2022. november – A nyírparasznyai görögkatolikus templom felszentelése: 1834. november 18.

2 hét 2 nap ago
Emlék Az itt feljebb említett templomunk fundamentoma letevődött 1824. esz[tendő]ben. Nagyon tiszt[elen]dő Bradáts János nyíri alesperes által, és így esztendőkről esztendőkre folytatódott egész 1834-ig, és egész tökéletességre is hozódott a’ nagy tornyon kívül; mely eszt[endő]ben, ti. 1834-ben, novemb[er] 18. napján fel is szentelődött nagyon tiszt[elen]dő Vajda Basilius nyíri alesperes úr által az egész kerületi tiszt[elen]dő […]
admin-leveltar

2022. október – A Hajdúdorogi Egyházmegye második főpásztorának, dr. Dudás Miklósnak (1902. október 27. – 1972. július 15.) állítunk emléket születése 120., halála 50. évfordulójára

1 hónap 3 hét ago
Részlet a püspökké szentelése alkalmából elmondott beszédéből „Nagyon is tudatában vagyok a roppant felelősségnek és annak a magasztos, de rendkívül súlyos feladatnak, amely különösen a mi napjainkban a püspök vállaira nehezedik. Főpapnak lenni, azaz közbenjárónak Isten és ember között, aki imákat és áldozatokat mutat be Istennek a nép gyarlóságáért, Isten áldását és kegyelmét közvetíti a […]
admin-leveltar

2022. szeptember – Nyírszőlőben az Istenszülő születése címünnepére felszentelt templomban – a toronyfelújítási munkálatokat követően – Szocska A. Ábel püspök atya 2022. augusztus 15-én megáldotta a toronysisakot. Ennek kapcsán levéltári forrás alapján…

3 hónap ago
Emlékül A nyírszőlősi templom, amely az 1890. évben épült, f[olyó] év nyarán külsőleg a toronnyal együtt kőporoztatott, a torony fedele befestetett és megjavíttatott. Új gömb tétetett föl a renovált kereszttel, továbbá a templom előtti kereszt is átfestetett. E munkálatok kb. 900 P-t alkottak. Az ünnepséget, megáldást alulírott végezte, igen nagyszámú gyülekezet jelenlétében júl[ius] 27-én, ma. […]
admin-leveltar
Ellenőrizve
59 perc 41 másodperc ago
Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára
A Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának hivatalos honlapja
Feliratkozás a következőre: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára hírcsatorna