A Váci Püspöki és Káptalani levéltár új épületének átadására 2018. május 31-én, csütörtökön 5 órától került sor, rövid ünnepség keretében. Az ünnepségen Varga Lajos segédpüspök, gyűjteményi prefektus ismertette a levéltár történetét. Elmondta, hogy levéltár épülete most még természetesen üres, a következő egy-másfél év feladata lesz a levéltárosok számára, hogy megtöltsék, és ide szállítsák az egyházmegye eddig hét különböző helyen őrzött levéltári anyagát. A káptalan nevében Kocsis Imre nagyprépost, szemináriumi rektor mondott rövid beszédet, végül Beer Miklós püspök köszöntötte a résztvevőket (köztük Harrach Pétert és Rétvári Bencét, a város előző és jelenlegi országgyűlési képviselőjét). Elmndta, hogy nem csak az egyházmegye gyarapodott az új levéltári épülettel, hanem a város is az épületet övező kerttel, amelyet szeretne nyilvános parkként nyitva tartani a váciak számára. A püspök megáldotta az új épületet, és átadta kulcsait Papanek Ferencnek, a levéltár vezetőjének.

Ezt követően Kokas László építész, az épület tervezője mutatta be pár szóval az épületet, majd az ünnepség résztvevőit végigvezette a legfontosabb helyiségéken (kutatóterem, raktárak).

Az új levéltári épület az egyik kanonoki ház hosszú udvarán, zöldmezős beruházásként épült (Vác, Konstantin tér 15.). Alapjait 2017 tavaszán tették le. A műemléki környezet, a váci székesegyházat körülölelő tér, amelyet most a szentély mögött a levéltár épülete zár le, számos kompromisszumra kényszerítette a tervezőt, elsősorban az épület külső megjelenését illetően. Az egyemeletes épületben azonban négy hatalmas raktár kapott helyet, kettő alul, kettő az emeleten, a tetőtérben. Együtt képesek befogadni az egyházmegye jelenlegi levéltári anyagát, sőt a elkövetkező évekét is. Emellett a földszinten bejárati csarnok, 6 személyes kutatóterem külön fertőzött anyag raktár, az emeleten levéltári dolgozószobák, a tetőtérben pedig a gépészet kapott helyet.

További információk: