A családfakutatás ma virágkorát éli, és egyre több lehetőség áll rendelkezésére a kutatóknak. Sokan kíváncsiak arra, kik voltak az őseik, honnan származnak, mivel foglalkoztak, stb. Nem lehetetlen vállalkozás a családfakutatás, bár sok idő, türelem, kitartás kell hozzá, no és persze kedv.

Valószínűleg így volt ezzel Winkler Mihály, Szakadát egykori plébánosa (1759–1769) is, aki már 250 évvel ezelőtt belevetette magát a családfakutatás rejtelmeibe. Winkler Mihályra (1729–1810) az utókor általában úgy emlékezik, mint templomok építőjére, értékek őrzőjére és szegények istápolójára. Volt ugyanakkor életében olyan szakasz is, amikor családfakutatással foglalkozott, mégpedig szakadáti plébános korában. Ő viszont nem a saját családfáját kutatta, hanem a plébániája területén élő családokéit. Ebből született egy munka, amely szerencsére fennmaradt, ez a Humano-pomarium paroeciae Szakadathiensis (A szakadáti plébánia emberi gyümülcsös-kertje). Mivel ilyen jellegű forrással egyetlen más plébániai levéltárban sem találkoztunk, így mindenféleképpen kuriózumnak számít. Az idő vasfoga által erősen kikezdett kötetet tavaly szakszerűen restaurálták Budapest Főváros Levéltárában, ennek köszönhetően ma már bátran kézbe lehet venni, és akár interneten kutatni.

A kötet négy részből áll:

  • Bevezető a házasság ún. bontó akadályairól (de impedimentis dirimentibus matrimonium). 5–18.
  • A Szakadáton és a hozzátartozó filiákban fellelhető családnevek alfabetikus sorrendje, amelyet „nagyon odafigyelve” állított össze a plébános (familiae totales, quas collegi secundum omnem diligentiam meam). 19–45.
  • Az alfabetikus indexet még egy rövid szöveges rész követi: 1) XIV. Benedek által Klimo György püspöknek adott különböző pápai felhatalmazások (facultates apostolicae) 1751-ből; 2) a vérrokonság fokai (gradus consanguinitatis) és azok magyarázata. 46–48.
  • Végül a legszebb rész következik: 104 gondosan megrajzolt családfa (arbor), amelyek között vannak még kezdetleges csemeték, de komoly lombkoronával bíró családfák is. 49–153.

Reméljük, hogy ezzel a kis jegyzettel is kedvet tudunk adni minden érdeklődőnek, hogy Winkler Mihály lelkesedésével családfáját felkutassa!

Damásdi Zoltán