Győri Egyházmegyei Levéltár

„FÁRADOZÁSSAL ÉS BÉKETŰRÉSSEL” Emléknap Naprághy Demeter győri püspök halálának 400. évfordulójára

„FÁRADOZÁSSAL ÉS BÉKETŰRÉSSEL”

Emléknap Naprághy Demeter győri püspök halálának 400. évfordulójára

Konferenciával emlékeztek meg Naprághy Demeter győri püspökről 2019. május 16-án Győrött. A Brenner János Hittudományi Főiskolán rendezett előadássorozatot a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, valamint a Fraknói Kutatócsoport szervezte. Az emléknap apropóját az egykori püspök halálának 400. évfordulója adta.

Dr. Veress András győri megyéspüspök köszöntőjében örömének adott hangot, hogy szakmai konferencia keretében emlékeznek meg püspökelődjéről, valamint reményét fejezte ki, hogy az elhangzott előadások tanulmányként publikált formában hamarosan elérhetővé válnak a szélesebb közönség számára is. Győr Megyei Jogú Város képviseletében Rózsavölgyi László kiemelte, hogy Győr város sokat köszönhet Naprághynak, amit nem szabad elfelejtenünk. A köszöntők után a Fraknói Kutatócsoport vezetője Tusor Péter szekcióelnökségével vette kezdetét a konferencia.

Elsőként Kruppa Tamás a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa tartotta meg előadását Naprághy Demeter erdélyi működéséről. A püspök-kancellárként eltöltött évek szövevényes kül- és belpolitikai rendszerét tárgyaló előadás érzékletesen világította meg a püspök egyre szűkülő mozgásterét, majd erdélyi távozásának körülményeit.

A második előadásban Naprághy Demeter győri püspöki éveinek ismertetésére került sor. Az előadó Fazekas István volt bécsi levéltári delegátus, az ELTE docense (és az egykori Lendület-kutatócsoport szenior kutatója) volt. Előadásában először a győri püspökség XVII. század eleji állapotát elemezte, majd a források adta lehetőségek felhasználásával Naprághy győri éveit mutatta be. Ennek során kitért a győri főkapitánysággal, valamint káptalanjaival és az ekkor letelepedő szerzetesekkel fennálló kapcsolataira. Zárásként Fazekas összegezte a fennmaradó információkat a püspök haláláról és hagyatékáról.

A szünetet követően Dominkovits Péter Naprághy és Sopron város kapcsolatát elsősorban a város oltárjavadalmainak katolikusoknak történő kiosztásán keresztül mutatta be. Dominkovits előadásával a történettudományi blokk lezárult, amelynek helyét az irodalomtudományi és művészettörténeti diszciplínák vették át. Ennek során Jankovics László a főpap és Rimay levelezésének egy 1603-as forrását hozta elő, amely Rimay János filozófia műveltségének legfontosabb dokumentuma. Ezt követően P. Vásárhelyi Judit Naprághy közel háromszáz kötetes tékájáról értekezett, valamint a nemzetközi régi könyves kutatások során feltárt újabb eredményeket ismertette. A konferencia utolsó előadója Jékely Zsombor a sokáig Naprághy érkezéséhez kötött flamand falikárpit történetéről és készítőjéről értekezett. Melynek során művészetileg elemezte az alkotást és más európai műkincsekhez hasonlította. Az emléknapot Mikó Árpád szavai zárták a Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstárban rendezett kiállításon.

A fenti előadások szerteágazó témái is mutatják, hogy humanista műveltségű Naprághy Demeter kiváló, és sok esetben napjainkig kiaknázatlan kutatási kérdéseket vetnek fel interdiszciplináris viszonylatban. Ezen együttműködéseknek nyújtott gyümölcsöző szakmai keretet a püspök jelmondata után "Labore et patientia – Fáradozással és béketűréssel" című konferencia.

A kiállításról itt és itt olvashat.

Emléknap Naprághy Demeter győri püspök tiszteletére

„FÁRADOZÁSSAL ÉS BÉKETŰRÉSSEL”

Emléknap Naprághy Demeter győri püspök halálának 400. évfordulójára

A Győri Egyházmegyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, valamint a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
tisztelettel meghívja
Naprághy Demeter győri püspök halálának 400. évfordulója alkalmából rendezett emléknapra.

 

 

 

 

Konferencia

2019. május 16. 11.00

Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr, Káptalandomb 7.

Köszöntő:

Dr. Veres András megyéspüspök, Győri Egyházmegye

Rózsavölgyi László elnök, Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

 

Levezető elnök:

Tusor Péter (egyetemi docens, PPKE BTK; tudományos tanácsadó, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

 

11.20 Kruppa Tamás (egyetemi docens, SzTE BTK; tudományos főmunkatárs, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport): A püspök, a fejedelem és a vajda. Naprághy Demeter kancellár erdélyi tevékenysége és ami utána következett (1598–1602)

11.40 Fazekas István (egyetemi docens, ELTE BTK): Naprághy Demeter győri püspöksége 1607–1619

12.00–12.20 Szünet

12.20 Dominkovits Péter (igazgató, MNL GyMSM Soproni Levéltár): Naprághy Demeter győri püspök és Sopron városa. Egy katolikus főpap és a dunántúli evangélikusok centruma

12.40 Jankovits László (egyetemi docens, PTE BTK): Rimay János levele Naprághy Demeterhez

13.00 P. Vásárhelyi Judit (osztályvezető, OSzK Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya; egyetemi tanár, PPKE BTK; MTA-PPKE Barokk Lelkiség és Irodalom Kutatócsoport): Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából

13.20 Jékely Zsombor (főigazgató-helyettes, Iparművészeti Múzeum; egyetemi docens, KRE BTK): A győri „Jézus születése” kárpit

13.40 Vita, zárszó

 

Kiállítás

2019. május 16. 14.30

Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár, Győr, Káptalandomb 26.

 

Megnyitja:

Mikó Árpád igazgató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet

A konferencia meghívója itt elérhető.