Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Konferenciája

Nyíregyháza, 1997. augusztus 27.
szerk. Janka György.
(A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, 2).
Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza, 1998.
160 pp.

Az 1997. augusztus 27–28-án Nyíregyházán rendezett ötödik konferencia előadásai.

Tartalom

 • Baier, Helmut: Zum Gedenken Dr. László Kormos. – p. 9-10.
 • Baier, Helmut: Megemlékezés Dr. Kormos Lászlóról / ford. Janka György. – p. 11-12.
 • Haastrecht, Jan C. M. van: The Importance of the International Council of Archives (ICA) and its sections. – p. 13-18.
 • Haastrecht, Jan C. M. van: A Nemzetközi Levéltári Tanács és szekcióinak jelentősége / ford. Janka György. – p. 19-22.
 • Schuler, Peter-Johannes: Elektronische Erfassung, Sicherung, Konservierung un Erschließung von Urkunden. – p. 23-31.
 • Schuler, Peter-Johannes: Okmányok elektronikus felvétele, biztosítása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele / ford. Janka György. – p. 23-31.
 • Broeyer, F. G. M.: The Significance of Modern Archives for a Church Historian. – p. 39-43.
 • Broeyer, F. G. M.: A modern levéltár jelentősége az egyháztörténész számára / ford. Janka György. – p. 44-48.
 • Delehan, Mihajlo: A Kárpátalja Megyei Levéltár vallással kapcsolatos iratai. p. 49-54.
 • Varga Lajos: A Curia Romana és a Vatikáni Levéltár. – p. 55-62.
 • Beke Margit: Levéltári központ és területi dokumentációs intézmények a belgiumi katolikus egyházban. – p. 63-74.
 • Lakatos Andros: A Kalocsa-Kecskeméti Érseki és Főkáptalani Levéltár bemutatása. – p. 75-86.
 • Ladányi Sándor: Az 1945 utáni református egyháztörténeti kutatás jelenlegi állása. – p. 87-98.
 • Ladányi Sándor: Der gegenwärtige Stand der Reformierten Kirchengeschichtsschreibung nach 1945. – p. 93-98.
 • Czenthe Miklós: Az evangélikus levéltárak és a történetírás. – p. 99-106.
 • Szebeni Olivér: Változások a baptista egyházi levéltáraknál. - p. 107-109.
 • Sipos Gábor: A kolozsvári Református Levéltár a levéltáros és a kutató szempontjából. – p. 111-118.
 • Bendász Dániel: Adalékok Bendász István munkácsi egyházmegyei kanonok hagyatékáról. – p. 119-124.
 • Dóka Klára: Az egyházi uradalmak iratainak hasznosítása a kutatásban. – p. 125-134.
 • Janka György: A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai. – p. 135-140.
 • Spasojević, Boško: Church History and Religious Issues. – p. 141-144.
 • Spasojević, Boško: A Szabad Európa és a Szabadság Rádió Kutatóintézetének levéltári anyaga. – p. 145-148.
 • Crocket, Margaret: A Nyílt Társadalom Archívum. – p. 149-144.