A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Közjó és Hagyomány Egyesület várostörténeti konferenciát tart „A kiváltságos város” – Szombathely város privilégiumlevelei és Schönvisner István munkássága címmel.

Időpont: 2017. december 14-én, csütörtökön, 14 órától
Helyszín: Eölbey-ház (9700 Szombathely, Szily János u. 2., a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár épülete)

A megjelenteket köszönti: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
A konferencia levezető elnöke: Tóth Endre DSc régész

Előadások:

  • dr. Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathely város 1407. évi kiváltságlevele és középkori megerősítései
  • dr. Kóta Péter: Szombathely város kiváltságainak megújításai az újkorban
  • Tóth Endre DSc: Schönvisner István művelodéstörténeti jelentőségéről
  • Sánta Sára: Schönvisner István és az első magyar városmonográfia

Támogató: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ugyenezen a napon mutatja be a Magyar Történelmi Társulat Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja és az MTA BTK Történettudományi Intézete Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs közelmúltban megjelent köteteit:

  • Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás, MTA BTK, Budapest 2017.
  • Tóth Ferenc (szerk.): Journal des campagnes de Charles de Lorraine, Honoré Champion, Paris, 2017.
  • Tóth Ferenc (szerk.): Raimondo Montecuccoli: Mémoires ou Principes de l’art militaire, 1712, MTA BTK – ISC, Budapest-Paris, 2017.
  • Zágorhidi Czigány Balázs – Barna Gábor (szerk.): A 800 éves domonkos rend Magyarországon. A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig, Szent István Tudományos Akadémia – Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest–Vasvár 2017.

Időpont: 2017. december 14. 17 óra
Helyszín: Szombathely, Megyeháza (Berzsenyi D. tér 1.) Díszterem

A köteteket bemutatja: Polgár Marianna, a MTT Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja elnöke és Bakó Balázs, a MTT Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja titkára
A rendezvényt megnyitja: Dr. Balázsy Péter megyei főjegyző, a Vas Megyéért Egyesület elnöke

A bemutatót követően lehetőség lesz a szerzőkkel való kötetlen beszélgetésre és a bemutatott, valamint korábban megjelent köteteik
dedikálására.