MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Esty Miklós: A Szent István Társulat Története (1951–1965)

Esty Miklós: A Szent István Társulat Története (1951–1965) Kanász Viktor 2020. 06. 29., h - 13:15 CLASSIS II tom. 2 Sági György

Esty Miklós: A Szent István Társulat története (1951–1965) (sajtó alá rendezte és kísérő tanulmánnyal közre adja: Sági György) (CST II/2), Budapest 2020. xxiv + 164 p.

Esty Miklós (1895–1973) pápai világi kamarásnak, a Szent István Társulat 1951–1973 közötti püspöki kar által delegált adminisztrátora hagyatékának rendezése 2015-ben készült el. Ezt a munkát Sági György végezte el. Digitalizása és számos római vonatkozást is tartalmazó naplóinak kiadásra előkészítése folyamatban van. A hagyatékban maradt fenn számunkra Estynek a Társulat 1951–1965 közötti történetéről elkészített gépelt kézirata. Az összefoglaló beszámoló, melyet a szerző társulati jegyzőkönyvek, egyéb iratok és feljegyzései alapján írt meg, a nagy múltú  – 1848-ban alapított – Szent István Társulat talán legviszontagságosabb korszakába nyújt betekintést. A forráskiadvány képet ad arról, hogy a Rákosi- és Kádár-korszakok időszakában, amikor nagy nehézségek árán sikerült csak a magyar katolikus kultúra érdekében a Szent István Társulatnak munkálkodnia, ezek milyen körülmények között valósulhattak meg.

A kézirathoz Sági György írt bevezető tanulmányt és látta el a szöveget jegyzetaparátussal. A Mellékletbe az Esty-hagyaték Szent István Társulatra vonatkozó iratainak jegyzéke került. A kötet végén, az indexet követően angol nyelvű rezümé foglalja össze Palotai Ágnes fordításában a kötet fontosabb információit.

Pestisjárvány és háború a 16. századi Magyarországon

Pestisjárvány és háború a 16. századi Magyarországon Szerző Kruppa Tamás Kanász Viktor 2020. 06. 10., sze - 17:40 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A 14. század közepén pusztító nagy pestisjárványt követően a fertőzés több hullámban egészen a 18. századig jelen volt Európában. Ennek kedveztek a gyakori háborúk, valamint a 17. század elején beköszöntő kis jégkorszak, és az emiatt gyakoribbá váló éhínségek. Magyarországon, amelybe beleértendő ebben az esetben mindhárom országrész, a török hódoltság miatti állandó háborús viszonyok következtében a pestis a síkvidéki területen koncentrálódó magyarság körében a többi, itt élő nemzetiséghez képest jóval nagyobb arányban pusztított.

Külső link Pestisjárvány és háború a 16. századi Magyarországon Kulcsszavak kora újkor

Trianon egyházkormányzati következményei

Trianon egyházkormányzati következményei Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2020. 06. 04., cs - 11:47 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

A trianoni békeszerződés következtében a magyar katolikus egyháznak is jelentős veszteséget kellett elszenvednie: az egyházmegyék egy része teljesen, mások részben külföldre kerültek, mindössze négy egyházmegye maradt érintetlen. Ezekkel együtt hívei, földbirtokai, iskolái, intézményei jelentős része került a határok másik oldalára. Ekkor még a gyászé volt a döntő szó, de a későbbiek során a területi revízió és a határokon túli magyarság nyelvének, szokásainak, nemzettudatának megőrzése lett a legfőbb törekvés: állam és egyház érdekei ennek megvalósításában összefonódtak.

Hogyan tükröződött ez a szentszéki politikában és hogyan változott meg az egyházszervezet Trianon után? A Kutatócsoport tudományos munkatársa, Tóth Krisztina e kérdésekre keresi a választ.

Külső link Trianon egyházkormányzati következményei Kulcsszavak XX. század

„Szolidaritás, pietás, auktoritás” – Vanyó Tihamér egyháztörténész emlékére

„Szolidaritás, pietás, auktoritás” – Vanyó Tihamér egyháztörténész emlékére Szerző Kruppa Tamás Kanász Viktor 2020. 05. 28., cs - 10:42 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

Vanyó Tihamér OSB azon ritka történészek közé tartozott, akik megérték századik születésnapjukat. Egyháztörténészek számára megkerülhetetlen életművében okmánytárakat, elemzéseket, recenziókat, kutatásmódszertani kézikönyveket egyaránt találunk, és csak találgathatunk, mennyivel gazdagabb lehetne szellemi hagyatéka, ha nem kényszerült volna több évtizedes hallgatásra a kommunista hatalomátvétel után. Pályáját és életművét minden 20. század iránt érdeklődőnek érdemes jobban megismerni.

Külső link „Szolidaritás, pietás, auktoritás” – Vanyó Tihamér egyháztörténész emlékére Kulcsszavak XX. század életrajz bencés rend Archivio Segreto Vaticano

II. János Pál – a pápa, aki átvezette az egyházat a harmadik évezredbe

II. János Pál – a pápa, aki átvezette az egyházat a harmadik évezredbe Szerző Sági György Kanász Viktor 2020. 05. 21., cs - 10:09 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A lengyel II. János Pál pápa kétségtelen, hogy a pápaság közel két évezredes történelmének valaha élt legnépszerűbb és egyik legnagyobb alakja. Majd’ 27 esztendős pontifikátusa alatt nagy történelmi változásoknak tanúja, olykor mozgatója is volt, karizmatikus személye pedig nagy hatást gyakorolt kortársaira, nemzeti, vallási és kulturális hovatartozástól függetlenül. Hosszú pápasága is kiemelkedő, csak IX. Piusz (1846–1878) előzi meg közel 32 évi pontifikálásával, illetve a hagyomány szerint Péter apostol körülbelül 34 évvel.

Külső link II. János Pál – a pápa, aki átvezette az egyházat a harmadik évezredbe Kulcsszavak XX. század egyházüldözés

II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások

II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2020. 05. 01., p - 10:31 Hely Barankovics Alapítvány Indexkép Leírás

II. János Pál pápa mindenki pápája volt, 2005. április 8-ai temetési szertartásán a hívek egy része azonnali szenttéavatását kérte: „santo subito” zengett a Szent Péter téren. Karizmatikus, méltóságot sugározó volt egész személyisége. Nagy meglepetés volt a világnak, amikor annyi olasz származású pápa után, 1978-ban a Keleti Blokkból, Lengyelországból őt választották Szent Péter trónusára.

Külső link II. János Pál pápa és a közép-kelet-európai rendszerváltozások Kulcsszavak XX. század egyházüldözés

A fekete halál a 14. század közepén

A fekete halál a 14. század közepén Szerző Fedeles Tamás Kanász Viktor 2020. 04. 02., cs - 17:06 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

A csapás végeredményben megszokott dolog, de amikor lesújt ránk, nehezen hiszünk a csapásban. Ugyanannyi pestis volt már a világon, mint amennyi háború. És mégis, a pestisek és a háborúk az embereket mindig készületlenül találják.” Albert Camus regényének sorai érvényesek valamennyi világjárványra, így a középkor legpusztítóbb pandémiájára, az 1300-as évek közepén emberek millióinak halálát okozó pestisre is. A fekete halál 14. századi járványára vonatkozó ismeretek összefoglalásának szomorú aktualitást kölcsönöz az új típusú koronavírus gyors terjedése, amely világszerte naponta több ezer emberéletet követel.

Külső link A fekete halál a 14. század közepén Kulcsszavak középkor

Vatikáni kutatás a koronavírus árnyékában – XII. Pius frissen megnyitott fondjai

Vatikáni kutatás a koronavírus árnyékában – XII. Pius frissen megnyitott fondjai Szerző Tóth Krisztina Kanász Viktor 2020. 03. 24., k - 15:20 Hely Újkor.hu Indexkép Leírás

óth Krisztina, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport kutatója jelenleg önkéntes karanténban van itthon, de megosztotta velünk első benyomásait XII. Pius 2020. március 2-án megnyitott vatikáni fondjairól.

Március 1-je egy szokványos tavaszi napnak ígérkezett szemerkélő esővel és széllel, amikor kora reggel leszállt a repülőgépem Rómában. Az utazást hosszas megfontolás előzte meg, mivel északon történt már néhány koronavírusos megbetegedés ugyan, de úgy tűnt, az olasz hatóságok kordában tudják tartani a helyzetet, és Rómában is csak az a két kínai turista kapta el korábban a vírust, akik addigra már meg is gyógyultak. A történelmi pillanat is az Örök Város felé vonzott: Ferenc pápa döntése értelmében ugyanis március 2-ától kutathatóvá váltak a XII. Pius (1939–1958) pápasága idején keletkezett iratok.

Külső link Vatikáni kutatás a koronavírus árnyékában – XII. Pius frissen megnyitott fondjai Kulcsszavak levéltár XX. század