Eötvös Loránd emlékséta Budapesten

1 hónap 1 hét ago
Eötvös Loránd emlékséta Budapesten szerkeszto 2023. 08. 13.

Eötvös Loránd születésének 175. évfordulója alkalmából tisztelői 2023. július 27-én egész napos budapesti emléktúrát szerveztek, amely a kiváló fizikus és közéleti személyiség életének jelentős helyszíneit, valamint emlékhelyeit járta be, a Svábhegytől egészen a Fiumei úti sírkertig. Az egyes helyeken különféle szakemberek mutatták be Eötvös Loránd életének ahhoz fűződő rétegeit.

szerkeszto

Működésünk

2 hónap 4 hét ago
Működésünk szerkeszto 2023. 06. 26. Küldetésnyilatkozat

A Piarista Múzeum feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető leghatékonyabb módon feltárja, dokumentálja, kutassa, regisztrálja, gyűjtse, őrizze és bemutassa a magyar piarista rendtartomány és az egyetemes piarista rend kulturális, művészeti, szellemi örökségének tárgyi emlékeit és értékeit. A Regulák értelmében a Piarista Múzeum nem csak a saját gyűjteményében őrzött kulturális, művészeti és történeti értékkel bíró tárgyakról gondoskodik, hanem az egész magyar rendtartomány, az összes piarista intézmény műtárgyállományát is egy közös katalógusban tartja nyilván, ha pedig bizonyos tárgyaknak az őrzése helyi szinten nem megoldható, akkor a központi gyűjteményben őrzi tovább azokat (Regula 459.).

A múzeum küldetése, hogy támogassa a piarista rend oktató-nevelő-evangelizáló küldetését felhasználóbarát szolgáltatásaival, az esélyegyenlőség kívánalmait szem előtt tartva fizikális és digitális módon is biztosítsa a hozzáférést gyűjteményéhez, segítse a kulturális örökség és az emberi méltóság védelmét, kulturális programjaival és múzeumpedagógiai tevékenységével pedig elkötelezett legyen az ifjúság nevelése, a közösség építése és az evangéliumi tanúságtétel mellett.

Feladatok
 • A Piarista Rend Magyar Tartományához tartozó intézmények, illetve a saját őrzésében lévő szakrális és egyéb jellegű, kulturális, művészeti, történeti értékkel bíró műtárgyak nyilvántartása, feldolgozása, karbantartásának-restaurálásának szakmai felügyelete, letétben történő megőrzése, valamint a műtárgyak egy részének állandó és időszaki kiállításokon való bemutatása;
 • digitalizálás;
 • adatbázis-építés;
 • honlap- és közösségi oldalak működtetése;
 • kutatja és bemutatja a piarista rend szerepét a magyar kultúrában és művelődéstörténetben;
 • segíti a tudományos kutatást végzőket;
 • ismeretterjesztő és tudományos tartalmakkal, szerkesztői munkával és reprodukciók biztosításával hozzájárul piarista rendi kiadványok megjelenéséhez, illetve a piarista rend kultúr- és művelődéstörténeti jelentőségének bemutatásához;
 • intézi a műtárgy-kölcsönzéseket;
 • a gyűjteményben őrzött és a kiállított tárgyaknak is méltó és műtárgyvédelmi, állományvédelmi szempontból megfelelő körülményeket biztosít;
 • figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és pályázik;
 • részvétel a piarista gyűjtemények, a Piarista Központi Könyvtár és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára közművelődési és tudományos munkájában;
 • szakmai kapcsolatokat épít és tart fenn más állami és egyházi múzeumokkal
Szolgáltatások
 • Időszakos kiállításokon mutatja be a magyar és egyetemes egyháztörténet, a piarista rendtörténet, a szakrális művészet és a művelődéstörténet tárgyi emlékeit;
 • tárlatvezetéseket tart;
 • múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart;
 • a Piarista Múzeum munkatársai kurátorként részt vesznek más piarista intézmények vagy a piarista renddel kapcsolatos kiállítások szervezésében;
 • kölcsönzésekkel, szakmai segítséggel, tárgyleírások és tanulmányok írásával támogatja más állami és egyházi múzeumok kiállításait és szakmai kiadványait;
 • reprográfiai szolgáltatást nyújt.
szerkeszto

Diáknévsorok: Szabadka

2 hónap 4 hét ago
Diáknévsorok: Szabadka szerkeszto 2023. 06. 26. Nyomtatott értesítők* Bibliográfia
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 15. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 23), Budapest, é.n., 202.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

szerkeszto

Szegeden is az év könyve lett „A Piarista"

3 hónap 2 hét ago
Szegeden is az év könyve lett „A Piarista" szerkeszto 2023. 06. 11.

A szegedi piarista gimnázium 300 éves történetét bemutató, „A Piarista” című kötetünk „szülővárosában” is elismerést kapott. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022-es „Év Könyve” díjat adományozta a kötetet kiadó Dugonics András Piarista Gimnáziumnak.

szerkeszto
Ellenőrizve
4 óra 4 perc ago
Feliratkozás a következőre: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára hírcsatorna