Időpont: 2018. május 7-8.
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
Szervezők: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék

Program

Május 7. (hétfő)

 • 10.00: Megnyitó/köszöntő

Elnök: Dénesi Tamás

 • 10.10: S.E.R. Varga Lajos: Két német nyelvű imalap a váci Hétkápolnához
 • 10.30: Schäffer György: A Váci Székeskáptalan levéltára ún. vegyes iratainak rendezése
 • 10.50: Boros István: Egy pergamenlap sorsa (Gutenberg 42 soros Biblia töredéke)
 • 11.10: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: S.E.R. Varga Lajos

 • 11.40: Domokos György: Donato Aretino levelei Esztergomból: 1495-1498
 • 12.00: W. Somogyi Judit: Sifrírozási szabályok késő-középkori rejtjelkulcsok tükrében
 • 12.20: G. Molnár Péter: A budai Erzsébet-rendi apácák első évei néhány eddig ismeretlen levél alapján
 • 12.40: Kérdések, hozzászólások

13.00: Zsolozsma a bazilikában

Ebéd

Elnök: Takács László

 • 14.00: Munding Márta: Egy kódex sajátos életútja: a Metzi Epitomé szövegkiadásainak fontossága az Alexandros kutatásban
 • 14.20: Mércz András: Mardini Mózes és Andreas Masius levelezése
 • 14.40: Lánczky István: Egy pszeudo-avicennai traktátus, az al-Masā’il al-ḥikmiyya (Metafizikai kérdések) eredetiségének vizsgálata
 • 15.00: Barati András: Uralkodói rendeletek (farmān) a 18. századi Iránban
 • 15.20: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Boros István

 • 16.00:  Dénesi Tamás – Kiss Dániel – Takács László: II. Rákóczi Ferenc: Confessio Peccatoris
 • 16.30: Aradi Csenge – Hámori Nagy Zsuzsanna – Tüskés Gábor: A Confessio peccatoris francia fordításkézirataihoz

17.10: Látogatás a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban

18.30:  Vacsora

Május 8. (kedd)

 • 8.40: Sarkadi Mónika: Kulturális élet a Főapátságban

Elnök: Dömötör Adrienne

 • 9.00: Czagány Zsuzsa: Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról
 • 9.20: Fábián Laura: Nagy Lajos Secretum secretorum-ának kéziratcsoportja és a kódex margináliái
 • 9.40: Gilányi Gabriella: Egy 14. századi erdélyi antifonále töredékei Güssingben
 • 10.00: Szilágyi Csaba: Szántó (Arator) István: Historia anni Jubilaei 1575 […], cui pro exactiori historiae cognitione, praemittitur tractatus de peregrinationibus ad loca sacra, et de antiquitate indulgentiarum, atque anni jubilaei
 • 10.20: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Czagány Zsuzsa

 • 11.00: Lauf Judit: Magyar glosszák egy 16. század eleji pálos misekönyvben
 • 11.20: Nagy László: Pozsonyi kéziratos prédikációk a 17. század közepén
 • 11.40: Sánta Sára: Schönvisner István Inventarium-a az Egyetemi Könyvtár kézirattárában
 • 12.00: Maczák Ibolya: Kelemen Didák ismeretlen prédikációgyűjteménye? (Egy kézirat tanulságai)
 • 12.20: Armando Nuzzo: Szerzői hibák, elírások Coluccio Salutati autográf kancelláriai leveleiben
 • 12.40: Kérdések, hozzászólások

13.00: Zsolozsma a bazilikában

Ebéd

 Elnök: Nagy László

 • 14.00: Dömötör Adrienne: Dráma a kódexben – újabb felvonás a kutatásban (A Három körösztyén leány keletkezéstörténetéhez)
 • 14.20: Kocsis Zsuzsanna: A fenyegetők arcai
 • 14.40: Pappné Kocsis Réka: „Azokkal kedig Jézus vacsorálatta vevé a kenyeret…” Az -atta/-ette képzős határozói igenevek és szinonimáik ómagyar bibliafor-dításokban
 • 15.00: Kérdések, hozzászólások

Kávészünet

Elnök: Szilágyi Csaba

 • 15.30: Szovák Kornél: A zágrábi és a váradi káptalan 14. századi statútumai
 • 15.50: Varga Mónika: Rontás van a szövegen? Az írnoki gyakorlatról boszorkányperekben
 • 16.10: Vass Csongor: Olvasók – Rosaria, Kováts József ex-jezsuita szerző kéziratos kötete, rózsafüzér-gyűjteménye (Székelyudvarhely, 1804.) a Batthyaneum könyvtárból
 • 16.30: Gereben Ferenc: „Hív a harc és hív az élet!” 1960-ban végzett pannonhalmi diákok társadalmi beilleszkedési nehézségei leveleik tükrében
 • 16.50: Kérdések, hozzászólások

Zárszó

Támogatók: Pannonhalmi Bencés Főapátság, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT HÍVUNK ÉS VÁRUNK!