2023. november – A nyírbátori Urunk színeváltozása templom belső festése 75 évvel ezelőtt – levéltári forrás

3 hét 4 nap ago
JEGYZŐKÖNYV Készült Nyírbátorban 1948. február hó 8-án a görkat. egyház képviselő-testületének rendes gyűléséről. […] Lelkész-elnök előadja, hogy a templom kifestésének munkálatait félbeszakította a háború, de most már elérkezett az idő arra, hogy szép berendezésű, de már kormos, füstös, piszkos falú templomunkat teljesen kifestessük. Erre fedezetül szolgálna az 1947. évről maradványként szereplő 3000 forint, és még […]
admin-leveltar

2023. október – 75 évvel ezelőtt történt: XII. Piusz pápa basilica minor rangra emelte a máriapócsi kegytemplomot

2 hónap ago
Krisztusban kedves Papjaim és Híveim! Rendkívüli kegy és igen megtisztelő kitüntetés érte évszázados drága kegytemplomunkat, a könnyező Szűzanya kiválasztott máriapócsi szentélyét, s azon keresztül egyházmegyénket, a görögkatolikusságot, sőt az egész tiszántúli katolikus magyarságot. Dicsőségesen uralkodó XII. Piusz pápa Őszentsége a máriapócsi kegytemplomot az első könnyezés kétszázötvenedik és a szent unió háromszázadik évfordulója alkalmából legkegyesebb elhatározásával […]
admin-leveltar

75 éves a mátészalkai Istenszülő oltalma templom – képriport és levéltári forrás a templomról

2 hónap 1 hét ago
A templom jubileumának kapcsán egy levéltári forrás segítségével tekinthetünk vissza a múltba, 1948-ba, amikor templomszentelési kérvényt nyújtott be a parókus a püspöknek. 36/1948. Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Úr, kegyelmes Uram és Atyám! A templomépítés nagy irammal folyik, s azt rövidesen be is fejezzük. A templom védőszentjéül a B. Szűzanyát – mint a béke királynője – […]
admin-leveltar

Levéltári dokumentum az 1943-as békezarándoklatról

2 hónap 2 hét ago
„Könyörgő békezarándoklatra hívom fel egyházmegyém híveit a könnyező Szűzanya máriapócsi kegyhelyére.” – 80 évvel ezelőtt, 1943-ban dr. Dudás Miklós megyéspüspök gyalogos békezarándoklatot hirdetett Máriapócsra, amelyen százhúsz áldozópap vett részt. A Nyíregyházi Egyházmegye levéltárában fellelhető főpásztori felhívását olvashatják. Tisztelendő Testvérek! Kedves Híveim! A mai borzalmas világégés közepette, amikor az emberi szenvedélyek vérözönnel árasztják el szerte az […]
admin-leveltar

Levéltári dokumentum Fábiánháza görögkatolikus templomáról

2 hónap 3 hét ago
A fábiánházi görögkatolikus templom megáldásáról szóló levéltári forrást osztjuk meg, a mintegy 90 évvel későbbi szeptemberi kánoni látogatás alkalmából. A fábiánházai gör. kath. lelkészi hivataltól 188/1932. szám  Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr, Kegyelmes Uram és Atyám! Mély alázattal kérem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék engedélyt adni Damjanovich Ágoston kerületi esperes úrnak arra, hogy az újonnan festett parokiális templomunkat […]
admin-leveltar

Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – A Szent Miklós-Székesegyház története korhű dokumentumok tükrében XIV.

2 hónap 4 hét ago
Ajánlat Főtisztelendő Görögkatolikus Plébánia részére Nyíregyháza  Főtisztelendő Kanonok Úr nagybecsű felszólítására van szerencsém az alábbi árajánlattal szolgálni.  A nyíregyházi görögkatolikus templomban végzendő aranyozó és festőmunkákról az alábbi részletek szerint.  1.) 3 db főoltár festése és aranyozása. A festés szakszerű olajalapozással fényesre zománcozva, az utólagosan megbeszélt színekben vagy májszínű ruskicai márványozással készülne. Az aranyozás a tabernákulum […]
admin-leveltar

2023. szeptember – Rétay és Benedek által készített kegyszerek a 19. századból

3 hónap ago
A 19. század végétől a „Rétay és Benedek” cégnév alatt működő – egyházi kegyszerek, kegytárgyak gyártására és forgalmazására specializálódott –intézet a görögkatolikus templomok, valamint a püspökség részére is készített egyedi tervezésű liturgikus tárgyakat. Jelen hivatalos levél tájékoztató jelleggel íródott Miklósy István megyéspüspök részére 1915-ben. RÉTAY ÉS BENEDEK EGYHÁZI RUHÁK, SZEREKBUDAPESTEN, BELVÁROS VÁCZY UTCZA 59. Budapest, […]
admin-leveltar
Ellenőrizve
2 óra 27 perc ago
Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára
A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának hivatalos honlapja
Feliratkozás a következőre: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára hírcsatorna