Baranyai Református Egyházmegye Levéltára

XVI. Harkányi Szabadegyetem

Trianon 101

A trianoni békediktátum előzményei és utóhatásai

 

November 10. szerda                 Művelődési Ház

17,00   Trianoni Kiskáté - Szidiropulosz Archimédesz történész

18,30   Trianoni ellensúlyok - Radvánszky Ferenc református lelkész

20,00   Dalüzenet - Szvorák Katalin népdalénekes

 

November 11. csütörtök            Művelődési Ház

17,00   Trianon a magyar-jugoszláv kapcsolatokban

 dr. Hornyák Árpád történész

 

18,30   Az "őrt álló-szerep” vállalása Kányádi Sándor életművében -

 dr. Szabó Szabolcs irodalomtanár

20,00   Hazám, hazám

 Fábri Géza kobzos és Ivanics Tünde népdalénekes

 

November 12. péntek                Művelődési Ház

17,00   Esterházy János élete - dr. Molnár Imre szociológus, történész

 

18,30     A Katolikus Egyház és az I. világháború

Bíró László ny. tábori püspök

 

20,00   A Zengő együttes műsora

 

November 13. szombat              Művelődési Ház

17,00   Az I. világháború nem ismert sajátosságai

dr. Pollmann Ferenc hadtörténész

18,30    Rettenetes esztendő 1919-1920

dr. Ablonczy Balázs történész

Református templom

20,00  „Csak az egészség meglegyen” – Kaláka együttes

 

November 14. vasárnap

 Református templom

10,30   Istentisztelet – igét hirdet Balog Zoltán püspök

 

Művelődési Ház

17,00   Trianon utóhatásai - dr. Szerencsés Károly

18,30    Trianon néprajzi szempontból - Dr. Andrásfalvy Bertalan

20,00    Fazekas István: Ámokfutó idők

 Koncz Gábor, Gregor Bernadett, Újszínház

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fővédnök: Balog Zoltán püspök

Főtámogató:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

-----------------------------------------------------

Rendező: Harkányi Szabadegyetem Alapítvány

7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. Tel: 30 636 5836

Adószám: 18398201-1-02

Számlaszám: 50800173-15189846

A reformáció emlékünnepére

A Pécsi Reformátusok Lapja 1919-től 1942-ig jelent meg a pécsi gyülekezet lelkipásztorának, Nyáry Pálnak a szerkesztésében. Az újságot a Pécsi Református Egyház adta ki kezdetben évente négy - hat alkalommal, 1931-től pedig havonta.[1]

A Pécsi Reformátusok Lapjának néhány példányát őrizzük a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában, s e lap 1929. október 31-i számának „Reformáció ünnepe” című cikkével emlékezünk meg a reformáció 504. évfordulójáról. Az írás valószínűleg Nyáry Pál tollából származik.

Reformáció ünnepe

évfordulója annak a világtörténelmi ténynek, hogy Wittenbergben, 1517 október 31-én, Luther Márton a vártemplom ajtajára, mint a templom lelkésze 95 tételből álló tiltakozó iratot szegezett ki, melyben tiltakozott a pápai bűnbocsátó levelek, általában a bűnbocsánat árulása ellen. X. Leó pápa ugyanis a Szent Péter templom restaurálása költségeinek fedezésére bűnbocsátó leveleket adott ki, melyeknek megvásárlói a lefizetett vételár nagysága szerint kisebb-nagyobb bocsánatban részesültek. Egy dominikánus szerzetes: Tetzel, a bűnbocsátó leveleket olyan kihívó piaci hangon árulta a vásárokon, hogy Luthert csak még jobban megdöbbentette a bűnbocsánat kegyelmi ajándékának árucikké alacsonyítása. A 95 tételben vitatkozásra hívta a lelkeket e nagy kérdés felett, azonban senki sem jelentkezett. Mégis valaki felelt a felhívásra és ez Róma volt.

Előbb szép szóval, később keményebben. Végül a kiátkozás dörgedelmeivel igyekezett Luthert a felismert evangéliumi igazság útjáról visszatántorítani, - de mindez nem sikerült. A bátor lelkipásztort a Szent Lélek reformátorrá tette s a reformáció életadó nagy folyama ama 95 tételkiszegezésnek pillanatában vette kezdetét.

Isten nagy embereit minden időben a megalkuvást nem ismerő elszántság és rendíthetetlen bátorság jellemezték. Lutherrel egyben Zwingli, Kálvin, nyomukban a többi hatalmas reformátorral, végezték sok akadállyal küzdve, sok szenvedéssel dacolva az egyháztisztítás szent munkáját. Hősök önfeláldozó munkája, mártírok szenvedései, - tenger könny és háborúság jelzik mindenfelé a reformáció útját.

Református atyámfia, becsüld meg reformált szép vallásodat, mert hithű eleid nagy árat fizettek azért, hogy te evangéliumi tisztaságban imádhasd az Urat.

Ne érjed be a múltak történetének emlegetésével, ne üres felekezeti öntudattal valljad magadat református keresztyénnek, hanem engedj Isten Lelke állandó reformáló erőinek, hogy belőled is új embert teremtve, légy az élő Krisztusnak jó vitéze és református keresztyén egyházadnak minden áldozatra kész, megalkuvást nem ismerő építő munkása! Ebben erősítsen, erre segítsen a reformáció emlékének megünneplése!

[1] Surján Miklós: Pécsi Reformátusok Lapja.  In: Pécsi Lexikon II. (Főszerkesztő: Romváry Ferenc). Pécsi Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. Pécs, 2010. p. 170.