Szekfű Gyula Szabadegyetem műhelykonferencia
Helyszín: ELTE BTK, Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Bp. Múzeum krt. 6. I. emelet)
Időpont: 2016. május 11. csütörtök
Rendező: Mika Sándor Egyesület

 

A reformáció útjai című műhelykonferencia az egyetemi képzésben hiánypótló módon, egy helyen és egy napon kívánja bemutatni mindazokat a tudományos modelleket, amelyekkel az egyházi és hitbeli reform XVI–XVII. századi lehetőségeit és stratégiáit a kutatás leképezte. Széttartó és nem egy ponton egymásnak feleselő elképzelések hangzanak el annak érdekében, hogy ezáltal láthatóvá váljék: a reformáció az európai történelem egyik szellemi csúcspontjaként éppolyan színes és sokféle volt a maga történeti jellegében, amilyen a korabeli Európa szellemi és társadalmi világa. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösen az egyetemistákat és a középiskolai tanárokat!

Program

 • 9:45 Védnöki köszöntő, megnyitó
 • 10:00 Dr. habil. Fedeles Tamás egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem): A római papszentelések kérdése. Egy ismeretlen társadalmi réteg a reformáció szolgálatában?
 • 10:30 Nemes Gábor PhD, főlevéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár): Elszalasztott lehetőségek. Katolikusok, kelyhesek és pikárdok a Jagellók országaiban.
 • 11:00–11:15 kávészünet
 • 11:15 Dr. Erdélyi Gabriella tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): Szerzetesség a reformáció hajnalán
 • 11:45 Csepregi Zoltán DHAS, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem): A reformáció nyelve
 • 12:15–13:00 ebédszünet

 

 • 13:00 Dr. Molnár Antal egyetemi docens (ELTE BTK), tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): A mezővárosi modell: protestánsok és katolikusok
 • 13:30 Őze Sándor DHAS, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A végvári modell: az apokalipszis öntudata
 • 14:00 Imre Mihály MHAS, egyetemi tanár (Debreceni Tudományegyetem): A Querela Hungariae-toposz és a reformáció korának magyar identitása
 • 14:30–14:45 kávészünet

 

 • 14:45 Balázs Mihály DHAS, egyetemi tanár: Az erdélyi unitarizmus, az 1568. évi tordai országgyűlés és a vallásbéke toposza
 • 15:15 Dr. Fazekas István egyetemi docens (ELTE BTK): A katolikus reform
 • 15:45 Arató György történész, levéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár), PhD-hallgató (ELTE BTK): A főúri udvar és a konfesszionalizáció
 • 16:15–17:00 kötetlen beszélgetés bor és pogácsa mellett

 

Tekintse meg az eseményt a facebookon ide kattintva.