyházmegyei Könyvtárban
 • 10. 20: S.E.R. Varga Lajos (OKGyK): Kéziratos állomány a Váci egyházi gyűjteményekben
 • 10.40 Kávészünet
 • 11.00: A Váci egyházmegyei gyűjtemények bemutatása
 • 13.00 ebédszünet

5. szekció (elnök: Maróth Miklós)

 • 14.00: Domokos György (PPKE BTK): Az egri székesegyház építésének ügye Ercole Pio levelezésében (1508–1510)
 • 14.20: Krähling Edit (MTA KIK): Hagymási Bálint Opusculuma és forrásai
 • 14.40: Janzsó Miklós (SZTE BTK – Szombathelyi Egyházm. Levéltár): Filippo Alberici Tabula Cebetis-interpretációja
 • 15.00: Dózsa Gábor (Váci Egyházm. Levéltár): Egy szentszéki követ ismeretlen formuláskönyve a 15. század első harmadából
 • 15.20: Kávészünet

6. szekció (elnök: Babus Antal)

 • 16.00: Ekler Péter (OSzK): Antik retorikai művek a Corvina könyvtárban
 • 16.20: Szádoczki Vera (PPKE BTK BILK): Szentmihályi Mihály Énekes könyvének kéziratai
 • 16.40: Nagy Géza (Váci Egyházm. Levéltár): A püspöki consistorium működését meghatározó statutum (1720)
 • 17.00: Szovák Kornél (PPKE BTK): A hazai szentszéki formuláskönyvek kiadásának első tanulságai
 • 17.20: Adorjáni Zsolt (PPKE BTK): Szekér és delphin: Pindaros fr. 140b
 • 17.40: Zárszó: S.E.R. Varga Lajos – Takács László

 

A konferencia támogatói: Váci Egyházmegye, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, PPKE BTK (KAP16-71029-1.9-BTK), Ókortudományi Társaság  Piliscsabai Tagozata