Püspöklexikon az interneten (2024.02.15.)

2 hét 2 nap ago
A bécsi egyetem nagyszabású nemzetközi vállalkozásba kezdett, amikor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összeállítja a Habsburg-birodalom 1804–1918 közötti püspökeinek életrajzi lexikonát. A munkát még Erwin Gratz (+2011) kezdeményezte; Rupert Klieber fogta össze, magyarországi partnerük a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport volt. Az összefogás első, nagyközönség számára is látható eredménye a Berlinben, német nyelven Rupert Klieber és Tusor Péter szerkesztésében 2020-ban megjelent, a történeti Magyarország egyházmegyéire koncentráló kötet lett.   A kezdetektől tervezett magyar nyelvű változat egyházmegyénként haladva, önálló füzetekként, egyelőre elektronikus dokumentumként érhető el. A veszprémi füzet szerzői Balogh Margit, Forgó András, Lovász Zsolt és Rétfalvi Balázs voltak, a szerkesztés feladatát Szirtes Zsófia, Tusor Péter és Rupert Klieber végezte. A veszprémi füzet itt található meg:   https://institutumfraknoi.hu/kiadvany/%09cst/veszpremi_egyhazmegye_dioecesis_vesprimiensis . A vállalkozás egészéről, a magyar és a német kiadás egymáshoz való viszonyáról itt találnak részletes tájékoztatót: https://institutumfraknoi.hu/index.php/hirek/puspoklexikon_1804_1918_adrianyi_szekesfehervar_gyor_pannonhalma .
vlvltr

Konferenciafelhívás (2024.01.30.)

1 hónap ago

EGYHÁZ-LÁTOGATÁS

Helyzetkép, kérdések, tanulságok a veszprémi római katolikus egyházmegye templomainak adatgyűjtése nyomán

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, mint projektgazda és a Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 2024 szeptemberének végén rendezi meg a „Veszprém megyei templomok adatbázisa” című, 2020–2024 között megvalósuló OTKA K pályázat (K 134806) záró konferenciáját Veszprémben. A rendezvényen a kutatócsoport tagjai számolnak be a munkák során kirajzolódott új kutatási irányokról, témákról, tanulságokról, illetve várjuk előadóként mindazok jelentkezését, akik a projekt témájában (templomépítészet, egyházművészet, levéltári forráskutatás, művészettörténet, műemlékvédelem) és különösen az alábbi témakörökben új kutatási eredménnyel tudnak jelentkezni, elsősorban a veszprémi egyházmegye Balatontól északra eső területeit érintően:

1) személyek (alkotók, tervezők, megrendelők, műemléki szakemberek; tevékenység, életmű – vonatkozó jelentős új információk), műhelyek:

 • eddig kevéssé ismert templomokban alkotó művészek bemutatása;
 • a templomi üvegablakok mesterei;
 • liturgikus berendezéseket gyártó műhelyek a 18–19. század végéig;
 • barokk kőfaragóműhelyek és kutatásuk;
 • a II. világháború előtti és utáni aktív képzőművészek életművének veszprémi egyházmegyei vonatkozásai;
 • újonnan feltárt, feldolgozott iratcsoportok templomépítészeti és művészettörténeti vonatkozásai (mecenatúra, hagyatékok, a püspökség egyháztörténeti bizottsága működésének bemutatása stb.);
 • a II. világháború utáni templomépítészet a Veszprém vármegyében (pl. Vándor Ferenc egyházmegyei főépítész, illetve más építészek, műemlékes tervezők tevékenysége stb.);
 • Zákonyi Ferenc és a balatonfüredi turisztikai hivatal ösztönző és szervező szerepe a műemlékvédelemben;
 • Körmendy József felsőörsi plébános, püspöki levéltáros és a műemlékvédelem;
 • az egyházmegyei templomok kutatásában érintett régészek, műemlékes kutatók bemutatása;

2) folyamatok (tipológiai, stiláris, művészettörténeti jelenségek elemzése):

 • templomtitulus-váltások a középkor és a barokk kor között; a későbbiekben bekövetkező cserék (egyedi) okai;
 • a templomok hódoltság kori használatát követő és az első 18. századi, gyakran a barokk kori átépítéséket megelőző renoválások: előfordulások, jellemzői;
 • 18. századi templomépítések, különös tekintettel Padányi Biró Márton püspök tevékenységére;
 • a liturgikus berendezés változása II. vatikáni zsinat előtt és után – esettanulmányok;

3) műemléki érték (műemléki védettség, állagvédelem, kutatások, megújítások):

 • az egyházmegyei templomokhoz kapcsolódó szórvány műtárgyak azonosítása;
 • „védelemre javasolt”: az 1910–1930-as évek templomai;
 • a Balaton-felvidéki templomromok festett vakolatai – esettanulmányok;
 • állapot, karbantartás, aktuális fenntartói viszonyok, pályázati rendszer és műemlékvédelem (templomok használatban és romok);
 • új régészeti kutatások, feltárások az egyházmegye templomaiban, templomromjain.

A rendezvényre 2024. március 15-ig várjuk az előadójelöltek jelentkezését, amely 1500–2000 karakteres rezümé megküldésével történik a plakáton szereplő emailcímre. Az előadás-tervezetek befogadásáról 2024. március 25-ig értesítjük a jelentkezőket. Mivel a konferencia alkalmával szeretnénk kézbe adni a befogadást nyert előadások írásos, 25–40.000 karakter terjedelmű, 5–10 illusztrációt tartalmazó tudományos közleménnyé szerkesztett változatát, ezért ezek leadási határidejét is meghatározzuk előre (2024. május 31.).

   

 

 

vlvltr

Szerverfrissítés: Elérhetők az 1933. év anyakönyvi másodpéldányai (2024.01.04.)

1 hónap 4 hét ago

A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát idén megtekinthetők már az 1933. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései is a korabeli veszprémi római katolikus egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében. Jó böngészést kívánunk!

Kategória: Szerverfrissítések
vlvltr

Év végi zárvatartás

2 hónap 3 hét ago

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy levéltárunk 2023. december 16. és 2024. január 7. között zárva tart. Kutatókat ezt követően először 2023. január 8-án, hétfőn fogadunk a rendelkezésre álló időpontok függvényében: https://vefleveltar.hu/foglalasok. A téli szünet idején e-kutatás szolgáltatásunk a már regisztrált felhasználok részére továbbra is működni fog, azonban új felhasználók regisztrációját a 2023. december 21. és 2024. január 3. közötti időszakban várhatóan nem fogjuk tudni rögzíteni. A beérkezett regisztrációkat tehát 2024. január 4-től dolgozzuk fel. Az aktiválást meggyorsíthatja, ha fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén elektronikus formában elküldik a befizetést igazoló banki bizonylatot. Kérjük szíves megértésüket, és áldott ünnepet kívánunk valamennyi kutatónknak, olvasónknak!

vlvltr

Megjelent új tanulmánykötetünk (2023.11.29.)

3 hónap ago

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ szervezésében 2022. szeptember 27-én a budapesti Walter Rózsi villában tartott konferencia anyagát tartalmazza most megjelenő kötetünk. Intézményünk 2020 decemberében kezdett bele négy éves OTKA K programjába, amely a Veszprém megyei templomok adatbázisa címet viseli. E programhoz kapcsolódóan idő- és célszerűvé vált egy műhelykonferencia keretei között annak áttekintése, hogy a megszólított közgyűjtemények, oktatási- és tudományos intézmények milyen tapasztalatokra tettek szert különböző tematikájú – így topográfiai, gyűjteményi vagy más tematikus – adatbázis-építés kapcsán. Erről a palettáról, a gyűjteményi adatbázis-építések 2022 őszi állapotáról nyújt képet kiadványunk.

A kötet tartalomjegyzéke megtekinthető itt.

Kategória: OTKA-pályázat
vlvltr

A korona és a bíbor – konferencia Hornig Károly bíboros emlékére (2023.11.14.)

3 hónap 2 hét ago

A Szentszéki Magyar Nagykövetség, a Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltséggel, a Pápai Gergely Egyetemmel, a római Osztrák Történeti Intézettel, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltárral, a Római Magyar Akadémiával és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programmal konferenciát rendez Hornig Károly bíboros veszprémi püspök (1888–1917) emlékezetére 2023. november 15-én Rómában. A rendezvény védnöke a Pápai Történettudományi Bizottság és a Veszprémi Érsekség.

A konferencián köszöntőt mond Vitor Délio Jacinto de Mendonca SJ dékán, Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet, Marek Andrzej Inglot SJ a Pápai Történettudományi Bizottság elnöke és dr. Udvardy György veszprémi érsek.
Előadást tart magyar részről Gárdonyi Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánhelyettese, Takáts István érseki általános helynök, dr. Karlinszky Balázs levéltár-igazgató és Tóth Krisztina vatikáni magyar levéltári delegátus, valamint Roberto Regoli a Pápai Gergely Egyetem és Andreas Gottsmann a római Osztrák Történeti Intézet képviseletében. Intézményünk képviseletében Karlinszky Balázs Hornig Károly személyzeti politikájáról és a székeskáptalannal való kapcsolatáról referál majd a nagyközönségnek.

A szekciókat a Pápai Történettudományi Bizottság tudományos titkára, Pierantonio Piatti moderálja. A rendezvényen közreműködik Kováts Péter hegedűművész és Varga István csellóművész.

A rendezvény online követhető lesz a https://www.youtube.com/unigregoriana weboldalon.
A rendezvény részletes programja elérhető itt: PDF

vlvltr
Ellenőrizve
4 óra 23 perc ago
Feliratkozás a következőre: Veszprémi Érseki Levéltár hírcsatorna